Aż dwa razy była mowa na ostatniej sesji Rady Miejskiej (26.06.2019 r.) o szpitalu miejskim, czyli ZCOSS im. S. Starkiewicza. Raz przy omawianiu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala, a drugi raz przy projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Dyskusji na sesji już nie było, albowiem opinię z radnych R.M. przedstawiłem tylko ja i radna K. Zagajska. Niestety dla lewicy rządzącej w mieście była to opinia negatywna. Zresztą to i tak wielki ewenement, że głosowano na sesji za projektem, który nie otrzymał pozytywnej opinii na komisjach: Komisji Ochrony Zdrowia i P.S. stosunkiem 7 przeciw i 2 głosy wstrzymujące się (K. Dybich i B. Kozak, oboje klub SLD), a na Komisji Budżetowej wszystkimi głosami przeciw!

Powodem powyższej sytuacji było moje stwierdzenie na Komisji Zdrowia, że w Informacji Dodatkowej wchodzącej przecież w skład sprawozdania finansowego są podane nieprawdziwe, co zresztą się później potwierdziło, informacje!!!:

Zarząd ZCO przeprowadził rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w temacie uzyskania kredytu na restrukturyzację zadłużenia oraz na dokończenie rozpoczętej inwestycji budowy ośrodka onkologicznego. ZCO uzyskało wstępną ocenę pozytywną dotyczącą udzielenia kredytu, jednakże brak woli Podmiotu Tworzącego poręczenia tego kredytu uniemożliwia jego uruchomienie, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia ZCO i dokończenie inwestycji co z kolei uniemożliwia uruchomienie pełnego potencjału zasobów do pozyskiwania kolejnych środków finansowych na działalność zapewniając tym samym realizację podstawowych zadań ZCO jakimi jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.”.

Jestem członkiem Komisji Ochrony Zdrowia, radnym Rady Miejskiej i nie spotkałem się z tym i nie wyrażałem woli takiej czy innej w powyższym temacie! i nic nie słyszałem o tym. Okazało się, że nie słyszeli o tym także inni radni, w tym członkowie Rady Społecznej ZCOSS, tj. radny K. Dybich, radna K. Stępień i radna M. Miczko!!!, a zagłosowali na Radzie Społecznej za przyjęciem sprawozdania z w.z. nieprawdą. Strasznie mnie to dziwi. 🙂 . Czyżby oni nie czytali tego za czym głosują? 🙂 . I czy prawidłowo reprezentują interesy Rady Miejskiej (czytaj: Mieszkańców) w Radzie Społecznej szpitala miejskiego (wciąż!)? Oczywiście to członkowie lewicowej koalicji SLD-POKO-TPDG.

Informację dodatkową (jak i całe sprawozdanie) zawierającą te nieprawdziwe zdania podpisały Panie: Główny Księgowy Jadwiga Szumiał i p.o. Dyrektor Iwona Łobejko. Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową ZCOSS im. S. Starkiewicza dotyczy dwóch dyrektorów z 2018 roku, tj. Pana Z. Grzywnowicza i Pana Z. Podrazy (obaj lewica SLD). Co należy także wyartykułować! Nie dowiedziałem się także jednoznacznie, który z dyrektorów, a może prezydentów w 2018 r. prowadził te rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bo okazało się, że nie ma dokumentacji. I dlaczego, jeżeli były one wstępnie pozytywne nie poinformowano o nich radnych Rady Miejskiej?!

Z tym, że Pani już Dyrektor (od 25.06.2019 r.) I. Łobejko na wniosek Komisji Zdrowia już na sesji przeprosiła za nieprawdziwy zapis w sprawozdaniu finansowym i wprowadziła autopoprawkę tego dotyczącą. Zresztą zgodnie z moją sugestią, że musi być to poprawione poprzez usunięcie z Informacji dodatkowej. Biegły rewident, jak zrozumiałem zatwierdzi sprawozdanie z autopoprawkami, albowiem w międzyczasie doszło także do drugiej autopoprawki korygującej błędny zapis księgowy. Co też zresztą jest karygodne, ale mnie prywatnie nie dziwi.

Moim zdaniem ta sytuacja jest idealnym podsumowaniem tego co działo się w naszym szpitalu ZCOSS im. S. Starkiewicza w ostatnich dwunastu latach!, także w kontekście nadzoru nad menagerowaniem.

Żeby nie przedłużać, kilka moich uwag do zatwierdzenia spraw. finansowego za 2018 r. ZCOSS.

ZCOSS ma pokryć stratę netto (5.799.716,60 zł) we własnym zakresie, co jest kwintesencją projektu uchwały. O tym mówi projekt uchwały. Trzeba jednak pamiętać, że straty z lat ubiegłych narastająco wynoszą 67.031.800,00 zł!

oraz to, że strata ze sprzedaży wyniosła 22.991.284,06 zł, a otrzymane dotacje wyniosły 7.215.511,79 zł.

– z powyższego wynika, że niepewność co do zdolności ZCOSS im. S. Starkiewicza do dalszej kontynuacji działalności jest istotnie niepewna, zresztą tak jak to podnosi biegły z firmy Pol-Tax 2 Sp. z o.o. (dla odróżnienia od Pol-Tax Sp. z o.o., która jeszcze w 2017 r. przeprowadzała audyt w naszym szpitalu).

Biegły rewident ma poważne wątpliwości i odsyła także do punktu 9 inf. dodatkowej – do czego chciałbym jeszcze powrócić.

zobowiązania krótkoterminowe przekraczają aktywa obrotowe o kwotę 15.256.500 zł, ale wynika to z przesunięcia znacznej ich wartości na zobowiązania długoterminowe. Suma wszystkich zobowiązań przekracza nieco 100 mln zł (100.227.360,90 zł).

– dlaczego wydłużono okres amortyzacji sprzętu (czyli zmniejszono odpis roczny do 6,67%), to dla mnie dziwne mimo wyjaśnień Głównej Księgowej, że wcześniej błędnie zastosowano stawkę amortyzacyjną? Sprzęt medyczny zużywa się przecież także moralnie, podlega szybkiemu postępowi technologicznemu.

wszystkie wskaźniki dot. płynności finansowej szpitala są zresztą, jak to powtarzam na komisjach zdrowia i sesjach Rady Miejskiej od lat tragiczne, często ujemne, a poprawa wskaźników płynności i tak wiele poniżej granicy krytycznej wynika tylko z przesuniętych zobowiązań w stosunku do firmy Clima Sp. z o.o. z krótkoterminowych na długoterminowe i niczego poza tym właściwie.

–  zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Magellanie wynoszą: 9.614.805,78 zł.

– Wracając do punktu 9 Informacji dodatkowej, do którego odsyła także biegły rewident kluczowy firmy Pol-Tax 2 Sp. z o.o. (nie mylić z firmą Pol-Tax Sp. z o.o.) zwróciłem uwagę na wydzierżawienie powierzchni dla podmiotów zewnętrznych, które przynoszą dodatkowe środki finansowe. Zgadza się ale nie do końca. Powstaje pytanie ile outsourcing b. dochodowych oddziałów przyniósłby nam dochodu przy prowadzeniu przez szpital tych dochodowych działalności, np. kardiologii, nefrologii, laboratorium czy perinatologii (ginekologii i położnictwa)?

Przy perinatologii powstaje pytanie, które wyraziłem w mojej ostatniej interpelacji dot. ZCOSS o egzekucję 2.256.394,32 zł z wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, czyli Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o., Centrum Medycznego Krzysztof Sodowski i Centrum Medycznego Krzysztof Sodowski Sp. k. Czy nastąpiło wystąpienie o nieściągnięty dług do tych wszystkich wymienionych podmiotów? i dlaczego tak późno jeżeli nastąpiło?

Na wszystkie moje zapytania, nowa Dyrektor Pani I. Łobejko obiecała odpowiedź w przeciągu 3. miesięcy, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy sytuacji w szpitalu i zmian w Programie Naprawczym. Czego jak najbardziej oczekuję.

Co do samego głosowania nad projektem uchwały, to przyjęto je 16 głosami za (koalicji POKOSLDTPDG), przy 8. głosach przeciw (Klub Radnych PIS, K. Zagajska, E. Bober).

Komentarze

6 komentarzy do “ZCOSS w 2018 r. sesja 26.06.2019 r., cz. 2”

 1. Johan, 1 lip 2019 o 10:05

  Panie Grzesiu w Dąbrowie ludzie są wyrozumiali. Dla nich zwinięcie 50 zł przez sędziego to nic takiego. Przytulnie miliona czy kilku milionów, to zaradność.
  Co do radnych to ma Pan za duże wymagania, Dieta kilka tysięcy to za mało, aby otworzyć projekty uchwał, a dopiero co, aby pomyśleć.
  A przecież myślenie boli, jeszcze w takiej temperaturze.
  A, może oni tak robią, aby Panu zrobić na złość?!!

 2. Dąbrowiak, 4 lip 2019 o 18:46

  Widać dalej jest bałagan w Szpitalu,teraz sytacja z kredytem.Pan prezydent nie panuje nad Szpitalem.

 3. leksykon, 23 lip 2019 o 15:41

  Panie radny czy przewodniczącym Rady Społecznej szpitala nie jest czasem pan Patryk Kuzior Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli, dawniej Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej? A zastępca Pan Kuziora to Joanna Mizera, kiedyś Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej? Oni też byli ślepi?

 4. Okiem Jaszczura - Co z długiem Perinatologii? c.d. - Rolowana Dąbrowa, 30 lip 2019 o 22:22

  […] jest wg mnie p.o. Dyrektor, czyli kierownik jednostki. Zobacz choćby ostatnią sesję R.M.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49649#more-49649 i sprawozdanie finansowe za 2018 […]

 5. Okiem Jaszczura - Przerost ambicji, czyli ćwierć miliarda złotych na ZCO - Rolowana Dąbrowa, 26 sie 2019 o 16:47

  […] Aby stopniowo podsumowywać „zasługi” poprzedniego Prezydenta Dąbrowy Górniczej, emerytowanego już dyrektora szpitala miejskiego Pana Z. Podrazy (SLD), tyczące się jego działalności w naszym mieście, należy choć częściowo przedstawić aktualną sytuację w szpitalu i spuściznę jaką otrzymał nowy Dyrektor szpitala, czyli Pani I. Łobejko. Najlepiej rzucić okiem na sprawozdanie finansowe ZCOSS im. S. Starkiewicza za 2018 rok. Zobacz choćby sesję Rady Miejskiej z 26.06.2019 r. i mój wpis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49649#more-49649. […]

 6. Okiem Jaszczura - Sprawozdanie ZCOSS interpelacja i info o zwolnieniu dyrektora - Rolowana Dąbrowa, 15 lip 2020 o 10:26

  […] Społecznej (K. Dybich, M. Miczko, K. Stępień) nie robią tak pierwszy raz. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49649#more-49649. Oprócz nich Radę Społeczną uzupełnia przedstawiciel wojewody PIS-owskiego Marcin […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie