20161116_144128Kuriozalny projekt uchwały (druk nr 220) przedstawiła radnym Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej na sesji w dniu 16.11.2016 r. Komisja Rewizyjna. Projekt podpisany przez radną K. Chrobot (Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej), oczywiście z Lewicy (tą, która kiedyś złożyła oświadczenie na sesji, że jest komunistką, nota bene na tej samej sesji, na której ja złożyłem oświadczenie, że jestem antykomunistą, 🙂 ). Mianowicie chodziło o rozpatrzenie skargi Pana Z.M. z dnia 22.09.2016 r., m.in. na niedopełnienie obowiązków służbowych przez Komendanta Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pana R. Romanka.

Komisja Rewizyjna zasugerowała w treści projektu uchwały uznać skargę za niezasadną. Zaskoczyło mnie to bardzo! 🙂 . Wg mnie w uzasadnieniu zostało udowodnione, że Pan Komendant postępował niezgodnie z regulaminem.

Ewidentnie, jak napisano w uzasadnieniu projektu uchwały:

„[…] Komendant przyjął Pana M. w ubraniu cywilnym.”

051A zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych (Dz.U. z 2016 poz. 706 t.j.:

„Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminny”.

oraz zgodnie z art. 22:

„Strażnik przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 12, jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację”.

W uzasadnieniu także napisano:

„Mając na uwadze, że interweniujący umówił spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej miał pewność, kto był jego rozmówcą. Do przedstawienia się […], nie musiało dojść, gdyż Komendant przyjmował wizytę w swojej siedzibie, a osoba interweniująca została skierowana do rozmówcy przez pracownika sekretariatu Straży Miejskiej.”

Komendant umawia się w siedzibie Straży Miejskiej, czyli tam gdzie pracuje i to zwalnia go z regulaminu?, np. z obowiązku noszenia umundurowania? Na oko to powinno być wprost przeciwnie. Jak można, na podstawie powyższego, w przypadku nie spełnienia niektórych, podniesionych w przepisach wymagań przedstawić niezasadność skargi mieszkańca Pana Z.M.??? Nie rozumiem.

Wprowadziłem zmianę w tekście projektu uchwały, zmieniając wyraz niezasadną (skargę!) na zasadną (skargę!).

Doszło do przegłosowania projektu uchwały, jakby mojej treści! Niestety tylko 5 radnych Klubu Radnych PIS było za, 12 radnych było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Co do prawidłowości tej uchwały jednakże mam wątpliwości, dlatego sugeruję Panu Z.M. złożenie na nią skargi! Zresztą wątpliwości miał nawet Pan mecenas Kancelarii Prawnej obsługującej, m.in. Radę Miejską, co jakby w stosunku do moich zastrzeżeń jest rzadkością na sesjach Rady Miejskiej. 🙂 . Oczywiście jemu chodziło o względy formalne.

romanek (2)Zobacz także:

Zlikwidować Straż Miejską – sesja 28.09.2007 r. …

Bye, bye straży miejska!

Straż Miejska do kasacji

Komentarze

11 komentarzy do “Straż Miejska – sesja 16.11.2016 r. (odsłona 86, c.d.)”

 1. Inka, 24 lis 2016 o 9:53

  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie nie spełnia swojej roli. Praktycznie wszystkie!!! skargi uznawane są jako niezasadne.
  Rozumiem, że wszyscy składający skargi się mylą i nieprawidłowo oceniają rzeczywistość tylko grupa radnych z panią przew. komisji na czele ma rację.
  Panuje powszechna opinia w mieście, że nie ma sensu składać skarg do Komisji Rewizyjnej 🙁

 2. gość, 24 lis 2016 o 11:40

  sic!

 3. Kazimierz Jasionek, 24 lis 2016 o 12:34

  Ten łysek Romanek swój służbowy strój już od lat zamienił na cywilne ubranko i po cywilu panoszy się w UM, a nawet podejmuje niesłuszne interwencje (z braku znajomości prawa?) Przykładem jest chociażby jego interwencja na sesji RM, kiedy to na żądanie LODÓWY Pasternaczki usunął nasz plakat przedstawiający Dyzmę i zatytułowany „Miasto pełne tajemnic”. Bardzo ugryzło to rządzących, gdyż ich pierwowzór brzmiał niesłusznie zresztą”Miasto bez tajemnic”. W tym przypadku Lodówa i Romanek wykazali się zupełnym brakiem znajomości prawa, co udowodniłem tym niedouczonym „mądralom” pismem od Rzecznika Praw Obywatelskich (wcześniej opisałem całą tą sytuację). Następną „gafą”, jaką popisała się ta formacja SM (Ormowców) była próba przegonienia mnie wraz z kolegą sprzed budynku UM, kiedy z plakatami w rękach informowaliśmy wszystkich mieszkańców załatwiających jakieś sprawy w UM, jakich mamy najgorszych radnych (podane były ich nazwiska) i przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, żeby na nich nie głosowali !!!! Oczywiście Ormowcy nas nie wystraszyli to niesłusznie wezwali policję (też jest na usługach Zarazy) i wkrótce po tym incydencie wytoczyli mi sprawę sądową !!! Oczywiście, że przegrali z kretesem, (działałem zgodnie z prawem), pomimo że wszyscy chcieli mnie koniecznie ukarać, żeby mi zatkać usta !!! Jest sprawą oczywistą, że interwencję Ormowców musiał zlecić ich szef i trudno mi powiedzieć czy w tym przypadku również był po cywilu, a może w pidżamie ???? W mądrze zarządzanych miastach wiele lat temu została zlikwidowana SM, ale że mamy takich ludzi w rządzeniu miastem jakich mamy to i nie dziwota, że dalej się panoszą w naszym mieście. Należy jeszcze przypomnieć tym mało kumatym mieszkańcom o aferze łapówkarskiej w tej g…. wartej formacji, gdzie prawie połowa z zatrudnionych tam osób miała zarzuty łapówkarskie czy tp. !!!! A Romanek niewzruszenie dalej jest komendantem, kiedy powinien przy takich wpadkach pierwszy wylecieć z tej formacji …!!!!

 4. Kazimierz Jasionek, 24 lis 2016 o 12:43

  Zapomniałem jeszcze dodać w poprzednim komentarzu, że nawet trudno mi się dziwić „działalnością” tej nic nie wartej Komisji Rewizyjnej. Przecież jest rzeczą naturalną, jaka przewodnicząca taka i komisja !!!! Dlatego skargi mieszkańców pisane do nich są tylko stratą czasu i nie zasługują nawet na kartkę papieru oraz na branie długopisu w rękę !!!!

 5. bronek, 24 lis 2016 o 13:26

  Skarga do sadu i wygrana w banku + odszkodowanie. A komendant z wilczym biletem niedepelnienia obowiazkow sluzbowych.

 6. Dąbrowiak., 24 lis 2016 o 15:29

  Ja też często czytam protokoły na Bip z Komisji Rewizyjnej i jak mieszkańcy składają skargi to komisja większość uznaje za bezzasadne i pózniej na obradach Rady Miasta jest uchwała w tym temacie .Nie wiem jak jest w innych miastach .Moim zdaniem Komisją Rewizyjną RM przewodniczącym jej powinien być Radny z opozycji, a tak teraz przewodnicząca jest Krystyna Chrobot SLD z koalicji prezydenckiej i działania tej komisji są niemiarodajne. Radna koalicyjna trzyma komisję rewizyjną .

 7. Marzena, 24 lis 2016 o 16:07

  parodia a nie Komisja rewizyjna

 8. info, 24 lis 2016 o 16:11

  „Szanowna Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. Pozwoliłem sobie napisać ten komentarz na temat działania Komisji w której Pani zasiada z uwagi, iż jestem zbulwersowany działaniami tej Komisji przy rozparzaniu mojej skargi dotyczącej Komendanta Straży Miejskiej. Podjęta przez Pani Komisję uchwałą która została przegłosowana przez Radę Miasta w dniu 16 listopada 2016 r. druk 220 jest dla mnie i wielu mieszkańców niczym spoliczkowanie, zarzuty zawarte w mojej skardze nie opierały się na wyssanych z palca dyrdymałów ale na faktach i zaniechaniu działania przez pracowników Straży Miejskiej, niekompetencji w działaniu ich Komendanta a także stanowią przestępstwo z Kodeksu Karnego Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Podjęta przez rade Miasta uchwała związana z nieprawidłowościami w Urzędzie Miasta będzie skutkowała złożeniem zawiadomienia o popełnionym przestępstwie przez pracowników Straży Miejskiej Dąbrowa Górnicza. Na spotkaniu z wiceprezydentem Panem Damianem RUTKOWSKIM i naczelnikiem Centrum Zarządzania Kryzysowego Pana Jan Bogus uzyskałem informację, że po skierowaniu mojej skargi do Rady Miasta będę zaproszony na spotkanie Komisji Rewizyjnej w celu wyjaśnienia sprawy do czego nie doszło a jest pogwałceniem moich praw jako obywatela skarżącego się na zaniechanie działania i brak kompetencji ze strony przedstawicieli Władzy. Ja nie mam zamiaru być dłużny takim zachowaniom i bardzo chętnie w tym przypadku całą sprawę nagłośnie w mediach tych normalnych oraz społecznościowych na temat działania władz miejskich w Dąbrowie Górniczej. Z wyrazami szacunku Zbigniew Miśta.”

 9. Tadeusz Jędrzejec, 24 lis 2016 o 16:25

  Na złożoną skargę do komisji rewizyjnej UM w DG przeciwko prezydentom i choremu projektowi budowy ,,krematorium” pomysłu łukasika sprawę rozpatrywał osobiście łukasik pomimo mojego zastrzeżenia. Siedząca obok łukasika, nieznana mi kobieta (Krystyna Chrobot) z kartki w ordynarny sposób mi ubliżała od pedofila, złodzieja, pracza mózgów 74 rodzinom bloku, bezprawnego rządziciela , samozwańczego obrońcy wbrew woli mieszkańców, podrobionym pełnomocnictwom i kilkanaście innych epitetów, każdy z opisem i komentarzem. Na rozpatrzenie skargi nie było czasu. W mojej sprawie poświęcono więcej czasu niż ,,przysługiwało”. Skarga nie została rozpatrzona. Żądanie protokołu z komisji łukasik obiecał ustnie i pomimo osobistej interwencji (2 razy w biurze radnych i 2 razy u Przewodniczącej RM) protokołu nie wydano. W momencie wizyty u Przewodniczącej RM handlowano stanowiskiem dla koleżanki. Sąd zażądał protokołu którego mi odmówiono.
  W sprawie stroju cywilnego strażnika w pomieszczeniu Straży Miejskiej, nawet za barierką w obecności innego umundurowanego strażnika należy uznać za dopuszczalne prawem, po wylegitymowaniu strażnika cywilnego. tak stanowi prawo o ile dla straży miejskiej nie ma przepisów szczegółowych.
  W sprawie likwidacji straży miejskiej zdania są podzielone. Głosowałem przeciwko powstaniu straży miejskiej (ORMO), ale teraz nie jestem tak radykalny o ile nie przeniesiemy setki obowiązków na rozleniwioną policję w swoich apartamentach.
  Liczba mieszkańców DG corocznie maleje a kubatura budynków wielokrotnie wzrosła. Kiedyś wystarczył Małpi Gaj, dzisiaj 4 x Małpi Gaj.
  Dopóki nie zmienimy prezydentów z Bożej łaski i bezradnych radnych to bajzel będzie rósł do potęgi. Niestety tego co piszę mieszkańcy nie czytają a wybierają według portretów wyborczych, nawet na skandalistów, ordynusów i nawiedzonych lub kupionych za stanowiska i inne dobra . . . Przykładów jest wiele na napisanie książki. Czas na uświadamianie wyborców przez plakaty, artykuły w prasie, program opozycyjny i spotkania z mieszkańcami, poprzedzone wyprzedzającymi informacjami.

 10. Kazimierz Jasionek, 24 lis 2016 o 17:30

  Panie Zbigniewie niech Pan dokręci śrubę tym kombinatorom i łamiącym prawo strusiom. Za dużo już mieszkańcy pozwolili tej sitwie przekrętów na ich skandaliczną działalność i łamanie prawa !!!!

 11. info, 25 lis 2016 o 8:03

  „Korupcja w Dąbrowie Górniczej okazuje się, że jest naprawdę powszechna, przykładowo w Straży Miejskiej. Niech dowodem na to, będzie zatrzymanie pod tym wstępnym zarzutem 16 urzędników ze Straży Miejskiej w naszym mieście, co na 45 etatów stanowi aż 36% stanu osobowego! Zob.”
  „http://grzegorzjaszczura.pl/?p=16268#more-16268

Zostaw komentarz




Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie