wnioski budżetowe na 2021

Kategorie: Aktualności   | 6 lipca, 2020

Tradycyjnie na półrocze składane są do Prezydenta Miasta wnioski budżetowe na następny rok budżetowy. Z lekkim poślizgiem dzisiaj podaję wnioski radnych Klubu Radnych PIS.

Muszę zaznaczyć, że są pewne symptomy poprawy działań Prezydenta, a to już dużo, jak na zlewicowaną Dąbrowę Górniczą, ze zlewicowaną Radą Miejską (SLD-POKO-TPDG).

Prezydent Miasta Marcin Bazylak / Komisja Budżetowa Rady Miejskiej

Dąbrowa Górnicza

Dot.: wnioski budżetowe na 2021 rok

Jako Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wnioskujemy o uwzględnienie następujących inwestycji finansowych i remontowych w naszym mieście w planie budżetowym na 2021 rok i w WPF finansowanych z budżetu miasta z ewentualnym dofinansowaniem z programów rządowych i unijnych:

 1. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej PODLESIE-WSCHÓD, jako efekt połączenia ulicy Podlesie z ulicą Tworzeń/Torową (na wprost bramy towarowej nr 7 ArcelorMittal Poland) poprzez budowę wiaduktu nad torami PKP (nie rozpoczęta inwestycja centralna podczas budowy Huty Katowice (obecnie Huty ArcelorMittal), istniejąca także w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej s. 180 i 191 jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym 10KDZ oraz jako początek ciągu komunikacyjnego przez Torową do ulicy Puszkina – opracowanie rozpoczęte w 2014 r.).
 2. Budowa centralnego skweru dzielnicowego przed dawnym dworcem Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce wyposażonego w strefę aktywności mieszkańców, parking i tężnię oraz alejki i ławki oraz obejmującego budowę drogi do planowanego tunelu od dawnego dworca.
 3. Realizacja Programu Badań Środowiskowych i Zdrowotnych dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.
 4. Kompleksowe odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego i pionowego na drogach w mieście, wypracowanie sposobu naprawy doraźnej przełomów zimowych.
 5. Poprawa oznakowania szlaków turystycznych oraz uporządkowanie ścieżek (wycinka z wykarczowaniem pniaków i usunięcie kamieni) na terenie Dąbrowy Górniczej, w szczególności Szlaku Powstańców 1863 r., Szlaku Kruszcowego, Szlaku Metalurgów i Szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej. Reaktywacja i wytyczenie nowej trasy Szlaku Zamonitu na terenie Dąbrowy Górniczej (od granicy z gminą Łazy do stacji PKP Dąbrowa Górnicza Ząbkowice).
 6. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu przedłużenia ul. Tysiąclecia (za DK94) z ul. Staszica i drogi wjazdowej na Wschodnią obwodnicę GOP.
 7. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. ul. Staszica i Starocmentarnej z ul. Wojska Polskiego.
 8. Przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i Rodzinnej oraz budowa obwodnicy do Euroterminalu (ze Sławkowem) w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Fabrycznej i ul. Strzemieszyckiej.
 9. Ekrany dźwiękochłonne przy DK94 oraz w okolicy ul. Białostockiego i na wiadukcie nad ul. Jamki.
 10. Wykonanie ułożenia kostki brukowej na wjazdach i dojazdach do domów przy ulicy Rudnej oraz na dojeździe do domów przy drogach dojazdowych do ulicy (dokończenie inwestycji).
 11. Budowa ronda i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej z Koksowniczą.
 12. Remont ulic w dzielnicy Okradzionów: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa oraz w dzielnicy Łęka ulic: ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.
 13. Budowa ścieżek rowerowych z centrum miasta do dzielnic: Strzemieszyce, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Antoniów.
 14. Budowa drogi łączącej dzielnicę Ratanice z Mariankami oraz kompleksowy remont drogi i utwardzenie poboczy na ul. Ratanice w Ratanicach.
 15. Remont ulic (nawierzchnia i budowa chodników jeżeli nie ma): Kruczej, Myśliwskiej, Białostockiego, Podlesie, Kuźnica Błędowska, Stacyjnej od dworca. Składowej, Głównej, Zagórcze, Zagrabie, Zagórze, Transportowa, Fabryczna, Grzybowa, Hotelowa (za przejazdem) i Przełajka.
 16. Budowa Ronda w Błędowie na skrzyżowaniu ul. Laskowej z ul. Przelotową i Białej Przemszy ( bezpieczny wyjazd z i na Okradzionów) oraz Ronda na skrzyżowaniu ul. Laskowa z ul. Wypaleniska ( bezpieczny wyjazd z i na Błędów).
 17. Kanalizacja przy ul. Puszkina, ul. Ząbkowicka z wymianą rur azbestowych i remontem nawierzchni i dobudowaniem chodników. Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni ul. Środkowa.
 18. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Koksowniczej.
 19. Budowa centrum sportu i torów rowerowych na terenie po oczyszczalni w Strzemieszycach (jeżeli nie uzyska akceptacji w budżecie obywatelskim).
 20. Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza od ul. Oddziału AK Ordona.
 21. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w niebezpiecznych miejscach.
 22. Rozbudowa monitoringu hałasu poprzez umieszczenie dodatkowych punktów pomiarowych.
 23. Modernizacja chodnika łączącego budynki przy ulicy Cieszkowskiego 14 i 16.
 24. Budowa dodatkowego wjazdu na ulicę Cieszkowskiego od strony Intermarche.
 25. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia bloków 15, 17, 19, 21.
 26. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Tysiąclecia 4 (między blokami 4 i 6) w Gołonogu.
 27. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia od strony byłego banku BP PKO w Gołonogu.
 28. Utwardzenie uliczek dojazdowych: do posesji przy ul. Grabowej oraz uliczek pobocznych od ul. Hallerczyków w dzielnicy Sikorka.
 29. Przywrócenie wydarzenia w postaci Międzynarodowego Pikniku Country, (proponowany termin koniec czerwca 2021 r.).
 30. Budowa basenu przy jednej ze szkół na terenach zielonych, np. w Błędowie lub Łośniu.
 31. Budowa nowego parkingu samochodowego na osiedlu Tysiąclecia w rejonie obiektu sportowego (kort tenisa ziemnego) strona wschodnia.
 32. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w dzielnicy Łazy Błędowskie oraz w Błędowie na całej długości ulicy Żołnierskiej.

                Prosimy o informację, jeżeli wnioski nie zostaną przyjęte, kiedy zaproponowane zadania zostaną wykonane oraz o informację w stosunku do których wniosków wystąpiono o dofinansowanie z programów rządowych.

Nie będę komentował poszczególnych punktów. Niektóre z nich mają długą historię. Punkty: 4, 7 czy 29 są na dobrej drodze do realizacji.

Tak było w ubiegłych latach:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49609#more-49609,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=46213#more-46213,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42398#more-42398,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33373#more-33373.

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34138#more-34138.

Komentarze

2 komentarze do “wnioski budżetowe na 2021”

 1. Roman, 6 lip 2020 o 20:38

  Jedno jest pewne, tej masie dąbrowskiej wszystko jedno komu służy, sowietom czy niemcom.

 2. mieszkaniec Staszica, 9 lip 2020 o 7:06

  Witam
  A na naszej dzielnicy zero inwestycji .Ostatnio zawalił się kanał na ulicy Poleśnej .nasze wodociągi naprawiają tylko ten odcinek kanalizacji. resztę będą wymieniać dopiero jak się dalej zawali’

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie