Ostatnia sesja (18.12.2019 r.) w roku kalendarzowym i tradycyjnie budżet na Nowy Rok, w tym wypadku 2020 roku. Należałoby od razu zaznaczyć, że to pierwszy budżet autorski nowego lewicowego Prezydenta naszego Miasta Pana M. Bazylaka, już bezpartyjnego przecież. Poprzedni budżet był jednak spadkiem po Z. Podrazie (SLD), nawet z extra bonusami, bo jak inaczej nazwać szpital miejski ZCOSS im. S. Starkiewicza czy spółki z udziałem Gminy, że wspomnę MZUM.PL S.A., Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. czy Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. A bonus najwyższego stopnia to zakład budżetowy MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Kilka spraw nowy prezydent wyczyścił lub przynajmniej podjął próby naprawcze – jak nowe dyrekcje ZCOSS czy MZBM. Reszta czeka. W szczególności nie widać zmian w MZUM.PL – przecież Przedsiębiorstwie Miejskim, m.in. od łatania dziur w drogach czy malowania oznakowania poziomego. Póki co to pięta achillesowa dąbrowskiej władzy urzędniczej.

Ale miało być o budżecie. Zacznę od WPF-u i przedstawię krótko moje uwagi na sesji:

Uwagi do WPF na lata 2020-2024 

Chciałbym się ograniczyć tutaj do aspektu związanego głównie z rokiem 2020 w tym planie, ponieważ on jest podstawą opracowania prognozy na lata 2021-2043 – jak to jest napisane w objaśnieniach do WPF-u.

Jednak najpierw kilka słów ogólnych. Co do założonych wskaźników wzrostu dynamiki dochodów, w tym inflacji, wzrostu PKB, etc. to oczywiście są one zgodne z ogólnymi wytycznymi i tzw. bezpieczne. Jakby nie patrzeć to przewidywana jest spłata kredytów na rok 2043.

Zastanawia mnie jednak optymizm z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, bo uwzględnia się tu głównie sprzedaż w latach 2020-2023 gruntów w Tucznawie za kwotę ok. 122 mln zł, czyli większość ze 135,41 ha posiadanych w strefie przez naszą gminę. Na resztę WPF (do 2043 r.) przewidziano sprzedaż mienia za jedynie 6 mln zł.

Prosiłem na sesji Pana Prezydenta o wyjaśnienie. I Pan Prezydent poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego Panią Ewę Fudali – Bondel mi wyjaśnił. Jeżeli mamy to we współpracy z projektami rządowymi doprowadzić to tej realizacji, to właśnie w najbliższych 3. latach.

Kontynuując, bo jeżeli tak jest dobrze, to dlaczego nie dbamy o zdrowie naszych Mieszkańców i stan naszego szpitala miejskiego?

Problem spzoz, czyli szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza jest poważny, co wielokrotnie podnosiłem. Natomiast na sesji październikowej zmniejszyliśmy plan pomocy celowej dla szpitala, na realizację ZCO o 5 mln zł. Straty w szpitalu są olbrzymie, a w połączeniu z kosztami nowego (na szczęście) Programu naprawczego wydaje się, że nowy Dyrektor Pani  I. Łobejko stanęła przed niemożliwym.

Rok temu mówiłem, że nowy prezydent zdaje sobie z tego sprawę i trzeba przyznać, że podjął słuszne działania w tym zakresie, działania związane z kadrą zarządczą szpitala. Kwestię tę podnosiłem i ja, i cały Klub Radnych PIS wielokrotnie.

Tu trzeba wspomnieć znowu o sprawach sądowych. W tej chwili na dwa rozstrzygnięcia czekamy niecierpliwie.

sprawa raczej przegrana na 71.962.237,00 zł (wyrok ma być w 1. instancji 23.12.2019 r.)

sprawa raczej wygrana, ale nie do końca na 57.683.008,00 złzłożona przez firmę Clima kasacja!!!

Oczywiście dojdą odsetki po uprawomocnieniu się tych wyroków.

Są weksle, są pożyczki b. wysoko oprocentowane do Magellana, etc. Jesteśmy podmiotem założycielskim dla szpitala, trzeba mieć to w tyle głowy. A tu w WPF-ie i tym samym projekcie budżetu  brak pieniędzy na nasz spzoz!

Dlatego wnioskuję o przywrócenie do budżetu na 2020 r. dotacji celowej dla naszego szpitala miejskiego w wysokości 3 mln zł na zakupy inwestycyjne i inwestycje. Nowy Program naprawczy przewiduje przeniesienie SOR do budynku ZCO, co może przyczynić się do jego normalniejszego i przyjaznego dla chorych  funkcjonowania.

Proszę Pana Prezydenta o rozważenie tej możliwości w postaci wprowadzenia autopoprawki do WPF i później budżetu na 2020 r.

Pan Prezydent przychylił się do wniosku, wprowadził autopoprawkę zarówno do druku 233 (WPF) jak i druku 234 (budżet).

W wyniku tego doszło do sytuacji podobnej jak na poprzedniej sesji. Mianowicie 25 radnych zagłosowało za projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy projekcie budżetu było podobnie. Przy głosowaniu zmian Prezydenta, w tym autopoprawki wstrzymał się radny P. Zieliński (teoretycznie bez klubu).

 Uwagi do budżetu na 2020 r.

Mamy do czynienia z projektem budżetu, chyba drugim co do wielkości w historii naszego miasta.

Bowiem wydatki mają sięgnąć 904.457.982,20 zł. Przy dochodach wielkości 866.457.982,20 zł deficyt ma być pokryty kredytem z EBI wielkości 38.000.000,00 zł! To dużo.

Bieżąca spłata transz kredytu ma wynieść 27.545.022,68 zł plus 1.416.946,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Razem 28.961.968,68 zł. Sama obsługa tego to 8.500.000,00.

Zadłużenie znowu ma przekroczyć na koniec 2020 roku 300 mln zł (314.823.314,88 zł). Jeszcze w tamtym roku była nadwyżka, a teraz mamy posiłkować się tym kredytem z EBI. To minus.

Jednakże „Budżet na 2020 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej.”, tak rozpoczyna się Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej – chciałem powiedzieć, że bez przesady, w kontekście powyższych danych. Zmieściły się w nim przecież nowe inwestycje i kontynuacja Tucznawy. Jednocześnie zwiększamy środki na obsługę wydatków związanych z oświatą, które są planowane na poziomie 244,5 mln zł czy związanych ze zdrowiem 195,4 mln zł (po poprawce). Zaplanowane zadania inwestycyjne są też większe niż w 2019 r., bo wynoszą 156.523.912,82 zł. (wg prezentacji Pana Prezydenta nawet 169,7 mln zł).

Te i inne liczby padły w prezentacji i wystąpieniu Pani Skarbnik Miasta.

W tej sytuacji trudno moim zdaniem mówić o wyjątkowej oszczędności w „niemal wszystkich strefach funkcjonowania miasta”.

Budżet wydaje się po prostu duży. Trzeba powiedzieć, że jest to w pełni budżet Pana Prezydenta M. Bazylaka i tak jak poprzedni Prezydent lekceważył mnie czy całą opozycję, chciałbym aby Pan Prezydent M. Bazylak, który jest autorem tegoż projektu miał możliwość innego zachowania się w trakcie jego realizacji.

 W trakcie roku zmiany zarówno w WPF jak i budżetu są z reguły duże i częste, i oczywiście jak mniemam będą następowały.

Już samo wprowadzenie autopoprawki dzisiaj przez Pana Prezydenta dot. szpitala miejskiego traktuję symbolicznie.

Przypomnę, że na poprzedniej sesji została zamrożona stawka dot. podatku od nieruchomości na 2020 r., dla budynków związanych z działalnością gospodarczą. Stawka, która ma największy wpływ na przychody z pod. od nieruchomości, a jednak Pan Prezydent wyciągnął rękę do mojego wniosku, a tym samym do przedsiębiorców dąbrowskich!

Żałuję, że media jakoś tego nie zauważyły, ale pewnie zajmują się propagowaniem podwyższania akurat tej stawki w innych miastach rządzonych przez opcję POKO.

Co do spółek gminnych, o których często mówię i ma spore zastrzeżenia do ich działań, to ich temat powróci niewątpliwie przy absolutorium za 2019 rok. Tam też nastąpi ocena stopnia realizacji budżetu za 2019 rok jak i dzisiejszego w 2021 roku.

Jak już pisałem przyjęto budżet 25. głosami bez głosu przeciwnego. 🙂 .

Komentarze

Komentarze (1) do “sesja budżetowa – 18.12.2019 r. (odsłona 126)”

  1. Okiem Jaszczura - Kompromitacja Rady Miejskiej D.G. - Rolowana Dąbrowa, 9 sty 2020 o 13:51

    […] sesji w dniu 18.12.2019 r. doszło jeszcze m.in. do głosowania projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie