opłata adiacencka – continuum

Kategorie: Rada Miejska Dąbrowa Górnicza   | 23 października, 2015

CAM03209Jeszcze we wpisie z sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, która odbyła się 09.09.2015 r., zatytułowanym „Wielka wsypa” zaznaczyłem delikatnie, że przeforsowanie nowego projektu uchwały dot. opłaty adiacenckiej (nota bene w drastycznie mniejszej wysokości – jedynie 3%), wynikającej z wybudowania przez Gminę urządzeń infrastruktury technicznej nie kończy tematu i nie rozwiązuje do końca problemu. W związku z tym złożyłem wspólnie z radnym R. Warwasem (PIS) interpelację międzysesyjną do Pana Prezydenta Miasta Zb. Podrazy (SLD – Zjednoczona Lewica) (zresztą właśnie tego, który w 2008 r. przekonał popierającą go większościową koalicję lewicową w Radzie Miejskiej do uchwaleniem tejże opłaty w horrendalnej wartości 50%) treści następującej:

INTERPELACJA MIĘDZYSESYJNA (z dn. 22.10.2015 r.)

int.2015.10.22-1W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie uchwały Rady Miejskiej w naszym mieście, dotyczącej obniżenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 50% do 3% (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej)  prosimy Pana Prezydenta o dodatkowe informacje:

1. czy datą obowiązku płatniczego, od którego jest naliczana opłata przez organ administracji samorządowej jest dzień uzyskania decyzji ostatecznej pozwolenia na użytkowanie obiektu infrastruktury technicznej?; jeśli tak, to czy dla posesji przy których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg, studnie głębinowe, inne…), ale przed podjęciem uchwały obniżającej stawkę opłaty do 3%, będą naliczane opłaty w wysokości 50% (zasada: Lex retro non agit)?

2. idąc dalej, czy dla postępowań wszczętych przed dniem obniżającym opłatę do 3% naliczana będzie stawka opłaty 3%, czy stawka opłaty 50%?

opł.ad.publikacja3. idąc dalej, czy dla postępowań wszczętych i zakończonych decyzją administracyjną przed dniem podjęcia uchwały obniżającej opłatę do 3% podjęte będą/lub podjęto działania mające na celu uchylenie dotychczasowych decyzji administracyjnych oraz zwrot nadpłaconych kwot, a także czy będą wszczęte/lub wszczęto nowe postępowania administracyjne wg stawki 3% (dotyczy zasady równego traktowania obywateli wobec prawa – art. 32 Konstytucji RP, zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego oraz zasady pogłębiania zaufania obywateli – art. 7-8 ustawy o samorządzie gminnym)?

4. idąc dalej, podania wykładni prawnej, np. w zakresie orzecznictwa i wyroków TK, SN, NSA, sądów, inne…, wskazującej, iż organ administracji publicznej może pobierać opłatę w wysokości 3% dla posesji, przy których oddano do użytkowania urządzenia infrastruktury publicznej w momencie obowiązywania stawki 50% oraz czy, naliczanie opłaty w wysokości 3%  w takim wypadku nie stoi w sprzeczności z zapisami ustawy o finansach publicznych, np. w zakresie dyscypliny finansowej?

5. idąc dalej, podania imion i nazwisk radnych miejskich którzy w latach 2010-2014 składali interpelacje /lub wnioski o uchylenie uchwały/lub o zmianę uchwały dotyczącej uchwalenia opłat adiacenckich (prosimy o dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających podejmowane działania).

Grzegorz Jaszczura, Robert Warwas

Jurek R. 003Więcej o opłacie adiacenckiej w Dąbrowie Górniczej możesz przeczytać Szanowny Czytelniku w moich wcześniejszych wpisach:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34677#more-34677,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34625#more-34625,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34457#more-34457,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=531#more-531.

Komentarze

4 komentarze do “opłata adiacencka – continuum”

 1. Zret, 23 Paź 2015 o 19:40

  No to problem Panie Prezydencie!

 2. Kazimierz Jasionek, 24 Paź 2015 o 15:21

  Co teraz wykombinują Zaraza i Burak ??? Słuszne jest żądanie podania listy radnych sprzeciwiających się tej bandyckiej uchwale i dodatkowo dla mało kumatych, powinno się podać nazwiska tych bezradnych, którzy zgodzili się na takie skandaliczne okradanie mieszkańców !!!! Niektórzy z nich dalej grzeją swe obrzydliwe d….ka w tej RM obecnej kadencji !!!!!

 3. jola, 25 Paź 2015 o 18:05

  i dobrze, tak dalej trzymać

 4. Tadeusz Jędrzejec, 26 Paź 2015 o 11:28

  SLD w zgliszczach a mieszkańcy Dąbrowy Górniczej (Strzemieszyce) wychodzą z kościoła i w 70% głosują w wyborach samorządowych na SLD i towarzystwo nieprzyjaciół DG. Co bardzo charakterystyczne to głosują na tych dotychczasowych radnych, którzy podjęli uchwałę o 50% opłacie adiacenckiej, która NIE JEST obowiązkowa, lecz dobrowolna i to w zakresie od 0% do 50%. Czy warto pomagać ludziom ,,umysłowo chorym”, którzy pragną płacić?
  Prawnie Rada Miejska obecnie nie może anulować własnej uchwały. Dzięki Radnym PiS i Panu Grzegorzowi J. doprowadzono do zmniejszenia stawki do 3%, ponieważ prawo pozwala na taką zmianę, ale uratowanie właścicieli i użytkowników wieczystych tych sprzed terminu nowelizowanej uchwały jest bardzo trudne, długotrwałe i wymagające wiedzy prawniczej, ale możliwe. W Strzemieszyckim Samorządnym Stowarzyszeniu jest wiele wyjątkowo pracowitych społeczników, którzy dokonują ,,cudów” ekologicznych, dla dobra nie tylko mieszkańców Strzemieszyc, ale ludzi mieszkających aż po Ojców i Kraków. Pytam durniów dlaczego oni nie zostali radnymi, za wyjątkiem jednej osoby. Czy takim warto pomagać ??? Ta sama grupa radnych towarzyszy dopuściła się wielu skandalicznych nowych uchwał i decyzji o których pisał i informował Pan Radny Grzegorz Jaszczura w ciągu ostatnich 11 miesięcy po wyborach, a 11 dworców PKP w DG nadal stoją w zgliszczach.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie