Dzisiaj o MZBM na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 11.03.2020 r. Trudno jednakże znaleźć coś pozytywnego. Najpierw w projekcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2020-2024 (druk 78) następuje poszerzenie uprawnień MZBM do zaciągania zobowiązań finansowych (zawierania umów) z kwoty do 1. miliona zł do kwoty nie większej niż 2.000.000,00 zł. Dosyć długo muszę się dopytywać, że jest to potrzebne do ogłoszenia przetargu na sprzątanie!, którego wartość przekroczy jak się oblicza ten 1 mln zł (właściwie tak oblicza nowy Dyrektor MZBM Pan P. Jędrusik). Jakiś absurd! Nie wystarcza już to, że koszt sprzątania dwóch „głupich” miejskich targowisk, zarządzanych przez MZBM wzrósł od 2016 r. z ok. 4. tysięcy zł na ok. 50.000,00 zł miesięcznie! Wrzuci się jeszcze dodatkowe powierzchnie i to ukryje, no bo po co ta konstrukcja? Straty przy administrowaniu tych wspomnianych targowisk wyniosły przykładowo w 2018 r. 499.843,03 zł, a w 2019 roku 332.929,90 zł!!! A przed pomysłem Pana Prezydenta Z. Podrazy (lewica SLD), zaakceptowanym przez lewacką koalicję rządzącą w D.G. wynosiły: 0,00 zł!, bo zajmował się tym klub piłkarski (lepiej czy gorzej?, raczej tak samo). Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=51691#more-51691, http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42327#more-42327. Wynik głosowania: 19 za (uważam, że zupełnie bez przemyślenia tego o czym napisałem), przy 5. głosach wstrzymujących się.

Przy druku nr 59 (dot. projektu uchwały w sprawie nadania statutu MZBM w D.G.), w końcu wyszło, że to ja, Klub Radnych PIS i wojewoda mieliśmy rację co do niezgodności z prawem treści statutu MZBM w Dąbrowie Górniczej (jeszcze z 2011 roku)! Rozwiązanie oczywistej sprawy, oddanej niestety dzięki radnym koalicji lewicowej rządzącej w D.G., Panu Prezydentowi (byłemu) Z. Podrazie (SLD) i kancelarii prawnej urzędu, „udało się przeciągnąć” w NSA w Warszawie o 2,5 roku. Zobacz: Statut MZBM jednak ułomny. Wyrok ogłoszony w dniu 03.03.2020 r. jednoznacznie i w całości odrzucił kasację Pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej Z. Podrazy (SLD). Z tym, że oficjalnie radni dowiedzieli się o tym dopiero w trakcie sesji. Czyli jednak przez wiele lat zarządzanie (administrowanie) przez MZBM w D.G. nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do Gminy, czyli obsługa takich wspólnot mieszkaniowych, było niezgodne z prawem!!! Wojewoda z PIS-u, Klub Radnych PIS mieli rację! To lewaki muszą przyznać. Pomyśleć, że tyle u nich „prawników”.

Postulowałem na sesji odrzucenie projektu uchwały i zapoznanie się z wyrokiem, jego uzasadnieniem. W projekcie nowego statutu MZBM w D.G. jest bowiem w par. 3. punkcie 2. następujący przedmiot działania Zakładu (czyt. MZBM-u):

„Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości, w tym obsługa wspólnot mieszkaniowych.”.

Tym razem MZBM, prezydent i kancelaria prawna powołują się na zmianę ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw i znowelizowaniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Konkretnie poprzez dodanie do art. 9 ust. 2a, dającemu kompetencje gminie do zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości.

Jak napisano w uzasadnieniu do uchwały powyższy zapis „uczynił częściowo bezprzedmiotowym zaistniały spór z organem nadzoru”. I po co się było upierać w oczywistej sprawie!

W sprawie wyroku kilka dni temu (06.03.2020 r.) złożyłem interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka, dlatego przy okazji powrócimy do jego treści. Tak swoją drogą czy nie warto byłoby przeprosić Mieszkańców Dąbrowy Górniczej, będących w tych wspólnotach mieszkaniowych za zaistniała sytuację Panie Prezydencie i radni lewicowej koalicji w Radzie Miejskiej D.G. Może jeszcze piewca MZBM-u były radny Z. Łukasik coś powie, w końcu wciąż na emeryturze pracuje prawdopodobnie na umowę-zlecenie w MZBM!

Ps Jeszcze wynik głosowania nad drukiem nr 59: 17 za, 5 głosów wstrzymujących się.

Komentarze

4 komentarze do “statut MZBM – sesja 11.03.2020 r.”

 1. John, 16 Mar 2020 o 13:37

  Panie Grzegorzu przecież muszą kręcić coraz lepsze lody. Konkurencja.Większe potrzeby,rodzina królika się powiększa.

 2. bronek, 17 Mar 2020 o 11:44

  Czy jest jakaś spółka gminna przynosząca dochód, no może choć nie przynosząca strat?

 3. mieszkaniec, 20 Mar 2020 o 13:38

  bronek, nie ma!!!!!!

 4. Okiem Jaszczura - Głos wołającego na puszczy, czyli Wojna lewicy z Wojewodą (m.in. o MZBM) - Rolowana Dąbrowa, 31 maja 2020 o 11:14

  […] jak już było widać przy uchwalaniu nowego Statutu zakładu budżetowego MZBM (zobacz, a także zobacz) dobro Mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy nie jest celem […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie