2009.11.04-sesjaWczorajsza sesja Rady Miasta była dosyć burzliwa i długa. W związku z powyższym powrócę jeszcze do jej opisu i walki o zmniejszenie podatków i opłat w naszym mieście, zakończonej w przypadku opłaty od psów znowu naszym sukcesem. Dzisiaj zamieszczam jedynie oświadczenie, jakie wygłosiłem w imieniu grupy radnych (T.Paska, H.Głowackiej, J.Talkowskiego i swoim). Oświadczenie skierowane do Pana Prezydenta Zb. Podrazy.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie to jest odpowiedzią grupy radnych na oświadczenie Pana Prezydenta wygłoszone na poprzedniej sesji Rady Miasta, m.in. dla Telewizji Katowice.

Chcieliśmy podkreślić przede wszystkim, że wniosek o odwołanie Pana I Zastępcy Henryka Zaguły złożyliśmy w dobrej wierze, mając na uwadze dobro mieszkańców naszego miasta. Odcinamy się od insynuacji Pana Prezydenta w tym względzie zawartych w Pana oświadczeniu.

Pan Prezydent nabiera rozpędu po trzech latach kadencji, a my po prostu oceniliśmy dotychczasowe trzy lata kadencji. Stąd pewnie powstałe rozbieżności w ocenie sytuacji, Panie Prezydencie.

Ponieważ w Pana oświadczeniu, Panie Prezydencie, ustosunkował się Pan do wielu szczegółów związanych z prawidłowym, gospodarnym lub może nieprawidłowym i niegospodarnym zarządzaniem naszym miastem, zmuszeni jesteśmy również szczegółowo się do nich odnieść:

  1. cytuję: „kilka przystanków jest okazuje się wadliwie wykonanych”. Faktycznie 8 okazało się wadliwych, ale Pan Prezydent nie zauważył, że 8 na 13 skontrolowanych, czyli 62% przystanków jest wadliwych. I problem nie jest w gwarancjach, tylko w nadzorze i odbiorze tych robót, o których tu mówimy i czego dotyczył wniosek. Liczby bezwzględne, Panie Prezydencie, w tym wypadku są bezwzględne. Czym się tu chwalić Panie Prezydencie?
  2. co do funduszy unijnych to przy cytuję Pana Prezydenta: „niestety tendencja w miastach Zagłębia jest zdecydowanie spadkowa” awans na 43 miejsce w województwie wg nas nie jest czymś nadzwyczaj chlubnym, szczególnie w kontekście tendencji spadkowej innych miast. Jak rozumiem spadku pozyskiwania tych funduszy.
  3. co do ruszenia z budową Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych i słabowidzących jeszcze w tym roku, to trzymamy Pana Prezydenta za słowo!
  4. osobiście nigdy nie wypowiadałem się i nie uważam, że pieniądze zarówno z dotacji unijnych jak i inne, leżą na tacy. Wprost przeciwnie, gdybyśmy płacili mniej podatków na przykład od środków transportu, nieruchomości czy opłat adiacenckich to mając je (te pieniądze) w kieszeniach łatwo byłoby je zainwestować, w tym także na pomoc dla potrzebujących. Niestety zbyt rozbudowana biurokracja i koszty z tym związane uniemożliwiają to proste rozwiązanie. Odcinam się od tego sformułowania Pana Prezydenta.
  5. co do dyskontu handlowego przy al. Zagłębia Dąbrowskiego w Gołonogu, to pomijając kryptoreklamę zawartą w oświadczeniu Pana Prezydenta, (która oczywiście nie powinna mieć tu miejsca), nikt z nas nie oceniał potrzeby, czy zbędności istnienia domu handlowego akurat w tym miejscu. Ja osobiście, zwróciłem uwagę na prawdopodobną niezgodność prywatnej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego oraz odcięcia jedynego dojazdu (i wyjazdu) do ślepej drogi osiedlowej przy bloku nr 6 przy ul. Tysiąclecia, bloku w którym mieszka około 300 rodzin. W zaistniałej sytuacji 300 rodzin z tego bloku jest uzależnionych od wjazdu do swojego miejsca zamieszkania przez teren prywatny. Ciekawe, co będzie jak właściciel terenu nałoży na przejeżdżających opłatę, takie jakby „mostowe”, za przejazd? Pana Zastępca Pan Prezydent H. Zaguła, który wydał zezwolenie na budowę tego dyskontu handlowego twierdzi, że wjazd został przeniesiony. Można się z tym zgodzić, tylko „komuna” podobno się już skończyła, a ja osobiście nie chcę być uzależniony od prywatnej drogi dojazdowej przy dojeździe do swojego mieszkania. Ponieważ dowiedziałem się, że wjazd wykonano na koszt właściciela  przy okazji zapytuję, czy obciążył go Pan Prezydent podatkiem od nieruchomości? Rozumiem, że budowla jest już oddana do użytku.
  6. Pan Prezydent pyta, czy jesteśmy Radnymi tego miasta? A ja pytam się przykładowo, czy Pan Prezydent był Prezydentem tego miasta zamykając skrzyżowanie na Staszicu i odcinając mieszkańców tego osiedla od reszty Dąbrowy Górniczej, a załatwiając w ten sposób szybszy tranzyt przez nasze miasto wszystkim, tylko nie mieszkańcom naszego miasta? Żeby nie przedłużać nie będę przytaczał innych przykładów.

Analizując oświadczenie Pana Prezydenta stwierdzamy, że upewnił nas Pan Prezydent jego treścią, o słuszności naszego wniosku i mamy nadzieję, że mieszkańcy właściwie to ocenią.

Kończąc, w imieniu mieszkańców, dziękujemy Panu Prezydentowi za drogi i kompleks usługowo-handlowo-hotelowy w Parku Śródmiejskim (Hallera), za szybszy tranzyt drogą DK 94 przez nasze miasto oraz za stan nawierzchni na ulicy Tworzeń, czy bezpieczeństwo na ulicach Armii Krajowej i Szosowej.

Już całkiem kończąc, Pan Prezydent uczynił nas w swoim oświadczeniu wręcz celebrytami mediów. Może to i dobrze Panie Prezydencie, bo bilbordy urzędu gminy celebrują Pana, zamiast imprezy sportowe i kulturalne, nota bene z podatków mieszkańców naszego miasta. Równowaga w przyrodzie jest przecież wskazana.

Dziękuję

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie