CAM01196Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (w skrócie SOSW) w Dąbrowie Górniczej – w założeniach miał to być ośrodek regionalny z uwagi na nasilenie występowania zjawiska niepełnosprawności na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Przy jego powstaniu założono kompleksowość – stworzenia miejsca, które spełnia potrzeby dzieci i młodzieży na każdym etapie ich rozwoju – od narodzin (wczesne wspomaganie), poprzez naukę w przedszkolu i szkole podstawowej aż do ukończenia edukacji na poziomie liceum bądź też szkoły zawodowej – co miało sprawić, że będzie jedynym ośrodkiem w Polsce Południowej, który wychowuje, rozwija i uczy osoby niepełnosprawne w tak szerokim zakresie.

Tyle teorii i haseł z materiałów promocyjnych. Do SOSW miały przeprowadzić się DWIE placówki działające na rzecz niepełnosprawnych dzieci, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II – a powodem był nieodpowiedni standard, brak możliwości rozbudowy, a tym samym rozwoju tych placówek. Zapomniano, że w podobnej sytuacji był także już wówczas Zespół Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Konopnickiej, ale istniały jakieś (jakie?) ważne powody, że tej placówki w planach nie uwzględniono. W 2016 roku nagle straciły swoją ważność i w ekspresowym tempie ZSS nr 6 przeniesiono do SOSW na ulicę Swobodną 59.

Pozostało pytanie (które Urząd Miejski chciałby zamienić w retoryczne), dlaczego z tą decyzją czekano 3 lata? Może nie było chętnych na budynek szkoły? W budynkach po poprzednich placówkach też się ich nie doczekano – w jednym powstała filia żłobka miejskiego (za 4 mln – czyli dało się to taniej wyremontować), a druga jest właśnie wyburzana i przeznaczona na miejską inwestycję mieszkaniową… Może reindustrializacja terenów po Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek „Ponar-Defum” (projekt pn. Fabryka Pełna Życia) jest częściową odpowiedzią na to pytanie?

int.2015.12.16-1int.2015.12.16-2Aby trochę rozjaśnić tę sprawę, złożyłem na sesji w dniu 11.04.2017 r. (drugą już, poprzednia jeszcze z grudnia 2015 roku obok na foto) interpelację w celu podsumowania kosztów całej operacji powstania i funkcjonowania SOSW w Dąbrowie Górniczej.

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

20170411_104453Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym wyjaśnić kilka kwestii związanych z Ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Swobodnej 59 w Dąbrowie Górniczej.

Uchwałą Nr XV/324/2016 z dnia 16 marca 2016 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej przekształciła Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej  w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59 w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,  ul. Swobodna 59.

Ośrodek objął trzy niegdyś odrębne placówki:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Dąbrowie Górniczej
  2. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej
  3. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej.

W związku z wybudowaniem kosztem ok. 59 mln złotych z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza (przy całkowitym koszcie 73.789.466,24 zł) i oddanego w 2013 roku kompleksu dla dzieci niepełnosprawnych proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dlaczego Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 36, jako ostatnia z trzech placówek dla dzieci niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej, nie został ujęty (pomimo podobnych warunków lokalowych) do przeniesienia do Kompleksu dla Dzieci Niepełnosprawnych w 2013 roku? Była to na tyle mała szkoła, że w nowym kompleksie bez trudu znalazłoby się dla niej miejsce (co ma miejsce przecież obecnie).

2. Jaki był koszt utrzymania w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej  w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59 oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 36, w rozbiciu na:

2.1. koszty osobowe

2.2. koszty utrzymania obiektu

2.3. koszty pozostałe?

3. Jaki jest szczegółowy budżet SOSW im. Z. Książek-Bregułowej i ZSS nr 6 w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016, tj. koszty utrzymania Ośrodka i Zespołu Szkół Specjalnych oraz wpływy (z subwencji oświatowej i innych przychodów)?

4. Ile osób było zatrudnionych w obu placówkach przed przeprowadzką na ulicę Swobodą 59, a ile jest zatrudnionych w roku szkolnym 2016/2017?

5. Ile dzieci było objętych opieką SOSW im. Z. Książek-Bregułowej w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w podziale na:

5.1. dzieci z Dąbrowy Górniczej

5.2. dzieci spoza Dąbrowy Górniczej (w rozbiciu na poszczególne miasta)

6. Ile dzieci uczyło się w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016? w podziale na:

6.1. dzieci z Dąbrowy Górniczej

6.2. dzieci spoza Dąbrowy Górniczej (w rozbiciu na poszczególne miasta)?

7. Ile dzieci jest objętych opieką SOSW w roku szkolnym 2016/2017 w podziale na:

7.1. dzieci z Dąbrowy Górniczej

7.2. dzieci spoza Dąbrowy Górniczej (w rozbiciu na poszczególne miasta)

7.3. dzieci korzystających z internatu (na 100 osób)?

8. Czy inne gminy dopłacają do uczniów uczęszczających na zajęcia do SOSW – czy regionalizm jest tylko z założenia i za wydatki ponad subwencję oświatową ponosi wyłącznie Gmina Dąbrowa Górnicza?

9. Ile osób korzysta obecnie z internatu i na jakich warunkach?

Grzegorz Jaszczura

Komentarze

Komentarze (1) do “SOSWdDiMN – interpelacja (sesja 11.04.2017 r.)”

  1. Kazimierz Jasionek, 20 kwi 2017 o 12:00

    Bardzo zasadne pytania Pana radnego i teraz […] będzie się mocno pocił, by jak najmniejszym kosztem wybrnąć z tej sytuacji !!! Czekamy na odpowiedź, byle nie było to ble, ble, ble !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie