Otrzymałem odpowiedź Pana Prezydenta na interpelację dotyczącą złego funkcjonowania gazety „Przegląd Dąbrowski”, szczególnie od czasu, gdy jej wydawcą z pieniędzy podatników naszego miasta jest Miejska Biblioteka Publiczna. Okazuje się, że wg Pana Prezydenta niewydrukowanie opłaconych życzeń świątecznych i noworocznych „nie jest wynikiem złej woli, lecz niezamierzonego nieporozumienia”.

Przypomnę treść interpelacji: „Dlaczego „Przegląd Dąbrowski”, gazeta dotowana z budżetu miasta, wybiórczo traktuje petentów w kontekście wpływów z ogłoszeń i reklam? Zapytanie kierujemy w sytuacji, gdy Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa” zapłaciło 200,00 zł za życzenia świąteczne i noworoczne, jest faktura, natomiast ogłoszenie nie ukazało się w bieżącym, świątecznym wydaniu. Czy „Przegląd Dąbrowski” jest tylko dla wybranych osób i organizacji (stowarzyszeń)?”

Przytoczę jeszcze dalszą część odpowiedzi na interpelację: „Nieporozumienie powstało w toku prac redakcyjnych związanych z wydaniem Przeglądu Dąbrowskiego nr 9. Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonała zwrotu płatności za przyjęte ogłoszenie, jak również deklaruje wolę rekompenstaty za zaistniałą sytuację w zakresie i formie uzgodnionej ze Stowarzyszeniem Nasza Dąbrowa.”

Osobiście pozwolę sobie zdecydowanie nie zgodzić z Panem Prezydentem, wg mnie jest to nie tyle „niezamierzone nieporozumienie”, co złe wykonanie pracy opłacanej z pieniędzy podatników – mieszkańców naszego miasta. Dziwię się odpowiedzi Pana Prezydenta! Na dodatek prawdopodobnie straciliśmy 200 zł, bo nie podejrzewam, że wszystkie miejsca w gazecie były w ten sposób opłacone!

Szczegółem oczywiście jest, że akurat „Naszą Dąbrowę”, reprezentuje  kontrkandydat Pana Prezydenta Zb. Podrazy na stanowisko Prezydenta Miasta w nadchodzących wyborach, czyli Pan E. Bober. Nota bene podobno także Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy poparło właśnie Pana E. Bobera jako swojego kandydata na Prezydenta Miasta, odrzucając poparcie dla Pana aktualnego Prezydenta, tj. Zb. Podrazy.

Proszę sobie samemu odpowiedzieć na pytanie dlaczego to ogłoszenie nie zostało opublikowane i przeglądać Przegląd Dąbrowski z lupą, albo wcale.

A, jeszcze opis sesji grudniowej Rady Miasta ub. r., na której odczytałem tą interpelację: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=953#more-953

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie