Tym razem planowo, zgodnie z programem, odbyła się sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (zobacz inny przykład). A była bardzo ważną sesją, albowiem oprócz znacznej ilości projektów uchwał (około 30.) zawierała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za tenże 2018 rok.

Obydwa projekty uchwał zostały przyjęte stosunkiem głosów 17 za, 6 przeciw (radni Klubu Radnych PIS) i 1. głosie wstrzymującym się (radna niezależna K. Zagajska). Projekt poparły lewicowe kluby radnych POKO (czyli Platforma + Koalicja Obywatelska) oraz SLD (znowu zmiana nazwy, chyba pod wybory do lewackiej UE oraz wybory jesienne – tak przynajmniej jest wg mnie) plus tradycyjnie lewicowe przystawki. Te dwa kluby przedstawiły swoje stanowisko popierające przyjęcie projektów uchwał (w tym absolutorium dla Prezydenta). W imieniu POKO wsparł pana Prezydenta radny M. Węgrzynowicz (PO), a w imieniu SLD radna K. Stępień (klub SLD). Klub SLD wybaczył nawet, jak zrozumiałem, fakt wypisania się przez Pana Prezydenta M. Bazylaka z partii SLD.

Przedstawiłem na sesji kilka uwag do wspomnianych sprawozdań zatwierdzanych projektem uchwały. Mniej więcej wyglądało to tak (ustosunkowałem się do kilku wątpliwości i zastrzeżeń jakie miałem w związku z procedowanymi sprawami):

– opinia RIO o sprawozdaniu 

Chciałem się wcześniej zapoznać z opinią RIO (o przedłożonym przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania rocznego budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego) i nie udało mi się. Wczoraj na Komisji Budżetowej Pani Sekretarz Miasta I. Bednarska poinformowała mnie, że była ona (ta opinia) na Komisji Rewizyjnej i Pan Prezydent odczyta ją na sesji i że zawsze tak było, potem mogę ją otrzymać. Nie rozumiem tego. Czy teraz mam prosić o przerwę, żeby sobie ją przeanalizować??

I jak inaczej nazwać takie traktowanie radnego opozycji, przedstawiciela Klubu Radnych PIS w Komisji Budżetowej jak nie totalitaryzmem władzy, czyli dąbrowskiej lewicy! Wygląda, że zmian w samorządzie nie będzie.

Ale poradziłem sobie. Przejrzałem prawie tuzin ostatnich takich opinii dot. Dąbrowy Górniczej z ostatnich lat i co jest istotne:

– są one pozytywne albo pozytywne z uwagą (od 2016 r.)

– wszystkie opinie zawierają te same elementy, tzn. zadłużenie budżetu Dąbrowy Górniczej mieści się w ramach dopuszczalnych odp. wskaźnikami (w tym wypadku za 2018 r.: 40,69%) i niestety info, że występują zobowiązania wymagalne i należy je eliminować w przyszłości!!!

– przykładowo opinia z 2012 (czy 2011) roku bez uwagi zawierała jeszcze formułkę:

„ Skład Orzekający […] przypomina, że nieterminowe regulowanie zobowiązań jest naruszeniem jednej z podstawowych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i może powodować poniesienie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby, które do tej sytuacji dopuściły.”

To tak k’woli wyjaśnienia uwagi do opinii RIO. Bowiem zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego MZBM w Dąbrowie Górniczej wynosiły na koniec grudnia 2018 r. 6.260.686,90 zł (zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49175#more-49175).

Opinia RIO odczytana jednak na sesji przez Skarbnik Miasta, a nie Pana Prezydenta była pozytywna z uwagą, to tak w kwestii formalnej. Wstawię foto, gdy odbiorę jej ksero ze skrzynki radnego, o co wystąpiłem dodatkowo jeszcze raz na sesji!!!

 teraz krótko o zadłużeniu Miasta:

jest ponad 300 mln zł, konkretnie 320.560.266,51 zł. Mamy nadwyżkę, uważam że powinna zostać przeznaczona na spłatę zadłużenia, co zmniejszy koszty pieniądza z którego korzystamy na przyszłość.

Sprawa  spzoz, czyli szpitala miejskiego ZCOSS. Nie wchodząc w szczegóły. Straty są olbrzymie, szczególnie z działalności stricte leczniczej. Program naprawczy się nie sprawdził!, co należy podkreślić. Zobowiązania także olbrzymie.

Dobrze, że pan Prezydent i nowa dyrekcja ZCOSS (przynajmniej tak wynika z Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) zdaje sobie sprawę z tego. Ale podjęcie inwestycji budowy oddziału ZCO bez zapewnienia jej finansowania zrodziło w znacznym zakresie takie problemy.

Należy znowu powiedzieć o 3. sprawach sądowych z wykonawcą:

– jedna przegrana na 6.839.384,87 zł, plus odsetki 2.709.083,07 złzapłacona

druga raczej przegrana na 71.962.237,00 zł – nic nie zapłacone

trzecia raczej wygrana (ale nie do końca) na 57.683.008,00 złzłożona kasacja!!! Panie Prezydencie niestety. To a propos Panie Prezydencie naszej polemiki kiedyś na sesji.

Zobacz.

Jesteśmy podmiotem założycielskim dla szpitala, w przypadku Szpitala Górniczego w Sosnowcu jest nim Urząd Marszałkowski. To tak nawiasem.

  Informacja o stanie mienia za 2018 r.

Zajmę się tylko spółką komunalną PM MZUM.PL S.A. (czyli jak sama nazwa wskazuje Przedsiębiorstwem Miejskim), konkretnie w kontekście opisu, który przy nim jest zawarty. Wczoraj na Komisji Budżetowej Prezes T. Sołtysik potwierdził w całej rozciągłości moje wątpliwości (oczywiście w kontekście przedstawionych informacji o działalności spółki). Mianowicie spółka ta działa poza obszarem naszego miasta, a nawet Zagłębia Dąbrowskiego. Prowadzi także Oddział w Republice Czeskiej, a właściwie to chyba tylko utrzymuje lokal za 1800 koron miesięcznie co jest oczywiście drobiazgiem i co do tego zgadzam się z Panem Prezesem.

Ma wystawionych weksli in blanco na ponad 20 mln zł i kilka hipotek, o czym mówił Pan Prezes Spółki na Komisji Budżetowej. Ma duży majątek, ale jest nim także ten budynek Urzędu, Sądu i Prokuratury, zdajmy sobie z tego sprawę.

Dlaczego nie jest w takim razie o tym napisane w informacji o stanie mienia za 2018 rok, którą przedstawił Pan Prezydent, a która to informacja przecież została także przekazana do RIO? Szczególnie chodzi mi o obszar działania spółki. Mówię to w kontekście ustawy o sam. gminnym z dn. 08.03.1990 r. (art. 9 ust. 2) oraz ustawy o gospodarce komunalnej z dn. 20.12.1996 r. (art. 10 w związku z art. 6 ust. 1 ust. o samorządzie gminnym).

Pan Prezes wspomniał wczoraj  także na Komisji Budżetowej o jakimś donosie radnego na MZUM. Później się okazało że chodzi o zawiadomienie do Prokuratury podpisane przez radnych PIS i Posła na Sejm Pana R. Warwasa, to zawiadomienie (nie donos) jest podpisane przez Pana Posła i radnych PISu. To k’woli wyjaśnienia.

– brak realizacji wniosków budżetowych radnych PIS-u w 2018 r.

Podsumowując m.in. powyższe sprawy wpłyną na mój sposób głosowania na tymi projektami uchwał.

Zagłosowałem przeciwko przyjęciu tych uchwał.

Komentarze

5 komentarzy do “absolutorium, sesja 15.05.2019 r. (odsłona 119)”

 1. info, 16 maj 2019 o 12:25
 2. info, 16 maj 2019 o 12:26

  https://wszczecinie.pl/aktualnosci,nieudany_przetarg_na_stadion_co_dalej_z_inwestycja,id-30949.html

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_iYi01Z_iAhVls4sKHTDVASIQFjAJegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gpw.katowice.pl%2Fprzetargi%2F19_08_2016_14_500608205%2Fzawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf&usg=AOvVaw1AdJZ67522Gu3LJfLvSyGQ

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5uPue1p_iAhXDwosKHbdTBCE4ChAWMAF6BAgAEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bip.swietochlowice.pl%2Fres%2Fserwisy%2Fpliki%2F15736097%3Fversion%3D1.0&usg=AOvVaw0hWDVRDLtXVMeiVtVAgTpH

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5uPue1p_iAhXDwosKHbdTBCE4ChAWMAV6BAgGEAI&url=http%3A%2F%2Fgminarybno.com%2Fpliki%2Fplik%2Fodnawialne-zrodla-energii-podpisana-umowa-z-wykonawca-1527684734.pdf&usg=AOvVaw0qAOdt8rnBdsRlRXwxWGJ6

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP5bC21p_iAhUCs4sKHeQ7DbY4FBAWMAR6BAgGEAI&url=https%3A%2F%2Fbip.bierun.pl%2Fdownload%2F13313.pdf&usg=AOvVaw3JQiY3i214oD8Ikx9WybcR

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKxOHH1p_iAhUCmYsKHXq1CAo4HhAWMAJ6BAgBEAE&url=http%3A%2F%2Fbip.srk.com.pl%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-attachments%2Fincludes%2Fdownload.php%3Fid%3D6764&usg=AOvVaw1XkCF2pNrDRv2NhBz10G7U

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=34&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKxOHH1p_iAhUCmYsKHXq1CAo4HhAWMAN6BAgAEAI&url=https%3A%2F%2Fbip.umtychy.pl%2Findex.php%3Faction%3DPobierzPlik%26id%3D445011&usg=AOvVaw2Ow98ywYvfGg7-UY6V6eL9

 3. KRZYSZTOF ZIOŁA., 16 maj 2019 o 16:20

  WITAM -BYŁEM NA TEJ SESJI ,NAJBARDZIEJ DALI IM POPALIĆ GRZESIU JASZCZURA,KASIA ZAGAJSKA I JUREK RESZKE- I JAK ZWYKLE WYGŁUPIŁ SIĘ SŁYNNY DYBICH TYM RAZEM SWOJĄ NIEWIEDZĘ TEN GOŚĆ NIE MA POJĘCIA O RODO,PEWNIE WYSZEDŁ ZA WCZEŚNIE Z SZKOLENIA LUB SPAŁ.POZDRAWIAM.

 4. Dąbrowiak, 19 maj 2019 o 9:23

  To są problemy miasta jeszcze za kadencji prezydenta Podrazy które przejął Pan prezydent Bazylak MZBM,MZUM i inne.Czy będzie miał pomysł jak je rozwiązać?.Czy będzie kontynuował nieudolną politykę swego poprzednika w tych sprawach.

 5. Okiem Jaszczura - PM MZUM.PL S.A. a budynki UM - Rolowana Dąbrowa, 3 cze 2019 o 12:48

  […] 2018 rok” przedstawionej radnym Rady Miejskiej przez Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) jak i informacji Prezesa ww. spółki miejskiej T. Sołtysika (Lewica) przedstawionych na Komisji Budżetowej Rady […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie