Alba MPGK Sp. z o.o.

Kategorie: Aktualności   | 5 listopada, 2019

Nie sięgając lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to doszło, jak stwierdziła ówczesna Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej do nie do końca precyzyjnego sprzedania udziałów MPGK w Dąbrowie Górniczej, ostatnio o Albie MPGK pisałem w związku z interpelacją dot. wyników finansowych spółki oraz projektem uchwały Pana Prezydenta o zakupie kolejnych udziałów w zamian za aport kolejnych hektarów do spółki, w której jako Gmina mamy 48,92%! Jak już wiemy od poprzedniego lewicowego Prezydenta Pana Z. Podrazy (SLD) niewiele w związku z taką ilością udziałów w tej Spółce możemy. Aby nie być gołosłownym co do historii, fragment ustaleń Komisji Rewizyjnej z 1997 r.:

„[…] Stwierdzamy, że nieprecyzyjnie została napisana umowa Zbycia-Nabycia części udziałów. Niezrozumiałym zwłaszcza jest fakt obniżenia kapitału Spółki MPGK 10.745 mln. st. zł. do 6500 mln. I przy tym zaistniała druga nieprawidłowość, a mianowicie Zarząd wogóle nie zajmował się umową, a Panowie Klimczyk i Duś nie mieli umocowania w postaci uchwały Zarządu Miasta.

Wynikła w tym okresie druga poważna nieprawidłowość, firma Bisnes Consulting z Katowic wyceniła udziały na 102 zł za sztukę, natomiast przedstawiciele gminy we władzach Spółki postanowili, że kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił jak podano wyżej 6500 mln. i dzieli się na 13000 udziałów po 50 zł. każdy.[…]”

Całość znajdziesz Drogi Czytelniku tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33891#more-33891.

W związku z brakiem działań (przynajmniej wg nas) ze strony Miasta, w stosunku do monopolu, jaki wytworzył się po 1996 roku w Dąbrowie Górniczej w temacie odpadów i śmieci, wystosowaliśmy do podmiotu-spółki kapitałowej, w którym mamy prawie 50% udziałów następujące pismo:

Radny Grzegorz Jaszczura

Radny Jerzy Reszke

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Zarząd

 1. Starocmentarna 2
  41-300 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy: kalkulacji ceny na odbiór odpadów

Na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym zwracamy się z wnioskiem o przekazanie następujących informacji:

 1. Jaka jest cena odbioru odpadów od gminy Dabrowa Górnicza? Prosimy o podanie ceny oraz jej pełnej kalkulacji z uwzględnieniem wartości wszystkich składników, stanowisk kosztowych oraz marży zysku.
 2. Na jakie składowiska stałe są przekazywane odpady z terenu Dąbrowy Górniczej? Jak jest cena odbioru?
 3. Czy w Dąbrowie Górniczej są czynne składowiska odpadów?
 4. Z iloma gminami spółka posiada umowy odbioru odpadów i jakie są ceny w każdej gminie oraz ilości przyjmowanych odpadów (według asortymentów)?
 5. Jakie odpady, w jakich asortymentach i w jakiej cenie są przekazywane do innych odbiorców odpadów? Do których i w jakich ilościach?
 6. Czy było przeprowadzone badanie terenu spółki i otoczenia na skażenie drobnoustrojami, grzybami, itp.? Prosimy o udostępnienie prac badawczych.
 7. Jak są odprowadzane ścieki z zakładu?
 8. Czy na terenie spółki były pożary?
 9. Ile skarg na uciążliwość zapachową zakładu było składanych przez mieszkańców?
 10. Ile było kontroli zakładu przez gminę i instytucje ochrony środowiska? Prosimy o udostępnienie wyników kontroli?
 11. Jaki był wynik finansowy spółki w latach 2010-2018 (prosimy o podanie wyników finansowych w poszczególnych latach)?

I nadeszła listem poleconym odpowiedź (nawiasem pisząc do wiadomości Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej, po co?), w której m.in. dowiadujemy się, że wg Alby MPGK Sp. z o.o.:

„[…] Spółka wskazuje, że nie należy do kręgu podmiotów, względem których ma zastosowanie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym tj. uprawnienie radnych do żądania informacji, dokumentów oraz wstępu do pomieszczeń (a ten ustęp art. 24 brzmi następująco: W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.” Wydaje się, że ktoś tu kogoś ma za idiotę – przyp. mój). Miasto Dąbrowa Górnicza nie jest większościowym wspólnikiem spółki, a zatem Spółka nie stanowi spółki gminnej. […]

I dalej:

„[…] W pozostałym zakresie wnioskowane informacje nie podlegają udostępnieniu po pierwsze z uwagi na brak zastosowania wskazanego trybu względem Spółki, a ponadto z uwagi na fakt, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki podlegającą ochronie na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.[…]”.

(To ciekawe!, wg nich Spółka nie stanowi spółki gminnej (mamy 48,92% udziałów). Jaki sens był w takim razie w zakupie nowych udziałów za działkę gminną o pow. prawie 2 ha (19352 m2), po 46,5 zł/m2 netto?, wartej w sumie wg wyceny rzeczoznawcy 1.107.369,00 zł?, na sesji w dniu 11.09.2019 r.? Nie rozumiem! Pan Prezydent nie potrafił mi tego wytłumaczyć na sesji, może jakiś lewacki radny wie? – przyp. mój).

Komentarze

2 komentarze do “Alba MPGK Sp. z o.o.”

 1. Dąbrowiak, 7 lis 2019 o 16:11

  Należało by pozyskać opinię prawną czy Alba ma tutaj rację coś dziwne tłumaczenie.

 2. mit, 8 lis 2019 o 8:19

  Może prawo dla Niemców jest inne w Polsce?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie