20100528252Nadeszła odpowiedź na moją interpelację dot. „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”, czyli Aquaparku, odpowiedź sygnowana przez Pana Prezydenta Zb. Podrazę (Lewica SLD). Całość interpelacji w opisie ostatniej sesji Rady Miasta: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=4154#more-4154. Teraz fakty trochę rozmijające się z enuncjacjami prasowymi w tym temacie. Na moje zapytania: „Ile ww. spółka spłaciła na dzień dzisiejszy zobowiązania wynoszącego 30 mln zł? Przypomnę, że umowa ugody została zawarta na okres od X.2008 r. do IX.2011 r., czyli minęło ok. 70% czasu trwania ugody. Rok temu, na dzień 30.06.2009 r. Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. spłaciła 485.107,68 zł, czyli 1,6% z kwoty 30.000.000,00 zł. Panie Prezydencie, po prostu ile z 98,4% długu spółka spłaciła Gminie przez ten rok?, pada odpowiedź: Według stanu na dzień 30.06.2010r, realizując zapisy Ugody z Gminą, Spółka spłaciła 605.107,68 zł. Maksymalny czas trwania ugody a tym samym okres spłaty zadłużenia został określony w § 4 Uchwały Nr XXII/353/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 grudnia 2007r.”

Co do czasu trwania Ugody, to jej czasokres trwania otrzymałem w odpowiedzi na moją interpelację z dnia 17.06.2009 r. (zobacz sobie szczegółowo: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=279#more-279). Biorę kalkulator, bo zadłużenie tej spółki w stosunku do podatników – mieszkańców naszego miasta jest jak by nie było ośmiocyfrowe (a minęło już kilkanaście lat od denominacji złotego!!!) i liczę. Wychodzi, że po spłaceniu 1,6% z 30 000 000 zł, przez ostatni rok spółka spłaciła kolejne 120 000 zł, czyli 0,4% z całości, czyli jeszcze raz napiszę z 30 000 000 zł. Czy geometryczny wręcz spadek wysokości spłaty zadłużenia przez tą prywatną spółkę mieszkańcom naszego miasta (budżetowi Gminy) jest tak roztrąbionym przez prasę sukcesem??? Żeby się nie rozpisywać, uważam że nie. K’woli całkowitej prawdy trzeba by dopisać jeszcze, ile Gmina wyasygnowała środków pieniężnych z budżetu Gminy do „Nemo-Wodny Świat”  ze środków CSiR-u.

Dla jasności podkreślę, co wynika z kalkulatora: za 70% czasu trwania ugody spłacono 2,0% zadłużenia, na pozostałe 30% czasu trwania Ugody pozostało do spłaty 98,0% zadłużenia! Co do moich zastrzeżeń, tyczących się poprawy sytuacji finansowej Spółki, insynuowanej w prasie, Pan Prezydent wyjaśnia to następująco: Poprawa wyników ekonomicznych „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. (osiągnięcie w latach 2008 i 2009 zysku) nie jest tożsame z radykalną poprawą sytuacji finansowej, o czym świadczą chociażby ujemne przepływy środków pieniężnych w 2009 roku. (a szkoda, że nie jest tożsama – przypis mój). Podstawowa przyczyna takiego stanu to konieczność spłaty zaległych zobowiązań, które na podstawie zawartych ugod i porozumień zostały rozłożone na raty. Spółka spłaca także pozostałą (po wpłacie przez Gminę kwoty 30 min zł) część kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Ponadto dla zwiększenia efektywności gospodarowania oraz uatrakcyjnienia oferty świadczonych usług Spółka w okresie 2009 roku i pięciu miesięcy roku 2010 zrealizowała inwestycje o wartości około 740 tys. zł. Remont i zmiana przeznaczenia przejętych w dniu 1.03.2010r. od dzierżawcy obiektów wymagała nakładów w wysokości ok. 65 tys. zł.”.

Jeszcze raz dla jasności, osobiście jako radny reprezentuję interesy mieszkańców (podatników) naszego miasta, a nie spółki prawa handlowego z udziałem prywatnym. W związku z tym m.in. głosowałem przeciwko spłacie kredytu 29 mln zł + 1 mln zł przez Pana Prezydenta w imieniu mieszkańców naszego miasta! Jak widać po tempie spłaty kredytu jest to bomba z opóźnionym zapłonem dla naszej Gminy!!! Absurdalne i wołające o pomstę do nieba (nie piszę o ateistach, bo nie wiem, gdzie oni wołają o pomstę) jest wspomniane w odpowiedzi 65 tys. zł przeznaczone na m.in. remont pomieszczeń po przejęciu od dzierżawcy! To umowa dzierżawy nie przewidywała oddania pomieszczeń w stanie nie gorszym, niż przed umową dzierżawy??? Wydaje mi się to podstawą dobrego gospodarowania. Trochę źle to koreluje Panu Prezydentowi, z ostatnią częścią mojej interpelacji, czyli premii dla Prezesa. Ale to na koniec.

Dalej w odpowiedzi na moją interpelację Pan Prezydent Zb. Podraza tłumaczy spółkę i rozumiem, że siebie:Wysokie zadłużenie Spółki w relacji do poziomu osiągniętych wyników, perspektyw ich dynamiki i przedmiotu działalności, w sytuacji gdy żaden ze wspólników prywatnych nie jest i nie planuje być inwestorem strategicznym, a perspektywy na uzyskanie zwrotu z wniesionego kapitału w realnym horyzoncie czasowym są praktycznie zerowe, to wystarczające argumenty dla uzasadnienia braku zaangażowania się wspólników prywatnych w dekapitalizowaniu Spółki, które byłoby najszybszą formą restrukturyzacji zadłużenia. Realną formą rozwiązania problemu wierzytelności Gminy byłaby jej konwersja (częściowa lub całkowita) na udziały w podwyższonym kapitale. Z oczywistych względów wymagałoby to wcześniejszego wykupienia przez gminę pakietu udziałów od pozostałych wspólników. Są oni zainteresowani takim rozwiązaniem lecz problemem jest cena za jaką udziały miałyby być wykupione. Propozycja, aby ustalić cenę w wysokości 1 zł za udział nie znajduje akceptacji. Propozycja powyższa została po raz kolejny postawiona w trakcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 30.06.2010r.

Teoretycznie można rozważać wariant odzyskania przez Gminę części (prawdopodobnie nieznacznej) przedmiotowej wierzytelności poprzez postawienie Spółki w stan upadłości. Rozwiązanie takie wydaje się nie do zaakceptowania zarówno ze względu na wzrastającą atrakcyjność „NEMO” Sp. z o.o. dla społeczności lokalnej oraz wizerunek Miasta.”

Zadziwia mnie w tej części odpowiedzi Pana Prezydenta Zb. Podrazy stwierdzenie, że perspektywy zwrotu z wniesionego kapitału są „praktycznie zerowe”!!! Powstaje pytanie po pierwsze: dlaczego Ci inwestorzy weszli do spółki i podobno wyasygnowali swój kapitał (już nie ważne, czy pieniężny, czy aport)? Czy oni nie mieli pojęcia o prowadzeniu interesów? Przecież był sporządzony biznes plan itp.? A drugie powstające pytanie jest takie: dlaczego Pan Prezydent spłacił 1 mln złoty kredytu plus namówił radnych proprezydenckich do spłaty 29 mln zł kredytu, za tą prywatną spółkę, jak i tak widzi prawie zerowe perspektywy na spłaty (zwrot)??? Być może dopiero teraz to widzi, ale to też źle o nim świadczy, o nim jako o gospodarzu naszego budżetu (naszego, czyli wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej – przypis mój).

W interpelacji dopytywałem jeszcze: Przy okazji chciałbym jeszcze dopytać Pana Prezydenta, jakie w ugodzie z “Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. przewidziane są odsetki od spłaty zadłużenia spółki oraz jakie są przewidziane konsekwencje na wypadek nie wywiązania się spółki z zadłużenia wobec Gminy Dąbrowa Górnicza?

Odpowiedź w tej kwestii Pana Prezydenta (Lewica SLD): Ugoda przewiduje naliczanie od należności głównej odsetek w wysokości ustawowej. W przypadku nie wywiązywania się przez Spółkę z warunków ugody przewidziano możliwość postawienia całej wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, co mogłoby dawać podstawy do zgłoszenia wniosku o upadłości „NEMO” Sp. z o.o., gdyż Spółka nie byłaby w stanie zobowiązania spłacić.” .

20100528253Na koniec interpelacji interesowałem się, czy przy takim zadłużeniu spółki zasadnym było wypłacenie nagrody pieniężnej Prezesowi Spółki (prawdopodobnie 15 000 zł)? Dochodzi do tego, np. brak przynajmniej wg mnie prawidłowo sformułowanych umów dzierżawy pomieszczeń, opisywane powyżej. I co się okazuje Szanowny Mieszkańcu Dąbrowy Górniczej! Z m.in. Twojej kieszeni poszło 30 000 000 zł  (trzydzieści milionów złotych) na spłatę kredytu spółki „Nemo -Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o., a Tobie nie wolno dowiedzieć się o tym wynagrodzeniu, bo takie są przepisy prawa. Pan Prezydent formułuje to tak: Określona w Pana interpelacji jako prawdopodobna wysokość nagrody nie znajduje potwierdzenia. Respektując przepisy prawa obejmujące klauzulą niejawności wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z mniejszościowym udziałem Gminy, nie mogę udzielić Panu informacji o faktycznej wysokości nagrody. Mogę jedynie stwierdzić, że była ona niższa od wskazanej przez Pana.

Z uwagi na fakt, że przytoczona przez Pana (jako prawdopodobna) wysokość nagrody wynika z materiałów źródłowych Spółki, mam podstawy sądzić, że faktyczna wysokość nagrody jest Panu znana.”

No comments


Komentarze

9 komentarzy do “Interpelacja – Nemo-Wodny Świat!!!”

 1. Paweł, 18 Lip 2010 o 11:29

  z tego wynika że gmina jest do tyłu prawie 30 mln zł, nie licząc odsetek!!!

 2. Malina, 18 Lip 2010 o 19:03

  Podobno Prokuratura wznowiła przesłuchania dotyczące tej spółki, główenie właśnie jej początków

 3. tygrys, 19 Lip 2010 o 10:06

  ot taki majstersztyk; by wyssać państwowe czyli niczyje.

 4. Halszka, 1 Paź 2010 o 21:49

  I tutaj pan prezydent nie żałuje ….MA GEST z naszych pieniędzy publicznych !

 5. m., 7 Mar 2011 o 18:20

  Halszka lewaki mają takie coś: lubią wydawać nie swoje pieniądze!

 6. niezadowolony, 8 Mar 2011 o 15:18

  A jak ma być dobrze w NEMO skoro tam się do pracy przyjmuje rodzinkę i znajomków, a biuro obsługi klienta to jest totalna porażka… siedzą „biurwy” kawkę popijają żrą ciasteczka i filmy oglądają zamiast się zabrać za prace…. porażka totalna

 7. Miranda, 8 Mar 2011 o 17:02

  Panie Podraza to kto odpowie za te 30 milionów złotych wydanych na prywatną firmę? Mieszkańcy Gminy powinni mieć chyba do śmierci darmowo wstęp na ten niedługo przestarzały basen.

 8. rachmistrz, 9 Mar 2011 o 9:37

  Licząc 8% przez 3 lata od 30 milionów złotych wychodzi 7,2 miliona złotych odsetek bez ich kapitalizacji, za pożyczkę, którą zafundowali radni i pan prezydent prywatnej firmie!!!!!!

 9. m., 1 Paź 2011 o 15:49

  złodzieje.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie