CAM00767Czuję się w obowiązku przekazać Szanownym Czytelnikom dalsze informacje dotyczące rozwoju „wypadków” w związku z budową Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Metody zastosowane przy tej inwestycji przyrównałem już na blogu do działań lewicowych władz miasta, związanych z wejściem na rynek dąbrowski firmy Mitex S.A. (obecnie Eiffage Budownictwo S.A.), na początku tego tysiąclecia. Zobacz: Climatic nowym Mitex-em? Zachęcam do zapoznania się z tym wpisem.

Poza prokuraturą (niestety z Jaworzna) sprawą zajął się radny T. Pasek (Niezależni) oraz stowarzyszenie Konfederacja dla Dąbrowy Górniczej. Natomiast zadziwiająco mało przejmują się tym (przynajmniej wg mnie) Parlamentarzyści z Zagłębia Dąbrowskiego, w szczególności pani poseł B. Małecka-Libera (PO), która była jedną z osób inicjujących przecież powstanie pomysłu tejże inwestycji. Dla mnie jest to bardzo zastanawiające.

Uzupełniająco informuję o kontroli szpitala w Dąbrowie Górniczej, która ujawniła szereg nieprawidłowości.  Możliwość zapoznania się z wnioskami pokontrolnymi masz Szanowny Czytelniku tutaj: http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/artykul/szpital-dabrowa-gornicza-kontrola-w-szpitalu-ujawnila-wiele,2171061,t,id.html#00961d7e9bb05c06,1,3,5.

Wracając do podjętych już działań. Aby uzupełnić fakty i wyjaśnić wątpliwości radny T. Pasek (Niezależni) skierował listę pytań do p.o. dyrektora szpitala Zb. Grzywnowicza i pana prezydenta Zb. Podrazy (SLD). Przytoczę je; najpierw pytania do pana prezydenta Zb. Podrazy (SLD):

1. Czy brał Pan udział w jakichkolwiek rozmowach dotyczących realizacji inwestycji w trybie Partnerstwa Publiczno Prywatnego?

2. Czy pojawiła się już wówczas firma Climatic jako inwestor strategiczny?

3. Panie Prezydencie czy zatwierdzał Pan kwotę inwestycji w wysokości 220 mln zł?

4. Czy były zgłaszane do Pana lub do Komisji przeprowadzającej kontrolę w Szpitalu jakiekolwiek wątpliwości, czy też nieprawidłowości związane z realizacją I etapu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii obejmującego budowę diagnostyki i radioterapii?

5. Dlaczego więc nie podjęto decyzji o rozszerzeniu kontroli w zakresie, którego dotyczyły wątpliwości/skargi?

6. Czy wiedział Pan, że diagnostyka i radioterapia objęta postępowaniem jest umiejscowiona na parterze i w piwnicach budynku? Czy nie zdziwiło Pana w takim razie, że budynek jest wybudowany w całości? Pod koniec listopada ub. r. odbyła się wizytacja na terenie budowy, w której Pan uczestniczył.

8. Panie Prezydencie kontrola obejmowała postępowanie na realizację zadania w zakresie fundamentów – umowy z firmą Climatic. Czy zdaniem Komisji wydłużenie terminu na realizacji było zgodne z przepisami?

9. Panie Prezydencie czy obecna sytuacja nie jest podstawą do odwołania Pana Dyrektora, albo odsunięcia od pełnionych obowiązków do momentu wyjaśnienia tej afery?

10. Panie Prezydencie czy nie uważa Pan, że powinni zostać powołani odpowiedni ludzie do wyceny tej inwestycji i jej zgodności z projektem?

Pytania skierowane do p. Zbigniewa Grzywnowicza, p.o. dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej:

1. Czy inwestycja Zaglębiowskiego Centrum Onkologii miała być realizowana w trybie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego? Jeśli tak, dlaczego zdecydował się Pan na formę przetargu nieograniczonego i samodzielne finansowanie tak dużej inwestycji?

2. Czy firma Climatic brana była pod uwagę w trakcie rozpatrywania realizacji inwestycji w formie PPP?

3. W wywiadzie w Gazecie Wyborczej z 5 marca 2014 r. na pytanie Pani redaktor cyt. „Dlaczego szpital angażuje się w budowę za 220 mln zł, skoro ma długi i przynosi straty?” odpowiada Pan, iż niezależna firma z Poznania robiła opracowanie i zdecydowała, ze będzie Nas stać na spłatę budowy ZCO. Zostało więc uwiarygodnione, że szpital może podjąć takie działania.”

Pytanie: Czy może Pan przedstawić to opracowanie, w którym mowa jest – jak Pan twierdzi o kwocie – 220 mln zł?

4. Czy analiza finansowa zawarta w w/w opracowaniu opierała się już na przychodach z ewentualnego kontraktu na onkologię i czy uwzględniała koszty utrzymania inwestycji? Jeśli tak to na jakim poziomie założono przychody i koszty?

5. Panie Dyrektorze , na jaką kwotę opiewa kosztorys w projekcie całej inwestycji? Czy może nam Pan przedstawić kosztorys do całego projektu?

6. W obecnej sytuacji, kiedy Szpital nie podpisał kontraktu na onkologię, czy po odjęciu założonej kwoty przychodów w ramach kontraktu na onkologię Szpital nadal wg Pana i tejże niezależnej firmy Szpital stać na taką inwestycję?

7. Jaką kwotę zobowiązań wymagalnych Szpital posiada ?

8. W tym samym wywiadzie dla „Wyborczej” Pani redaktor pisze cyt.: „Inwestycji na 220 mln zł. Nie załatwia się na gębę . Czy jest dokument w którym padła ta kwota?” odpowiada Pan cyt.: ,,Pewnie jest, ale tłumaczę pani, że cały czas w rozmowach była wymieniana ta kwota”,

Czy odpowiedź „pewnie jest” licuje – zdaniem Pana – z powagą inwestycji i jej rozmachem?

Czy w takim razie może Pan przedstawić ten dokument?

2013083026369. Dlaczego w planie inwestycyjnym Szpitala widnieje kwota 90 mln, skoro twierdzi Pan, że od początku mowa była o 220 mln zł? Dlaczego po podpisaniu umowy na 170 mln, nie zweryfikował Pan planu inwestycyjnego Szpitala?

która jest już zrealizowana.

Dlaczego w takim razie podpisał Pan aneks wydłużający termin realizacji tego zadania?

10. Jaka kwota była podana do postępowania przetargowego na realizację I etapu inwestycji obejmującego diagnostykę i radioterapię? W takim razie dlaczego Pan zdecydował się podpisać umowę na 170 mln zł., a nie unieważnił Pan postępowania i nie przeprowadził Pan ponownie postępowania? Przecież to bardzo duża różnica.

11. Czym spowodowane jest tak duże opóźnienie w realizacji inwestycji?

12. Czy do odbioru inwestycji powołano osoby kompetentne, fachowo przygotowane do odbioru takiej inwestycji? Jakie doświadczenie w tym zakresie posiada Naczelna Pielęgniarka, która – wg mojej wiedzy pełniła funkcje przewodniczącej komisji odbiorowej?

Proszę podać daty zatrudnienia fachowców takich jak inspektorzy budowlani.

13. Czy to prawda, że kazał Pan odebrać sprzęt finansowany z dotacji Urzędu Miasta oraz Ministerstwa Zdrowia pomimo tego, że stał on w skrzyniach i pudlach, a nie był zainstalowany?

14. Panie Dyrektorze skoro zostało przeprowadzone postępowanie na I etap obejmujący Diagnostykę i Radioterapię, została podpisana umowa na 170 mln zł. To ile będzie kosztować pozostała część inwestycji tj. kompleks łóżkowy na 120 łóżek, blok operacyjny, centralna sterylizatornia , lądowisko dla helikopterów?

15. Czy diagnostyka i radioterapia objęta postępowaniem jest umiejscowiona na parterze i w piwnicach budynku?

Na podstawie jakiego postępowania i jakiej umowy został wybudowany cały budynek ZCO?

16. Czy to prawda, że umowa, którą Pan podpisał z firmą Climamedic zawierała dodatkowy zapis mówiący o tym, że jeżeli Szpital spóźni się ze spłatą sześciu kolejnych rat, wykonawca może zażądać całej należności, aniżeli wzór umowy w ogłoszonym postępowaniu? Czy może nam Pan przedstawić wzór umowy?

17. Panie Dyrektorze czy ma Pan uprawnienia na członka Rady Nadzorczej? Kiedy Pan je uzyskał i w jakim celu?

18. W ostatnim Przeglądzie Dąbrowskim mówi Pan cyt.” Mówiąc o kosztach inwestycji , należy uwzględnić w nich również tak oczywisty składnik kwoty końcowej, jakim jest koszt obsługi finansowej obliczony na 15 lat”. O jakiego rzędu kwocie kosztów obsługi Pan mówi? Czy kredyt bankowy nie byłby tańszy? Czy istnieją odpowiednie symulacje w tym zakresie?

19. Czy to prawda, że firma Climatic przebywała na terenie Szpitala na długo przed ogłoszeniem postępowania?

20. Jak wytłumaczy Pan dokument o którym pisze Pani redaktor w gazecie wyborczej z dnia 5 marca 2014 r. tj. ,,Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie ZCO” z dnia 8 lutego 2013 r.?

21. Czy głównym kryterium na podstawie którego został wyłoniony wykonawca na realizację prac związanych z fundamentami i przygotowaniem terenu był termin?

22. W tygodniku „Twoje Zagłębie” z 21 marca 2014 r. mówi Pan, że nigdy nie podpisał Pan dokumentów niezgodnie z prawem. Czy podpisanie aneksu do umowy wydłużającej termin było zgodne z przepisami?

23. Czy prawdą jest, że wykonawca żąda dodatkowych 7 mln zł w związku z realizowaną inwestycją? Czy firma ma prawo żądać takiej kwoty? Na jakiej podstawie? Proszę o przedstawienie opinii prawnej w tej sprawie.

24. Dlaczego wykonawca jak możemy przeczytać w gazetach i co widać faktycznie na zdjęciach zamieszczonych na stronie Szpitala realizowała prace związane już z realizacją l etapu zanim została podpisana umowa?

25. Czy w związku z realizacją I etapu tj. Diagnostyki i Radioterapii powstały również jakieś dodatkowe zobowiązania poza kwotą 170 mln wynikającą z zawartej umowy?

26. Czy nadal prof. B. Maciejewski patronuje inwestycji, czy też zgodnie z prasowymi deklaracjami odciął się od niej? Czy otrzymał Pan w tej sprawie stanowisko profesora?

Samo przeczytanie tych pytań jest interesującą lekturą, z której można dużo wywnioskować. Odpowiedzi, które otrzymał radny, można przeczytać na blogu T. Paska: http://tomaszpasek.pl/wiadomosci-246-zco_coraz_ciekawiej.html.

Jeżeli chodzi o działania Konfederacji Dąbrowskiej to polegały one na wystosowaniu do radnych Rady Miasta pisma z apelem o wnikliwe przyjrzenie się problemowi i nie podejmowanie pochopnych decyzji związanych z tą inwestycją. Podobne pismo poszło także do Rady Społecznej szpitala, która niestety już zdążyła podjąć uchwałę związaną ze zmianą kosztów inwestycji p.o. dyrektora szpitala, konkretnie ich znacznym podwyższeniu (chyba z 90 na 175 milionów zł). Szybka reakcja, można znowu wątpić czy poparta analizą merytoryczną.

szpital. jpg0001szpital. jpg0002Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

W związku z bardzo niepokojącymi informacjami, jakie docierają do członków stowarzyszenia „Konfederacja dla Dąbrowy Górniczej” w sprawie rozbudowy Szpitala Miejskiego (tj. budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii) wzywamy Radnych do rozważnego  podejmowania decyzji w tej sprawie. Prosimy także o rozważenie podjęcia uchwały regulującej sposób realizacji inwestycji i określenia odpowiedzialności osób, które doprowadziły do niekontrolowanych wydatków przekraczających pierwotne założenia.

Nie można udzielać poparcia przedsięwzięciom inwestycyjnym, co do których Rada Miasta nie posiada stosownych dokumentów pozwalających na ustalenie wartości inwestycji i kontroli wydatkowania tych pieniędzy .

Pozwalamy siebie przypomnieć Państwu, że w tym mieście Radni w sposób nieprzemyślany akceptowali prowadzenie inwestycji przez firmę Mitex S.A. i Zarząd Miasta pod przewodnictwem Pana Marka Lipczyka, które doprowadziły do nie do końca kontrolowanego wydatkowania publicznych pieniędzy w wysokości być może znacznie przekraczających wartość realizowanych inwestycji.

Wobec znacznego podobieństwa do obecnie prowadzonej inwestycji pod kierunkiem p.o. dyrektora szpitala pana Zbigniewa Grzywnowicza do poprzednich praktyk wzywamy do wnikliwej kontroli realizacji inwestycji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Prosimy  zażądać od obecnego Prezydenta Dąbrowy Górniczej i p.o. Dyrektora Szpitala ujawnienia wszystkich dokumentów, które pozwoliłyby każdemu Radnemu podjąć rozsądną i uzasadnioną decyzję. Dokumenty, o których piszemy dotyczą całego procesu decyzyjnego, czyli studium wykonalności inwestycji, sposobu finansowania, kosztów kredytowania, przetargów i terminów oraz  zgodności zawieranych umów przez Dyrektora Szpitala z posiadanymi uprawnieniami.

Deklarujemy udzielnie każdemu Radnemu pomocy w interpretacji dokumentów związanych z budową ZCO w Dąbrowie Górniczej. Niedopuszczalnym jest, aby Radni akceptowali prowadzenie inwestycji nie znając szczegółów prawno – finansowych.

Jeśli Państwo zlekceważycie nasze sugestie i uwagi a inwestycja zostanie ukończona bez jakikolwiek rozliczeń finansowych zmuszeni będziemy do skierowania tej sprawy na drogę postępowania prokuratorskiego.

Pozwolimy sobie przypomnieć Państwu, że w umowie dotyczącej realizacji inwestycji znajduje się warunek stawiany inwestorowi (Gminie), co do regulacji płatności, sprowadzający się do absurdalnego warunku, iż określone opóźnienia w płatności będą skutkować przejęciem szpitala na rzecz Wykonawcy. Przypominamy, że jako warunek nieważny z mocy prawa może stać się przyczyną nieważności całego kontraktu.

Wzywamy do odpowiedzialności i nie dopuszczenia do utraty szpitala przez miasto i możliwości ograniczenia świadczeń medycznych dla mieszkańców.

Jak wspomniałem również Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza otrzymała pismo od Konfederacji Dąbrowskiej:

szpital. jpg0005Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

W związku z dotarciem do nas informacji, iż podobno podjęliście Państwo decyzję dotyczącą zwiększenia nakładów inwestycyjnych na budowę Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, uprzejmie prosimy o udostępnienie do wglądu stowarzyszenia Konfederacja dla Dąbrowy Górniczej wszystkich dokumentów (prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych), które pozwolą na racjonalną ocenę słuszności podjętej przez Państwo decyzji.

Podniesienie kwoty inwestycyjnej z 90 mln zł na kwotę 175 mln zł. wymaga odpowiedniej „podbudowy” dokumentacyjnej, gdyż tak znaczne podniesienie wartości inwestycji nie może odbywać się na zasadzie przyjmowania w dobrej wierze nieudokumentowanych informacji.

W przypadku braku udostępnienia dokumentacji i uzasadnienia podjętej decyzji będziemy wnosić, jako czynnik społeczny o unieważnienie takiej decyzji na drodze procedury sądowej.

Publiczne pieniądze nie mogą być wydawane bez wiedzy mieszkańców miasta i bez ich akceptacji.

Oczekujemy niezwłocznej reakcji i udostępnienia materiałów źródłowych.

Niestety w międzyczasie odbyła się, tj. 14.05.2014 r., sesja Rady Miasta i radni, z tego co wiem, nawet nie zająknęli się nad problemem. Czyżby zamiatanie pod dywan trwało? Nie muszę wspominać chyba, że Konfederacja dla Dąbrowy Górniczej nie otrzymała żadnej odpowiedzi ze strony radnych Rady Miasta czy Rady Społecznej szpitala. Co do posiedzenia Rady Społecznej szpitala to warto podkreślić, że wszyscy byli nagle za podwyższeniem kwoty inwestycji zadłużonego przecież szpitala. Informacyjnie dla Wyborców wymienię nazwiska radnych z Rady Społecznej szpitala: B. Ciaś (PO) – akurat nieobecna na posiedzeniu, J. Juroff (SLD), K. Tamborek (TPDG). No comments. Ewentualnie nazwałbym to: koalicją ponad podziałami, które nie istnie 🙂 .

Jedyną nadzieją dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, pozyskania wyjaśnień i informacji, jest chyba sesja Nadzwyczajna Rady Miasta, poświęcona Szpitalowi i jego inwestycji, czyli Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii, którą stara się przygotować (zwołać) radny T. Pasek (Niezależni). Wydaje się, że jest jednak trochę osamotniony w tych działaniach. Opozycji, jak już wielokrotnie wspominałem na tym blogu, w Radzie Miasta w Dąbrowie Górniczej przecież nie ma, a prokuratura w długim okresie przedwyborczym jaki się nam kroi też „głosu” nie da.

CAM00573Reasumując, budowa ZCO jest niedokończona (w szczególności góra budowli), ludzi kręcących się po niej ubywa, odbioru nie może być… Jak się leczyć panie prezydencie?


Komentarze

9 komentarzy do “Zagłębiowskie Centrum Onkologii – w budowie”

 1. mieszkaniec, 16 maj 2014 o 11:52

  Generalnie to skandal!

 2. iti, 16 maj 2014 o 13:14

  Jak żyć złodzieje?

 3. Kazimierz Jasionek, 16 maj 2014 o 16:55

  Nawet nie trzeba się ani chwilę zastanawiać by po przeczytaniu tych wszystkich zarzutów i wątpliwości nazwać tą całą sitwę […] !!!!! Takie przekręty to tylko w Dąbrowie Górniczej mogą bez żadnych prawnych konsekwencji się odbywać !!! Wymiar kpin tzw niesprawiedliwości nawet tego g…. nie ruszy bo by jeszcze bardziej śmierdziało !!! Banda kolesi z wszystkich szczebli, żeby było śmieszniej, ochrania jeszcze ten prywatny folwark komuszy !! Od czego jest i po jaką cholerę przedstawiają się wielkimi prokuratorami czy tez nędznymi sędziami ten cały skorumpowany wymiar KPIN ????? Do czego doszło w tej niby wolnej, lecz jakże bardzo skorumpowanej Polsce po uzyskaniu tej wątpliwej wolności. Wolność to mają obecnie różne tumany i kombinatorzy na wysokich stanowiskach, kręcących lody z błogosławieństwem tego nic nie wartego wymiaru niesprawiedliwości !!! Tacy nie mają nawet za grosz wstydu i honoru. Ostatni przykład mam po mieszkańcu DG koledze Witoldzie, który od 25 lat w swoim mieszkaniu którym zarządza MZBM nie ma prawidłowej wentylacji. Zamiast wyciągać z mieszkania wszystkie wyziewy i opary gazowe to wręcz z zewnątrz ma zasysane powietrze. Gdy zimą jest temperatura minusowa to w mieszkaniu ma podobną, Nie mówiąc już o możliwości zatrucia się gazem !! W sądzie próbuje od szeregu lat wywalczyć swoje oczywiste prawo do ochrony swego zdrowia i życia, ale znając tych pajaców w sądach nie umie nic wskórać !!!!W podległym kolesiom z zarządu miasta Sądzie Rejonowym w DG uznano Witolda winnym – chyba za to że jeszcze żyje. Dzisiaj po jego odwołaniu w Sądzie Okręgowym w Katowicach uniewinniono tego nękanego przez […] człowieka, lecz obciążono GO zwrotem części kosztów tej farsy !!! Pytam więc te wszystkie święte krowy z łancuchami na łbie i bardziej dumnych od pawi- Skoro sąd nie orzekł kary tym samym uznając go niewinnym to z jakiej racji ma płacić jakieś koszty sądowe ?? Czy sędziowie zupełnie oszaleli […], […] z ich strony mają przyzwolenie ????? A może tak […] sędzia poniesie koszty tego postępowania za […] wyrok i za okazanie się […] ?????

 4. ffg, 16 maj 2014 o 21:18

  Brawo za konsekwencję Panie Grzegorzu.

 5. andy, 16 maj 2014 o 23:02

  Co na to powie CBA?

 6. poinformowany, 17 maj 2014 o 14:18

  CBA 2 razy zabierało dokumentację ze szpitala, w tym projekt ZCO i może coś robi. Może numeruje strony i segreguje materiał dowodowy?

 7. Grek, 17 maj 2014 o 23:58

  do poinformowany: jesteś optymistą.

 8. a.abramski, 4 cze 2014 o 19:51

  Radny Pasek to człowiek nad wyraz prawy i uczciwy.
  Podobna jest reszta konfederatów np. PAN Stachowicz

 9. logik, 6 cze 2014 o 15:26

  Bardzo uczciwy jest Podraza i Lipczyk, także Koćma i Bazylak. Brawa dla nich za uczciwość.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie