20100331107W cieniu wydarzeń związanych z protestem „Solidarności” w sprawie zakładu „Ponar-Defum”, po 1,5 godzinie przystąpiono do części merytorycznej sesji Rady Miasta. Szczęśliwie przebiegu protestu nie zakłócił Komendant Straży Miejskiej wraz ze swoimi podopiecznymi. Wobec dwóch mieszkańców naszego miasta przez dwie sesje wykazywali niebywałą odwagę, a tu widocznie przestraszyli się mieszkańców, pracowników zakładu naszego miasta w liczbie prawie 100, kilku stacji telewizyjnych i licznych dziennikarzy. IMG_3467 010Ciekawe też, że trumna leżąca przy Pani Przewodniczącej Rady Miasta (i Wiceprzewodniczących) okazała się mniej niebezpieczna niż patyk (wędka), na której swój plakat prezentowali onegdaj mieszkańcy miasta i na dodatek nie zmieniła wystroju sali sesyjnej!!! Niewątpliwie były to dwa oblicza tzw. sprawiedliwości i rozumienia Konstytucji RP i nie tylko. Zobacz m.in.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1751#more-1751

Zgłosiłem jeszcze w punkcie III, (zatwierdzenie porządku obrad), wnioski o usunięcie z porządku dwóch projektów uchwał. Jednego dotyczącego przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego zadania pn. „Budowa, eksploatacja i utrzymanie  drogi stanowiącej połączenie do terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej” oraz drugiego w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych położonych na terenach reprezentacyjnych przestrzeni publicznych miasta Dąbrowa Górnicza, wybudowanych do roku 1970, w których wykonano remont elewacji.

IMG_3469 015Niestety przy Tucznawie 11 było przeciw, 3 wstrzymujących się, a 10 za; natomiast przy elewacjach 11 przeciw, 5 wstrzymało się, a 7 było za moimi wnioskami. Radni nieźle się bawili, bo głosowali nawet imiennie nad tym, kto jak głosuje w sprawie drogi do Tucznawy, w porządku obrad, (co jeszcze nie miało miejsca). Szkoda, że aparatura elektroniczna jest niesprawna wciąż, bo dużo łatwiej i szybciej szły by głosowania i to na dodatek jawne dla wszystkich. Pan Prezydent, który wyjątkowo wspierał głosowanie imienne radnych, jak nigdy, dużo nie dyskutował. Odpowiedni radni zostali, napisałbym, odpowiednio wcześniej, przekonani do głosowania za kolejnym zadłużaniem mieszkańców miasta.

Dlatego znowu, gdy podejmowana jest, że napiszę poprawnie politycznie „kontrowersyjna uchwała”, wypowiadają się tylko radni tzw. opozycyjni, czyli jej przeciwnicy. W tym wypadku także tak było. Doszło znowu do głosowania imiennego i w rezultacie projekt tej uchwały przyjęto 15 głosami za, przy 1 wstrzymującym się (M. Trzewiczek), przeciw było 8 radnych. Byli to: G. Jaszczura, T. Skóra, T. Pasek, H. Głowacka, J. Talkowski, M. Cygroń, B. Ciaś, Zb. Łukasik.

Zaprezentuję krótkie stanowisko jakie odczytałem w imieniu grupy radnych, którzy wystąpili przeciwko przyjęciu tej nieprzygotowanej i niegospodarnej dla miasta (przynajmniej wg mnie i kilku radnych) uchwały:

„STANOWISKO. W imieniu grupy radnych, w tym Klubu Radnych „Porozumienie PO, UPR, Nasza Dąbrowa” oraz PIS przedstawiam następujące stanowisko:

Projekt uchwały o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia w trybie ppp, omawianego zadania pn. „Budowa, eksploatacja i utrzymanie drogi stanowiącej połączenie do terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej” uważamy za niedopracowany i nie wynikający z właściwej analizy, w szczególności sposobu jego sfinansowania.

Pomijamy problem terminu wprowadzenia tego projektu uchwały, czyli koniec kadencji. Nota bene rozmija się to z argumentem Pana Prezydenta konieczności szybkiej budowy omawianej drogi. Przez trzy lata  kadencji nie przeprowadzono analizy sfinansowania tej budowy w korelacji z innymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi w Gminie, mającymi decydujący wpływ na zadłużenie Gminy, które planowo osiągnie niedługo 60%. Mamy tu na myśli budowę Ośrodka Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych z Kompleksem Sportowym za 132 mln zł, jak i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej za około 650 mln zł. Teren inwestycyjny jest przecież przygotowywany co najmniej od 2004 r., a obecnie w sytuacji obecności Polski w Unii Europejskiej, Specjalne Strefy Ekonomiczne prawdopodobnie będą funkcjonować w aktualny sposób tylko do 2018 roku.

Oczywiście są możliwe korzyści z wybudowania drogi, ale czy można je przewidywać z bezwzględną pewnością, w kontekście nie do końca wyjaśnionego kryzysu gospodarczego.

Sposób finansowania drogi do Tucznawy to nie obligacje, ale opłaty za użytkowanie drogi przez 18 kolejnych lat. Nic a nic nie zmienia to faktu zadłużenia, które będzie trzeba spłacić z pieniędzy podatników, mieszkańców naszego miasta.

Uważamy, że nie przedstawiono nam możliwości sfinansowania tejże drogi, przy prawdopodobnie mniejszych kosztach, poprzez częściowy kredyt. W kontekście opóźnień w budowie wspomnianego ośrodka i gospodarki wodno-ściekowej wydaje się nam to możliwe. Ilość obligacji komunalnych, które ewentualnie będą wyemitowane stoi przecież pod znakiem zapytania.

Należy podkreślić, że środki gminne, które będą przez 18 lat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zaangażowane w opłaty od drogi, nie będą mogły być użyte np. do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Prawdopodobnie te opłaty pogorszą naszą zdolność, jako Gminy, pozyskania dużo większych środków, właśnie z UE.

Uważając zaproponowane przez Pana Prezydenta rozwiązanie za „ułomne” będziemy głosować przeciwko przyjęciu tego projektu uchwały.

Grzegorz Jaszczura, Bogusława Ciaś, Tomasz Pasek, Tomasz Skóra, Halina Głowacka, Jerzy Talkowski

Jeżeli chcesz jeszcze poznać kilka szczegółów to zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1892#more-1892

Tak przy okazji odsyłam także do artykułu Pana T. Cukiernika, w który zadaje retoryczne pytanie do kiedy można się zadłużać: http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/komentarze-wolnorynkowe/dokad-mozna-sie-zadluzac/

Ale jak już wspomniałem argumenty zupełnie nie przemawiały do ekipy lewicowej Pana Prezydenta i lewicowej koalicji radnych (SLD, SDPL, TPD, SIO itp.). Zarówno Pan Prezydent Zb. Podraza jak i Pan Pełnomocnik R. Koćma ograniczyli się do „obiecanek, cacanek”, żonglując liczbami bez większej odpowiedzialności. Pod koniec dyskusji nad tym punktem niestety nie otrzymałem już głosu od Przewodniczącego Rady Pani A. Pasternak (Lewica SDPL), a chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę na to co powiedział Pan Pełnomocnik R. Koćma (Lewica SLD), że budynek Urzędu, tzw. Centrum Administracyjne stoi i kosztował ok. 60 mln zł. Nie dopowiedział tylko, że ta kwota (toczy się sprawa sądowa o wysokość nakładów) miała wstępnie wynosić 108 mln zł i jedynie w wyniku prawomocnego unieważnienia Kontraktu na projekt, budowę i eksploatacje tego molocha urzędniczego wyniesie tyle. Zobacz koniecznie jak nie wiesz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=167#more-167 Ten unieważniony kontrakt zawierał elementy przypominające omawiane przedsięwzięcie, jedynie w 2002 roku, gdy lewicowa ekipa go podpisywała nie było ustawy o ppp.

Na koniec jeszcze stanowisko radnej H. Głowackiej druzgocące dla lewicowej ekipy Pana Prezydenta: http://halinaglowacka.blog.onet.pl/

Komentarze

3 komentarze do “Tucznawa, sesja 31.03.2010 r. (odsłona 44, cz.2)”

  1. Lolo, 6 kwi 2010 o 12:02

    Z tego co słyszałem to w trasie tej drogi znajduje się roślinność prawnie chroniona. Ciekaw jestem czy mają wymagane decyzje środowiskowe….

  2. prawy, 7 kwi 2010 o 20:45

    Czy to prawda, że urzędnicy Prezydenta interweniowali u Dyrektora Telewizji Katowice, żeby nie emitować tego protestu pracowników Defum? Komnunizm pełną gębą. A Pan Prezydent nawet nie wie , którzy to urzędnicy?

  3. iti, 8 kwi 2010 o 20:40

    prawy, czemu się dziwisz? czyja jest Telewizja?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie