Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 17.02.2021 r. miała w porządku obrad jedynie projekt uchwały i to (co ciekawe) nie dotyczący przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w czym lubuje się lewica rządząca w mieście. Tym razem chodziło o zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku.

Chociaż gwoli ścisłości w trakcie sesji wprowadzono jeszcze jeden projekt,  ze względu na drobne uchybienie w treści uchwały na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Odbyło się to z problemami i z przerwą półgodzinna w sesji która w sumie trwała ok. 50 minut. Przy okazji zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=55391#more-55391, http://grzegorzjaszczura.pl/?p=55431#more-55431 i http://grzegorzjaszczura.pl/?p=55495#more-55495.

Problem płatności przez restauratorów dąbrowskich za coś czego i tak nie mogli robić, pojawił się jeszcze w połowie ubiegłego roku. Przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne, w wyniku odgórnej decyzji musieli zamknąć przecież swoją działalność. Pojawiły się petycje zdesperowanych właścicieli do Pana Prezydenta. Sam także uważałem, że właściwie te pieniądze przez nich wtedy zapłacone powinny być zwrócone i mogłoby to wejść np. w Pakiet dla Przedsiębiorców.

Pan Prezydent M. Bazylak (Lewica) jednak powoływał się na zapisy ustawowe, które:

„[…] Wykluczają one możliwość zwrotu części opłaty przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli sprzedaż napojów alkoholowych po dniu 31 stycznia br. (2020 r. – przyp. mój), a tych w naszym mieście nie brakuje.”.

Obecnie, z dniem 26 stycznia 2021 roku, wszedł w życie dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości znowelizowany przepis art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umożliwiający Radzie Miejskiej podjęcie właściwej uchwały. To dobrze, bo przecież częściowo zrekompensuje to przedsiębiorcom straty. Ponadto pamiętajmy, że Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej (w tym przedsiębiorcy) otrzymują właśnie decyzje podatkowe na 2021 r., uwzględniające olbrzymie podwyżki podatków od nieruchomości uchwalone przez lewicową koalicję (Nowa Lewica (SLD)-POKO-TPDG-quasiniezależni) rządzącą w naszym mieście. Zobacz: podwyżki wszystkiego – sesja 25.11.2020 r. Te podwyżki kilkakrotnie przewyższają przewidywaną inflację na 2021 r., dlatego uważam, że wprowadzenie ich w Dąbrowie Górniczej przez skrajną lewicę było bardzo nie fair, szczególnie w okresie pandemii!

Wracając do sesji z dnia 17.02.2021 r. W uzasadnieniu do projektu uchwały jest nawet napisane, że:

„[…] Zapis art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przewiduje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, zatem istnieje możliwość stanowienia z mocą wsteczną przepisów prawa polepszających sytuację prawną obywateli.”.

Ciekawe, że kiedyś przy opłatach adiacenckich lewica tego nie chciała zauważyć. A może wg lewicy dopiero teraz w Polsce jest demokracja?! Zobacz wpis o opłatach adiacenckich, o których nastąpiła nota bene dziwna cisza w mieście: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44926#more-44926. Uchwałę na druku nr 24 przyjęto jednogłośnie.

Podsumowując: lewica wsparła trudną sytuację dąbrowskich restauratorów, natomiast jak donoszą media, dla równowagi po ostatnich pożarach w budynkach socjalnych w Naszym Mieście dzieje się b. źle.

Komentarze

Komentarze (1) do “sesja nadzwyczajna 17.02.2021 r. (odsłona 136)”

  1. jork, 21 lut 2021 o 15:35

    komuniści zawsze po stronie many, many.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie