Rok mija od mojej interwencji u Marszałka Województwa (15.06.2021 r.), w postaci skargi na sytuację dot. hałdy odpadów hutniczych na Lipówce w Strzemieszycach Małych. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=56853#more-56853. Co do samej hałdy, to jej zmniejszenie w międzyczasie nastąpiło, ale jednak mam sporo innych wątpliwości, równie ważnych dla mieszkańców Strzemieszyc, jak i całego obszaru sąsiadującego z terenem d. Huty Katowice.

Dlatego ponowiłem temat u Marszałka Województwa Pana Jakuba Chełstowskiego.

Dąbrowa Górnicza, dn. 23 czerwiec 2022 r.

Grzegorz Jaszczura

Radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Marszałek Województwa Śląskiego

Jakub Chełstowski

Urząd Marszałkowski w Katowicach

40-037 Katowice, ul. J. Ligonia 46

email: marszal@slaskie.pl

Szanowny Panie Marszałku,

dotyczy: hałdy odpadów hutniczych „Lipówka” w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach Małych,

W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka, nr OS-RK.KW-00071/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., będącego odpowiedzią na moje wątpliwości co do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Lipówka”, zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 8, eksploatowanego przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego, chciałbym jako radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej powrócić do tematu.

W związku z inną sprawą (tzw. toru motocrossowego, ulokowanego w pobliżu tegoż składowiska) byłem na przedmiotowym składowisku i ze zdziwieniem stwierdziłem brak systemu monitoringu na tym terenie. A przecież w ww. piśmie Pana Marszałka stwierdzono, iż „przedmiotowa kontrola potwierdziła, iż teren składowiska jest właściwie zabezpieczony, wjazd na teren instalacji jest strzeżony całą dobę za pomocą kamer monitoringu oraz ochrony fizycznej.”. Ale sam wjazd to nie całe składowisko! Poza tym, wjazd i duża część drogi technologicznej ma status drogi publicznej z uwagi na fakt, iż AMP wynajmuje od Gminy Dąbrowa Górnicza ledwie 840 m2 z 6130 m2 działki, w tym ponad 2500 m2 od wjazdu w głąb składowiska. Z powyższego dodatkowo wysuwam wniosek, że jakiekolwiek utrudnianie wjazdu osobom trzecim nie powinno mieć miejsca. Natomiast oprócz wjazdu nie widać (gdyż ich najprawdopodobniej nigdzie nie ma) żadnych kamer, których rozmieszczenie wymagane jest przez odpowiednie przepisy środowiskowe! Czy jest możliwe udostępnienie choćby jedynie do wglądu systemu monitoringu wraz z umiejscowieniem kamer?, gdyż uważna lustracja terenu składowiska od zewnątrz oraz bezproblemowe wchodzenie na jego teren skłania mnie do wniosku, że takowego po prostu nie ma.

Na marginesie, jest to bardzo ważna informacja w temacie aktualnie prowadzonej przeze mnie sprawy tzw. toru motocrossowego, gdyż mam sygnały od mieszkańców Dąbrowy Górniczej, że osoby uprawiające sporty motorowe rozjeżdżają hałdę (foto obok – przyp. mój) i wspomnianą drogę pojazdami silnikowymi, a nikt z AMP nie interweniuje w tej sprawie co sugeruje jednoznacznie, że system monitoringu nie istnieje.

Korzystając jednocześnie z okazji, proszę o przekazanie informacji w następujących, poruszonych w Pana piśmie (sygnowanym wtedy przez Wicemarszałka Pana Dariusza Starzyckiego) sprawach:

1. Czy potwierdzono prawo własności AMP do działek osób fizycznych, na których znajduje się część składowiska „Lipówka”, w drodze postępowania sądowego przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej? Ewentualnie na jakim etapie znajduje się przedmiotowe postępowanie?

2. Czy ArcelorMittal Poland S.A. skorygował nieprawidłowości formalne w prowadzonej dokumentacji z zakresu odpadami?

3. Na mapach internetowych na terenie składowiska są widoczne magazynowane odpady wydobyte z jego bryły, choć kontrola stwierdziła, że takowych nie ma. Jak wygląda sytuacja w chwili obecnej?

4. Kto w tej chwili zajmuje się pozyskiwaniem kruszywa ze składowiska „Lipówka”, gdyż dotychczasowy wykonawca został najprawdopodobniej usunięty z jego terenu. Termin wystąpienia w 2020 roku o przedłużenie daty zakończenia rekultywacji wskazuje jednoznacznie, że zrobiono to o kilka lat za późno, gdyż już na jesieni 2018 roku powinna nastąpić mikroniwelacja hałdy, a terminu nie dotrzymano. Proszę o ustosunkowanie się do tej sprawy.

5. Co zrobiono, aby zatrzymać proces przemieszczania się hałdy (co Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej udowodnił firmie AMP i nałożył na ten podmiot grzywnę) i wynikającą z tego zmianę granic składowiska? (zobacz: hałda – vademecum – przyp. mój).

Mam nadzieję na nieodległą w czasie i satysfakcjonującą Mieszkańców Dąbrowy Górniczej odpowiedź na powyższe pytania wraz z tym pierwszym i najważniejszym – czy system monitoringu na składowisku „Lipówka” jest zainstalowany i działa?

Grzegorz Jaszczura

Z niecierpliwością czekamy na ustosunkowanie się Pana Marszałka Województwa do problemu (także, a może przede wszystkim ekologicznego) w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. Może dowiemy się coś o jego stosunku do toru motocrossowego na Zakawiu w Strzemieszycach Małych?

Komentarze

6 komentarzy do “skarga do Marszałka Województwa ponownie”

 1. Upierdliwy, 1 lip 2022 o 10:52

  Marne szanse, Panie Radny – Marszałek odpowie, że wsio w pariadkie (ups – wszystko w porządku), huta dba i ma (ma papier od firmy ochroniarskiej), ale nie pokaże, bo tajemnica firmy (jeszcze by ktoś chciał ukraść maszynę do urobku…); a tak w ogóle to Pan się czepia, bo co prawda terminów i porządku w dokumentach nie dotrzymują, ale ileś tam tysięcy ludzi ma pracę – więc proszę nie utrudniać. A że wychodzi po kilkaset tysięcy złotych na stanowisko dopłaty z naszych podatków (jak ćwierkają wróble) to już szczegół… Płacić Gminie nie będą, bo i tak wynajmują tereny większe, niż mają one swoją powierzchnię (to taka ciekawostka urzędowa).

 2. John, 1 lip 2022 o 16:43

  Panie Grzegorzu niestety ale układ śląski nie dba o interesy Zagłębia. A co na to radni sejmiku z Zagłębia, nie mówiąc o posłach.

 3. Grzegorz, 1 lip 2022 o 21:03

  Prawdę pisząc to nie wiem, bo milczą, jakby stracili głos. W kontekście „dbania” o mieszkańców regionu to bardzo dziwne.

 4. mieszkaniec, 3 lip 2022 o 8:34

  radni pIS milczą na sesji Rady Miejskiej, jakby im wszystko pasowało co robi Bazylak

 5. Mieszkaniec DG, 4 lip 2022 o 12:03

  Kontrola służb potrzebna w Urzędzie aby zbadać sprawę.

 6. Okiem Jaszczura - Co „piszczy” w wielkim piecu? - Rolowana Dąbrowa, 7 gru 2022 o 10:23

  […] nie wie dlaczego tak się dzieje – bo choć to Marszałek Województwa udzielił pozwolenia zintegrowanego, to za środowisko w Dąbrowie Górniczej jest na zdrowy rozum […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie