Głos Dąbrowski

Kategorie: Aktualności   | 29 grudnia, 2016

Ukazał się pierwszy, (0 (1) grudzień 2016), numer bezpłatnego miesięcznika „Głos Dąbrowski”. Miesięcznik w zamyśle prawicowy, ma przynajmniej symbolicznie prezentować coś innego, niż głosi lewicowy „Przegląd Dąbrowski”, zajmujący się celebrowaniem zarządzania (niestety także finansami) przez skrajną lewicę rządzącą w mieście. To celebrowanie dotyczy szczególnie Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), co najlepiej widać kartkując ten periodyk, albowiem czytania nie polecam. 🙂

Miejmy nadzieję, że „Głos Dąbrowski” przetrwa. Sam kiedyś współwydawałem „Zagłębie Wolności Pismo Konserwatywne” (zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=453#more-453, ew. http://grzegorzjaszczura.pl/?p=5631#more-5631. Z prawicowych wydawnictw miejmy nadzieję, że nowy miesięcznik (ew. dwumiesięcznik) będzie zawierał także prawicowe elementy z biuletynów: „Informator Prawicowy” czy „Prawym Okiem”. Oby.

Ponieważ z dystrybucją gazety będą pewnie problemy, przedstawię jeden z moich artykułów, który ukazał się w tym numerze. Dziękuję za pomoc przy jego redagowaniu.

Zamach na portfele dąbrowian – opłata adiacencka.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami możliwe są dwie opłaty adiacenckie. Jedna związana z podziałem lub scaleniem nieruchomości, druga z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. Należy podkreślić, że nie ma obowiązku ich wprowadzania przez Radę Miejską, jako prawa miejscowego. Tak było także w 2008 r., gdy Pan Prezydent Z. Podraza, na sesję w dniu 30 stycznia, przygotował projekt wprowadzenia opłat adiacenckich w ich maksymalnych wartościach, tj. odpowiednio 30 i 50%. Wtedy po dłuższej dyskusji udało się go zdjąć z porządku obrad.

Przedstawiłem wtedy, jako radny, wiele rozsądnych argumentów przeciwko kolejnemu drenowaniu portfeli mieszkańców przez rządzącą w mieście lewicę:

– brak podejmowania takich uchwał przez inne miasta

–  brak takowego nakazu w ustawie; Z. Podraza przedstawił ekspertyzę prawną, w której implikowano, jakoby nie uchwalenie tych opłat byłoby obejściem przepisów konstytucyjnych oraz ww. ustawy. Uważam to oczywiście za stanowisko zbyt daleko idące.

– ustawowym zadaniem Gminy jest zapewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej czy wybudowanie dróg dojazdowych

– niepotrzebny koszt opłaty rzeczoznawców majątkowych,

– kolejna biurokracja i przepisy, kolejne etaty urzędnicze, etc., etc.

Po pierwszym niepowodzeniu Panu Prezydentowi udało się jednak przeforsować nowy parapodatek na sesji 28.05.2008 r. Dyskusja na Radzie Miejskiej przebiegała podobnie, a projekt Pana Z. Podrazy wsparł Wiceprezydent H. Zaguła i Pełnomocnik R. Koćma, nie licząc oczywiście licznych radnych Lewicy (SLD i TPDG). To wtedy zasianie na naszej dąbrowskiej ziemi tych opłat doszło do skutku!

Można dywagować, kto przewidywał, że zbiór się rozpocznie po 8 latach. Może oprócz mnie – prezydenci, którzy wchodzili w olbrzymie przedsięwzięcie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, wsparte nie tylko olbrzymim wkładem z budżetu mieszkańców, ale także zaciągnięciem z czasem kredytu w EBI na 250 mln zł. O tym świadczyłoby kosmetyczne zmniejszenie na sesji 30.09.2009 r. stawki opłaty adiacenckiej od podziału (scalenia) nieruchomości z 30 na 5%, a pominięcie przy zmniejszaniu drugiej stawki 50%!

Lata 2014-2015 był to czas budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Pierwsi o nowym „mycie” dowiedzieli się mieszkańcy ulicy Łazy Błędowskie. To tam trafiły pierwsze pisma od pana prezydenta … W 2015 roku wydano 30 decyzji, w tym 22 ustalających opłatę, 8 decyzji umarzających postępowanie.

Opłata w dużym stopniu dotknie osoby niemajętne! Decyzje wydawane będą na podstawie operatów szacunkowych.

Po pierwszych wezwaniach stawkę obniżono z 50 % do 3%, tyle tylko, że wszystko to miało miejsce post factum, jak wiemy, prawo, co do zasady nie działa wstecz (łac. Lex retro non agit).

Mieszkańcy posesji, do których wykonano przyłącza są „zachęcani” do podpisania umowy z wodociągami i korzystania z ich usług. Rzecz także w wyeliminowaniu przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków. Dlaczego? Chodzi o osiągnięcie tak zwanego efektu ekologicznego (ilość przyłączy do posesji do ilości faktycznie przyłączonych posesji). W razie jego nieosiągnięcia miasto będzie zmuszone do proporcjonalnego zwrotu dotacji unijnej.

Jedyną możliwą drogą obrony dla mieszkańców, jest zaskarżenie wspomnianej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a w razie niepowodzenia,  skierowanie sprawy do Sądu Administracyjnego (głównie w zakresie zawyżonej opłaty). Jaki przyniesie to efekt, trudno przewidzieć.

Warto wspomnieć o podjętej inicjatywie radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy skierowali odpowiedni wniosek do sejmowej Komisji Petycji celem dokonania zmian w prawie. Problem jednak w tym, że to co jedni popsuli, inni mogą już nie być w stanie naprawić.

Swoją drogą chciałbym zobaczyć minę, tych, którzy głosowali na obecnego prezydenta miasta i radnych lewicy, a dzisiaj dostaną wezwanie do uiszczenia opłaty w wysokości kilku czy kilkunastu tysięcy złotych (sic !).

Epitafium 016Niech puentą będą słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Mawiał on:

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet, gdy włada, jest służebnikiem.”.

(zobacz odsłonięcie w dniu 03.05.2008 r., pomnika – epitafium w Bazylice pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, poświęconego właśnie kardynałowi S. Wyszyńskiemu i świętemu Janowi Pawłowi II: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=9504#more-9504), nota bene współ ufundowanego i odsłoniętego także przez moją skromną osobę. Tak mi się kardynał S. Wyszyński skojarzył; w kontekście „władców” Dąbrowy G. cytat chyba pasuje. Zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=2318#more-2318).

 

Komentarze

8 komentarzy do “Głos Dąbrowski”

 1. info, 29 gru 2016 o 18:31
 2. Kazimierz Jasionek, 30 gru 2016 o 13:13

  Zastanawiam się co może jeszcze obudzić tą liczną grupę mieszkańców DG, żeby ich szare komórki zaczęły w końcu pracować ??? Skoro nie działa na nich wysysanie i drenaż ich kieszeni przez rządzącą w tym mieście sitwę pijawek, to co jeszcze może wzbudzić w nich zasłużony gniew ??? Cytat: ”
  Swoją drogą chciałbym zobaczyć minę, tych, którzy głosowali na obecnego prezydenta miasta i radnych lewicy, a dzisiaj dostaną wezwanie do uiszczenia opłaty w wysokości kilku czy kilkunastu tysięcy złotych” Głupie swe owieczki baca zawsze dokładnie ostrzyże. A co robią ci co się obwarowali w tym dąbrowskim Pentagonie ??? Władza która się przekonała, że jej wszystko wolno i której mieszkańcy nie patrzą na jej brudne ręce, zawsze się deprawuje !!!! Skutki działalności tych twardogłowych pawi odczuwamy już od lat, a odczuwać je będą jeszcze następne pokolenia dąbrowian !!! Strach pomyśleć ile w tym teoretycznym kraju jest podobnych miast, z tak płytko myślącymi mieszkańcami !!! Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem że „Mądry Polak po szkodzie” Niejednokrotnie można się było przekonać, że jaki był „mądry” przed taki jest i obecnie i nic się w tej kwestii nie zmieniło !!!! Zarazie i jego poplecznikom załączam następny cytat: „Człowiek naprawdę wielki, nawet, gdy włada, jest służebnikiem”
  Smutne jest tylko to, że was to nie dotyczy, was maluczkich udających wielkich !!!!

 3. Tadeusz Jędrzejec, 30 gru 2016 o 21:55

  Prawda jak zwykle leży po środku. Durnowaci dąbrowscy wyborcy pomimo doznawanych poniżeń ze strony rządzących towarzyszy z SLD, TPDG i innych idąc z kościoła głosują na szkodników, koryciarzy, lanserów portretowych, bilbordowych i z gazety prezydenckiej. Winni głosować na znanych działaczy społecznych z długą listą wykonanych prac, dokonanych pomocy ludziom w potrzebie, będących gospodarzami i patriotami swojej dzielnicy, miasta i Kochanego Zagłębia.
  Poprzedniego Prezydenta odwiodłem od zamiaru wprowadzenia opłaty adiacenckiej, ponieważ jestem znawcą prawa i wielu ustaw, oraz długoletnim praktykiem z długą listą zmian w mieście zrealizowanych i złośliwie nie zrealizowanych przez obiecywaczy, kłamców, oszustów rządzących w naszym mieście. Mocne słowa do udowodnienia w konfrontacji.
  Sprawą naprawy uchwały o opłacie adiacenckiej, budową dworca kolejowego i kilkudziesięciu innymi tematami chciałem się zająć osobiście, ale NAWIEDZONY wice przewodniczący PiS stwierdził, dosłownie; ,,Pan Bóg stwierdził, że ja nie mogę być wpisany na listę kandydatów . . .” pomimo, że wcześniej przez 5 miesięcy byłem na liście z powodu nieprawdopodobnie bogatego doświadczenia zawodowego, politycznego i dokonanych zmian w Dąbrowie Górniczej.

 4. Grzegorz, 31 gru 2016 o 22:31

  Panowie, niestety muszę się odnieść do Waszych komentarzy, abym nie został posądzony, że w całości się z nimi zgadzam. Albowiem w jakiejś części się z nimi nie zgadzam, ale na tym polega pluralizm wypowiedzi, że się wypowiada różne poglądy, o czym pewnie wyznawcy wiadomego systemu nie wiedzą, że ludzie mają różne poglądy. I zawsze tak było, co warto wiedzieć! Przykładowo ja już za komunizmu sowieckiego (realnego socjalizmu) byłem antykomunistą i katolikiem. To tak na ten Nowy Rok. 🙂

 5. Agnieszka, 2 sty 2017 o 14:22

  Pamiętajmy, że jeśli Organ nałoży opłatę, jest możliwość, aby opłata ta była mniejsza, bądź aby w ogóle jej nie płacić – zlecenie sprawy do obsługi profesjonalnej firmie, która się tym zajmuje może pomóc zaoszczędzić sporo gotówki.
  A jak przytoczyła Pani Adamiak w swoich opsiach:
  https://www.facebook.com/920867274712799/photos/a.921482357984624.1073741832.920867274712799/953394364793423/?type=3&theater

 6. mieszkańcy Dąbrowy, 4 sty 2017 o 12:08

  Panie Grzegorzu mieszkańcy pytają o drugi numer !!!
  Posucha była niesamowita 🙁
  Najwyraźniej propaganda już się „przejadła”.
  A to dobry znak 🙂

 7. mieszkańcy Dąbrowy, 4 sty 2017 o 12:15

  Panie Grzegorzu mieszkańcy pytają o drugi numer Głosu Dąbrowskiego !!!
  Najwyraźniej propaganda już się przejadła 🙁
  A to dobry znak !!! :))

 8. Grażyna, 20 sty 2017 o 15:23

  Brawo!!za pierwszy numer Głosu Dąbrowskiego. Czekam z niecierpliwością na następne numery.W końcu trochę prawdy w tej czerwonej Dąbrowie. Pozdrawiam serdecznie.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie