CAM03392Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj przedstawię głównie zapytania do pana prezydenta Zb. Podrazy (lewica SLD), przekazane przeze mnie na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Jednakże, w uzupełnieniu opisu sesji chciałbym jeszcze napisać o głosowaniu w sprawie sprzedaży działek w Tucznawie bezprzetargowo Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za 30 zł za m2. Przeciwko wypowiedziałem się m.in. ja i radna K. Zagajska (Niezależni). Sugerowałem sporządzenie jeszcze jednego operatu szacunkowego, najlepiej przez rzeczoznawcę spoza województwa zwanego śląskim. Podobnie radna K. Zagajska. Radni koalicji postkomunistycznej ograniczali się do straszenia radnej, np. tym czy ma zgodę znajomych rzeczoznawców na używanie ich nazwisk (radny K. Dybich (lewica lewicy), przew. komisji promocji i rozwoju, który m.in. odbierał głos radnej na komisji, wg mnie zupełnie bezpodstawnie i łamiąc zasady ich demokracji). Jakiś absurd! Zamiast wyciągać wnioski i zastanawiać się nad słusznością sprzedaży (tak szybkiej) i jej uzasadnieniem, to straszenie, jakbyśmy byli w poprzedniej epoce komunistycznej. Osobiście jestem zniesmaczony. Powstaje także pytanie po co zwoływać takie pseudokomisje?

Wynik głosowania to 13 radnych za sprzedażą w cenie circa 30 zł/m2, 8 przeciw i 2 wstrzymujących się. Podejrzewam, że ta sprawa jeszcze powróci. Oby nie tak jak zasugerowałem na sesji. Mianowicie mamy 2026 rok, socjalistyczna upadająca UE rozwiązuje strefy specjalne ekonomiczne, a gmina Dąbrowa Górnicza odkupuje od inwestora tych kilka działek (circa 10 ha), aby ten nie założył kolejnego śmieciowiska (odpadów z Grenlandii) w Dąbrowie G. Powiedziałem, że gdybyśmy siedzieli przy stole pokerowym to tak zagrałbym w ciemno. (To tak a propos odkupowania po 12 latach udziałów od Niemców z PWiK sp. z o.o. oraz odkupowania udziałów z Nemo-Wodny Świat sp. z o.o.).

Przejdę do Zapytań:

CAM03265Szanowny Panie Prezydencie! Moja kilkuletnia absencja w szeregach Rady Miejskiej, a także „długotrwała cisza” medialna w temacie uregulowania relacji między naszą Gminą jako Inwestorem i Zleceniodawcą, a spółką „Mitex” S.A. jako Realizatorem i Wykonawcą wielu obiektów na terenie podległym Panu Prezydentowi zmusza mnie do wniesienia do Pana Prezydenta poniższego zapytania na mocy uprawnień

przysługujących z tytułu wykonywania mandatu radnego

– realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dlaczego

20120323225Pan Prezydent sprawując swój urząd przez ponad 8 lat zaniechał podjęcia nieodzownych kroków prawnych dla odzyskania od spółki Mitex S.A. należnych Miastu i Gminie środków finansowych będących efektami prawomocnie wygranych procedur Sądowych w sprawach o:

unieważnienie kontraktu na projekt, budowę i eksploatację obiektów Centrum Administracji wraz z umowami okołokontraktowymi

– zwrotu różnicy kosztów (według kontraktu i według biegłych sądowych) (88- 60) mln zł = 28 mln zł

– oddalenie pozwu kary umownej ~ 97 mln zł na rzecz spółki „córki” Mitex S.A., tj. Centrum Administracji Sp. z o.o.

 W szczególności dotyczy to

* wynegocjowania ze spółką Mitex S.A. ceny obiektu w wysokości nie większej niż 60 mln zł, co mogłoby per saldo być na korzyść Miasta i Gminy Dąbrowa Górnicza o ok. ~ 28 mln zł

* złożenia do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej wniosków o wykreślenie z hipotek obiektu Centrum Administracji

– hipoteki kaucyjnej na rzecz BZ WBK S.A. o wartości 30 mln euro

– hipoteki przymusowej ~ 87 mln zł, jaką na majątek Miasta i Gminy nałożył Sąd Apelacyjny w Katowicach,  jako zabezpieczenie roszczeń spółki Mitex S.A.

Ogółem obciążenie majątku Gminy na rzecz Mitex S.A. i Banku BZ WBK S.A. to nie mała kwota ~ 190 mln zł.

20120425311Kolejne wątpliwości (powstałe być może jeżeli nie na skutek ukrywania, a na pewno braku  informacji),  to brak działania prowadzącego do

* renegocjacji umów o najem ~ 6 800 m2 między MZUM Sp. z o. o. (obecnie PM MZUM.PL Spółka Akcyjna) a Prokuraturą i Sądem w Dąbrowie Górniczej.

To implikuje straty po stronie Gminy w wysokości:

około 57.8 mln zł : 15 lat = 3 853 333 zł

Jeżeli takie renegocjacje były prowadzone, to proszę o podanie wynikających z nich korzyści dla Gminy Dąbrowa Górnicza.

Uwaga! Powyższe dane według Protokołu RIO autorstwa Zespołu Kontrolnego RIO Katowice – p. J. Bronikowska-Radosz, obecny Skarbnik Miasta Dąbrowa Górnicza.

Wspomniany wysoce prawdopodobny brak działań ze strony Pana Prezydenta w celu doprowadzenia do sprzedaży Ministerstwu Sprawiedliwości tej części budynku Centrum Administracji, którą zajmuje Sąd i Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej strata dla Gminy z tego tytułu to:

~ 25 mln zł

Następny niezrozumiały przykład braku wykonania przez Gminę Dąbrowa Górnicza Wyroku zapadłego w Sądzie Okręgowym w Katowicach (wyrok prawomocny) w/s odmowy, przyznania przez Sąd Mitexowi S.A. prawa żądania, aby Gmina Dąbrowa Górnicza wykupiła udziały Mitexu S.A. w spółce Nemo-Wodny Świat sp. z o.o. Wyrok prawomocny, a Gmina wbrew jego mocy prawnej nie wykonała sentencji Wyroku i zapłaciła Mitexowi S.A. za jego akcje. To z pewnością wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, że to kwota

~ 5.9 mln zł

Wyjaśnienia wymaga, bo jak do tej pory brak jest rzetelnych wyjaśnień jak doszło do tego, że Gmina płaci długi – kredyt prywatnej Spółki Nemo-Wodny Świat sp. z o.o. (w wielkości 3,24 mln zł rocznie), w sytuacji, kiedy beneficjenci kredytu (także firmy prywatne) nie partycypują w jego spłacaniu, a poręczenie kredytu udzielone przez Gminę było prawdopodobnie nie do końca wiarygodne (patrz stosowne dokumenty opinie prawne i ekonomiczne, które powinny być w posiadaniu Pana Prezydenta). Tu straty sięgają circa 20 mln zł.

CAM00573Ostatnim elementem moich i chyba nie tylko moich pytań do Pana Prezydenta to pytania dotyczące inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii, prowadzonej przez Szpital Specjalistyczny (Miejski).

Pytania dotyczą dwóch obszarów:

– prawnego, czyli w aspekcie przetargu i umowy realizacyjnej

– kosztów.

Fakt, że nawet jeśli sprawą interesuje się CBA i Prokuratura (w Jaworznie?) nie zwalnia pana Prezydenta od udzielenia choćby cząstkowych odpowiedzi na powstałe pytania:

l. Dlaczego  rozpoczęto realizację inwestycji bez ważnej umowy?

2. Dlaczego Pan Prezydent dopuścił, aby koszt inwestycji w ciągu jednego dnia uległ zwiększeniu od 80 mln zł do 220 mln zł, nawet jeżeli decyzję podejmował tylko dyrektor Szpitala Specjalistycznego?

Jeśli powyższe pytania zadane przeze mnie są nieprawdziwe, to może to wynikać tylko z braku informacji i należytej komunikacji z mieszkańcami w tej materii.

Tym bardziej proszę więc o rzetelne i wyczerpujące informacje wraz ze stosownym materiałem dowodowym.

Mam nadzieję, że Pan Prezydent z należytą powagą i starannością podejdzie do nie mniej poważnych przytoczonych powyżej liczb wskazujących na brak szacunku dla gospodarności budżetem wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Grzegorz Jaszczura

Ps W uzupełnieniu polecam: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=22934#more-22934.

Komentarze

5 komentarzy do “Zapytania – sesja 17.12.2014 r. (odsłona 67) cz. 3”

 1. Grek, 20 Gru 2014 o 11:13

  Ciekawe zapytania panie Grzegorzu.

 2. Kazimierz Jasionek, 20 Gru 2014 o 15:15

  Te wszystkie jakże zasadne pytania zadane Dyzmie muszą utwierdzić wszystkich mieszkańców w przekonaniu, że olbrzymia część z tych nieuzasadnionych wydatków mogła wylądować w prywatnych kieszeniach lub na prywatnym koncie w jakimś raju podatkowym osób z zarządu miasta lub podstawionych słupów??? !!! Bo jak inaczej tłumaczyć fakt wygrania sprawy w sądzie o unieważnienie umowy dotyczącej budowy CA i nie skorzystania z tych olbrzymich oszczędności, dalej wynajmowanie po preferencyjnej cenie za m2 siedziby sądu i prokuratury, a nie sprzedaży im tego budynku po cenach rynkowych, dalej Nemo itd.? Rozrzutność i niegospodarność widzimy […] na każdym kroku !!!! Są to olbrzymie pieniądze przepływające między palcami […] i nikogo to nie obchodzi. Tymi […] dawno powinno się zająć CBA i sumiennie rozliczyć kpiarzy. Jestem pewny że już dawno by siedzieli w pierdlu, a ich majątki zlicytowane !!!!! Jednak skoro się ma sąd i prokuraturę po swojej stronie, to można takie wałki bezkarnie […], a Temida jeszcze ich pobłogosławi !!!!! Bardzo mnie interesuje jaką odpowiedź na takie zasadne pytania (zarzuty) wymyślą […] ??????

 3. antylewak, 21 Gru 2014 o 10:44

  To ich zaboli.

 4. Mirek, 21 Gru 2014 o 17:58

  Tak trzymać.

 5. zła, 21 Gru 2014 o 19:36

  Ale jazda.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie