20160316_130348Najbardziej kontrowersyjnym tematem sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 16.03.2016 r. było kilkadziesiąt uchwał (29 sztuk) związanych z przekształceniami, likwidacjami i tworzeniem szkół, przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych, etc. w naszym mieście. Pomijam projekt uchwały o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie jakiejś odznaki honorowej dla Pana Prezydenta Zb. Podrazy (skrajna lewica SLD), za zasługi dla samorządności, albowiem trudno pisać czy mówić o kontrowersyjności w oczywistym fakcie, że Panu Prezydentowi takowa odznaka się nie należy. Aczkolwiek 18 radnych lewicowej koalicji proprezydenckiej (SLD (stara nazwa klubu), PO, TPDG, DWS) miała inne zdanie  i zagłosowali za!, co mnie niezmiernie zdziwiło. 🙂 Przeciw nadaniu tej odznaki Panu Prezydentowi był cały Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Może jeszcze do tego powrócę.

Wracając do tematów związanych z oświatą. Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wyraziliśmy przy omawianiu projektu uchwały intencyjnej dotyczącej przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Zobacz. Było to na sesji 27.01.2016 r.

20160316_155634Temat, który koalicja lewicowa rządząca w Dąbrowie Górniczej chciała załatwić w trybie przyspieszonym, sprawił jej jednak sporo kłopotów i znowu wywołał dyskusję a nawet kłótnie, głównie między stroną prezydencką a radną K. Zagajską (niezależna) i radnymi Klubu Radnych PIS.

Ponownie głos zabrali rodzice dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Zresztą bardzo dobrze, ponieważ słowa, które padały np. na Komisji Oświaty i Wychowania ze strony urzędniczej i jednej z radnych WdDG (dawniej SLD) o nich były bardzo nieprzyjemnie i jak oznajmiłem Panu Prezydentowi mnie osobiście wręcz zniesmaczyły.

Przechwytywanie-3OŚWIADCZENIE (rodziców ZSS nr 5 – przyp. mój)

W związku z ostatnimi wydarzeniami oraz pojawiającymi się komentarzami i pytaniami pragniemy jeszcze raz przedstawić nasze stanowisko dotyczące projektu połączenia trzech szkół kształcących dzieci z różnymi dysfunkcjami w jeden ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Informujemy, że 240 rodziców z ZSS nr 5 wyraziło swój sprzeciw wobec powyższego projektu.

Dotychczas rodzice nie otrzymali  wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte i postawione między innymi podczas ostatniej sesji Rady Miasta w szczególności dotyczące:

 • Organizacji nauczania uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w tym między innymi: organizacji zajęć, dostępności sal, gabinetów, organizacji przerw, logistyki poruszania się i przemieszczania dzieci na terenie Ośrodka, organizacji transportu,
 • Bezpieczeństwa dzieci w nowych warunkach 
 • Zapewnienia wszystkim obecnym uczniom w tym również z gmin ościennych możliwości kontynuowania nauki do 21 lub 24 roku życia

Ponadto przyjęcie filozofii „Zróbmy i jakoś to będzie ….”, „Będzie dobrze …” , „Zaufajcie nam….”, zamiast konkretnych rozwiązań, popartych analizą psychologów, analizą ekonomiczną czy też analizą silnych i słabych stron rozwiązania oraz korzyści i zagrożeń z tego płynących przy rozważeniu kilku scenariuszy, skutkować może chaosem organizacyjnym i brakiem poczucia bezpieczeństwa dzieci. Tym bardziej, że z niezrozumiałych dla nas przyczyn jest to robione w takim pośpiechu.

W związku z docierającymi do nas skandalicznymi w swym wydźwięku pogłoskami – „że nie chcemy uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej”,  oświadczamy, że w żadnej z wypowiedzi przedstawicieli Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej  nie pojawiło się powyższe stwierdzenie, gdyż sytuacja taka jest nie do pomyślenia wśród rodziców posiadających dzieci z dysfunkcjami i świetnie rozumiejących innych rodziców będących w podobnej sytuacji. Jednocześnie dalsze rozpowszechnianie niniejszych pogłosek będzie przez nas traktowane jako naruszenie naszych dóbr osobistych.

Chcemy podkreślić,  że jedynym celem podejmowanych przez nas działań było zachowanie funkcjonowania trzech Szkół – ZSS nr 6, ZSS nr 5, SOSW dla dzieci niepełnosprawnych  z zachowaniem ich autonomii, profilu i obowiązujących przepisów. Nie zgadzamy się na utworzenie jednego wspólnego ośrodka, ponieważ  uważamy, iż  jest to niekorzystne dla dzieci niepełnosprawnych.

Rodzice Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej

Może jeszcze fragmenty negatywnej opinii NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty:

„[…] negatywnie opiniuje projekty uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie:

1. przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej ul. Swobodna 59 w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,

2. likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1, prowadzącej oddziały przedszkolne, w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59,

3. likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 17 w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59,

4. likwidacji Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy nr 2 w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59,

5. likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej, w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59,

6. likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 16 w Dąbrowie Górniczej ul.Konopnickiej 36,

7. likwidacji zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 36,

8. likwidacji Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy nr 1 w Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 36.

[…] Na zadawane pytania zainteresowani nie otrzymywali odpowiedzi, która chodź w części usuwałaby ich obawy. Uważamy, że odpowiedź, iż Pani Dyrektor Violetta Trzcina zmierzy się z problemami i będzie je rozwiązywała na bieżąco, nie jest zadawalająca i nie rozwiewa wielu obaw. Zapewne wiąże się to z nagłym podjęciem decyzji o zmianach w funkcjonowaniu placówek specjalnych; nie wiadomo co ją spowodowało, skoro jeszcze w połowie grudnia 2015 roku zapewniano, że żadnych likwidacji placówek w oświacie nie będzie. […]

[…] Podsumowując uważamy, iż dla dobra dzieci i młodzieży na terenie ośrodka powinny funkcjonować dwa odrębne organizmy oświatowe tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II. Obie placówki mają inną specyfikę, charakter, własne dokonania i sukcesy, swój wypracowany styl pracy, inne potrzeby rewalidacyjne. Ewentualnie, dla poprawy zarządzania tak dużym ośrodkiem, należałoby powołać menadżera, który zająłby się zarządzaniem infrastrukturą ośrodka, a wychowanie i kształcenie pozostawił dyrektorom placówek. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 powinien zostać w budynku przy ul. Konopnickiej 36.”

Przechwytywanie-4Głosowanie nad tym projektem uchwały (dotyczącym przekształcenia) zakończyło się stosunkiem głosów 18 za, 6 przeciw (Klub Radnych PIS i K. Zagajska). Podobnie było w przypadku likwidacji szkół. Natomiast projekty uchwał związanych z zakładaniem, połączeń przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych zostały przyjęte jednogłośnie (25 głosów za).

To byłoby naprawdę tak w skrócie w tym temacie.

Komentarze

4 komentarze do “Ośrodek – przekształcenia i likwidacje – sesja 16.03.2016 r. (odsłona 79, cz. 2)”

 1. Kazimierz Jasionek, 19 mar 2016 o 17:25

  Tylko bezradni ślepi, albo mający duże kłopoty z myśleniem mogli głosować na przyznaniem Zarazie jakiejś honorowej odznaki !!! Jeżeli ma to być odznaka z guzika ,lub z cukrowego buraka to myślę że mu się należy !!!! Innej opcji nie ma i tylko najwięksi wazeliniarze i d….lizy mogli wymyślić taką totalna bzdurę (wręczenie tej 1 Majowej odznaki proponuję w najbliższym TOI, TOI ) !!! Wiem jedno, że jeżeli ma się rozum rzadki to należy łeb trzymać w lodówce !!!! Zastanawiam się po jakie licho mamy tylu tych bezradnych którzy i tak są na usługach Zarazy, a mieszkańcy nie mają z nich żadnego pożytku !!!!

 2. widz, 20 mar 2016 o 8:56

  Podpisali się pod wnioskiem o odznakę dla Podrazy radni Z. Łukasik, A. Pasternak i M. Węgrzynowicz. Czyli Towarzystwo przyjaciół Dąbrowy Górniczej, SLD, Platforma Obywatelska. I wszystko w temacie Dąbrowy Górniczej!!!

 3. ja, 20 mar 2016 o 22:42

  Przyznam szczerze jestem lewicowcem ale bardzo dziękuję radnym PIS i Pani Zagajskiej za stanie po Naszej stronie. Sesja to jakaś kpina…. nagonka… Mam nadzieję że Pan i Pani prezydent spać już spokojnie nie będą zniszczyli coś co ludzie budowali lata…. tożsamość ludzi pracujących w ZSS nr 5 . Smutne… bo nikt nas nie zapytał czy chcemy zmiany szkoły !!!! życzę powodzenia i od razu mówię nie jesteśmy cudotwórcami być dobrze nie może być …..

 4. nick, 24 mar 2016 o 20:41

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie