szpital miejski ZCOSS okopuje się

Kategorie: Aktualności   | 23 sierpnia, 2023

Szpital miejski w Dąbrowie Górniczej okopuje się. Taki wniosek Szanowni Czytelnicy wyciągną z dzisiejszego wpisu. Dlaczego tak się dzieje? Tu nie mamy 49% udziałów jak w Albie. lecz 100%, ponieważ to własność Gminy! I 100% zobowiązań szpitala „wypracowanych” przez zarządzających nim od wielu lat, może stać się pewnego dnia zobowiązaniami Miasta! Powstaje pytanie dlaczego koalicja lewicowa (PO-NL-TPDG), rządząca w Dąbrowie Górniczej, nie chce jakoś znacząco wspomóc szpital miejski ZCOSS im. S. Starkiewicza, dla którego Rada Miejska Dąbrowy Górniczej jest tym podmiotem założycielskim? Wielokrotnie o to apelowałem, ale zawsze „umyślni”, np. Przewodniczący Rady Społecznej szpitala Pani B. Borowiec (SLD, NL) blokowali moje inicjatywy. Przeciwko temu występował też Pan Prezydent M. Bazylak, który mam wrażenie słabo wie jak zarządzać szpitalem, aby poprawić jego wynik finansowy. Zobaczymy, jak zareaguje na mój apel o przeznaczenie 20 mln zł z pieniędzy rządu RP? Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=64359#more-64359. W końcu „żądał” wręcz ode mnie załatwienia dodatkowych pieniędzy na szpital z centrali!

Ale dlaczego miałoby być inaczej, skoro na moją interpelację (z dnia 21.06.2023 r.) o wierzytelności szpitala ZCOSS treści:

„[…] proszę o wykaz wszystkich wierzycieli szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, wraz z wyszczególnioną wielkością zadłużenia wobec każdego z nich na dzień 31.05.2023 r.

Wierzytelności szpitala ZCOSS wg sprawozdania finansowego za 2022 r. na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ok. 291,296  milionów złotych i są większe niż zadłużenie całej Gminy Dąbrowa Górnicza! Uważam to za rzecz niebezpieczną dla finansów Gminy z uwagi na fakt, iż w przypadku likwidacji tej placówki wszelkie długi będzie musiał spłacić podmiot założycielski dla tegoż szpitala, tj. Gmina Dąbrowa Górnicza.”

otrzymałem odpowiedź od Pana Prezydenta, sygnowaną właśnie przez wspomnianego powyżej II Z-cę Prezydenta B. Borowiec (NL):

„Informuję, że Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej nie posiada wykazu wierzycieli dąbrowskiego Szpitala wraz z wyszczególnioną wielkością zadłużenia wobec każdego z nich. Jednocześnie wskazuję, że swoją prośbę może Pan skierować bezpośrednio do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.”.

Aby nie być posądzony o łatwiznę, skierowałem odpowiednią prośbę (via Biuro Rady i Pan Prezydent) do szpitala ZCOSS:

Dąbrowa Górnicza, dn. 25.07.2023 r.

Dyrekcja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

dot. aktualnego zadłużenia szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymaną od Pana Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza odpowiedzią na moją interpelację z dnia 21.06.2023 r. (sygnowaną przez II Z-cę Prezydenta Panią B. Borowiec), w sprawie aktualnego zadłużenia szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (załącznik), w której stwierdza, że „Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej nie posiada wykazu wierzycieli dąbrowskiego Szpitala wraz z wyszczególnioną wielkością zadłużenia wobec każdego z nich” i wskazuje, że  powinienem zwrócić się z tym pytaniem do ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

proszę, jako radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej o wykaz wszystkich wierzycieli szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, wraz z wyszczególnioną wielkością zadłużenia wobec każdego z nich na dzień 31.06.2023 r. 

Grzegorz Jaszczura

W odpowiedzi Pani Po. Dyrektor szpitala M. Kula zasłoniła się tajemnicą prawnie chronioną. Konkretnie:

„[…] Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w ramach wykonywanego mandatu radny ma prawo, w sprawach dotyczących gminy, kierować zapytania i interpelacje do wójta (tak: 24 ust. 3 i 6 u.s.g.). Jednocześnie wskazać należy, że dostęp do danych wskazanych w ww. interpelacji winien nastąpić z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

W przedmiotowej sprawie taką informacją jest tajemnica pertraktacji ugodowych prowadzonych przez Szpital z kontrahentami, wzgledem których posiada on zobowiązania. […].

I dalej o naruszeniu tajemnicy!, przez kogo???, etc. Foto obok. I na koniec:

„[…] W konsekwencji udostępnienie wskazanych w interpelacji informacji może spowodować daleko idące i nieodwracalne szkody co przemawia za utrzymaniem poufności tych danych.”.

Oni wszyscy (akurat tak się składa, że z lewicy) zarządzający nieudacznie (a na to niezbicie wskazuje wynik finansowy szpitala, dołujący rok w rok!) naszym szpitalem od wielu lat, tak zarządzali, utrzymując tajemnicę, że szpital ma na dziś circa 300 mln zł zobowiązań!!! I co mieszkańcy Dąbrowy Górniczej? Głosujcie dalej na koalicję lewacką rządzącą od lat w mieście.

Przemilczmy już „drobny” fakt, że „pisemko” Pani Po. Dyrektor jest skierowane do Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia. Zobaczymy za ile okaże się, że tajemnica tajemnicą, a płacić trzeba. Mam nadzieję, że Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie obudzą się z ręką w … szpitalu.

Komentarze

4 komentarze do “szpital miejski ZCOSS okopuje się”

 1. Mieszkaniec, 23 sie 2023 o 19:52

  Brawo panie radny za ujawnienie tych faktów tak niewygodnych dla lewaków rządzących w mieście.

 2. Nickt, 23 sie 2023 o 21:29

  Nieudolni, a głowy w chmurach. Mają miszkańców w d…

 3. Upierdliwy, 24 sie 2023 o 19:08

  Będąc zdeterminowani, wierzyciele powinni udać się do Urzędu Miasta jako organu założycielskiego. Wzięty ostatnio kredyt akurat starczy na najpilniejsze potrzeby….
  To jest udawanie wariata – kredyty bierzemy na bieżące potrzeby Miasta, a miejski szpital… powinno się tak właściwie zamknąć. Tak funkcjonuje normalny rynek. Przykre… 🙁

 4. Mieszkaniec DG, 29 sie 2023 o 14:22

  Skoro nie chcą ujawnić kontrachentów to powinni podać same kwoty zadłużenia z podziałem na działy.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie