20160127_110038Odbyła się pierwsza w nowym roku sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Zdominował ją projekt uchwały, przedstawiony przez Pana Prezydenta Zb. Podrazę (jeszcze SLD?) (przy wydatnej pomocy Pani Wiceprezydent I. Krupy), prowadzący do podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Papier wszystko przyjmie, że powołam się na słowa Pana Prezydenta, które także padły na tej sesji, ale w tym wypadku realizacja tego projektu uchwały spowoduje likwidację szkół w dwóch zespołach szkół specjalnych (nr 5 i nr 6) i oczywiście konsekwencje dla samych dzieci, pracowników, a także infrastruktury gminnej. rodzice-ZSS-nr5-2016.01-1Muszę przyznać, że otrzymałem wiele pism, e-mali w tej sprawie i odbyłem wiele rozmów z rodzicami, pracownikami, związkami zawodowymi zaniepokojonymi szybkim tempem zmian i samą zmianą, która ma nastąpić. Dlatego moje stanowisko jest stanowiskiem ostrożnym i wyważonym – tak bym to ujął.

Przedstawiłem wspólne stanowisko radnych Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości”, które z jednej strony wspierało działania podjęte przez Pana Prezydenta, a z drugiej postawiło pewne żądania, które powinny zostać spełnione, abyśmy poparli ten projekt uchwały. Dla jasności przy projektach uchwał dot. likwidacji szkół radni klubu PIS wstrzymali się od głosu. Ogólnie głosowano 18 za, 6 przeciw.

20160127_120029Dziwna była jednakowoż reakcja Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD), który stwierdził że wstydzi się takiego stanowiska. Ale w końcu, jak mu tłumaczyłem, to nie jest jego stanowisko, a to, że postkomunistyczna lewica nie kocha PIS-u to jest raczej oczywiste. Zaapelował o to, żeby media znajdujące się na sali opublikowały to stanowisko. Jak najbardziej!!!, także apeluję o pluralizm w mediach (polskich i polskojęzycznych), w tym lokalnych czy w „Przeglądzie Dąbrowskim” utrzymywanym przecież z pieniędzy wszystkich mieszkańców, nie tylko lewaków. Dziwnie nie publikują oni moich oświadczeń czy wypowiedzi, np. w sprawie ZCO SS im. Starkiewicza, PM MZUM.PL S.A., Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza czy Dąbrowskich Wodociągów. Apeluję o zamieszczenie moich wyliczeń kosztów związanych z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych w Tucznawie czy sprzedaży działek w Tucznawie. Sporo tematów do apelu. Mam nadzieję, że Pan Prezydent nie apelował złośliwie, tylko w ramach sprawowanego urzędu właśnie o ten pluralizm w mediach mu chodziło. Ciekawe czy chodzi na tzw. demonstracje KOD-u?

Stanowisko w sprawie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:

Ocena planowanego przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej, likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II i likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, nie jest jednoznaczna w naszej ocenie.

20160120_135254Trzeba zacząć od tego, że wybudowanie molocha za 73 mln zł dla dzieci słabo widzących i niewidomych, głównie z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza (w tym kredytu?) spowodowało spore dodatkowe wydatki z budżetu i „niegospodarność” związaną z jego utrzymaniem (ok. 1,3 mln zł dopłat do uczniów spoza naszego miasta rocznie, w tym gros to dopłata do SOSW).  Jest to nie wykorzystanie w pełni potencjału ośrodka, który w planie regionalny, jest w praktyce w znacznej mierze utrzymywany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Ta „niegospodarność” dotyczy także internatu.

Dobrze, że Pan Prezydent przyznaje się obecnie do błędnych założeń, choćby poprzez dzisiejszy projekt uchwały.

W zakresie likwidacji ZSS nr 6, ze względów ekonomicznych, można je zrozumieć i rozważyć. W kontekście wykupienia terenów po byłym zakładzie „Defum” od skarbu państwa za 10% wartości, czyli ok. 860.000,00 zł i możliwości sprzedaży budynku szkoły i ok. 0,5 ha terenu prywatnej wyższej szkole, wprowadzi to oszczędności do budżetu Gminy na ok. 250.000,00 zł rocznie (jak podała Pani Wiceprezydent I. Krupa na komisji oświaty i wychowania) plus ewentualne przychody z przyszłego podatku.

Jednakże wynikające prawdopodobnie z powyższego działania ad hoc związane z likwidacją (wchłonięciem) ZSS nr 6 nie zostały odpowiednio przygotowane. W szczególności dotyczy to łączenia różnych niepełnosprawności i wynikających z tego niebezpieczeństw, w tym bezpośrednio dla uczniów. Jest to podnoszone głównie przez rodziców i nauczycieli, czyli osoby najbardziej związane z uczniami szkół specjalnych, zarówno nr 5 jak i nr 6.

Reasumując, musimy podkreślić, że trudno będzie usunąć problemy, których genezą jest wybudowanie takiego dużego ośrodka, w którym skupia się kilkuset niepełnosprawnych na wydzielonym dla nich obszarze. Brak możliwości integracji z osobami pełnosprawnymi, przynajmniej w przypadku osób z lżejszą niepełnosprawnością.

Ponadto niestety samo uzasadnienie projektu uchwały intencyjnej przedstawionej przez Pana Prezydenta jest niewystarczające także z innych powodów. Brak w nim choćby gwarancji zatrudnienia dla pracowników ze ZSS nr 6, które słownie przedstawiła Pani Wiceprezydent I. Krupa.

Brak jest możliwości przeprowadzenia konkursu na dyrektora czy menagera zreorganizowanego ośrodka. Uważamy, że w kontekście praktycznego połączenia 3 szkół (ośrodków) jest to niedocenieniem wkładu zarówno dyrektorów tychże szkół jak i Rad Rodziców. Prawdopodobnie będzie to generowało animozje i pogorszenie warunków pracy, tak ważnych przy tak wrażliwej grupie dzieci, jaką są dzieci w różny sposób niepełnosprawne czy słabo widzące.

Wydaje nam się, że optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie menagera do zawiadowania takim kompleksem. Wtedy dopiero zarządzanie mogłoby być sprawniejsze z pełnym wykorzystaniem istniejących możliwości infrastrukturalnych.  Przeprowadzenie konkursu na tegoż dyrektora-menagera wydaje się warunkiem brzegowym (niezbędnym) omawianej kompleksowej reorganizacji.

W kontekście powyższego radni Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” będą głosować przeciwko temu projektowi uchwały.

Jeszcze w trakcie dyskusji swoje stanowisko, równie stonowane, przedstawił przedstawiciel rodziców dzieci z ZSS nr 5.

W przerwie sesji spotkałem się z licznymi podziękowaniami za przedstawione stanowisko oraz sposób głosowania ze strony rodziców i nauczycieli, którzy bardzo licznie stawili się na obrady tej sesji. Także im dziękuję.

 

Komentarze

20 komentarzy do “likwidacja = przekształcenie? – sesja 27.01.2016 r. (odsłona 78)”

 1. zojker, 28 Sty 2016 o 13:21

  Brawo.

 2. RolowanaDąbrowa, 28 Sty 2016 o 13:39

  A propos kosztów – w ciągu trzech lat 1,3 mln, to razem 4 miliony złotych za POMYSŁ Pana Prezydenta.. W stosunku do ZCO to i tak niedużo.. Jest jeszcze jedno pytanie o koszty – budynki po SOSW i ZSS nr 5 dalej obciążają budżet Dąbrowy? Bo jeśli tak, to znaczy, że przenosiny były niecelowe, bo oprócz poprawy warunków nauki, KOSZTY OBSŁUGI budynków pozostały, a raczej wzrosły – nieprawdaż?
  ;((

 3. FB, 28 Sty 2016 o 13:50
 4. Kazimierz Jasionek, 28 Sty 2016 o 13:56

  Pamiętam jak powstała na sesji RM myśl o budowie tego molocha i jakie były zapewnienia ekipy rządzącej w DG. Miał być olbrzymi zastrzyk pomocy finansowej z budżetu państwa, a im było bliżej realizacji tego pomysłu ta pomoc szybko topniała. Ciekawi mnie, ile w końcu było tej dotacji w całości, a ile wyłożyliśmy my mieszkańcy ???? Teraz żeby wykorzystać tego olbrzyma wymyślili pajace zamknięcie 2 szkół i przeniesienie tam tych wszystkich poszkodowanych przez los dzieci. Zaciekawiło mnie kto na te opustoszałe szkoły po tych manewrach ostrzy już sobie pazury ??? Przyszło mi na myśl (znając chęć i zapędy do zakupu nieruchomości po najniższej koleżeńskiej cenie osób takich jak K. czy L.) Czyżby moje domysły miały się spełnić i powiemy na końcu BINGO ?????

 5. Dawid Kmiotek, 28 Sty 2016 o 16:25

  Polityka planistyczna miasta zawsze była do bani

 6. Mieszkaniec, 28 Sty 2016 o 18:45

  Wstyd mi za takiego prezydenta.

 7. Tomek, 28 Sty 2016 o 19:50

  Na budynek szkoły nr 6 ostrzy sobie pseudo uczelnia WSB, ponoć tak gdzieś słyszałem

 8. Tomek, 28 Sty 2016 o 20:02

  Napisałem tutaj komentarz i gdzie on jest chyba że są tutaj jakieś problemy natury technicznej

 9. Mama, 28 Sty 2016 o 21:58

  Dziękuję.

 10. Bożenna, 29 Sty 2016 o 7:50

  Brawo za odwagę Panie Grzegorzu. Proszę tak trzymać!

 11. Bożenna, 29 Sty 2016 o 7:56

  Panie prezydencie wstyd.

 12. Tadeusz Jędrzejec, 29 Sty 2016 o 9:39

  Nie znam tematu, finansowych i merytorycznych uzasadnień obu stron, ale jestem w stanie uwierzyć w argumenty Pana Radnego Grzegorza Jaszczury, który notorycznie i przekonywająco wykazuje bezmózgowie i oszustwa rządzących, oraz radnych koryciarzy, uzależnionych osobistymi korzyściami od prezydentów.
  Mieszkańcy, Wyborcy, liczniej wspierajcie Pana Grzegorza, jest On osobą gwarantującą uczciwość, a przede wszystkim profesjonalizm gospodarczy.

 13. Tadeusz Jędrzejec, 29 Sty 2016 o 9:48

  Nie znam tematu, finansowych i merytorycznych uzasadnień obu stron, ale jestem w stanie uwierzyć w argumenty Pana Radnego Grzegorza Jaszczury, który notorycznie i przekonywająco wykazuje bezmózgowie i oszustwa rządzących, oraz radnych koryciarzy, uzależnionych osobistymi korzyściami od prezydentów.
  Mieszkańcy, Wyborcy, liczniej wspierajcie Pana Grzegorza, jest On osobą gwarantującą uczciwość a przede wszystkim profesjonalizm gospodarczy

 14. Kazimierz Jasionek, 29 Sty 2016 o 12:26

  Zgadzam się z Tadeuszem Jędrzejec. Gdyby naszym miastem rządzili ludzie którym na sercu jest dobro miasta i jego mieszkańców nie byłoby wielu takich skandalicznych decyzji. Tymczasem sitwa kolesi i tych radnych uzależnionych od Zarazy, niczego dobrego w nasze życie nie wniesie. Oni dbają tylko o własne koryta i pilnują tych stanowisk na które po interwencji Zarazy wsadzili swe d…ka
  Właśnie takich radnych jak Grzegorz Jaszczura brakuje w tej RM, a pracami tej nic nie wartej rady kieruje LODÓWA, co powinno tylko przynosić wstyd nam
  mieszkańcom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ale widocznie tej grupie osób głosujących na takie osoby ten wyraz to jest chyba jakaś abstrakcja, więc nie mamy się czemu i komu dziwić !!!! Takie duże miasto, a jeszcze więcej wstydu !!!!

 15. Tomek, 29 Sty 2016 o 14:35

  Dzisiaj dostałem od komuchów z oświaty pismo o zlikwidowaniu szkoły nr 5 im Jana Pawła 2 i tylko zastanawia mnie kto będzie zarządzał nowo powstałym centrum i czy będzie znał potrzeby tych dzieci tak wszyscy pluli o nierentowności co wam ta szkoła przeszkadzała,tylko gadacie o cyferkach a nawet nie umiecie zlikwidować nierobów z straży miejskiej

 16. Grzegorz Jaszczura, 29 Sty 2016 o 14:43

  Zespół Szkół Specjalnych nr 6 jest im. Marii Konopnickiej. To tak g’woli uzupełnienia.

 17. Krzysiek, 30 Sty 2016 o 23:32

  Nie tylko ZSS nr 6 likwidują….. ale także ZSS nr 5 im Jana Pawła II likwidują i dziś rodzice otrzymali zawiadomienia. Dobrze pisze Tomek.
  W ZSS Jana Pawła II większość to uczniowie Dąbrowy Górniczej ponad 150 dzieci. Komu ta szkoła przeszkadza już dziś pokrywa część kosztów utrzymania całego budynku na Swobodnej? I ma najmniejszą dotację ze środków gminy mimo ,że wliczony w nią jest dowóz, który gmina ma zapewnić sama.
  Po co połączenie z Ośrodkiem im Bregułowej skoro żadnemu uczniowi z ZSS nr5 nie jest potrzebne miejsce w internacie?
  Tworzy się jeden ośrodek w budynku na Swobodnej dla uczniów trzech szkół przy czym likwiduje się dwie szkoły których uczniowie to większość mieszkańcy Dąbrowy.

 18. John, 31 Sty 2016 o 20:25

  Problem jest poważniejszy, niż się wydaje. Gmina zamiast pełnić rolę służebną i zaspakajać potrzeby jej mieszkańców, zlecone w ustawie samorządowej i finansowanej z naszych podatków, zajmuje się inwestycjami. Na nich można zarobić. Budowa Ośrodka na Swobodnej dla 600 dzieci z problemami wzroku miała temu służyć. Planowano przyjmować dzieci z całego województwa, stąd jest internat, przy dużej subwencji, spodziewano się kokosów. Dzieci się nie pojawiły, gdyż każda gmina też chce partycypować w większej subwencji. To przeniesienie ZSS nr 5 i stopniowe wygaszenie ZSS nr6 poprzez brak skierowań z poradni i otwierania klas integracyjnych w normalnych szkołach (jest w nich 150 dzieci).
  Podobnie jest ze szpitalem. Gmina zamiast dbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb zdrowotnych poprzez rozwój opieki szpitalnej w szpitalu miejskim, w kierunku likwidacji, ogranicza jego rozwój, a topi pieniądze lokalne w rozwój onkologii, z której będą korzystać osoby z innych gmin, licząc iż brak limitów podobnie jak w kardiologii inwazyjnej pozwoli nieźle zarobić.

 19. gość, 3 Lut 2016 o 20:29

  wszystko niech likwidują szkoda tylko tych dzieci nie wiedzą ludzie jak te dzieci cierpiom ich łzy serce pęka bul one są chore potrzebuja milości a nie by przeliczać je na pieniondze szkoda mi tak pięknej szkoly numer 6 w czeladzi te dzieci są tak kochane nieraz tamtendy przechodze i widze tak grzeczne i usmiechniente aż serce boli że tak pięknom szkołe chcą zlikwidować zastanówcie się co robicie ludzie wstyd mi zawas mieszkam tyle lat w czeladzi ale niewidziałem tak kochanych dzieci i tak pięknej szkoly liczy się kasa dlawas nie te dzieci tylko w dzieciach przyszłość

 20. ja, 8 Mar 2016 o 20:38

  Problem stanowi również Dyrekcja SOSW która szczerz nienawidzi nas pracowników ZSS5 i chyba generalnie ludzi już przy przeprowadzce zapowiadała że nas wszystkich zwolni !!!! Jest do bólu miła tak jak Pani Prezydent…. ale widzimy co się dzieje…. nie wiem czemu ma wgląd w nasze akta analizuje kto jaki etat, kto staż….mimo ochrony danych osobowych ???? Nie ma możliwości ogarnąć takiej ilości dzieci na takiej przestrzeni ale to i tak odpowiedzialność spłynie na nauczycieli i powód do zwolnienia się znajdzie. Dlaczego nikt nie broni nas naszej tożsamości tego co prezentujemu …. zapewniamy najlepszą opiekę… Dziękujemy rodzicom którzy jak zwykle staneli na wysokości zadania. My pracujemy w ZSS nr 5 a nie innej szkole i to dla nas jest ogromnie ważne. Często słyszę jaki to sprzęt ma szkoła tak ma tylko rehabilitacyjny reszta czyli całe zapchane półki w salach to pomoce zakupione/przyniesione/zrobione przez nauczycieli. POMÓŻCIE NAM!!!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie