20180214_122120Zaczynam mieć zaległości z przekazywaniem Szanownym Czytelnikom informacji, których nie znajdą Państwo w wydawanym z Waszych pieniędzy i budżetu Dąbrowy Górniczej „Przeglądzie Dąbrowskim”.  Dzisiaj dwie interpelacje dotyczące Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, złożone przez radnych Klubu Radnych PIS.

INTERPELACJA nr…………….. do Pana Prezydenta Z. Podrazy. Dot.: ZCO SS im. S. Starkiewicza

int-2018.02.14-p.o.-1Szanowny Panie Prezydencie,

Dz.U.2018.0.160 t.j. – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mówi:

Art. 49.

Konkursy na stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:

1) kierownika;

2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;

3) ordynatora;

4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;

5) pielęgniarki oddziałowej.

2. Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska – kierownik.

Pracownicy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, którzy pełnią obowiązki wg informacji ze strony internetowej Szpitala:

1.       p.o. Dyrektor lek. med. Zbigniew Grzywnowicz

2.       Naczelna pielęgniarka – p.o. […]

3.      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

4.       Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

5.       Oddział Chirurgii Onkologicznej – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

6.       Oddział Diabetologii – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

7.       Oddział Wewnętrzny – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

8.       Oddział Gastroenterologiczny – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

9.       Oddział Neurologiczny / Oddział Udarowy – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

10.   Oddział Onkologii Klinicznej – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

11.   Oddział Otorynolaryngologiczny – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

12.   Oddział Pediatryczno-Alergologiczny – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

13.   Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […]

14.   Szpitalny Oddział Ratunkowy – SOR – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa […].

Pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić jednak jedynie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Także powierzenie takie obwarowane jest określonymi w Kodeksie pracy warunkami.

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę jest uzależnione od spełnienia określonych przesłanek, przy czym warunki te muszą zostać spełnione łącznie.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę jeżeli:

 1. jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy,
 2. praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,
 3. wykonywanie innej pracy nie trwa dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym,
 4. świadczenie innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jak długo każdy z wyżej wymienionych pracowników naszego spzoz, pełni obowiązki na stanowiskach wymagających konkursów?
 2. Jak oddziałowe są rozpisane na oddziały w kontraktach z NFZ? (każdy oddział powinien mieć osobny personel – oddziałowa raczej nie jest na część etatu)
 3. Ile łóżek ma pod swoją opieką pielęgniarka oddziałowa sprawująca swoją funkcję oraz pełniąca obowiązki – w przypadku konkretnej osoby (jest takich osób kilka)?
 4. Dlaczego nikt z nadzoru Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej:

int-2018.02.14-p.o.-3– Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

– Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza (i jednocześnie Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala),

– członkowie Rady Społecznej Szpitala,

– Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,

– jak również Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w przypadku zarządzeń Prezydenta dot. p.o. dyrektora)

pomimo ogromnej liczby wyroków sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednoznacznie określających termin pełnienia obowiązków na czas 3 miesięcy rocznie – nie zwrócił uwagi na tą bezprawną praktykę w dąbrowskim szpitalu?

wezwanie-do-zapłaty-2018.01.22-1wezwanie-do-zapłaty-2018.01.22-2I jeszcze druga interpelacja wiążąca się z rosnącym zadłużeniem naszego szpitala. Przy okazji przypominam, że zakończył się pierwszy rok działania programu naprawczego ZCO SS im. S. Starkiewicza (w grudniu 2017 r.) i trzeba będzie wyasygnować z budżetu następne miliony na pokrycie strat szpitala, chyba że zmieniamy jego formę własności? Zobacz. Obok wezwania z PGNiG-u, którymi systematycznie bombardowani są (w postaci kser) radni Rady Miejskiej, w szczególności Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

INTERPELACJA nr…………….. do Pana Prezydenta Z. Podrazy

Dot.: zapłaty części straty ZCO SS im. S. Starkiewicza za 2016 r.

interp-2018.02.14spł.stratyProsimy o podanie, kiedy została przekazana z budżetu miasta kwota 6.534.867,93 zł na pokrycie części strat naszego szpitala miejskiego ZCO SS im. S. Starkiewicza do tegoż szpitala. Kwota ta to różnica pomiędzy całkowitą stratą ZCO SS za 2016 r. a amortyzacją.

Konieczność jej przekazania wynikła z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (konkretnie z Art. 59 ust. 4.) i ma bezpośredni związek z tragiczną sytuacją finansów dąbrowskiego szpitala miejskiego, kierowanego przez p.o. Dyrektora lek. med. Z. Grzywnowicza (nota bene p.o. Dyrektora od kwietnia 2007 r.), a nadzorowanego przecież przez Pana Prezydenta.

Komentarze

Komentarze (1) do “interpelacje – sesja 14.02.2018 r. (odsłona 99)”

 1. Kazimierz Jasionek, 21 Lut 2018 o 18:17

  Takie kpiny jakie wyprawia […] w DG to więcej niż dno działalności samorządowej, ale tylko z nazwy !!! […]?
  ” Z prawem jest jak ze zwykłym płotem,
  Tygrys przeskoczy
  Wąż się prześlizgnie
  Ale przynajmniej bydło się nie rozłazi !!!!
  Takie prawo działa pod rządami zas…. komuchów, Platfusów, TPDG i innych d….lizów w tym ciemnogrodzie !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie