Mieszkaniec contra Prezydent

Kategorie: Aktualności   | 29 sierpnia, 2015

SKMBT_C20314021812430Okazuje się, że podjęta dyskusja z Panem Prezydentem Zb. Podrazą (SLD) w temacie inwestycji miejskich, m.in. Aquaparku, poprzez interpelacje moje i radnego R. Warwasa (PIS) zatacza szersze kręgi. Same interpelacje (z dn. 16.06.2015 r.) przedstawiłem we wpisie na blogu tutaj (proszę zwrócić uwagę szczególnie na drugą), a odpowiedź na tę drugą interpelację – odpowiedź kuriozalną, nawet jak na lewicowego prezydentatutaj. Rzeczywiście Pan Prezydent, szczególnie twierdząc, że inwestycja „Nemo-Wodny Świat…, czyli Aquapark” była inwestycją niegminną zszokował mnie bardzo, czemu dałem wyraz pisząc reinterpelację (z dn. 05.08.2015 r.) do Pana Prezydenta.

Okazuje się, że Pan Prezydent zszokował także Mieszkańca naszego Miasta Pana T. Strzeleckiego. Jedynie lewicowa prasa lokalna nie została zszokowana, bo chyba nie zabrała głosu, zresztą identycznie, jak przy „aferze” szpitalnej! Ta prasa zajmuje się prawdopodobnie szerzeniem peanów na temat lewicy rządzącej Dąbrową Górniczą (czyli koalicji SLD-PO-TPDG), na nic więcej widocznie jej nie stać. Mam na myśli, np. jakąś analizę zadłużenia Gminy czy tym podobne artykuły merytoryczne. O, albo np. co się stanie z opłatami adiacenckimi w Dąbrowie Górniczej!? – to naprawdę będzie problem i to dla obu stron: Mieszkańców i Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD)!

Zamieszczę dla Czytelników bloga list do Pana Prezydenta Zb. Podrazy, Pana T. Strzeleckiego (z dn. 04.08.2015 r.), nota bene na jego prośbę, który otrzymałem także od niego:

20101118867„W i t a m   i   p o z d r a w i a m!
Panie Prezydencie w związku z tym, że w mojej skrzynce pocztowej znalazła się korespondencja między Panem a Radnymi w sprawie między innymi obiektów „Nemo Wodny Świat”, „Hala Widowiskowo-Sportowa” i aktualnie wznoszonego budynku hotelowego, jako mieszkaniec naszego Miasta czuje się w obowiązku podzielić się z Panem paroma uwagami.
I tak „Interpelacja Międzysesyjna do Pana Prezydenta” poza drobnymi nieścisłościami jest bardzo celna i powinna pańskim służbom być pomocna.
Tymczasem Pana I Z-ca jako wybitny ignorant nie tylko nie korzysta z cennych uwag lecz kompromituje Pana jako Prezydenta Miasta, który chyba nie do końca świadomie akceptuje niedorzeczności jakie wypisuje Pański I Z-ca bądź co bądź w imieniu Urzędu Miasta.
Należy zauważyć, że treści zawarte w odpowiedzi na interpelacje Radnych nie tylko kompromitują Urząd Miasta i Prezydenta lecz prawdopodobnie z premedytacją i celowo wprowadzają w błąd Radnych i mieszkańców.
To dla Pana I Z-cy nie ma znaczenia, bo jak sięgam pamięcią „Jaśniepan” Z-ca nigdy nie liczył się z Radnymi, Mieszkańcami i np. Wyrokami Sądów Powszechnych.
Przechodząc do rzeczy należy spytać co to znaczy np. że „aquapark” miałby być „inwestycją niegminną”. Jeśli tak to dlaczego Dąbrowa Górnicza zapłaciła za wybudowanie tego obiektu ok. 50 mln PLN podczas gdy wybudowanie tego obiektu kosztuje ok. 30 mln PLN.
Ponadto należy Radnym i Mieszkańcom, a może i Prokuraturze wyjaśnić dlaczego Gmina za tą „niegminną” inwestycję zwracała Bankowi (BOŚ) kredyt i odsetki na kwotę ogółem około 21 mln PLN. Jest także szereg innych innych niuansów, które przeczą o niegminności tej inwestycji, lecz zdolność percepcji Pana Zastępcy jest na tyle „wypłowiała”, że nie jest już w stanie tego zrozumieć – a szkoda bo odpowiedzialnością nadal obarczony jest Pan Panie Prezydencie.
Podobnie mianem niegminnej inwestycji określono w odpowiedzi Pana zastępcy budowę obiektu hotelowego.
Otóż Panie Prezydencie nawet, jeśli hotel buduje w mieście osoba prywatna to musi to wykonywać w sposób bezpieczny zarówno w okresie budowy jak późniejszej eksploatacji a jeśli obiekt taki jest budowany na podstawie stosownych dokumentów wydawanych w Urzędzie Miasta z podpisem kierującego Wydziału Architektury UM i Pana Panie Prezydencie to częściowa odpowiedzialność pozostaje również po stronie UM.

Dalej wzmianka o tajemnicy praw autorskich to już wierutne brednie – kontrola dokumentacji zarówno budowlanej jak i geologiczno-górniczej leży po stronie osób kompetentnych z Urzędu Miasta w każdej chwili. Kuriozalnym, a wręcz niedorzecznym pozostaje stwierdzenie, że „Teren Parku nie jest klasyfikowany jako teren podlegający wpływom górniczym” vide archiwum Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. – Proponuję Panu Zastępcy wycieczkę do Archiwum WUG.
Dopóki nie przedstawi się stosownych dokumentów z WUG-u to nikt nie ma prawa do podobnych bredni. Podobne bajki snuje Pana I Z-ca na temat Hali Widowiskowo-Sportowej otóż w pierwszej kolejności w ramach odpowiedzi na „interpelacje” należy z PINB-u ujawnić dokumenty na podstawie, których PINB umorzył przedmiotowe postępowanie w/s niedostatecznego stanu technicznego budynku HWS „Centrum” (określenie stan niedostateczny stan techniczny to określenie z gatunku bajek technicznych).
W trakcie przeglądu takiej dokumentacji okazałoby się kto dokonywał pomiarów i kto oceniał wyniki.
Jest to bardzo istotne bo tak specjalistycznych pomiarów ich oceny oraz opracowania stosownej opinii – ekspertyzy może dokonać tylko i wyłącznie osoba o kwalifikacjach rzeczoznawcy w specjalności konstrukcyjnej i dodatkowo musi być to osoba spoza kręgu użytkownika Hali i miejscowego PINB-u.
Bo nikt nie ma prawa być sędzią we własnej sprawie, jako że: „Nemo iudex idoneus propria causa”.

Wydaje mi się, że warto byłoby przypomnieć, że odpowiedzi na interpelacje w sprawach technicznych i prawniczych należy przygotowywać kompetentnie z pełnym materiałem dowodowym a nie w postaci gołego bełkotu. Mniemam, że Pan Prezydent udzieli swojemu Zastępcy stosownej lekcji i reprymendy a najlepiej odsunie Go od przygotowywania odpowiedzi wymagających wiedzy i staranności, szacunku dla interpelujących oraz mieszkańców.
Z szacunkiem i poważaniem, Tadeusz Strzelecki”

Nie biorę odpowiedzialności za treści zawarte w piśmie Pana T. Strzeleckiego, ja swoje stanowisko przedstawiłem we wspomnianych wcześniej interpelacjach i reinterpelacjach, które niestety dla Pana Prezydenta muszą być  i będą kontynuowane.

Na odpowiedź Pana Prezydenta (z dn. 06.08.2015 r.), tym razem podpisaną przez Z-cę Prezydenta Pana H. Zagułę (wz. Prezydenta Miasta) nie trzeba było długo czekać. Oto ona:

zaguła-odp.2015.08.06„Dąbrowa Górnicza, dn. 6.08.2015 r.

Pan Tadeusz Strzelecki, inz.t.strzelecki@gmail com

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.08.2015 r. dotyczące obiektów „Nemo Wodny Świat”, „Hala Widowiskowo – Sportowa” i obecnie wznoszonego budynku hotelowego, pragnę poinformować, że ww. pismo nie kwalifikuje się do dalszej korespondencji.

Jednak   jako   funkcjonariusz    publiczny   muszę    zastosować   się   do    Kodeksu    postępowania administracyjnego.

Zawarte w tym piśmie oświadczenia kwalifikują się do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o naruszenie dóbr osobistych.

Jurek R. 009Rozumiem, że najgorszą rzeczą dla niektórych jest to, że komuś udaje się wszystko a jemu nic. Proszę zapoznać się dokładnie  z  sytuacją  naszego  miasta  w  przeciągu  ostatnich  8  – 9  lat. „Osiągnięcia” w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej części pracowników zostały ocenione w 2006 roku podczas wyborów samorządowych.                                                                    .
Reasumując według staropolskiego powiedzenia: „lepiej z mądrym zgubić niż …” pozostawiam pismo a/a. Zawarte w nim uwagi i propozycje proponuję Panu zastosować jak tylko będzie Pan miał taką możliwość.”

Czy tak powinien odpowiadać Pan Prezydent? Nie wiem, w końcu mi to nie grozi. 🙂 , a Mieszkańcy niech sobie sami odpowiedzą.

Muszę przyznać, że Pan T. Strzelecki równie szybko reaguje. Oto jego odpowiedź – replika, którą publikuję także na jego prośbę:

Witam i pozdrawiam!

W uzupełnieniu pierwszej odpowiedzi przesłanej w trybie „na cito” przekazuję Panu co następuje:

1) Czy pismo i zawarte w nim problemy zasługują na korespondencję, to sprawa oceny organów kontroli i organów ścigania.

2) W moim piśmie nie ma żadnych oświadczeń lecz stwierdzenia faktów, które w/g Pana naruszają Pańskie dobra osobiste. Jeśli tak to nie widzę przeszkód aby Pan wystąpił na drogę sądową.

Pozwolę sobie przypomnieć, że był taki wiceprezydent, który mnie oskarżał o naruszenie dóbr publicznych i poniósł sromotną porażkę na wokandach w Będzinie – Katowicach – Będzinie.

Najgorsze to jest to, że Pan utracił zdolność oceny rzeczywistości i swoje porażki np. opłaty adiacenckie traktuje pan w kategorii udało się – ograbić społeczeństwo a to, że ja wybudowałem cały szereg ważnych obiektów (Cementownia Górażdże, Huta Katowice, Fabryka Kwasu Tereftalowego – Orlen, Zakład Produkcji Energii Cieplnej PEC Siedlce) , zdobyłem 7 patentów i blisko 70 rozwiązań racjonalizatorskich i ochroniłem Gminę przed działaniem Mitex S.A. , opracowałem szereg opinii o charakterze technicznym, prawnym i ekonomicznym ocenia Pan jako nic.

Gratuluje swego rodzaju braku pamięci, utraty zdolności oceny rzeczywistości, które pozwalają Panu na niedorzeczne decyzje za które płacą mieszkańcy naszego Miasta.

Niech się Pan zastanowi nad sobą bo myślenie nie jest obowiązkiem tylko przywilejem, który Pan jak widać już utracił.

Z wyrazami szacunku, Tadeusz Strzelecki

Swoiste starcie na słowa między Mieszkańcem Dąbrowy Górniczej Panem T. Strzeleckim a mieszkańcem okolic Bielska-Białej, Z-cą Prezydenta Panem H. Zagułą, delegowanym przez mieszkańca Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyc, czyli Pana Prezydenta Zb. Podrazę na to stanowisko. Proszę sobie samemu wyrobić zdanie kto ma rację. Potraktujmy to jako zadanie domowe.

Osobiście wolałbym dyskusję bardziej merytoryczną, w końcu Panowie znają się jeszcze z czasów budowy Huty Katowice (obecnie Huty Arcelormittal) i są inżynierami.

Komentarze

6 komentarzy do “Mieszkaniec contra Prezydent”

 1. myślący, 29 sie 2015 o 12:11

  O skandalicznych zachowaniach […] DG napisano już książkę, do drugiego tomu mam jeden rozdział. Ten pan to kłamca, skandalista, człowiek bez honoru, ale w DG stał się milionerem. Ostatnio kupiec gruntu zaproponował niską cenę za 1 m2 gruntu a I […] sprzedał za 50% ceny zaproponowanej przez kupca. Co się stało z drugą połową pieniędzy ? Za ,,udaną”, dla niego, transakcję UM wybudował piękną drogę dojazdową dla kupca do tej działki.

 2. Kazimierz Jasionek, 29 sie 2015 o 13:41

  Bezczelność i arogancja to chyba wszystko co pozostało we łbie […] !!!! Zastanawiam się, czy tak reprezentowana hipokryzja powstaje w człowieku przyspawanym do koryta z racji wieloletniego przy nim zasiadania, czy też olewaniu innych, w imię zasady „ja mam tylko rację i nie będę się tłumaczył nikomu z moich decyzji – chociażby najbardziej kretyńskich) Przypominam po raz nie wiadomo już który że takiego „filozofa” wybrał sobie do pomocy Zaraza który w wielu przypadkach reprezentuje taki sam poziom jak […] !!!! Bardziej idiotycznych wywodów dotyczących „Nemo” chyba nikt na świecie nie słyszał !!!! Taki poziom mogą reprezentować ludzie mało zrównoważeni zamykanych w pomieszczeniach bez klamek !!!!! W jaki sposób można jeszcze bardziej ubliżać mieszkańcom DG, skoro tacy ludzie uważają nas wszystkich za wierutnych idiotów ???????????? Ma całkowitą rację Pan Strzelecki, który ma duże osiągnięcia w swej pracy zawodowej, bo czymże pochwalić się może ten […], oprócz wszechobecnej u niego pychy i zadufania ???????????????????

 3. Monika, 29 sie 2015 o 20:49

  Witam. Pisałam pismo do p.prezydenta Podrazy.odpowiedz dostałam od p.prezydenta Zaguły. Żenada. Widać że ten kto to pisał nie ma zielonego pojęcia na temat o którym się wypowiada. Powiem krótko ogólny sens wypowiedzi zamyka się w stwierdzeniu „sp….alajcie”,my wam nic nie musimy.Cóż,będziemy drążyć dalej Wstyd,że mamy takie władze.przynajmniej sumienie mam czyste,że na to barachło nie głosowałam.pozdrawiam

 4. Grzegorz Jaszczura, 30 sie 2015 o 8:32

  do Moniki: Zdecydowanie się zgadzam. Szczytem osiągnięć intelektualnych pana prezydenta Podrazy było danie mi odpowiedzi na moją interpelację o Centrum Administracji w postaci pisma prezesa MZUMu Sołtysika do Pana Prezydenta Podrazy. Kabaret!
  Proszę zobaczyć: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=32636#more-32636

 5. Konfederacja Dąbrowska, 30 sie 2015 o 10:02

  Skandal!!!

 6. itui, 30 sie 2015 o 11:09

  Zaguła jako ślązak nie lubi Zagłębiaków Panie Grzegorzu

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie