CAM04042Wreszcie udało się nam (chodzi mi o opozycję PiS i KNP) stworzyć projekt uchwały Rady Miejskiej, którą przyjęli wszyscy radni. Podejrzewam, że może to pierwszy i ostatni taki przypadek w tej kadencji Rady Miejskiej. Obym się mylił. Uchwała dotyczyła wyrażenia sprzeciwu dla lokalizacji w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach inwestycji: Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Produkcji Paliwa  Alternatywnego” przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej przy ul.  Puszkina 41 (dz. nr 5262, 5263, 5485, 5257/4, 5266/2).

Przytoczę 2 i 3 paragraf tejże uchwały:

§ 2

CAM03882Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej ze względu na podnoszone zastrzeżenia i obawy mieszkańców  apeluje do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wykazanie szczególnej staranności przy rozpatrywaniu wszystkich aspektów prawnych, środowiskowych i społecznych warunkujących wydanie decyzji dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Produkcji Paliwa  Alternatywnego” przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41 (dz. nr 5262, 5263, 5485, 5257/4, 5266/2)

        § 3

Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej do przekazania niniejszej uchwały Dyrekcji Remondis Sp. z o.o. w Sosnowcu.

DSCF0014Niestety, uchwała ta była podpisana i zgłoszona pod obrady przez pięciu radnych opozycji (w kolejności alfabetycznej: Grzegorz Jaszczura (KNP), Zbigniew Piątek (PiS), Jerzy Reszke (bezpartyjny), Mateusz Stepień (PiS), Robert Warwas (PiS)) w pakiecie z drugim projektem uchwały. Ten drugi projekt uchwały dotyczył apelu o zbadanie przeszłości zakładów STREM w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach przy ul. Puszkina 41. I tu zaskoczenie 🙂

Właściwie to nie rozumiem do końca dlaczego, ale Pan Prezydent Zb. Podraza (SLD) wraz ze swoimi służbami byli w tym wypadku przeciwko i to do tego stopnia, że na wniosek proprezydenckiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zb. Łukasika (czerwone TPDG) zdjęto ją z porządku obrad Rady Miejskiej w ostatniej chwili. Nie rozumiem mimo tego, że próbował mi to wytłumaczyć Pełnomocnik Prezydenta M. Bazylak (SLD). W końcu działania z poziomu Pana Prezydenta Miasta to nie działania z poziomu Dyrektora Miejskiego Muzeum (nie obrażając w tym wypadku kol. A. Rybaka (TPDG)). CAM04035Jak zawsze Przewodniczący Rady Miejskiej Pani A. Pasternak (czerwona Lewica) zastosował metodę ogłoszenia dziesięciominutowej przerwy tuż przed niepasującą im uchwałą, po której (akurat w tym wypadku) radny Zb. Łukasik (TPDG) wiedział co mówić i jaki złożyć wniosek. Podziękowanie ze strony zgromadzonych Mieszkańców Naszego Miasta go nie spotkało, natomiast okrzyki: HAŃBA tak!

Projekt uchwały zamieszczę:

„Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala

                                                                          § 1

CAM04053Mając na uwadze szacunek dla naszej przeszłości historycznej i szacunek dla tragicznych wydarzeń w czasie II wojny światowej Rada Miejska  w Dąbrowie Górniczej zwraca się z apelem do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o podjęcie działań na rzecz  wyjaśnienia używania do produkcji środków szczątków ludzkich sprowadzanych z obozów koncentracyjnych w latach 1940-1945  do dawnych Zakładów Chemicznych STREM w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41.                                                        

                                                                           § 2

Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej do przekazania niniejszej uchwały Dyrekcji Remondis Sp. z o.o. w Sosnowcu.

                                                                              § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.”

Aby Czytelnicy mogli wyrobić sobie swoja opinię, zamieszczę także Uzasadnienie:

„Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce otrzymało z Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty w sprawie  przywożenia przez Niemców  do Zakładów Chemicznych STREM ludzkich szczątków do przeróbki przemysłowej na nawozy. Wśród dowodów są: kolejowe listy przewozowe, korespondencja między niemieckim zarządem Stremu a innymi podmiotami, zeznania pracowników zakładu „Rędziny” w Rudnikach, mówiące o dostarczaniu tam „kruszywa kostnego” ze Stremu, otrzymanego uprzednio z Oświęcimia oraz protokoły oględzin magazynów rudnickiej firmy.

Na cmentarzu w Strzemieszycach znajduje się  tablica, którą wykonał były grabarz, pan Józef Kuliński, który na terenie cmentarza odkrył setki bezładnie rozrzuconych ludzkich kości:

„Jezu nasz Panie.  Bezimiennym, zapomnianym Polakom  Pracownikom Stremu, którzy w latach okupacji hitlerowskiej  ratowali kości ludzkie od przeróbki chemicznej daj spocznienie i zbawienie

o co proszą Strzemieszyczanie.”

W tamtym czasie samo przyznanie, że w „surowcu” przywożonym do fabryki rozpoznało się ludzkie kości groziło śmiercią, wynoszenie zaś ich i grzebanie na cmentarzu było zatem aktem wyjątkowej odwagi i świadectwem głęboko chrześcijańskich uczuć. W pracy doktorskiej Kazimierza Frąckowskiego  „Medycyna Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego w Sachsenhausen/Oranienburg” (1965) znajdujemy następujący fragment: „W każdym z obozów III Rzeszy ginęli ludzie…… Prochy ich zostały na usypiskach przed krematorium albo też okresowo wywożone na pola jako nawóz, rozsypywane na rabaty  i kwietniki w obozie i w obejściu zabudowań komendantury. Kości zaś mielono i sprzedawano „Spółce Akcyjnej – Strem” jako surogat zużytkowany przy produkcji nawozów sztucznych – superfosfatowych.”

Praca ta została zamieszczona w bazie danych International Tracing Service (Międzynarodowa Służba Poszukiwacza) w Bad Arolsen (największe na świecie archiwum danych osobowych z czasów II wojny światowej).  Instytut Pamięci Narodowej jest polskim odbiorcom zdigitalizowanych akt ITS.

W materiałach opisujących historię Strzemieszyc oraz „Stremu” znajdują się dowody  na przywożenie do Strzemieszyc torebek, obuwia i innych przedmiotów skórzanych  z obozu w Oświęcimiu. Istnieją uprawdopodobnione przesłanki, że do „Stremu” przywożono również ludzkie kości z krematoriów z przeznaczeniem na przeróbkę  przemysłową na nawozy. „Strem” jako firma przerabiająca kości, odzierki skórne i tłuszcze był istotną częścią niemieckiego przemysłu wojennego.

CAM04043Obszar zajmowany przez Zakłady Chemiczne STREM, po weryfikacji materiałów, jako miejsce związane z  dramatycznymi wydarzeniami powinno  otoczyć się pamięcią historyczną.”.

Komentarze

3 komentarze do “Strzemieszyce – sesja 18.03.2015 r. (odsłona 69) cz. 3”

  1. podatnik, 2 Kwi 2015 o 18:29

    Kolejna manipulacja władzy i tyle.

  2. Kazimierz Jasionek, 2 Kwi 2015 o 20:06

    Takie zachowania Pasternaczki to przecież norma !!! A z Łukasika wyszło jego lizusostwo !!!

  3. Grek, 3 Kwi 2015 o 8:49

    Towarzystwo nieprzyjaciół Dąbrowy Górniczej w akcji.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie