20151219_124011Za tydzień następna sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, a ja jestem wciąż winny Szanownym Czytelnikom opis moich kilku interpelacji z sesji z dnia 16.12.2015 r. Sprawa piłki nożnej rozwinęła się tak bardzo, ale mamy przecież rok Mistrzostw Europy we Francji z udziałem Polski. W tej sytuacji dzisiaj przedstawię treść i odpowiedź na interpelację dot. tzw. „Zielonej mobilności” wg lewicy w Dąbrowie Górniczej, a pozostałe, w tym dot. tematu, który został poruszony i wywołał dyskusję na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 10.12.2015 r., w kontekście omawiania projektu budżetu na 2016 r., konkretnie kilku kwestii związanych z Ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Swobodnej 59 w Dąbrowie Górniczej przy okazji, tym bardziej, że sprawa jest rozwojowa i to dosyć dynamicznie!

INTERPELACJA

int.2015.12.16-1W związku z projektem „Zielona mobilność”, dot. zintegrowania przystanków komunikacji tramwajowej i komunikacji autobusowej proszę o:

informację, co do skutków projektu w zakresie prognozowanego pogorszenia przepustowości przejazdu ulicami Piłsudskiego, Królowej Jadwigi i Sobieskiego (czy realizacja projektu nie przyczyni się do jeszcze większego zakorkowania miasta)

informację czy realizacja projektu nie zmierza przypadkiem do likwidacji podziemnych przejść dla pieszych, przy jednoczesnej budowie kolizyjnych przejść naziemnych (tzw. pasy), skierowanych do zintegrowanych przystanków autobusowo-tramwajowych

informację, w jaki sposób miasto zamierza doprowadzić do upłynnienia ruchu samochodowego w centralnej części miasta

informację, dlaczego władze miasta zaniechały działań zmierzających do objęcia miasta projektem budowy Drogowej Trasy Średnicowej oraz dlaczego nie są podejmowane ponowne starania zmierzające do realizacji tego projektu?

– i wreszcie informację, jakie są planowane koszty z projektu mającego kosztować około 80 milionów złotych na stricte zintegrowanie przystanków komunikacji tramwajowej i autobusowej?, w tym ile ma wynieść dotacja unijna a ile będzie wynosić wkład Mieszkańców z budżetu Miasta?

Ponadto, przy okazji proszę dodatkowo o:

informację, kto zaprojektował „pseudoronda”:

jedno na skrzyżowaniu al. Kościuszki z ulicą Przybylaka, drugie na ulicy M. Konopnickiej (przy markecie Biedronka),

jakie poniesiono w związku z ich budową koszty i czy miasto zamierza coś zrobić w kierunku przywrócenia im parametrów umożliwiających prawidłowy przejazd samochodów, by na przyszłość nie wystawiać inwestycji w drogownictwo w mieście na śmieszność?

informację, dlaczego przystosowywane są na ścieżki rowerowe obecne jezdnie dróg publicznych, jak ma to miejsce np. przy ulicy Konopnickiej, natomiast nie buduje się takich ścieżek od podstaw, by ścieżki takie nie kolidowały z drogami publicznymi?

W załączeniu celem przypomnienia załączam również do interpelacji mój wpis z bloga z dnia 17.11.2010 pt. „Droga przez mękę”, w którym z kol. Dawidem Kmiotkiem przedstawiliśmy pewien test, jak błędne decyzje w zakresie rozwiązań komunikacyjnych mogą negatywnie wpłynąć na zakorkowanie miasta.                                                                                            

                                                                                                          Grzegorz Jaszczura

int.2015.12.16-zał.1int.2015.12.16-zał.2Załączniki: Wydruk linku: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=7011.

Ponieważ mam już odpowiedź, przedstawię ją teraz Szanownym Czytelnikom. Niewątpliwie jednak będzie wymagała dalszego dopytania, analizy i trzymania ręki na pulsie. 🙂

„Dąbrowa Górnicza, 04.01.2016 r.

Dotyczy: interpelacji BRM.0003.713.2015 z dnia 16.12.2015

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację BRM.0003.713.2015 z dnia 16.12.2015 w sprawie utworzenia „Zielonej mobilności” dot. zintegrowania przystanków komunikacji tramwajowej i komunikacji autobusowej informuję:

Zadawane przez Pana pytania na obecnym etapie realizowanego zadania są zbyt szczegółowe i udzielenie na nie odpowiedzi będzie możliwe dopiero po dokonaniu pełnej analizy rozwiązań koncepcyjnych, wniesionych uwag na etapie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz kompleksowych opracowań dotyczących badań ruchu w odniesieniu do obciążenia komunikacyjnego poszczególnych arterii komunikacyjnych.

Na dzień dzisiejszy została opracowana koncepcja, która jest dokumentem niezbędnym dla określenia kierunków działań w zakresie Zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Celem dokumentu jest przygotowanie zespołu działań i narzędzi prowadzących do zwiększenia wykorzystania ekologicznych form przemieszczania się, czyli przede wszystkim rowerów i transportu publicznego a tym samym obniżenia emisji spalin, poprzez upłynnienie ruchu kołowego z określoną stałą prędkością umożliwiającą przejazd przez skrzyżowania bez wymuszonego zatrzymywania i ruszania pojazdów, co powoduje drastyczne zwiększenie emisji spalin w atmosferę. (aha, rozumiem, przy DK 94 po zamknięciu skrzyżowania z ul. ul. Staszica i 11-go Listopada, udało to Panu Prezydentowi trzeba przyznać, że perfekcyjnie, tylko ubocznym efektem jest dla mnie getto na Staszicu – przyp. mój).  Opracowanie zawiera również pakiet działań prowadzących do zwiększenia atrakcyjności i efektywności transportu publicznego w mieście. Zaproponowane zostały węzły przesiadkowe, integrujące komunikację miejską z komunikacją regionalną i dalekobieżną, które nie zawsze wymuszają likwidację przejść podziemnych a jedynie wprowadzają możliwość wykorzystania jednego przystanku dla pasażerów zarówno korzystających z komunikacji autobusowej jak również z komunikacji tramwajowej przy których również będą mogły powstać parkingi Bike and Ride oraz Park and Ride. W opracowanej koncepcji założono również budowę wyniesionych przejść nadziemnych jednak ich lokalizacja i budowa uzależniona będzie od wyników badań (prawdziwe szczęście 🙂 , tylko, kto je przeprowadzi, mam nadzieję, że nie ta firma z Wrocławia, której przedstawiciel, jak przyjechał do Dąbrowy Górniczej, to zdziwił się, że samochody wręcz mkną wjeżdżając w nasze miasto 🙂 , czy to przypadkiem nie jakiś potencjalny wykonawca?, zobacz moje pomiary – przyp. mój), które jednoznacznie określą możliwość zabudowy takiego przejścia lub jej brak. W koncepcji tej wyznaczone zostały nowe trasy i ścieżki rowerowe oraz wskazane zostały sposoby powiązań komunikacji rowerowej z komunikacją samochodową.

W zrealizowanym opracowaniu pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” dokonano wstępnej analizy obszarów – problemowych planowania przestrzennego, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych i osób o ograniczonej sprawności, transportu rowerowego, polityki parkingowej, indywidualnego transportu samochodowego osobowego, transportu ładunków, ochrony środowiska, modelowania zachowań komunikacyjnych oraz kształtowania postaw zrównoważonej mobilności. Dokumentacja ta w szczególności pozwoli na określenie lokalizacji zintegrowanych centrów przesiadkowych, parkingów Bike&Ride, parkingów Park&Ride. Wypracowane rozwiązania pozwolą wyznaczyć układ tras rowerowych z rozbiciem na trasy komunikacyjne główne i lokalne oraz główne sieci tras rekreacyjnych. Na realizację przedmiotowego programu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej może wynieść do 85% wartości projektu środków kwalifikowanych.

W sprawie dotyczącej zaniechania działań w sprawie budowy Drogowej Trasy Średnicowej informuję, że obecnie sporządzana jest dokumentacja dla realizacji dwóch kolejnych etapów DTŚ w województwie Śląskim. Pierwszy etap polega na budowie drogi na odcinku od strony Katowic do węzła Jęzor na granicy miasta Jaworzno i Sosnowiec. Drugi etap dotyczy budowy drogi na odcinku od Mysłowic do węzła Bór w Sosnowcu. (a gdzie odpowiedź na moje pytanie: „dlaczego władze miasta zaniechały działań zmierzających do objęcia miasta projektem budowy Drogowej Trasy Średnicowej oraz dlaczego nie są podejmowane ponowne starania zmierzające do realizacji tego projektu?”, rozmowa ślepego z głuchym 🙂 – przyp. mój).

20160118_10273620160118_102144W zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Przybylaka z ulicą Kościuszki oraz ulicy Konopnickiej z ulicą Wspólną informuje, że parametry geometryczne skrzyżowań są zgodne z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 nr 43 póz. 430, z późn. zm.). Przebudowa skrzyżowań została zrealizowana w ramach budowy zjazdów z drogi publicznej do obiektów użyteczności publicznej, finansowanych przez Inwestora zewnętrznego, na podstawie dokumentacji budowlanej uzgodnionej przez Zarządcę drogi. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz ułatwienie wyjazdu z dróg podporządkowanych, który do czasu przebudowy był w znacznym stopniu utrudniony. (po prostu jaja 🙂 , mam inne zdanie Panie Prezydencie, tak czy inaczej warunki techniczne dla tychże skrzyżowań, jakiegoś wspomnianego przez Pana Rozporządzenia są niestety niedostateczne, jest to złe Rozporządzenie, nie ma bowiem tam (na tych pseudorondach) możliwości prawidłowego przejazdu wszystkich pojazdów dopuszczanych na tych odcinkach do jazdy, po prostu…, projektant jak wynika z odpowiedzi Pana Prezydenta nieznany – przyp. mój).

W ramach realizowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa zadań remontowych wyznacza się zarówno pasy rowerowe przy wykorzystaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i wykonuje drogi rowerowe wydzielone z jezdni dróg publicznych. (niestety!, w tym wypadku pytałem także o coś innego – przyp. mój).

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza”

Komentarze

5 komentarzy do “sesja 16.12.2015 r. (odsłona 77 – dok.)”

 1. zget, 18 sty 2016 o 13:16

  ronda, a Dąbrowa G. to metropolia 🙂 🙂

 2. Kazimierz Jasionek, 18 sty 2016 o 13:35

  A jakiej odpowiedzi można się było spodziewać po Zarazie ??? BLE, BLE, BLE !!!!!!

 3. Ciekawy, 19 sty 2016 o 20:03

  Ciekawa sprawa. Wyniki konkursu w sporcie miały być do 15stego. 19 a tu cisza…

 4. AntySiatkówka, 24 sty 2016 o 22:39

  Wyniki rozwoju sportu: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?js=1&ident=86657
  Ciekawe czemu nie ma tutaj wypisanej dotacji na siatkówkę i kosza oraz co z dotacjami na piłkarski Zagłębiak oraz Stow. Sportowe Ujejsce. Czemu ten twór MUKP/Silent dostał tyle dotacji skoro od stycznia pobierają po 170 zł miesięcznie od rodziców za każdego zawodnika, rodzice sami kupują sprzęt sportowy, a obiekty sportowe mają za darmo…

 5. KK, 25 sty 2016 o 20:13

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie