IMG_3636 podrazaSesja rozpoczęła się bardzo spokojnie i uroczyście. Ale było tak tylko przy wydarzeniach parasesyjnych: wręczenie stypendiów, laurek, itp. Jednakże, już przy ustalaniu porządku obrad i zatwierdzaniu protokołu coś wisiało w powietrzu. Następnie było jak u Hitchcocka: napięcie tylko wzrastało. Pierwszy szczyt nastąpił, gdy po wystąpieniu radnego J. Talkowskiego w imieniu grupy radnych przeciwko udzieleniu Panu Prezydentowi Zb. Podrazie absolutorium doszło do dyskusji. Wystąpienie w imieniu radnych: G. Jaszczura, J. Talkowski, T. Pasek, H. Głowacka, B. Ciaś i M. Cygroń w całości trochę poniżej.

Pan Prezydent Zb. Podraza (Lewica SLD) w odwecie zaczął krytykować kadencję Pana byłego Prezydenta J. Talkowskiego i sugerować, że środki unijne będą, inwestycje będą wykonywane, itd.,  wszystko będzie, po prostu będzie dobrobyt, tylko trzeba poczekać na to.Jaszczura Zwróciłem mu grzecznie uwagę, że przedstawił takie quasiexpose, a powinien to zrobić 3,5 roku temu, wtedy nota bene było ono mierne. Ponadto mówiłem, że absolutorium jest za 2009 rok, a mnie w poprzedniej kadencji Rady Miasta na tej sali nie było. Zasugerowałem, że expose Pan Prezydent będzie mógł przedstawić najwcześniej za pół roku (miałem na myśli, po następnych wyborach samorządowych). Wydaje mi się, że nawet przecież źle mu nie życzyłem. Okazało się jednak, że coś wyprowadziło Pana Prezydenta z równowagi. Bo jak można z trybuny sesyjnej wyskoczyć: „Panie Grzegorzu, jak tak patrzę na Pana to widzę po oczach, że chciałby Pan powiedzieć do mnie spieprzaj komuchu…” Piszę z głowy.

Do czego doszło?, Pan Prezydent zna moje myśli. Jak dobrze się poznaliśmy przez te 3,5 roku kadencji! Zadziwiające. Mimo wszystko Pan Prezydent Zb. Podraza (Lewica SLD), chyba nie miał racji, bo z moich informacji wynika, że mu się nie udało zapisać do partii komunistycznej PZPR, ponieważ, gdy był w okresie stażu kandydackiego, niejaki tow. Rakowski zarządził „sztandar PZPR wyprowadzić!”. Czyli określenie „komuchu” nie jest w pełni w tym wypadku adekwatne do okoliczności. Być może mam zniekształcone o kilka miesięcy informacje. Pomijam już to, że osobiście nie używam słowa „komuch”, bo uważam, że powinno się mówić merytorycznie „komunista”. „Komuch” nie przekazuje treści, tzn., np. czy ktoś był (jest) członkiem partii komunistycznej, czy wyznaje idee, które doprowadziły do ludobójstw, czy terroryzmu wobec przykładowo nie komunistów, choćby np. w kontekście ostatnio przypomnianej tragedii – Katynia. Raczej określenie „komuch”, przynajmniej wg mnie nadaje się bardziej do kabaretu.

Jak by nie patrzeć na wystąpienie Pana Prezydenta Zb. Podrazy, to było ono zaprzeczeniem jego słów z tejże Sali Sesyjnej, które kiedyś też sam wyartykułował, że polityk wielkiego formatu potrzebuje wielkie bilbordy, żeby się przedstawić. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=677#more-677 (w końcówce opisu tamtej sesji). Nie sądzę, żeby wystąpienie Pana Prezydenta z określeniem „spieprzaj komuchu”, było wystąpieniem Polityka wielkiego formatu, polityka przez duże „P”.

Stanowisko grupy radnych w sprawie absolutorium za 2009 rok:

Talkowski-01„Wysoka Rado, Szanowni Państwo! Na dzisiejszej sesji rady będziemy głosować w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta, na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2009.

Nie będziemy się tutaj ograniczać do analizy zestawienia cyfr w bilansie dochodów i wydatków miasta, gdyż wykazany deficyt, czyli ujemny wynik finansowy pokrywa się najczęściej tzw. wolnymi środkami czyli niewykorzystanym kredytem z ubiegłego roku. Taka sytuacja była w Urzędzie Miasta Dąbrowy Górniczej w roku 2009 r.

Wielka szkoda, ze Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny Prezydenta Miasta, nie zechciała się ustosunkować do struktury zrealizowanych wydatków, a w szczególności do  nie zrealizowanych zamierzeń inwestycyjnych, które były priorytetem aktualnych władz od roku  2007. Warto podkreślić, że ocena działalności Pana Prezydenta, to nie tylko ogólne dane bilansowe, ale przede wszystkim podsumowanie jego faktycznych dokonań na rzecz miasta, tym bardziej, że do końca tej kadencji pozostało zaledwie 6 miesięcy.

I tak, mimo szczytnych zapowiedzi i głośnych haseł nie udało się Panu Prezydentowi zrealizować :

 1. priorytetowego projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” w zakresie pozyskiwania środków unijnych, co świadczy o nieudolności władz,  a szczególnie I Z-cy Prezydenta  Pana Henryka Zaguły, odpowiedzialnego za nadzór nad tym zadaniem, a także może świadczyć o niegospodarności, gdyż brak środków z Unii Europejskiej trzeba będzie zastąpić kosztownym kredytem lub wyemitowaniem obligacji komunalnych, co na długie lata spowoduje obciążenie finansów naszego miasta.

Warto podkreślić, że Dąbrowa Górnicza plasuje się na ostatnim miejscu w naszym województwie, w ostatnich 3 latach, jeśli chodzi o wielkość pozyskanych środków  z Unii Europejskiej. I tak :

 • Dąbrowa Górnicza – 124,2 tys. mieszkańców pozyskała : 57,1 mln zł. z U.E.

 • Rybnik – 139 tys. mieszkańców pozyskał : 242 mln zł. z U.E.
 • Tychy – 127,2 tys. mieszkańców pozyskały : 211 mln. zł z U.E.
 • Chorzów – 113,3 tys. mieszkańców pozyskał 107,6 mln. zł U.E.

Powyższe dane opublikował Dziennik Zachodni w dniu 27 listopada 2009 r. w artykule pt. „Nie każdy prezydent to dobra lokata”.

 1. w niedostatecznym zakresie wykonano planowane zadania inwestycyjne w roku 2009 w następujących rozdziałach:
 • drogi publiczne gminne –  w 76 %
 • budowa nowych miejsc parkingowych – w 58,1 %
 • budowa lokali socjalnych na terenie miasta  (średnio) – w 30.4 %
 • termomodernizacja szkół podstawowych (średnio) – 70,3 %
 • modernizacja budynku DPS – w 0,0 %
 • gospodarka ściekowa i ochrona wód – w 10,1 %
 • zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida – 15 %
 • wyeliminowanie odprowadzania ścieków z centrum miasta do wód rzeki Pogorii –  0 %

To tylko niektóre przykłady słabej realizacji zadań inwestycyjnych Gminy za ubiegły rok.

3. również drugie priorytetowe przedsięwzięcie Pana Prezydenta, tj. budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży  Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu, jest po przeszło trzech latach w fazie przygotowawczej.

Szanowni Państwo ! Nie można w tym miejscu, nie wspomnieć o tym, że Pan Prezydent nie uznaje, jako gospodarz naszego miasta, prawdziwych, szerokich konsultacji społecznych, a wyrażane opinie i postulaty mieszkańców, które są odmienne od jego własnych lub części radnych, potraktował jako podstawę złożenia doniesienia do Prokuratury. Według nas, jest to naruszenie podstawowych praw obywatelskich zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – art. 63 oraz w Ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. – art. 1 i art.23 – każdy obywatel Polski ma prawo wyrażania swoich opinii i postulatów, a radny jako funkcjonariusz publiczny ma obowiązek przekazywać te opinie władzom gminy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Pan Prezydent nie liczy się z brakiem akceptacji planów inwestycyjnych przez ponad 4000 osób, dotyczących terenu Parku Hallera, a konkretnie budowy nowej drogi i wydzielenia działek do sprzedaży pod zabudowę w tym parku.

Powoływanie się na Plan zagospodarowania przestrzennego miasta, który przegłosowało 16 radnych, a ponad 4000 mieszkańców nie wyraziło na to zgody, składając swój podpis pod protestem – świadczy o tym, że władze nie wykazały dobrej woli, aby ten plan zmienić.

Panie Prezydencie, plany są przecież dla ludzi, a nie odwrotnie!

Obowiązująca Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 3 marca 1990 r. zapewnia szerokie prawa mieszkańcom gminy, czyniąc ich zgodnie z art. 1 tejże Ustawy, a więc z mocy prawa „członkiem wspólnoty samorządowej” i nie można udawać, że do tej pory był brak szczegółowych przepisów w tym zakresie.

W tym miejscu chcieliśmy także poprzeć mieszkańców miasta, którzy mają prawo do wyrażania swoich poglądów, także na tej Sali Sesyjnej. Gwarantuje to im Artykuł 54  Konstytucji RP, poprzez zapewnienie każdemu Obywatelowi swobody wypowiedzi oraz prawa do wyrażania swoich poglądów, oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Na zakończenie, zgłaszamy formalny wniosek o glosowanie imienne, aby każdy mieszkaniec miał prawo zapoznać się z nazwiskami radnych  uczestniczących w głosowaniu i aby w ten sposób zapobiec anonimowości, która mogłaby spowodować brak odpowiedzialności przed społeczeństwem naszego miasta z racji podejmowanych decyzji.

podpisali: Grzegorz Jaszczura, Jerzy Talkowski, Halina Głowacka, Tomasz Pasek, Bogusława Ciaś, Marek Cygroń”.

Z obowiązku napiszę jeszcze o tym, czego Czytelnicy się domyślają, tzn. o wynikach głosowania nad absolutorium. Doszło dziwnym trafem do głosowania imiennego (11 za, 7 przeciw, przy 5 wstrzymujących się), jednakże imiennie przeciwko absolutorium zagłosowali jedynie radni: Grzegorz Jaszczura, Tomasz Pasek, Halina Głowacka, Jerzy Talkowski, Bogusława Ciaś i Marek Cygroń. 17 (siedemnastu radnych) było „dumnie” za udzieleniem Panu Prezydentowi Zb. Podrazie (Lewica SLD) absolutorium. K’woli ścisłości relacji radni T. Skóra i R. Majewski byli nieobecni na sesji.

Komentarze

9 komentarzy do “„spieprzaj komuchu” – sesja 28.04.2010 r. (odsłona 46, cz.1)”

 1. iti, 29 Kwi 2010 o 17:17

  komuch to takie delikatne określenie komunisty.

 2. zaradna, 29 Kwi 2010 o 19:26

  Panie Radny…
  Prezydent Podraza, jako lekarz zdiagnozował Pana patrząc Panu głęboko w oczy. Cytuję za Panem jego diagnozę:…” Panie Grzegorzu, jak tak patrzę na Pana to widzę po oczach, że chciałby Pan powiedzieć do mnie spieprzaj komuchu…”
  Czy diagnoza wygłoszona jak by nie było publicznie jest trafna? Czy zgadza się Pan z nią? Czy prezydent jest dobrym lekarzem??

 3. Lolo, 29 Kwi 2010 o 20:35

  PODRAZA to telepata. Potrafi czytać w myślach.

 4. tleni, 29 Kwi 2010 o 21:07

  Pan prezydent będzie po zakończeniu kadencji mógł pracować jako medium, jeżeli przypadkiem stracił ciągłość w wykonywaniu zawodu wyuczonego.

 5. icerock87, 29 Kwi 2010 o 22:45

  “Panie Grzegorzu, jak tak patrzę na Pana to widzę po oczach, że chciałby Pan powiedzieć do mnie spieprzaj komuchu…”

  Przynajmniej jest świadomy jak zdrowa część społeczeństwa go postrzega:)))

 6. Halszka, 30 Kwi 2010 o 1:02

  Do „zaradnej”
  uuuahahaha !

  Chirurg zdiagnozował chorobę „po oczach” ….chyba piaskiem ! OKULISTA nastawi „zwichrowany KRĘGOSŁUP” radnego Jaszczury !
  „Boże miej nas pacjentów w opiece”, Boże Ty widzisz i NIE GRZMISZ !!!

 7. Halszka, 30 Kwi 2010 o 8:55

  HUCPY ciąg dalszy ….
  Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wezwała w swoim oświadczeniu Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazę do opamiętania się i zaprzestania zastraszania jej zwolnieniem z pracy poprzez osoby trzecia takie jak Pani Poseł Rzeczypospolitej Polski E. M. i dyrektora TZN w Dąbrowie Górniczej Pana R.K.
  W okresie żałoby narodowej, przekazano jej, żeby usunęła zamieszczony na blogu artykuł pt. Czy to zamach?
  Jako osoba inteligenta pani radna ma prawo mieć wątpliwości co do przyczyn tragedii narodowej w Smoleńsku, skoro do chwili obecnej żadna z komisji prowadzącej śledztwo nie potrafiła podać obywatelom Polski wiarygodnych i rzetelnych informacji.
  Pan Prezydent Zbigniew Podraza wykorzystuje swoją władzę i z pozycji siły próbuje zniszczyć radną i jej rodzinę.
  Tak wygląda sprawowanie władzy przez Prezydenta Z. Podrazę!

 8. ciekawa, 30 Kwi 2010 o 13:23

  to są efekty, jak się nie wykonuje wyuczonego zawodu i specjalizacji.

 9. Sprawiedliwy, 2 maja 2010 o 17:43

  Ciekawi mnie czy mieszkańcy DG już na tyle przejrzeli na oczy i dojrzeli politycznie, żeby to najsłynniejsze hasło Podrazy wprowadzić w życie przy najbliższych wyborach (cytuje SPIEPRZAJ KOMUCHU) ręce składają się same do oklasków, tylko należałoby jeszcze dodać w tym haśle – Razem Z tymi wszystkimi swoimi „mądralami”, co niszczą nasze miasto. Kogo mam na myśli to wszyscy, co chociaż odrobinę śledzą życie polityczne w naszym mieście wiedzą doskonale.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie