20180328_104721Kolejna, stosując moje nazewnictwo: odsłona walki z komuną nastąpiła na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 28.03.2018 r. Niestety jak się zastosuje złą farbę do przefarbowania, to prawdziwy kolor wyjdzie zawsze na wierzch. I tak jest moim zdaniem przy skrajnie lewicowej koalicji SLD-TPDG rządzącej w naszym mieście niestety już od 2006 roku (obecnie jeszcze z PO). Efekty wiadome. Dla przykładu: http://rolowanadabrowa.pl/dlug-dabrowy-gorniczej-2. zadziwia mnie, że mieszkańcy w wyborach popełniają takie pełzające samobójstwo, oczywiście wg mnie! Ale na jesieni mogą zerwać kajdany 🙂 .

20180328_104711Ułomny w znacznym stopniu projekt uchwały Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) dot. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, zatwierdzony na sesji nadzwyczajnej miesiąc temu (zobacz) został rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody unieważniony. Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) uciekając z opłatą adiacencką do przodu, tzn. do 2019 r., czyli po wyborach samorządowych, zgodnie z planem poszedł do sądu (konkretnie WSA w Gliwicach) i wniósł o takową procedurę projektem uchwały pod obrady tej sesji. przerwaNiestety czekające w „poczekalni” lepsze projekty radnych: G. Jaszczura, J. Reszke i K. Zagajskiej nie mogły być procedowane przed projektem prezydenckim, zarówno na sesji nadzwyczajnej, jak i na sesji wczorajszej. Wniosłem także o taką poprawkę porządku obrad, aby omawiać je ciągiem na początku sesji, tym bardziej, że mieszkańcy na to czekali. Odrzucono jednak tę logiczną propozycję. Wykorzystując regulamin Przewodniczący Rady Miejskiej Pani A. Pasternak (Lewica) nie dopuściła nawet do omówienia projektu uchwały Pana Prezydenta, argumentując m.in. tym, że ona wie co my chcemy powiedzieć (???). Jeżeli ona wie co ja myślę o lewakach, socjalistach narodowych niemieckich, bolszewikach, komunistach, etc., to aż się boję. Za komunistów, także z PZPR-u, oni wiedzieli czego ludzie chcą i skończyło się to szczawiem i octem na pustych poza tym półkach sklepowych!!! W Dąbrowie Górniczej Pan Prezydent wie czego ludzie chcą i póki co jest 340 mln zł zadłużenia Gminy, nie licząc zadłużenia ZCO SS im. S. Starkiewicza i MZBM. Genialne? Raczej nie.

Każda droga do ewentualnej neutralizacji opłaty adiacenckiej, wprowadzonej przez lewaków w 2008 r w stawce 50-cio procentowej jest dobra i należy ją wykorzystać, dlatego zagłosowaliśmy za wniesieniem skargi do WSA w Gliwicach. Wyjaśniam, aby nie było niedomówień!

PrzechwytywanieOczywiście omówione na koniec, z przedłużaniem obrad przerwami i  dyskusją w dużo mniej istotnych sprawach projekty uchwał wspomnianej trójki radnych zostały głosami koalicji proprezydenckiej odrzucone! Czy grafika zamieszczona obok (patrz rolowana dąbrowa) się sprawdzi zobaczymy po wyborach. Tak jak na spotkaniu mieszkańców w sprawie opłaty adiacnckiej w Strzemieszycach (zobacz) twierdzę nadal, że dla pewności powinniśmy jako mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zmienić prezydenta miasta.

Jeszcze zamieszczę autopoprawki do naszego projektu uchwały, o którym wspominałem powyżej. Przechwytywanie-4Po przedstawieniu ich w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady doszło do poważnych ustaleń?, obrad?, a w wersji radnego R. Kazimirskiego jego imienin? w sali na IV piętrze Urzędu Miejskiego z udziałem prezydenta Z. Podrazy, wiceprezydenta D. Rutkowskiego i radnych SLD-TPDG-PO. Zobacz filmik nakręcony przez radną K. Zagajską: https://www.facebook.com/katarzyna.zagajska/videos/1837922166293246/?fref=mentions.

Teraz uchwała z autopoprawkami:

UCHWAŁA NR……

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 28.03.2018 roku

uchwała projekt-1-2018.03.28-poprawkiw tytule Uchwały skreślić słowa, wpisać zmiany zamiast unieważnienia:

w sprawie unieważnienia zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/426/08 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej ze zmianą wprowadzoną w uchwale Nr X/221/2015 z dnia 9 września 2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVII/426/08 z dnia 28 maja 2008 roku oraz wprowadzenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) oraz artykułu 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121  z późn. zm.) na wniosek grupy radnych

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

Zamiast § 1 i   § 2 wprowadzić jeden § 1 o treści:

§ 1. W  Uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVII/426/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 130, poz. 2524), § 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Dla nieruchomości leżących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, których wartość wzrosła w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 1% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu”.

§ 1 Unieważnić  uchwałę Nr XXVII/426/08 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej ze zmianą wprowadzoną w Uchwale Nr X/221/2015 z dnia 9 września 2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVII/426/08 z dnia 28 maja 2008 roku.

§ 2 Dla nieruchomości leżących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, których wartość wzrosła w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej  w wysokości 1% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

W § 3   i  § 4  zmienić numerację

§ 3 na  2 Powierzyć wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4 na 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 30 lipca 2008 r

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Ps Niestety znowu wpis się wydłużył, a chciałbym podsumować go sytuacją z Komisji Oświaty i Wychowania z dnia 21.03.2018 r. Jak olbrzymia jest nienawiść lewicowych radnych do nas i całej prawicy niech świadczą słowa radnego K. Dybicha (skrajna lewica Palikot, SLD), który komentując wystawienie banera swojego biura poselskiego przez Posła RP Roberta Warwasa (PIS) na konkursie poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Strzemieszycach w szkole podstawowej (zobacz), używał takich słów:

w sposób haniebny i ordynarny Poseł  Warwas prowadził agitację!!! w szkole!!!.

Chodziło mu prawdopodobnie o znaczek PIS-u na banerze posła!!!

Dybich z WałęsąOczywiście i radny K. Dybich, i komunistka K. Chrobot (zobacz) wspierają każdym słowem, głosowaniem i zachowaniem, jak uważam, Pana Prezydenta Z. Podrazę!

Komentarze

5 komentarzy do “walka z komuną – sesja 28.03.2018 r. (odsłona 101)”

 1. Rolowana Dąbrowa, 29 Mar 2018 o 11:51

  Genialne Panie Grzegorzu! Nie jest to zbyt duże słowo, gdyż w jednym artykule wykazał Pan komunistyczną lewicowość większości radnych (oprócz SLD CAŁY KLUB TPDG), uzgadnianie (przywoływanie do porządku?) na bieżąco ze wszystkimi „swoimi” radnymi – a jednocześnie sporo o beznadziejności opłaty adiacenckiej w przypadku dalszych rządów Głównego Lekarza Rolowanej… Długi rosną, będą jeszcze większe – a dla ludzi tylko plany (fabryka nies-pełna życia i inne projekty, na które pieniądze są, a na przykład na mieszkania komunalne dla ludzi – BRAK). Brawo 🙂

 2. Ewa, 30 Mar 2018 o 8:23
 3. Ewa, 30 Mar 2018 o 9:10

  Na imieninach 🙂 u radnego Kazimirskiego są:
  TPDG: P. Chałuda, Z.Łukasik, R.Harańczyk, W.Wiekiera, K.Woźniczka
  SLD: K.Chrobot, K.Dybich, R. Kazimirski (prawdopodobnie organizator), A.Pasternak, K.Szaniawska,S.Żmudka.
  PO: M. Węgrzynowicz.

 4. Dąbrowiak., 30 Mar 2018 o 10:36

  Ja się odniosę do radnego Kamila Dybich Pan radny w zwyczaju na Sesji wplątuje politykę ogólnopolską PIS do naszej miejskiej swoimi komentarzami. Jeżeli ktoś ma inny pogląd na daną sprawę jak Pan Radny to przeważnie nie akceptuje takich osób .

  Jego profil na fb to cały czas chwalenie władzy jak to w Dąbrowie jest pięknie ale niech zobaczy jakie miasto ma też problemy bo u niego na profilu nie ma nigdy takich informacji .Albo atakuje rząd PIS wpisami albo jest tubą propagandową Pana prezydenta Zbigniewa Podrazy.Jego interpelacje przeważnie ma odpowiedzi pozytywne od władzy bo specjalnie mu tak robią ponieważ pózniej się nimi lansuje na fb.Po zostaniu radnym pan KDybich obrósł w piórka i już nie jest tak otwarty na współpracę z mieszkańcami jak przed wyborami.Cały czas tylko wspiera swoimi komentarzami i broni władz miasta .Pan prezydent na pewno jest zadowolony z tak aktywnego radnego.

 5. Ewa, 30 Mar 2018 o 19:46

  PO zawsze po stronie komuny

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie