W uzupełnieniu informacji z sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 22.11.2023 r. dzisiaj kilka moich uwag i informacji o przedstawionym na tejże sesji Programie Naprawczym szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Program na lata 2023-2024 przedstawiła Dyrektor szpitala Pani M. Kula. Jest datowany na 29.09.2023 r. i obejmuje, jeżeli chodzi o wyniki finansowe 7 miesięcy bieżącego roku. Mamy koniec listopada, to powoduje, że dane liczbowe są obecnie już inne. Tu trzeba zaznaczyć, że jeżeli się nie mylę, to Pani M. Kula jest pierwszym dyrektorem szpitala od 15. lat, który nie jest po. dyrektorem, nie licząc tych urlopowanych na czas bycia Posłami czy Prezydentem miasta. Została powołana z dniem 29.09.2023 r. na okres 6. lat zgodnie z ustawą o lecznictwie.

Kilka wspomnianych uwag i informacji z Programu Naprawczego:

Str. 11 – jest napisane, że: „nie występują przesłanki utraty wartości nieruchomości”. Wg mnie takie przesłanki dla nowego obiektu występują, co jest oczywiste. Obiekt w stanie surowym ma przecież prawie 10 lat, a przeprowadzona „inwentaryzacja” stwierdziła realizację niektórych jego elementów niezgodnie ze sztuką budowlaną. Chodzi oczywiście o budynek oddziału ZCO przy ul. Struga.

Str. 13 – umowy z NFZ (za I –VII 2023 r.)

– programy lekowe 22,7% wykonania

– programy profilaktyki  7% wykonania

Dlaczego takie małe wykonanie tego zakresu umów? Program profilaktyki jest przedstawiony za jeden miesiąc – z tego to wynika.

Str. 14 – bieżący wynik finansowy wygląda dużo lepiej. „Tylko” 2,035 mln zł straty za 7 miesięcy roku 2023.

Str. 16, 17 – jednakże wzrost zobowiązań i rezerw na zobowiązania następuje do kwoty: 307,776 mln zł (nawet biorąc pod uwagę umorzenie 5,3 mln zł pożyczki z budżetu Gminy).

Kapitały własne szpitala to: – 95,118 mln zł! To jest z minusem, gdyby ktoś nie zauważył.

Str. 19 – Realizacja Programu Naprawczego 2022-2024 r.:

– spłata Climy: 10,273 mln zł (zgodnie z pożyczką z BFF MedFinance S.A. z Łodzi zaciągniętej na kwotę 90 mln zł plus trzeba pamiętać o 90 mln zł kosztów tejże pożyczki),

– następuje nasilenie działań windykacyjnych, pozostaje jednak ad hoc do rozliczenia 19,607 mln zł zadłużenia,

– ZUS zgodnie z nowym układem jest realizowany, czyli spłacany, co warto pozytywnie podkreślić.

Str. 31 – Wnioski złożone na dotacje/konkursy zewnętrzne:

SOR 15 mln zł (co z rozmowami z Panem Prezydentem o 20 mln zł chyba koniecznych do pełnej realizacji i zamknięcia realizacji nowego SOR? niestety nie wiemy).

Str. 33 – prognoza rachunku zysków i strat:

koniec 2024 r. na plusie ma być 4,208 mln zł. Taka moja uwaga, że prawie wszystkie programy naprawcze miały takie założenie na koniec, a niestety rzeczywistość jest/była inna!

Ale zobowiązania i rezerwy na zobow. to: 307,671 mln zł!, w tym zobowiązania krótkoterminowe wzrosną o circa 35 mln zł, do wysokości 132,216 mln zł!

Str. 50 – Wykorzystanie infrastruktury:

– SOR + OAiT (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)– skąd środki?

– najem powierzchni – skąd te oszczędności, 15% wskaźnik GUS na 2024 r., to chyba za dużo.

Str. 56

– przedłużający się kryzys gospodarczy. Przedłużający się? Czy raczej rozpoczynający się? To taka moja drobna wątpliwość.

pozyskanie zewnętrznego kapitału! O co w tym zapisie chodzi? Kosztem czego? Sprzedaży części szpitala, prywatyzacji?! To Pani dyrektor wyjaśniała na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, że nie o to chodzi.

Wo. druk nr 530 (czyli zatwierdzenie Programu Naprawczego), został przyjęty przez radnych 18. głosami za (lewicowa koalicja NL-PO-TPDG), przy 1. głosie przeciw (radna B. Kozak (NL)) i 5. głosach wstrzymujących się (PIS).

Komentarze

Komentarze (1) do “Program Naprawczy ZCOSS – sesja 22.11.2023 r. (uzupełnienie)”

  1. Urszula, 24 lis 2023 o 16:43

    Dziękuję za tę analizę. Ilu jeszcze radnych pochyliło się i przeanalizowało sprawę szpitala?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie