Sesja, przynajmniej jak dla mnie, ważna z powodu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. I tym się zajmę w tym wpisie. Przedstawię moje wystąpienie, które miało na celu głównie uzyskanie jak największej pomocy dla szpitala od Podmiotu tworzącego, a co spotkało się ze zdecydowanym odporem skrajnie lewicowej koalicji rządzącej w Dąbrowie Górniczej.

Chciałbym zacząć od krótkiego wprowadzenia:

Nie tak dawno skrajnie lewicowa koalicja rządząca tutaj w Radzie Miejskiej (SLD-PO-KO-TPDG-quasiniezależni) przyjęła Program Naprawczy na lata 2020-2022. Podstawą jego realizacji ma być poprawa sytuacji finansowej szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza oraz dokończenie inwestycji budowy oddziału ZCO z 2012 r., czyli oddanie budynku do użytku pacjentów z D.G. i całego Zagłębia Dąbrowskiego. Działania ZCO mają wpisać się w strategię onkologiczną dla Zagłębia Dąbrowskiego i ew. upadek szpitala, oczywiście mało prawdopodobny, źle wpłynie na dostępność do świadczeń onkologicznych na tym obszarze. Trzeba zdać sobie z tego sprawę. Ponadto chciałem zauważyć, że „budowa” trwa już 7-8 lat i konieczna staje się wymiana drogich wyeksploatowanych urządzeń diagnostycznych.

Ujemna wartość kapitału pracującego (-104.653.011,08 zł na 31.12.2020 r.) wskazuje na wysokość ew. kredytu potrzebnego szpitalowi i również wskazuje Pani Prezydent (zwróciłem się do Pani Wiceprezydent B. Borowiec (SLD), która zapytywała mnie o to wczoraj na Komisji Ochrony Zdrowia i P.S.), dlaczego szpital nie jest w stanie zagwarantować sam sobie kredytu czy pożyczki na tę kwotę, aby choćby zapobiec finansowaniu się zobowiązaniami bieżącymi przez szpital, co ma obecnie miejsce.

Na lata 2021, 2022 przewidziano w prognozach wpływ uzyskania kredytu w wysokości 105 mln zł plus jego koszty. Dodatkowo ma to zapewnić zawarcie ugody z grupą Clima i wyeliminować narastanie zobowiązań, które w postaci odsetek narastają w ilości przeszło 20 tys. zł dziennie, czyli „plus minus” 700 tys. zł miesięcznie! Spłacane są raty miesięczne (rzędu 433 tys. zł) do Climy regularnie przez szpital. Ale, jak z prostego rachunku odejmowania wynika, długu przybywa.

A tymczasem, jak wygląda sprawozdanie finansowe ZCOSS im. S. Starkiewicza za 2020 r.?

Opinia biegłego rewidenta Pani Marzeny Warchoł działającej w imieniu Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o., z tzw. zastrzeżeniem, nie pozostawia złudzeń. Zastrzeżeń jest kilka.

Przede wszystkim wynika z nich zawyżenie wyniku finansowego. Ile ono wynosi?

1. z powodu zaniżenia o 32.218.356,58 zł wartości rezerwy, wynikającej z wyroku sądu zasądzającego odsetki od zobowiązania, które jednostka prezentuje w zob. warunkowych. Mówiłem już o tym wielokrotnie przy analizach różnorakich sprawozdań szpitala. Jej ujawnienie spowodowałoby obniżenie funduszy własnych, w tym zmniejszenie wyniku finansowego o 6.254.407,48 zł.

2. z powodu zaliczenia niezrealizowanych umów w 2020 r. z NFZ na kwotę 7.002.007,99 zł do przychodu, a nie jak powinno być prawidłowo (do rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości).

3. z powodu wprowadzenia, zresztą od 2014 r., gdy wprowadzono w pozycję inne środki trwałe urządzenia o wartości 77.946.000,00 zł, nabyte na podstawie umowy, takiego quasi leasingu od firmy Clima. Zdaniem biegłego rewidenta spowodowało to zawyżenie wartości środków trwałych na dzień bilansowy o 29.024.000,00 zł. Brak z kolei tej korekty powoduje zawyżenie kosztów amortyzacji i zaniżenie kosztów finansowych o kwotę odsetek w przybliżeniu 3.000.000,00 zł oraz brak kosztów finansowych z tyt. wyceny o ok. 900.000,00 zł.

4. Należy wspomnieć, że biegła rewident nie potrafiła się wypowiedzieć, chyba podobnie jak rok temu, co do prawidłowości rozdzielenia wartości poniesionych nakładów wynoszących aż 83.708.000,00 zł, ze względu jak zrozumiałem na brak dowodów księgowych. Na środki trwałe (podlegające amortyzacji od 2014 r.) i pozostające na środkach trwałych w budowie. Co może także mieć wpływ na wartość wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz wyniku finansowego netto.!

Nie uwzględniając tego ostatniego zastrzeżenia, zusammen daje to wartość zawyżenia wyniku finansowego o kwotę: 17.156.415,47 zł. O tyle byłby gorszy wynik finansowy szpitala ZCOSS po uwzględnieniu zastrzeżeń biegłego i to przecież pokazanych już nie pierwszy raz!. O tę kwotę to sprawozdanie nieprawdziwie moim zdaniem przedstawia sytuację i wynik finansowy szpitala! Proszę sobie zdać z tego sprawę!

Nie jest moim zadaniem ocenianie, jaki jest poziom kreatywności tych zapisów, od tego powinny być inne organy, także czy jest to księgowość kreatywna dopuszczana prawem czy nie.

Ale skorygowanie sprawozdania finansowego o zastrzeżenia biegłego rewidenta spowodowałoby konieczność pokrycia przez Podmiot Tworzący części straty nie w kwocie 4.478.632,56 zł, jak to jest w projekcie uchwały, lecz w kwocie 21.635.048,03 zł, albowiem strata szpitala za 2020 r. wynosiłaby 32.516.980,01 zł!!! 

I Szanowni Radni lewicowej koalicji (SLD-PO-KO-TPDG-quasiniezależni) rządzącej w tej Radzie Miejskiej, spowodowałoby to, taki dopływ pieniądza do kasy szpitala. To oczywiście byłaby pomoc dla szpitala zgodna z prawem. Jednocześnie dokładnie wiedzielibyśmy na czym stoimy z jego finansami. Tak wysoko oceniana także przez Pana Prezydenta Miasta Dyrekcja szpitala nie zmarnowałaby przecież tych pieniędzy!

Jednocześnie znacząco polepszyłby się wynik finansowy szpitala, tak zdołowany po I kwartale tego roku i poprawiłaby się perspektywa na realizację w jakimś większym procencie Programu Naprawczego! Tu uwaga do Pana Prezydenta, właśnie ten wynik finansowy szpitala za I kwartał to -5.972.401,66 zł – czyli strata wykonana w 368%!). Zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=56473#more-56473. Czy można wyciągać z tego wniosek, że szpital w bieżącej działalności radzi sobie b. dobrze?, mam wątpliwości. (tu zwróciłem się do Pana Prezydenta M. Bazylaka (obecnie bezpartyjny, wcześniej SLD), który posługuje się tym argumentem, że jest dobrze w szpitalu).

Wracając do mojego meritum. Jesteśmy w środkowej fazie realizacji Programu Naprawczego na lata 2020-2022. To oczywiście już spóźniony moment, ale lepiej późno niż wcale!

Uważam, że powinniśmy, jako Rada Miejska, przerwać to kreatywne myślenie odrzucając takie sprawozdanie finansowe i ten projekt uchwały, kierując je do poprawki, dla dobra Mieszkańców Naszego Miasta, chcących, aby szpital nadal istniał i świadczył usługi zdrowotne Mieszkańcom. 

Niestety cała ta wspomniana wyżej koalicja lewicowa miała inne zdanie i projekt uchwały przeszedł 17. głosami za (SLD-PO-KO-TPDG-quasiniezależni), przy 5. głosach przeciw (PIS). Nieobecni byli radni: E. Bober, P. Bobrowski i P. Zieliński.

Jeszcze wspomnę, że Pan Prezydent zapytywał mnie w trakcie jego oceny mojej wypowiedzi o dziwne rzeczy, np. dlaczego głosuję tak a nie inaczej?, czy podważam sprawozdanie biegłego rewidenta Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o.? oraz mówiąc i mówiąc o tym, że pomoc dla szpitala jest, była i będzie. Delikatnie dodam, że od grudnia ub.r. pomoc do szpitala nie wpłynęła, nie licząc tego przecinania wstęgi. Zobacz: Propaganda sukcesu?.

Komentarze

5 komentarzy do “co z ZCOSS? – sesja 23.06.2021 r. (odsłona 140)”

 1. antylewak, 24 cze 2021 o 7:34

  Brawo

 2. Dąbrowiak., 24 cze 2021 o 10:54

  Dla przypomnienia :
  NIK negatywnie o budowie centrum onkologii w Dąbrowie Górniczej
  Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przygotowanie do realizacji inwestycji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) i nadzór nad nią władz miasta. Prokuratura wznowiła śledztwo w tej sprawie.

 3. M., 24 cze 2021 o 21:32

  To kto rządzi w tym szpitalu, bo raczej nie dyrektor???

 4. info, 25 cze 2021 o 8:01

  wystąpienie radnego Jaszczura od 42’50”:
  https://www.youtube.com/watch?v=lPi7lFThssY&t=4458s

 5. informator, 25 cze 2021 o 13:26

  Panie radny oni manipulują zdrowiem mieszkańców

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie