W uzupełnieniu wpisu dot. sesji Rady Miejskiej z dnia 09.09.2020 r. (zobacz) dzisiaj jeszcze kilka ciekawszych faktów z sesji. Spzoz i ogólnie lecznictwo w mieście jest b. ważne, ale zajrzyjmy jeszcze do spółek gminnych ze 100-procentowym udziałem Gminy, czyli Mieszkańców.

W kontekście przyjmowania sprawozdania Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza za okres 01.06.2020 r. – 31.07.2020 r. i zawartych tam zarządzeń Pana Prezydenta: Nr 1084.2020 z dn. 15.06.2020 r. (dot. desygnowania z ramienia naszej Gminy Pana T. Sołtysika Prezesa PM MZUM.PL S.A. do Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu) oraz Nr 1082.2020 z dn. 09.06.2020 r. (dot. powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”) rozwinąłem wątki tych spółek Gminnych.

Akurat ostatnio składałem interpelacje (dwie) dot. działalności PM MZUM.PL S.A. Abstrahując w tym momencie, że na jedną niestety nie otrzymałem pełnej odpowiedzi, to mogłem dzięki nim zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi spółki MZUM za 2018 i 2019 rok. I niestety nie wyglądają one jak dla mnie dobrze. Okazuje się przykładowo, że nastąpił spadek przychodów netto ze sprzedaży z 66.801.909,70 zł w 2017 r. do 27.033.151,09 zł za 2019 rok, czyli znacząco (bo prawie dwu i półkrotnie). Jednocześnie koszt wynagrodzeń to około 4.500.000,00 zł (plus oczywiście przeszło 1.000.000,00 zł kosztów ubezpieczeń społecznych) i tu mamy constans. Naprawdę fajne interesy, 2,5 raza spadek przychodów nie wpływa na wynagrodzenia czy jakieś działania restrukturyzacyjne. W sprawozdaniu za 2019 rok można zapoznać się także z łączną kwotą zobowiązań warunkowych Spółki. Podkreśliłem, że zgodnie zresztą z tym co przedstawił Pan Prezydent w raporcie o stanie mienia Gminy na sesji jeszcze w maju tego roku, że jest to mienie Gminy Dąbrowa Górnicza. Należałoby się z nim odpowiednio delikatnie obchodzić!, przynajmniej moim zdaniem. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=52924#more-52924.

A okazuje się, że poręczeń wekslowych (na koniec 2019 r.) w Spółce jest kilkadziesiąt, w sumie na kwotę 44.481.967,13 zł, do tego dochodzi ustanowionych na łączną kwotę 20.619.700,00 zł hipotek. Sumarycznie mamy tych zobowiązań warunkowych: 65.101.667,13 zł. Raz, że za dużo, a dwa, że są już pierwsze konsekwencje. Tu podkreślę, że jeszcze za Prezydenta Z. Podrazy (czerwone SLD) zwracałem na ten aspekt działań PM MZUM.PL S.A. uwagę – bez rezultatu, zresztą zupełnie jak przy szpitalu miejskim ZCOSS. Do czego w przypadku szpitala to doprowadziło zobacz przykładowo: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53878#more-53878.

Jak wynika z punktu 2.10. sprawozdania finansowego PM MZUM.PL S.A. za 2019 r. „zaistniał” w Spółce incydent finansowy, w wyniku którego prawdopodobnie doszło do obciążenia naszej spółki gminnej obciążeniem za spłatę zabezpieczeń roszczeń regresowych na rzecz wystawcy gwarancji Balcia Insurance SE z Rygi (Łotwa). A uchwałą Zarządu PM MZUM.PL S.A. z 07.01.2019 r. dokonano odpisu całości należności. Chodzi o kwotę 1.974.501,57 zł. W wyniku tego Spółka była w 2019 r. w trakcie przygotowywania pozwu przeciwko S-Sport Sp. z o.o. z Zabrza i Gminie Białej Podlaskiej. Jak to się potoczyło dowiemy się, gdy Prezes Spółki T. Sołtysik wyjaśni incydent radnym Rady Miejskiej, o co wnosiłem do Pana Prezydenta oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Znowu muszę posłużyć się liczbami ze sprawozdania finansowego za 2019 r. Pozostałe koszty operacyjne w 2019 r. wyniosły 4.829.399,25 zł, gdy jeszcze w 2018 r. wynosiły: 299.680,78 zł. Ciekawe.

W tym kontekście, tzn. takich wyników w Spółce, ciekawiło mnie dlaczego Pan Prezydent desygnował Pana T. Sołtysika do ww. Rady Nadzorczej. Pan Prezydent potwierdził, że wynika to z jego pełnego zaufania do działań i kompetencji Pana Prezesa T. Sołtysika.

Co do moich uwag merytorycznych, to Pan Prezydent stwierdził, że wraz z Zarządem Spółki i Radą Nadzorczą Spółki prowadzi analizę ryzyk działalności Spółki. To i tak olbrzymi postęp, bo o ile pamiętam poprzedni prezydent o ryzykach to chyba nawet nie słyszał. Co do Oddziału PM MZUM.PL S.A. w Morawskiej Ostrawie (Republika Czeska), to niestety on wciąż działa, ale ma być zamykany, jak stwierdził ponownie Pan Prezydent M. Bazylak. Oddział w Czechach przyniósł Spółce, będącej mieniem Gminy Dąbrowa Górnicza stratę w 2019 r. w kwocie 18.643,67 zł. Natomiast jego zobowiązania wobec jednostki powiązanej wynoszą -402.240,00 zł. To tak ciekawostkowo.

Co do Zespołu ds. realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, to również otrzymałem obietnicę, że zostanie przekazany obraz projektu na dzień dzisiejszy radnym, jak rozumiem jeszcze w tym roku. W skład powołanego zespołu wchodzą naczelnicy i pełnomocnicy Pana Prezydenta oraz Zarząd Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. wraz z prokurentem, czyli jest to skład najwyższej wagi. 🙂 . Taki Zespół musiał przecież coś dobrego wypracować.

 

Komentarze

2 komentarze do “sesja 09.09.2020 r. c.d. – PM MZUM.PL S.A.”

  1. Mieszkaniec, 18 wrz 2020 o 7:52

    Witam.
    oczywiście nikt nie ponosi odpowiedzialności za taki stan rzeczy, nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane decyzje. To jest możliwe tylko w Polsce szczególnie w naszej gminie
    Pozdrawiam.

  2. Dąbrowiak., 25 wrz 2020 o 11:26

    Prezydent coś sobie nie radzi z nadzorem nad spòłką.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie