Kolejna sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 20.06.2018 r. była raczej nudnawa. Strona propodrazowska sprawiała wrażenie zagubionej i nie do końca zwartej. O tym świadczy wprowadzenie projektu uchwały o sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych z bonifikatą przez trójkę ich radnych, po wcześniejszym zgłoszeniu projektu podobnej uchwały przez radnych Klubu Radnych PIS i nagła wolta lewicowców na sesji, i zdjęcie obu projektów uchwał ich większością głosów z porządku obrad. A mieszkańcy zostali z niczym!

Pan Prezydent szybko opuścił salę sesyjną. Dąbrowska strefa kibica była już także pusta po wczorajszym meczu i niepokojach. Czy winna była organizacja imprezy myślę, że to ustali, a przynajmniej powinna ustalić Policja Dąbrowska.

Ale ponieważ następna sesja planowo ma się odbyć dopiero 12.09.2018 r., czyli po wakacjach być może zdążę wrócić do niektórych tematów. Dzisiaj o interpelacjach, jakie na sesji przedstawiłem do Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) w imieniu radnych Klubu Radnych PIS. Treść interpelacji jak mniemam przekazuje także pewne treści i cel takich a nie innych zapytań. Dlatego myślę, że jest sens ich zamieszczenia.

Pierwsza dotyczyła hipotek na nieruchomościach gminnych i jest dokończeniem tej dotyczącej zadłużeń budżetu Miasta i jednostek pomocniczych. Konkretnie zobacz treść i odpowiedź tej poprzedniej: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=45954#more-45954.

INTERPELACJA nr…………….. do Pana Prezydenta Z. Podrazy

dot.: zadłużenia Gminy Dąbrowa Górnicza – hipoteki

Prosimy o wykaz nieruchomości gruntowych, które są własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, spółek gminnych i innych podmiotów, w których nasza Gmina ma udziały, na których są ustanowione hipoteki. Jakie są kwoty tych zabezpieczeń i z jakiego one pochodzą tytułu?

Druga termomodernizacji:

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

INTERPELACJA nr……………..

Dot.: nakłady na termomodernizację

Zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie dokładnego rozliczenia ile dotychczas kosztowała termomodernizacja budynków w Dąbrowie Górniczej w latach 2014-2018 z podaniem obiektów, kosztu termomodernizacji i powierzchni ocieplanej.

Następna tzw. Fabryki Pełnej Życia i pieniędzy już tam wydanych na wprowadzenie tego przysłowiowego życia do ruin po fabryce obrabiarek „Defum” (zobacz także):

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

INTERPELACJA nr…………….. 

Dot.: rozliczenia projektu Fabryka Pełna Życia

Zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie dokładnego rozliczenia ile dotychczas wydano i ile jest planowane do wydania środków pieniężnych na projekt Fabryka Pełna Życia z podaniem zadania, organizacji, firm lub osób fizycznych, którzy otrzymali środki oraz osiągniętego efektu.

Ostatnia, tematu coraz głośniejszego w całej Polsce, czyli składowania odpadów. Akurat w Dąbrowie Górniczej nie było jeszcze większych pożarów tychże miejsc.

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

INTERPELACJA nr……………..

Dot.: usunięcie odpadów ze składowiska przy ul. Zakawie

Zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie dokładnego rozliczenia ile i jakich odpadów z podaniem kodów jest składowanych na składowisku odpadów na terenie należącym do gminy obok toru motocrossowego przy ul. Zakawie. Prosimy również o podanie, kto zarządza składowiskiem, jakie były wydane pozwolenia i decyzje oraz jaki byłby koszt usunięcia wszystkich odpadów z tego terenu. W jaki sposób składowane odpady wpływają na skażenie gruntu, powietrza i wód podziemnych?

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie