CAM04830Pod koniec części merytorycznej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, ma miejsce z reguły rozpatrywanie projektów uchwał, dotyczących rozpatrzenia skarg Mieszkańców. Na sesji w dniu 24.06.2015 r. było aż 8 takich projektów uchwał, wcześniej badanych oczywiście przez Komisję Rewizyjną. Skłoniło mnie to do bliższego przyjrzenia się nim. I niestety dla dąbrowskich radnych muszę napisać, że ich podejście do skarg, czyli z reguły problemów Mieszkańców (ich WYBORCÓW!) jest gorzej niż olewające.

Przynajmniej w kilku przypadkach dopatrzyłbym się racji Mieszkańca, a nie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem radnej K. Chrobot (lewica SLD). Radni głosują raczej bezkrytycznie i bez zabierania głosu, co mogło by być pewnie dla nich niebezpieczne z powodu nieznajomości tematu (tzn. to zabieranie głosu byłoby niebezpieczne 🙂 ). Szczególnie koalicja lewicowa SLDPOTPDG jest bardzo konsekwentna w odrzucaniu nieuzasadnionych wg niej (tzn. członków tej propodrazowskiej koalicji) skarg Mieszkańców naszego Miasta! Ogólnie wg mnie tragedia.

CAM04828Zdecydowanie tak było np. przy druku 129 i skardze pana K.Z. na Dyrektora (a właściwie to powinno być Dyrektorkę, zróbmy ukłon w stronę feministek 🙂 ) Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Ale odsyłam do protokołu z sesji (na BIP-ie), gdyż wypowiadałem się szeroko w tej sprawie (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych posługuję się inicjałami). Pan K.Z. ewidentnie wg mnie miał rację, ale wynik głosowania to tylko 5 przeciw i 2 wstrzymujące się, reszta za odrzuceniem skargi Mieszkańca. Taka wytyczna? A wg mnie stanowisko Komisji Rewizyjnej było niezgodne z prawem obowiązującym w Polsce. Mianowicie złamana została ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ust. o swobodzie działalności gospodarczej. Może uzasadnienie Komisji Rewizyjnej pisał urzędnik, który za działalność gospodarczą przecież się nie ima 🙂 .

Z kolei przy druku 135 pani K. Chrobot (wspomniane SLD) wraz z Komisją Rewizyjną (i Przewodniczącym Rady Miejskiej Panią A. Pasternak) „podsunęli” Radzie Miejskiej projekt uchwały, w której napisano, że skargę pana R.M. należy przekazać do rozpatrzenia „do załatwienia” Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego! Jak zrozumiałem z uzasadnienia, Pan Dyrektor Szpitala (p.o. Dyrektora pan dr Zb. Grzywnowicz) ma załatwić skargę pana R.M., skargę dot. zbadania sprawy śmierci żony pana R.M.! Uznałem, że słowo: załatwić jest tu nie na miejscu i wniosłem o zmianę treści paragrafu 1 tegoż projektu uchwały, co nota bene spotkało się z poparciem 21 radnych, przy tylko 2 wstrzymujących się. Najmniej krytyczny był radca prawny Rady Miejskiej (chyba współautor tego określenia?), który sugerował, że pojęcie załatwić administracyjnie (w takowym trybie?) to pojęcie z kodeksu postępowania administracyjnego i nic w tym złego. Pozwolę sobie mieć inne zdanie.

Natomiast trochę a contrario, w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy „Kasperczyk i Syn spółka jawna” z Będzina, reprezentowanej przez kancelarię adwokacką (druk 134) zagłosowano za przyjęciem projektu uchwały (22 głosy za, przy 2 wstrzymujących się) uznającym skargę za zasadną. Akurat w tym wypadku, także moim zdaniem, prawidłowo. Chodziło o nie udostępnienie informacji publicznej przez Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w naszym mieście wspomnianej firmie.

Z uzasadnienia Komisji Rewizyjnej do tegoż projektu uchwały (druk 134):

„W trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdzono, co następuje: pomimo upływu ustawowego terminu na rozpoznanie wniosku, zakład (tzn. Szpital – przyp. mój) nie podjął  żadnych działań zmierzających do udzielenia żądanej informacji, jak również nie poinformował wnioskującego o przyczynach bezczynności.”

Swoją drogą rozrost biurokracji w socjalistycznej Unii Europejskiej woła o pomstę do nieba. Ale może szczęśliwie, najpierw nastąpi upadek tego sztucznego, socjalistycznego, zbiurokratyzowanego, antyobywatelskiego i antypolskiego tworu. 🙂

A jeszcze jedno. Jednej ze skarg (konkretnie pana M.L.) przyjrzę się dokładniej. O tym w następnym wpisie.

Ps Jeszcze linki do wcześniejszych opisów sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24.06.2015 r.:

chaos,

Co słychać w szpitalu?,

Co słychać w szpitalu (interpelacje)?,

interpelacje,

Rondo rotm. W. Pileckiego.

 

Komentarze

15 komentarzy do “Skargi Mieszkańców – sesja 24.06.2015 r. (odsłona 72)”

 1. Kazimierz Jasionek, 10 Lip 2015 o 12:56

  Niczego mądrego nie możemy się spodziewać po takiej Komisji Rewizyjnej reprezentowanej przez bezradnych z tego beznadziejnego klucza politycznego rządzącego w tym ciemnogrodzie !!!
  Jestem przekonany że większość z nich zamiast zapoznać się ze skargami mieszkańców swoje zainteresowania kierują tylko i wyłącznie na comiesięczne diety które pobierają każdego miesiąca pomimo że kilka miesięcy w roku wcale nie pracują !!!!! Dlaczego z naszych podatków wypłaca się leniom ponad 2500 zł podczas gdy Pasternaczka (lodówa)ogłasza brak sesji w danym miesiącu ???? Jeżeli mają w tym czasie urlop bezpłatny, to wara od naszych (gminnych) pieniędzy !!!! Tak się rozpanoszyli ci samorządowcy, że przypomnę tylko przysłowie obowiązujące za komuny (w DG nic się od tamtej pory nie zmieniło) „Czy się stoi, czy się leży po 2500 zł się wciąż należy” To zwykła granda i okradanie miasta !!!! Dla nich wszystko dla mieszkańców nic !!!!

 2. Aldona, 10 Lip 2015 o 14:30

  Zgodnie z art. 232 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. Zatem określeniem „załatwić skargę”, „przekazać do załatwienia” posługuje się Kpa, który reguluje kwestie rozpatrywania skarg. Z Pana wypowiedzi wynika, że treść ustawy, która powinna być podstawą pracy m.in. Pana jest Panu zupełnie obca. Niech Pan wyciągnie z tego wnioski, jeśli Pan potrafi. Pozdrawiam

 3. Grzegorz Jaszczura, 10 Lip 2015 o 14:48

  do Aldony: przecież ująłem to to Pani napisała w opisie, bo pan mecenas to także powiedział. Pani powinna zacząć czytać ze zrozumieniem, bowiem nie podważam Waszego kpa, tylko zły kontekst konieczności „załatwienia sprawy”, tak drażliwej w tym wypadku jak śmierć współmałżonka pana R.M. To oczywiste co Pani pisze. Jak widać po głosowaniu mojej poprawki 22 radnych było innego zdania niż kpa. Ja z wszystkiego staram się wyciągać wnioski, niech się pani nie martwi.

 4. Aldona, 10 Lip 2015 o 14:56

  Czytam ze zrozumieniem, ale nie mam zrozumienia dla nieznajomości prawa przez osoby zajmujące stanowiska publiczne. Po pierwsze to kontekst sytuacyjny nie powinien mieć wpływu na to, czy używa się zwrotów ustawowych czy nie. Po drugie to czy Pana zdaniem radca prawny powinien wyjaśniać radnym tak banalne kwestie, jak to, że Kpa posługuje się określoną terminologią?

 5. Grzegorz Jaszczura, 10 Lip 2015 o 15:05

  do Aldony: To mamy podobną opinię w sprawie tego, że należy czytać ze zrozumieniem. Ostatnio to umiejętność będąca w zaniku – przyzna Pani. Co do dalszej części Pani komentarza, to się różnimy. Odpowiedź w postaci uchwały otrzyma skarżący się i możemy, jeżeli jest to możliwe użyć lepszej formy czy słownictwa, niekoniecznie prawniczego (w tym wypadku wystarczyło zlikwidować dwa słowa). Ja nie podważam kpa, bo nie jestem prawnikiem. Radca prawny powinien udzielać odpowiedzi na zadawane mu pytania, jeżeli nie będzie odpowiadał, to prezydent powinien zmienić firmę obsługującą m.in. Radę Miejską. O ile wiem kontrakt jest na 4 lata za około 2,2 miliona złotych, przy tylko jednej firmie uczestniczącej w przetargu, co warto wiedzieć. Tak nawiasem pisząc czasami go zapytuję raczej dlatego, żeby pewne rzeczy dotarły do radnych, którzy być może nawet nie wiedzą co to kpa.

 6. info, 10 Lip 2015 o 15:14
 7. info, 10 Lip 2015 o 15:18

  „Obsługa prawna Urzędu Miejskiego realizowana jest na podstawie umowy na zadanie pod nazwą „Świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisu art. 6 ust. l ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 10, póz. 65 z późn. zm.) dla Gminy (miasta na prawach powiatu) Dąbrowa Górnicza w latach 2014 – 2018″, która została zawarta po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz w związku z art. 5 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. póz. 907 z późn. zm.), w styczniu 2014 r. z Kancelarią Radcy Prawnego r. pr. Iwona Ładowska – Gałka z siedzibą w Sosnowcu. Dokumentacja przetargowa została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach Urzędu Miejskiego /bip zakładka zamówienia publiczne – zamówienie nr ZP.WS.271.4.94.2013/, gdzie znajduje się odpowiedź o wysokości kosztów generowanych z tytułu świadczenia usług przez wyżej wymienioną kancelarię.”

  To mnie zainteresowało, bo Pani Sekretarz I. Bednarska odesłała mnie do jakiegoś pliku, a nie podała liczby, co wydawałoby się łatwiejsze. I być może w wielkości tej liczby tkwi ten unik. A jest ona siedmiocyfrowa (!) i wynosi 2.125.299,36 złotych na 4 lata (2014-2018), podzieliłem ją przez cztery i wychodzi na rok: 531.324,84 złotych. Wydaje się, że sporo – przyp. mój).

 8. Lena, 10 Lip 2015 o 15:34

  Panie Grzegorzu ma Pan rację. Wystarczy pomyśleć jakby się człowiek poczuł, gdyby był panem R.M. Całkowicie się zgadzam z panem i wszystkimi radnymi, którzy Pana poparli.

 9. Mieszkaniec, 10 Lip 2015 o 16:48

  Prawnik nie odczuwa, tylko widzi kpa, kp, kc i inne. Trochę zrozumienia dla cierpiącego po stracie bliskiej osoby człowieka. Panie Grzegorzu bardzo dobrze, że zwraca Pan uwagę na takie nazewnictwo, bo nie dla każdego są to tylko sformułowania prawne. Pani prawnik, co się Pani tak burzy? Trzeba lepiej pracować, być może nie trzeba będzie poświęcać czasu na pisanie komentarzy na blogu Jaszczury!!!!

 10. ciekawy, 10 Lip 2015 o 17:02

  O co chodzi z tą skargą, czy ta pani umarła w szpitalu?

 11. zazdrosny, 10 Lip 2015 o 17:21

  Biorą 531 tysięcy za rok i jeszcze im coś nie pasuje?

 12. Mędrzec, 10 Lip 2015 o 19:43

  Panie Grzegorzu: uderz w stół, a nożyce się odezwą!!!

 13. Sympatia, 11 Lip 2015 o 8:01

  Dziękuję Panie Grzegorzu.

 14. myślący, 19 Lip 2015 o 10:55

  Szanowna Pani Aldono, uczona w mowie i piśmie, zapomniała Pani zacytować Art. 232 paragraf 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.
  Ja kiedyś złożyłem skargę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Łukasika który dopuścił się świadomego złamania podstawowego prawa własności i kilku innych. Pomimo mojego zastrzeżenia i wskazania niedopuszczalności, winowajca czyli pan Zb. Ł rozpatrywał skargę na samego siebie z zakresu nieuctwa i prymitywizmu. Nie dość bezprawia to w procederze rozpatrywania skargi siedząca obok niego (jakaś pani), jak się dowiedziałem o nazwisku Krystyna Chrobot wspólnie z Łukasikiem obrzucili mnie obelgami karalnymi, skarżącego, od złodzieja, pedofila robiącego zdjęcia rozebranych dzieci, od pracza mózgów 75 rodzinom Wspólnoty Mieszkaniowej, od fałszerza pełnomocnictw 70 rodzin, od bezprawnego rządziciela zabraniającego niszczyć nowy chodnik wykonany za moje i wszystkich mieszkańców bloku pieniądze, twierdziła że mieszkańcy życzą sobie pod balkonami i na naszym prywatnym gruncie, krematorium (parking z samochodami ustawionymi pod balkonem z rurami wydechowymi skierowanymi na balkony) tylko ja ich buntuję. Schizofrenia pomysłu dodatkowo polegała na tym, że 12 m od bloku jest duży pusty, zdewastowany parking na 64 samochody, (ostatnio na tym parkingu runęła latarnia ze starości, szczęśliwie nie zmiażdżyła nikogo, ani dwóch zaparkowanych samochodów). Z drugiej strony bloku jest parking na 10 samochodów i 63 garaże. Inwestycja bezprawna i to w sposób świadomy i złośliwy z naruszeniem nie tylko prawa ale i rozumu.
  Po obelgach nie było czasu na dokończenie rozpatrzenia mojej skargi. Pomimo zażądania protokołu z posiedzenia i obiecania mi dostarczenia go na mój adres, niestety nie otrzymałem. Nie pomogły dwie osobiste interwencje w Biurze Radnych, nie pomogły dwie interwencje u Przewodniczącej Rady Miejskiej. Taka bezczelna osoba za to awansowała na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Pani Krystyna Chrobot popisała się innymi skandalicznymi zachowaniami, dlatego SLD wytypowała ją na listy wyborcze pomimo jej osobistych kompromitacji i nieróbstwa w zakresie pomocy mieszkańcom jako radna Gołonoga, gdzie mieszka.

 15. Kazimierz Jasionek, 20 Lip 2015 o 18:25

  Oj wstyd !!! Za Chrobotke Gołonóg się mocno rumieni !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie