Po „sukcesie” (niestety!), jaki odniosła kontrola Komisji Rewizyjnej przetargu na „Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Dąbrowa Górnicza wraz z utrzymaniem czystości”, w wyniku której na ostatniej sesji podjęto uchwałę o skierowaniu przetargu do RIO i UOKiK-u, w której to kontroli uczestniczyłem nie będąc członkiem Komisji Rewizyjnej jako obserwator, ponieważ byłem autorem wniosku o przeprowadzenie kontroli, szybko zareagowali prawnicy opłacani przez nasz Urząd (Pana Prezydenta).

Ponieważ zgłosiłem się do dwóch następnych kontroli, tj. kontroli klubu sportowego utrzymywanego m.in. z podatków wszystkich mieszkańców naszego miasta MKS Dąbrowa i kontroli ośrodka kultury, czyli Pałacu Kultury Zagłębia, Kancelaria Radców Prawnych Pana Prezydenta wydała opinię, że nie mogę jednak uczestniczyć w w.w. kontrolach, ponieważ nie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Mianowicie przytoczę fragmenty:

Opinia prawna dotycząca uczestnictwa w pracach zespołów kontrolnych radnego Grzegorza Jaszczury, nie będącego członkiem komisji rewizyjnej

Niniejszą opinię wydano przyjmując za podstawę prawną następujące akty:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  2. Statut Rady Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 29 listopada 2002 roku, z późn. zmianami)

[…] Z powołanych powyżej przepisów wynika, że kontrola prowadzona przez komisję rewizyjną może być prowadzona wyłącznie przez członków komisji. Którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy państwowej, służbowej i ochrony dóbr osobistych. Skoro zatem do zespołów kontrolnych komisji rewizyjnej mogą być powoływani tylko członkowie komisji, to udział radnego nie będącego członkiem komisji rewizyjnej jest niezgodny z obowiązującymi uregulowaniami.”

I co teraz? w kontekście tego, że uczestniczyłem we wcześniej wymienionej kontroli przetargu „Gospodarowanie odpadami …”. Na dodatek kontrola ta wykazała spore nieprawidłowości. Konkretnie przetarg powinien być unieważniony!, które to nieprawidłowości starałem się wyartykułować mieszkańcom naszego miasta!

Są dwie ewentualności, które poddaję pod rozwagę Panu Prezydentowi i Radzie Miasta:

1. kontrola: „Gospodarowanie odpadami …” jest nieważna i uchwała Rady Miasta jest nieważna, należy ją uchylić i w rezultacie jest wszystko w porządku i zgodnie z prawem, szczególnie prawem Kancelarii Radców Prawnych Pana Prezydenta.

2. ktoś złamał prawo, poprzednia opinia Kancelarii Radców Prawnych oparta na chyba tych samych uregulowaniach, bo przez ostatni rok się nie zmieniły była błędna i wtedy patrz punkt 1.!

Z obydwu powyższych punktów – wniosków Pan Prezydent będzie pewnie zadowolony, bo nie kwapi się do unieważnienia przetargu, wygranego przez Albę MPGK Sp. z o.o.

Jeszcze ciekawą sprawą jest to, że wc. (wyżej cytowaną) opinię podpisał inny prawnik niż ten, który poprzednio dopuścił mnie do uczestniczenia w pracach komisji kontrolnej Komisji Rewizyjnej. Radca Prawny wypowiadający się poprzednio już nie pracuje, ponieważ jak na ostatniej Komisji Prawno-Organizacyjnej poinformowała mnie Pani Sekretarz Miasta zrezygnował ze współpracy z Kancelarią Prawną obsługującą Pana Prezydenta (Urząd).

Co do aktów prawnych cytowanych w wc. opinii, to zastanawiam się jak w takim akcie prawnym mogą być wcześniejsze zmiany? Bo przecież na logikę zmiany mogą być tylko późniejsze! To po co to pisać?

Przypomnę jeszcze jak to było na ostatniej sesji Rady Miasta.

„Ale do zauważenia i opisania pozostała jeszcze jedna uchwała. Mianowicie uchwała w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z przeprowadzenia kontroli zamówienia publicznego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Dąbrowa Górnicza wraz z utrzymaniem czystości”. Kilka miesięcy temu zdjęto ją z porządku obrad, żeby skierować prawidłowość przetargu do oceny niezależnego eksperta. Okazało się, ze opinia eksperta (Pani Renaty Skupińskiej) jest jednoznaczna, powinno się przetarg unieważnić! Niestety Pan Prezydent Zb. Podraza nie kwapi się do tego. Jeszcze raz przypominam przetarg wygrała Alba MPGK Sp. z o.o., startując w nim zresztą samodzielnie.

Ponieważ kontrola została podjęta na mój wniosek kolejny raz miałem satysfakcję. Nowe wnioski pokontrolne są dwa:

1. skierować do Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadomienie o prawdopodobieństwie naruszenia Prawa Zamówień Publicznych przez Zamawiającego w związku z nie podjęciem działań zmierzających do unieważnienia przetargu

2. skierować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 86 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wniosek o przeprowadzenie kontroli zamówienia publicznego o wartości powyżej 210 000 euro na omawiane zadanie, w związku z podejrzeniem stosowania praktyk ograniczających konkurencję.

[…]Wyniki głosowania 13 za, 4 przeciw (głównie SLD), 6 wstrzymujących się.”

Patrz szerzej: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=388#more-388

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie