Podraza - print screen pochodu z flagą Lenina — 2Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (16.03.2016 r.), w niezwykle jaskrawy sposób ujawnił się rozdźwięk w postawie lewicy postkomunistycznej rządzącej w Dąbrowie Górniczej, w tym Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD), konkretnie między tym co głosi a tym kim jest. Przykład. Głównie mam na myśli przegłosowanie przez koalicję proprezydencką (propodrazowską), czyli SLDPOTPDGDWS projektu uchwały o wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla Pana Zb. Podrazy (SLD)!!!.

Kiedyś o tejże samorządności pisałem, przy okazji tzw. XX-lecia samorządności, a nawet wystąpiłem na sesji Rady Miejskiej (26.05.2010 r.). Dla zainteresowanych: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=3503#more-3503.

Jurek R. 008Ale poparcie przez 18 radnych (na 25-osobową Radę Miejską) rządzącej, lewicowej koalicji, tego projektu uchwały o Odznace Honorowej, musi dla obiektywnego obserwatora działań Pana Prezydenta i jego świty budzić zdziwienie. Tym bardziej, że stosunek ich do obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości (w tym przecież także Pana Ministra M. Błaszczaka), także Pana Prezydenta RP A. Dudy, jest znany i przynajmniej we mnie budzi niesmak. Akurat Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość przygotował oświadczenie na tej sesji, które zaraz przedstawię.

Myślę, że radni lewicowi powinni wycofać ten wniosek, choćby w kontekście tego co pracownicy Pana Prezydenta piszą i mówią na forach publicznych w internecie, właśnie o tym rządzie. A przecież, jak często Pan Prezydent podkreśla, identyfikuje się z nimi i tak swoją drogą także na moje uwagi, nigdy nie zareagował ukaraniem swojego pracownika, lecz zawsze go tłumaczy i wybiela. A nie zawsze ma rację. Weźmy choćby „przypadek” jego I Z-cy Pana H. Zaguły (obecnie znowu PO).

odznaka-podraza-2Osobiście nie wyobrażam sobie zwrócenia się do rządu komunistycznego czy postkomunistycznego (ew. neokomunistycznego) o jakąkolwiek odznakę. Umówmy się, że projekt uchwały zgłoszony przez radnych Zb. Łukasika (TPDG), M. Węgrzynowicza (PO) i A. Pasternak (SLD, obecnie WdDG) musiał być z nim uzgodniony! Mam nadzieję, że mimo układu polityczno-biznesowo-sądowniczo-prokuratorskiego, który wg mnie istnieje w Zagłębiu Dąbrowskim i woj. śląskim Pan Prezydent odznaki nie otrzyma.

Nie pierwszy raz na sesji Rady Miejskiej Pan Prezydent Zb. Podraza przerywał mi także w bezczelny sposób moją wypowiedź, na co pozwalał mu Przewodniczący R.M., czyli Pani A. Pasternak. Natomiast „stara komunistka” (złożyła takie oświadczenie na sesji!) radna K. Chrobot (SLD, obecnie WdDG) może sobie gadać do woli w oświadczeniach, a można mieć duże wątpliwości czy to są oświadczenia. Z kolei radny M. Stępień (Klub Radnych PIS) mówiąc że oświadcza nie oświadcza wg Pani Przewodniczącej. Paranoja.

Tak swoją drogą Pan Prezydent wywodzący się z wiadomej epoki chciałby chyba, żebym ja mówił, to co on chce usłyszeć, a nie to co ja chcę powiedzieć. Paranoja, szczególnie, że to oni obecnie krzyczą o demokrację, co dla mnie, po wynikach przecież demokratycznych wyborów jest jakąś schizofrenią.

Dąbrowa Górnicza, dn. 16.03.2016 r.

DSCF0015Oświadczenie

Klub Radnych PiS Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wyraża stanowczy protest przeciw prowadzeniu przez pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich walki politycznej na forach społecznościowych z Rządem i z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Umieszczane są wpisy typu: Dajmy im poszaleć, Sejm podkopał fundamenty państwa prawa, Pierwsi ludzie na Księżycu, Oto jak PiS wprowadza stalinowskie metody sprawowania władzy, Przysłali katalog z IKEI, i co?, podpisał wszystkie strony, Czy to już zamach stanu, czy zorganizowana grupa przestępcza, a może nowy ustrój i PiSokratura?.

Takie działania i zachowanie pracowników samorządowych uważamy za skandaliczne.

W Zarządzeniu Nr 461.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.07.2011 r. w sprawie: Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej czytamy:

§ 2

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika samorządowego poszanowania Konstytucji RP i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.

2. Pracownik samorządowy wykonuje swoje zadania i kompetencje w ramach prawa i działa zgodnie z prawem, kierując się obiektywnymi przesłankami merytorycznymi, przy zaangażowaniu całej swojej wiedzy i woli oraz należytą starannością.

3. Pracownik samorządowy jest lojalny wobec Urzędu i zwierzchników, sumiennie i starannie wypełnia polecenia przełożonego, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.

4. Pracownik samorządowy nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami.

5. Pracownik samorządowy działa bezstronnie i bezinteresownie, przy wykonywaniu obowiązków zachowuje neutralność polityczną.

Czy wyżej zacytowane wpisy świadczą o neutralności politycznej?

Czy są wykonywane za wiedzą i zgodą Pana Prezydenta?

Czy być może to już rozpoczęcie kampanii wyborczej?

12187905_543956635755612_2254722506902251565_nNiestety, ale również inne działania świadczą o takim podejściu do opozycji w mieście. Niechlujne i wręcz unikające podania wyjaśnień odpowiedzi na interpelacje, brak współpracy w wyjaśnianiu problemów świadczą o lekceważeniu radnych i ich wyborców z innej opcji politycznej.

Prosimy także o ustosunkowanie się Pana Prezydenta do zachowania pracowników. Uważamy, że takie zachowanie może świadczyć o ich stronniczości w realizacji zadań, w których bierze udział opozycja, co jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie.

Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek, Jerzy Reszke, Mateusz Stępień, Piotr Ślusarczyk

Radni Rady Miejskiej  Dąbrowy Górniczej

ośw.-hejt-2016.03.16-1ośw.-hejt-2016.03.16-2             

Komentarze

12 komentarzy do “Odznaka Honorowa dla Zb. Podrazy!?”

 1. widz, 24 mar 2016 o 9:29

  Łukasik prezentował ten projekt!!!

 2. Kazimierz Jasionek, 24 mar 2016 o 11:09

  Ciekawe ile się Zaraza natrudził żeby wymyślić takie zarządzenie (Nr 461)W niektórych punktach pisze, jak rzeczywiście się powinni zachowywać radni a następnie sam sobie przeczy. Czytamy więc jak ma wyglądać poprawne zachowanie wśród radnych w pkt.1, 2, 4, 5 ,a w pkt 3 Dyzma pisze „Pracownik samorządowy jest lojalny wobec Urzędu i zwierzchników, sumiennie i starannie wypełnia polecenia przełożonego, mając przy tym na względzie, (aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka) Ostatni akapit celowo wziąłem w nawias, gdyż i tak nikt z tych propodrazowych radnych się z tym nie liczy !!!! Ta lojalność wobec Urzędu i zwierzchników tak właśnie się przedstawia, że przegłosują nawet największą głupotę wymyśloną przez Zarazę !!! Zapominają twardogłowi, że to oni są powołani na radnych żeby nadzorować tego Dyzmę i patrzeć mu na łapy (kto i dla kogo jest tutaj zwierzchnikiem). Tymczasem paru d….lizów występuje o nadanie Dyzmie odznaki (chyba harcerskiej, nie ubliżając harcerzom) a większość twardogłowych bezradnych tą idiotyczną propozycję popiera !!!! Co można o takiej RM powiedzieć ??? Najgorsze słowa same cisną się na usta, ale bezczelność tych bezradnych jest nie do przebicia !!!! Jaki pan (Dyzma) taki kram twardogłowi
  bezradni !!! Lodówa Pasternaczka znana jest z tego,że Zaraza może przerywać wypowiedź radnego i jako przewodnicząca RM nigdy nie zwróciła Dyzmie uwagi, a przecież jej psim obowiązkiem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem obrad. Co zaś się tyczy ” układu polityczno-biznesowo-sądowniczo-prokuratorskiego” to w zupełności się z tym stwierdzeniem zgadzam i tylko prawdziwy idiota tego nie zauważa, lub nie chce tego widzieć !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!W tym ciemnogrodzie żeby wszystko wróciło na właściwy tor to należałoby w centralnym punkcie miasta postawić gilotynę, przypominającą Rewolucję Francuską, ku przestrodze tym wszystkim twardogłowym !!!

 3. Tadeusz Jędrzejec, 24 mar 2016 o 11:48

  Podrazowskich popieraczy, za judaszowskie srebrniki, należy kolejno wymienić w kilku publikacjach z imienia i nazwiska. Prawdy nie należy się bać, ani wstydzić. Niech mieszkańcy poznają miejskich trutniów. Proponuję oprotestować z uzasadnieniem propozycję skandalisty po liceum Z. Ł i wysłać niezwłocznie na ten sam adres co oni.

 4. Michał, 24 mar 2016 o 13:36

  Moje zdziwienie Panie Grzegorzu nastąpiło. Brawo za ujawnienie tych faktów.

 5. słownik!, 24 mar 2016 o 19:22

  skrót imienia Zbigniew to Z. a nie Zb. Tak jak G. od Grzegorz a nie Gr. Skąd Pan wywrzasnął taki skrót ???/

 6. Grzegorz Jaszczura, 25 mar 2016 o 10:59

  do słownik!: nie „wywrzasnąłem” tylko stosuję dla lepszego zidentyfikowania imienia. To moje.
  Niestety i tak mam liczne uwagi, że moje wpisy są przydługie, a mają przedstawiać fakty, których „Czytający” nie bardzo znajdzie w lewackim medium. Pisać całe imię też przydługo. Mam nadzieję, że nie odstręczy to Szanownego słownika! od zaglądania na bloga. Napisanie z kolei samego nazwiska jest takie dla mnie esbeckie.

  Aczkolwiek zgadzam się, że nie jest to ścisłe z zaleceniami, z tym że ja nie jestem polonistą.
  Ponadto chciałbym zauważyć, że:

  „Wystarczy zajrzeć do… Poradni Językowej PWN!

  Adam Wolański w swojej Edycji tekstów apeluje, i słusznie, o otwartość na indywidualne sposoby zapisu inicjałów: „(…) należy uszanować indywidualny zwyczaj zapisu inicjału przez właściciela danego imienia (imion), który to zwyczaj może np. polegać na użyciu dwu pierwszych liter imienia, np. St. (= Stanisław) Dubisz, Wł. (= Władysław) Strzemiński, Jerzy Zb. (= Zbigniew) Piotrowski, Fr. (= Franciszek) Szydełko (…)”.

  O wadze owego sprzeciwu (chociaż to chyba za mocne słowo) może świadczyć fakt, że jeden językoznawca (Wolański) apeluje, powołując się przy tym na przykład na innego językoznawcę (Stanisława Dubisza, który — jak wynika z tekstu — woli, by jego imię oznaczać dwuznakiem), a przyklaskuje mu inny językoznawca (Mirosław Bańko, autor zacytowanego tekstu) słowami i słusznie.”

  Podsumowując przemyślę problem. Mam nadzieję, że jest słownik! zdecydowanie przeciwny przyznaniu odznaki Panu Prezydentowi Podrazie z kanapowego postkomunistycznego SLD.

 7. wizjonerka, 25 mar 2016 o 14:16

  Radny Łukasik – wstyd i żenada !!!! Kogo on popiera i pod czym się podpisuje? Myśli, że ludzie są tak głupi, że nie widzą jego hipokryzji?
  Definicja hipokryzji: fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści.

 8. Kazik, 25 mar 2016 o 16:16

  I dokładnie tak postępuje!

 9. Kazik, 25 mar 2016 o 16:20

  Hipokryta, albo gorzej.

 10. Kazimierz Jasionek, 25 mar 2016 o 18:46

  Jest jeszcze jedno określenie na taką hipokryzję – słodka żmija !!!!

 11. informator-2, 29 mar 2016 o 11:14
 12. info, 5 maj 2016 o 8:00

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie