SKMBT_C20312110809201Patrząc z każdej perspektywy mieszkańca-podatnika było źle i będzie źle. Mam na myśli sam pomysł budowy tego Aquaparku, wg broszurki-aportu nawiązującej do „20000 mil podmorskiej żeglugi” J. Verne, czyli takiego biznes planu za 1.000.000,00 zł, jak i sposobu wybudowania (w tym przykładowo użytych materiałów), sposobu zarządzania przez tyle zarządów, egzekwowania „pracy” prywatnych udziałowców dla przedsiębiorstwa, spłacania długów (jedynie co im się udało to sprzedać działkę pod prywatny hotel), o odsetkach zapomnijmy, etc., etc. Tylko urzędnicy działający z pieniędzy podatników (wg mnie) mogą mieć inne zdanie. Już na najbliższej sesji Rady Miejskiej (18.03.2015 r.), radni lewicowi uchwalą wydanie kolejnych 5.000.000,00 złotych na objęcie przez Gminę kolejnych udziałów w „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. Warto się zapoznać jeszcze przed taką decyzją z odpowiedzią na moją interpelację z 2010 roku Pana Prezydenta Zb. Podrazy, co unaoczni utopijne podejście urzędników do tegoż przedsięwzięcia! Zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=4695#more-4695.

Powyższe, planowane, kolejne dofinansowanie Aquaparku w Dąbrowie Górniczej, chyba podświadomie przewidywałem, bowiem podniosłem sytuację w tej spółce w interpelacji do Pana Prezydenta jeszcze w grudniu 2014 r. (czyli także już w mojej nowej kadencji w Radzie Miejskiej). Otrzymałem odpowiedź, która po uwzględnieniu moich opisów sytuacji w licznych wpisach na blogu, daje globalny obraz wtopy, jaką była budowa tego Aquaparku w Dąbrowie Górniczej – moim zdaniem oczywiście! Przy okazji obalmy mit, że Mieszkańcy naszego miasta płacą za Aquapark mniej niż gdzie indziej, przecież tak nie było i nie jest, bilety do dąbrowskiego Aquaparku nie są konkurencyjne cenowo!!!

Tu odpowiedź Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 15.12.2014 r. (w części dot. „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza ” sp. z o.o.):

Zdjęcie2187„Gmina Dąbrowa Górnicza od początku istnienia spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. była udziałowcem i jedynym jak do tej pory beneficjentem (???, absolutnie tak nie uważam!!! – przyp. mój) jej powstania. Spółka realizuje bowiem zadania z zakresu sportowo-rekreacyjno-rozrywkowego wpływając na uatrakcyjnienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców miasta. Do chwili obecnej żaden z udziałowców prywatnych nie otrzymał żadnych środków z tytułu dywidendy. Historia powstania Spółki i zmian własnościowych zachodzących w trakcie jej funkcjonowania wraz ze wskazaniem dokumentów stanowiących podstawę do działania Prezydenta w tym zakresie w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza przedstawia się następująco:

Zawiązanie spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. Róż 1

•     Uchwała Nr XXVI/518/2000 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie utworzenia „AOUA PARK” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Nemo -Wodny Świat” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,

•  Akt Notarialny Rep. A nr 4585/2000 z dnia 11.07.2000r, dot. utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” […]

interp.2014.12.15-3interp.2014.12.15-4interp.2014.12.15-5interp.2014.12.15-6

 

 

[…] W dniu 18.03.2014r. Prezydent Miasta działając w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza złożył oświadczenie o objęciu przez Gminę Dąbrowa Górnicza 85.981 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 42.990.500,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Akt Notarialny Repertorium A nr 2366/2014.

Od dnia 14.05.2014r. Gmina Dąbrowa Górnicza posiada 122.529 udziałów Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 61.264.500,00 zł.

Postawiona przez Pana teza o płaceniu przez Gminę długów prywatnej Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w aktualnych realiach jest niezasadna. Gmina jest jedynym udziałowcem i jako taka jest pośrednio właścicielem majątku Spółki, który został wytworzony m.in. z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez „Nemo” Sp. z o.o. w BOŚ SA, a spłaconego w części z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę. Fakt spłaty poręczenia wskazuje, że było ono wiarygodne – niestety dla Gminy i na szczęście dla Banku. Beneficjentem kredytu była spółka „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o., stanowiąca obecnie własność Gminy.

SKMBT_C20312110809211Fakt, że Gmina była poręczycielem kredytu nie powinien wzbudzać, aż takiego zdziwienia zważywszy, że w okresie jego negocjowania i podpisania umowy (kwiecień 2002r.) posiadała 72,75% udziału w kapitale zakładowym oraz docelowo miała zostać jedynym udziałowcem (Jak widzę pismo Prezesa Zarządu Mitex S.A. J. Baryły (skan obok), to jednak wzbudza to u mnie zdziwienie – przyp. mój).

SKMBT_C20312110809212Rozliczając wierzytelność wynikającą ze spłacanego w efekcie udzielonego przez Gminę poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 30 min zł Gmina objęła udziały w „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 42.990.500,00 zł.

Nie znając metodyki wyliczenia przez Pana kwoty straty w wysokości 20 mln zł z tytułu spłacanego w ramach poręczenia kredytu trudno się do niej odnieść.

Niezależnie jednak od tego jaka metodyka by nie została zastosowana, to ewentualne wyliczenie jest jedynie hipotetyczne, gdyż straty lub zyski Gminy można będzie rozliczyć przy ewentualnej sprzedaży udziałów lub w chwili rozwiązania Spółki. […]”

Drogi Czytelniku tu możesz zapoznać się z sytuacją opisaną wielokrotnie na moim blogu, jakby w lekkiej kontrze do powyższych wynurzeń Pana Prezydenta:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=20119#more-20119,

albo historyczny fragment wpisu z dnia 05.09.2012 r.:

„[…] Uzasadnienia do projektu uchwały, które dla mnie jest kuriozalne i poza lewicową demagogią, pozbawione podstawowych wyliczeń wskaźników ekonomicznych, a zresztą jakichkolwiek, bo brzmiało ono tak:

„Gmina Dąbrowa Górnicza posiada największy udział w kapitale zakładowym Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. i jest jednocześnie jej największym wierzycielem. Nabycie udziałów zwiększy możliwości decyzyjne Gminy w zakresie zapewniającym stabilność finansową i pespektywy (pespektywy oryginalnie – przyp. mój) rozwoju Spółki, co w konsekwencji przełoży się na wyższy poziom usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.

Powyższe  uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały (chyba żart – przyp. mój).

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza

Dąbrowa Górnicza, 23.08.2012r.”

(dotyczyło wykupu udziałów od Mitex-u, całość: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=19900#more-19900).

SKMBT_C20314020516100Jedynym rozwiązaniem dla tej samorządności, która jak robak niszczy nasz kraj już 25 lat, jest czeladnikowanie urzędników najpierw na jakimś stoisku na targu (nie obrażając nikogo) i dopiero po przetrwaniu ze dwa lata bez bankructwa, zezwolenie na zatrudnienie w urzędzie czy spółce zależnej. Dla mnie przykład interesu, jaki dąbrowscy urzędnicy zrobili kosztem podatków mieszkańców Dąbrowy Górniczej na podwodnej podróży w „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. powinien zostać książkowym wzorcem jak tego nie należy robić!

 

Komentarze

14 komentarzy do “Jak to z Aquaparkiem było i będzie.”

 1. Sympatia, 17 Mar 2015 o 11:49

  Brawo Panie Grzegorzu.

 2. iti, 17 Mar 2015 o 12:25

  Genialnie pan to ujął Panie Grzegorzu. Dziękuję za takie spojrzenie na ten interes.

 3. Kazimierz Jasionek, 17 Mar 2015 o 18:52

  Cytat: „Od dnia 14.05.2014r. Gmina Dąbrowa Górnicza posiada 122.529 udziałów Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 61.264.500,00 zł”
  Obecnie Gmina chce wyłożyć następne 5 mln zł celem nabycia następnych udziałów w „Nemo” To już by uczyniło wartość tej spółki opiewającą na 66.264.500 zł. Konia z rzędem temu, kto chciałby kupić za taką sumę te niewiele warte baseniki. Wartość takiej spółki nie jest równoznaczna z tym za ile jakiś pajac chciałby ją sprzedać, tylko za ile ktokolwiek chciałby ją nabyć i wyłożyć swoje pieniądze!!!!Następny cytat: „Niezależnie jednak od tego jaka metodyka by nie została zastosowana, to ewentualne wyliczenie jest jedynie hipotetyczne, gdyż straty lub zyski Gminy można będzie rozliczyć przy ewentualnej sprzedaży udziałów lub w chwili rozwiązania Spółki. […]”Wyjdźmy więc z jedynego mądrego założenia i żeby co roku nie wykładać następnych milionów na to całe „Memo” sprzedajmy tą kpiarską spółkę zajmującą się tylko drenażem naszych kieszeni i zobaczymy ile milionów Dyzma umoczył już w tym interesie !!!!! Jak taki mądry Podraziok to niech udowodni wszystkim mieszkańcom ,że te wszystkie wydatki były słusznie wydane i pieniądze nie poszły w błoto.Ale w takie cuda to chyba nikt nie uwierzy, a odpowiedzialni za ten bur..l i tak będą jak zwykle cieli głupa !!!!!!Rozwiążcie pajace tą spółkę i stańcie chociażby na swych łbach, żeby odzyskać te wszystkie zainwestowane przez waszą głupotę
  miliony !!!!

 4. mieszkaniec, 18 Mar 2015 o 18:37

  Brawo.

 5. myślący, 18 Mar 2015 o 21:31

  Proponuję zlecić trzem zespołom niezależnych rzeczoznawców majątkowych wykonanie operatu szacunkowego i będziemy posiadali mocno przybliżoną kwotę wartości rynkowej. Aby skutecznie sprzedać należy ogłosić przetarg otwarty. Obawiam się, że nie znajdziemy kupca nawet za 5.ooo.ooo,oo zł (słownie; pięć milionów złotych). W tej sytuacji należy sporządzić długą listę marnotrawców społecznych pieniędzy od początku podjęcia uchwały RM o budowie ,,NEMO” i zależnie od wyników podjąć decyzję z pociągnięciem do odpowiedzialności lub przyznać nagrodę ???.

 6. iti, 18 Mar 2015 o 21:54

  Nagrody to oni już mają, przyznają sobie rok w rok. Dostał już i Lipczyk i Podraza. Niezłe jaja.

 7. Gustaw, 19 Mar 2015 o 8:24

  Popieram organizowanie stażu dla urzędników na targu w ramach dokształcenia.

 8. info, 19 Mar 2015 o 11:54

  „Cytat: „Od dnia 14.05.2014r. Gmina Dąbrowa Górnicza posiada 122.529 udziałów Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 61.264.500,00 zł”
  Obecnie Gmina chce wyłożyć następne 5 mln zł celem nabycia następnych udziałów w „Nemo” To już by uczyniło wartość tej spółki opiewającą na 66.264.500 zł. Konia z rzędem temu, kto chciałby kupić za taką sumę te niewiele warte baseniki. Wartość takiej spółki nie jest równoznaczna z tym za ile jakiś pajac chciałby ją sprzedać, tylko za ile ktokolwiek chciałby ją nabyć i wyłożyć swoje pieniądze!!!!Następny cytat: „Niezależnie jednak od tego jaka metodyka by nie została zastosowana, to ewentualne wyliczenie jest jedynie hipotetyczne, gdyż straty lub zyski Gminy można będzie rozliczyć przy ewentualnej sprzedaży udziałów lub w chwili rozwiązania Spółki. […]”Wyjdźmy więc z jedynego mądrego założenia i żeby co roku nie wykładać następnych milionów na to całe „Memo” sprzedajmy tą kpiarską spółkę zajmującą się tylko drenażem naszych kieszeni i zobaczymy ile milionów Dyzma umoczył już w tym interesie !!!!! Jak taki mądry Podraziok to niech udowodni wszystkim mieszkańcom ,że te wszystkie wydatki były słusznie wydane i pieniądze nie poszły w błoto.Ale w takie cuda to chyba nikt nie uwierzy, a odpowiedzialni za ten bur..l i tak będą jak zwykle cieli głupa !!!!!!Rozwiążcie pajace tą spółkę i stańcie chociażby na swych łbach, żeby odzyskać te wszystkie zainwestowane przez waszą głupotę
  miliony !!!!”

 9. info, 19 Mar 2015 o 11:55

  „Nemo studnia bez dna tyle milionów złotych ,,utopione,, z pieniędzy budżetu miasta nas podatników.A wiadomo pracownicy nie mają wpływu na wybór na prezesa oni go nie wybierali. Bilety do Nemo są drogie przeciętnego mieszkańca miasta nie stać na taki wydatek ,powinny być tańsze bilety wstępu skoro to miejska spółka.”

 10. Krótki, 19 Mar 2015 o 15:24

  Szok.

 11. ana, 20 Mar 2015 o 19:56

  Wystawić to na licytacje!
  My nie będziemy dopłacać! Niech prywatny się tym zajmie bo urzędnikom to nie wychodziło i nie wyjdzie! Niestety taka prawda.
  Z tego co pamiętam dopłaty były do biletów dla dzieci, bilety były rozdawane pracownikom wodociągów oraz na hucie gdzie jeszcze nie wiem. /Było to parę lat temu./ Było to wsparcie dla prywatnej firmy z pieniędzy wszystkich podatników.Ale jaka część z nich skorzystała? Mówiono wówczas iż inwestycja była przeinwestowana, ceny były zbyt wysokie i bankructwo spółce groziło więc …Może trzeba sprawdzić powiązania 🙂

 12. ana, 21 Mar 2015 o 10:47

  Zamiast inwestować w aqua park który służy jedynie bogatszej części społeczności Dąbrowy powinno się zainwestować w tereny zielone które będą służyły wszystkim! Zielona- proszę zobaczyć duży teren a tak zaniedbany i brudny!!! Ale i tak tu przychodzą ludzie chcący choć troszkę odetchnąć od wybetonowanych osiedli i ciężkiej pracy. Niestety zbyt dużego wyboru w sprawach wypoczynku u nas nie ma! Proszę zauważyć, iż od jakiegoś czasu wycina się drzewa likwiduje zieleń … Dlaczego?
  Przebudowa alei Majakowskiego – owszem z okien samochodu bardzo ładnie to wygląda ale jest jedno ale czy osoby spacerujące tam po otwarciu drogi będą równie zadowolone jak przejeżdżający? Wg. mnie— nie, hałas samochodów, wąska dróżka dla spacerujących brak zieleni to znów betonowa uliczka … Wolałam już stare aleje po których można było pospacerować w cieniu drzew , wybrać się na wieczorny spacer z psiakiem…

 13. Grzegorz Jaszczura, 21 Mar 2015 o 13:10

  do any: bilety były, co ciekawe rozdawane również wśród pracowników Sądu i Prokuratury w Dąbrowie Górniczej.

 14. Grzegorz Jaszczura, 21 Mar 2015 o 13:11

  Ale przecież to akcja promocyjna.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie