CAM03663I podejrzewam, że niestety dla Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) i jego mentorskiego otoczenia, to wciąż nie ostatni raz. Do ostatniego tańca jeszcze daleko Panie Prezydencie, przynajmniej z mojej strony.

W odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą tego kultowego (szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę współpracę z Mitex S.A. (obecne Eiffage Polska Budownictwo S.A.) dla dąbrowskiej Lewicy przedsięwzięcia, Pan Prezydent moim zdaniem starał się rozmyć swoją odpowiedzialność za PM MZUM.PL S.A., które jest właścicielem budynku dla urzędników Centrum Administracji. Zobacz.

To spowodowało moją kolejną interpelację:

mzum-ca-2015.01.28Szanowny Panie Prezydencie! Na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie dyspozycji Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej oraz w ramach przysługujących mi uprawnień w ramach sprawowania mandatu radnego wnoszę o podanie kto jest właścicielem akcji Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej?

Zapytuję, ze względu na dziwne stwierdzenie w odpowiedzi pana prezydenta na moje poprzednie zapytanie dot. kompleksu Centrum Administracji, PM MZUM.PL S.A. i Eiffage Budownictwo S.A., w której m.in. pan pisze:

„Sąd uznał, że spółka Centrum Administracji poczyniła nakłady na nieruchomości stanowiącej własność spółki PM MZUM.PL S.A. Należy przy tym zaznaczyć, że nakłady w postaci wybudowania obiektu Centrum Administracyjnego (w którym siedzibę ma Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej) stanowi własność spółki PM MZUM.PL S.A., nie stanowi natomiast własności Gminy Dąbrowa Górnicza.”

Oczywiście, formalnie to prawda, ale w takim razie, kto odpowiada za ten majątek Gminy? Czy pan prezydent czuje się zwolniony z odpowiedzialności za majątek PM MZUM.PL S.A.?

Kto powołał członków Rady Nadzorczej PM MZUM.PL S.A.?

W odpowiedzi Pan Prezydent przedstawił cały elaborat przepisów, mnie wystarczyłoby proste napisanie, że jest odpowiedzialny. Ale przytoczę całość i każdy sobie może wyrobić zdanie o tej odpowiedzi:

mzum-ca-2015.01.28-odpW odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.01.2015 r. informuję, co następuje: Właścicielem akcji Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej jest Gmina Dąbrowa Górnicza. Zgodnie z art. 10 a ustawy  z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, póz. 236) do rad nadzorczych w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. Z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. póz.  1030 z późn. zm.) wynika, że rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy o gospodarce komunalnej w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego (a taką jest Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej) funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego.

20110121972„Dziwne stwierdzenie”, o którym Pan pisze w swej interpelacji wynika z faktu, że spółka prawa handlowego jest odrębną osobą prawną od Gminy Dąbrowa Górnicza. To stwierdzenie oddał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach l Wydz. Cywilnego z dnia 26.01.2010 r. sygn. akt l C 497/05 w sprawie z powództwa Centrum Administracji spółki z o.o. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Przedsiębiorstwu Miejskiemu MZUM.PL spółce z o.o. i Gminie Dąbrowa Górnicza oddalający powództwo w stosunku do pozwanej Gminy, jak również kolejne wyroki zapadłe w sprawie o zapłatę z powództwa Centrum Administracji spółki z o.o. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Przedsiębiorstwu Miejskiemu MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej.

Orzekające Sądy nie miały wątpliwości, że nakłady wykonane przez Centrum Administracji Sp. z o.o. na gruncie będącym własnością Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. miały charakter użyteczny i doprowadziły do zwiększenia wartości tej nieruchomości. Odpowiedzialność za majątek Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej jednoosobowej spółki Gminy Dąbrowa Górnicza określają przepisy prawa i w takim zakresie organy Gminy Dąbrowa Górnicza są odpowiedzialne za ten majątek zgodnie ze swoimi kompetencjami wynikającymi z obowiązujących ustaw.(wytłuszczenia w tekście moje – przyp. mój).

Ja się streszczę! Właścicielem PM MZUM.PL S.A. jest Gmina Dąbrowa Górnicza! Z implikacji wychodzi, że kompleks Centrum Administracji należy do Gminy Dąbrowa Górnicza! Uważam, że sformułowanie Pana Prezydenta: „[…] nie stanowi natomiast własności Gminy Dąbrowa Górnicza” jest nie na miejscu! Mój mózg czuje się obrażony!

Szkoda, że Pan Prezydent przestraszył się prosto napisać, że to on powołał członków Rady Nadzorczej.

Wypadałoby napisać reinterpelację do Pana Prezydenta Zb. Podrazy (Lewica SLD) następującej treści:

Kto jest organem wykonawczym dla jednostki samorządu terytorialnego Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej?!!!

czarnyPs Ktoś zadał ostatnio proste pytanie a propos płacenia 8,5 (słownie: osiem i pół) miliona złotych przez podatników dąbrowskich MZUM-owi za czynsz za najem Centrum Administracji:

„Ja jestem prosty gość i nie rozumiem – od kogo Urząd Miejski wynajmuje Urząd Miejski za 8,5 bańki?”

No właśnie Panie Prezydencie i Panowie Mentorzy proszę odpowiedzieć Mieszkańcowi. 🙂

Komentarze

11 komentarzy do “Centrum Administracji raz jeszcze”

 1. Grek, 12 mar 2015 o 7:56

  Rzeczywiście jaja. A mieszkańcy głosują na taką władzę.

 2. z internetu, 12 mar 2015 o 8:58

  Płacimy wynajem za naszą własność, i to ile! Teraz wyborcy powinni się zastanowić…

 3. Kazimierz Jasionek, 12 mar 2015 o 13:28

  Oczywiste dla każdego czytającego te (brednie) tłumaczenia Zarazy jest to ,że winę za ten cały cyrk ponosi on sam. Jednak nigdy nie uwierzę, że osoba tego pokroju jakim jest ten Dyzma przyzna się do swych błędów, lub czegokolwiek !!!!! Przecież to on wsadził na stanowisko prezesa MZUMu swego towarzysza Sołtysika i osoby do RN. Również mnie bardzo ciekawi gdzie i na czyje konto idą te olbrzymie opłaty w kwocie 8.5 mln za wynajmowanie SWEGO urzędu miejskiego ????? Jakie tutaj są stosowane […], przez osoby którym nie wierzę bardziej niż wściekłym psom ?????. Uważajcie mieszkańcy bo według prawa jakie wyznaje Zaraza gdy wybudujecie własny dom to za chwilę może się okazać, że to nie jest wasz dom tylko UM albo jakiegoś MZUMu !!!!!!!

 4. AKI, 12 mar 2015 o 16:17

  Nie wiem, czy wyborcy powinni się zastanawiać nad faktem na kogo głosowali. Uważam, że po tych wszystkich przykładach niegospodarności Podrazy tu upublicznianych wyborcy mają szansę naprawić swój błąd decydując się na referendum dotyczące odwołania go i wyborem nowego Prezydenta Dąbrowy Górniczej. Na Podrazę na pewno znajdzie się jakiś zarzut nadający się […]…

 5. podatnik, 12 mar 2015 o 18:26

  I to wszystko z naszych podatków dla dobra urzędników.

 6. myślący, 12 mar 2015 o 22:49

  Sprawa warta dociekania, zapoznania się z obowiązującymi dokumentami, podpisania stosownych umów, fakturowania i płatności CA począwszy od nabycia prawa własności gruntów i całego procesu budowy, odbiorów i wpisu do księgi wieczystej. Sprawa wymaga badania zdolności inwestycyjnej lub sposobu nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej olbrzymim budynkiem CA w Dąbrowie przez PM MZUM, którego kondycja finansowa od zawsze była na granicy upadłości. Zdolność kredytowa MZUM nie starczała na wyremontowanie slumsu dyrekcji i wykupienie gruntów pod własną siedzibą przez wiele lat.
  Co na to radni, bezradni, absolwenci prawa jak pisali w ulotkach wyborczych. Jeżeli znajdę czas to rozwikłam ten podejrzany stosunek prawny i praw własności i zawstydzę 24 pozostałych radnych, specjalistów od wyrywania korzyści osobistych.

 7. myślący, 12 mar 2015 o 23:04

  W tej sprawie bardzo wiele i ze szczegółami wie były (według mnie wspaniały) Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Pan Jerzy Talkowski, który wykrył kilka poważnych nieprawidłowości i wygrał sądownie z poprzednikami. Warto zapytać!
  Podziękujmy i doceńmy aktywność Pana Radnego Grzegorza Jaszczurę. Ja od siebie serdecznie dziękuję. Jest Pan wspaniałym Radnym, gospodarzem i odważnym człowiekiem. Szkoda, że zbyt mało wyborców w Pana wierzyło jako kandydata na Prezydenta miasta, może za cztery lata docenią skutecznie.

 8. do Greka, 13 mar 2015 o 8:21

  Jacy mieszkańcy taka władza.

 9. ciekawy, 13 mar 2015 o 10:07

  Dlaczego Pan nie wymienił nazwisk mentorów Podrazy?

 10. Dąbrowianin, 13 mar 2015 o 15:30

  Po co – to każdy wie.

 11. JK, 4 maj 2015 o 17:41

  Bezczelnosc wladzy !!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie