Jest odpowiedź na wniosek grupy radnych z ostatniej sesji, który miałem zaszczyt przedstawić, dotyczący transmisji posiedzeń sesyjnych przez internet. Wniosek w opisie sesji (pod koniec): http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1240#more-1240 Wniosek był skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Pani A. Pasternak (SDPL), jednakże odpowiedziała nam Sekretarz Miasta Pani I. Bednarska. Wygląda, że Zarząd Rady Miasta z Panią A. Pasternak (Lewica SDPL) na czele, woli wstępnie umyć ręce, a nuż wyniknie jakiś problem z tego.

Ale oto treść odpowiedzi: „W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27.01.2010 r. w  sprawie wprowadzenia bezpośredniej transmisji  posiedzeń sesyjnych Rady Miejskiej przez Internet na stronie Urzędu Miejskiego, informuję że z informacji uzyskanych z Biura Informatyzacji Urzędu  istnieje techniczna możliwość wprowadzenia transmisji obrad sesji wnioskowanych przez Państwa.

Dostosowanie odpowiedniego zapisu w Statucie Miasta – w Regulaminie Pracy  Rady Miejskiej odnoszącego się do w/w kwestii wiązać się będzie z rozeznaniem kosztów związanych z wprowadzeniem parametrów przekazu audio wideo (format przekazu, jakość odtwarzania, przepustowość łączy), w  celu dopasowania programu do korzystania  z serwera.

W związku z powyższym, iż nadal trwają prace zmierzające do nowelizacji Statutu, jeżeli propozycja Państwa zostanie ujęta w ustalonym schemacie trybu i przebiegu obrad sesji  Rady Miejskiej, podejmę działania prowadzące do możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w obradach sesji, poprzez przekazywanie strumienia audiowizualnego i „na żywo” trwających posiedzeń radnych Rady Miejskiej.”

Poruszyłem czujnie ten problem na Komisji Prawno-Organizacyjnej (23.02.2010 r.) i zobowiązałem Panią Mecenas z obsługującej nas Kancelarii Prawnej do przedstawienia propozycji wpisu do Statutu Miasta. Podejrzewam niestety, że lewicowi radni, zresztą głównie Ci, którzy odrzucili na ostatniej sesji projekt Statutu Miasta będą dalej siać destrukcję i szybkie uchwalenie Statutu nie nastąpi.

Opis tej szopki: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1141#more-1141 oraz http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1240#more-1240

Nota bene doszło do tego, że żeby Komisja Prawno-Organizacyjna dalej pracowała nad omawianym projektem, musiałem zgłosić wniosek o konieczności kontynuowania takowej pracy jeszcze w tej kadencji Rady Miasta, ponieważ Przewodnicząca Komisji Pani H. Koziak sugerowała, żeby nie tracić na to naszego cennego czasu. Szczęśliwie mój wniosek 2 głosami za, przy 2 wstrzymujących się przeszedł i kluby radnych oraz radni nie mający klubu, będą musieli się ponownie ustosunkować do projektu Statutu w marcu br. Poprzednio przy takiej procedurze tylko radny I. Zugaj (Lewica SLD) zgłosił swoje poprawki, zresztą w znacznym stopniu uwzględnione w projekcie przez Komisję.

Tak, czy inaczej podejście lewicowych radnych, głównie z klubów Lewicy (SLD, SDPl), SIO, TPD, do tej sprawy uważam za parodię pracy radnych w Radzie Miasta. Może wystąpię z projektem uchwały wprowadzającej zwiększenie diety radnego „pracującego” pod nowym Statutem Miasta i da to efekt. Taka motywacja  większości radnym jest pewnie niezbędna? Przecież tylko 4 (czterech) radnych swego czasu poparło projekt „mojej” uchwały zmniejszającej diety radnych o 50%, byli to konkretnie: G. Jaszczura, T. Skóra, T. Pasek i K. Tamborek. Zobacz sobie spokojnie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=17#more-17

Komentarze

Komentarze (1) do “Obrady sesji przez internet”

  1. zaradna, 27 Lut 2010 o 18:12

    Coś mi się wydaje że „paranormalni” czyli radni wywodzący sie z SLD,SDPl,SIO,TPD,zaczynają przebierać nóżkami. I zaś świeże wydatki ich czekają, bo do telewizji muszą ładnie wyglądać,to nowy garnitur, sukienka, fryzjer…
    ale jeszcze tylko parę miesięcy i koniec…

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie