co z nielegalnym po. dyrektora w ZCOSS?

Kategorie: Aktualności   | 21 sierpnia, 2018

Od dłuższego czasu zarówno ja, jak i dąbrowskie media nielewackie podnosiły problem nielegalnego po. dyrektora w ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Zobacz także. Moje dociekania trwały dobrych kilka lat i jak często to bywa, jednak w końcu ktoś mi przyznaje rację. Mimo, że przez pewien czas wojewoda (i chyba jego nadzór prawny) pozostawał odporny na wiedzę, prawie że jak Pan Prezydent Z. Podraza (SLD), to jednak stało się.

W końcu Zarządzenie Nr 679/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora szpitala miejskiego w Dąbrowie Górniczej w całości zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przez Wojewodę Śląskiego!!!

Fragmenty Uzasadnienia skargi Wojewody:

[…] W przekonaniu organu nadzoru przedmiotowe zarządzenie zostało wydane z istotnym naruszeniem prawa.

[…] Przeprowadzone przez organ nadzoru postępowanie wyjaśniające pozwoliło ustalić, że Pan Zbigniew Grzywnowicz ma powierzone pełnienie obowiązków Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej (aktualnie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego W Dąbrowie Górniczej) od dnia 5 listopada 2007 r. do czasu pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przez Pana Zbigniewa Podrazę. Jak wynika z pisma Pani Iwony Krupy – Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr WS.2120.21.2017 „od 11.04.2007 roku Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej powołał na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej lek. med. Zbigniewa Grzywnowicza do czasu trwania V kadencji Sejmu RP, a następnie z dniem 5.11.2007 roku powierzono mu funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala do czasu pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przez Pana Zbigniewa Podrazę”. Zatem, wobec dalszego pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przez Pana Zbigniewa Podrazę zarządzenie to obowiązywało od 5.11.2007 r. co najmniej do dnia sporządzenia niniejszej skargi.Jak wynika z powyższego stanu faktycznego na mocy Zarządzenia Nr 679/07 Prezydent Miasta Zbigniew Podraza nie powierzył stanowiska Dyrektora Szpitala Panu Z. Grzywnowiczowi, lecz funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala. Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż instytucja „powierzenia funkcji pełniącego obowiązki” nie znajdowała oparcia na gruncie przepisów prawa, ani na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ani ustawy o samorządzie gminnym.

Warto zauważyć, że również przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) nie przewidują możliwości powierzenia funkcji pełniącego obowiązki dyrektora w podmiotach leczniczych. 

[…] Na uwagę zasługuje także i to, że Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej powierzając w dniu 5 listopada 2007 r. pełnienie obowiązków dyrektora Szpitala nie działał w zgodzie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, skoro jego zamiarem było powierzenie tej funkcji do czasu pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przez Pana Zbigniewa Podrazę. V Kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego zakończyła się jesienią 2010 r., gdy tymczasem wspomniany przepis K.p. umożliwia powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

W świetle powyższego, Zarządzenie Nr 679/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 5 listopada 2007r., należy uznać za sprzeczne z prawem, co czyni wniesienie skargi w sprawie stwierdzenia jego niezgodności z prawem w pełni uzasadnionym i koniecznym.

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego

Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru

Prawnego

Iwona Andruszkiewicz

Załączniki: 

– Zarządzenie Nr 679/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie powierzenia funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

– pismo Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 19.12.2017 r. Nr WS.2120.21.2017 

– upoważnienie 

– odpis skargi 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (10.08.2018 r.) ponownie rozszerzyłem wątpliwości, a w wypadku po. Dyrektora pewność o nielegalności, co do funkcji pielęgniarek oddziałowych, składając interpelację wspólnie z radnym J. Reszke:

Szanowny Panie Prezydencie,

składamy na Pana ręce wniosek o przedstawienie następujących informacji przez pełniącego obowiązki dyrektora szpitala miejskiego w Dąbrowie Górniczej Pana Zbigniewa Grzywnowicza:

Kiedy planowane są konkursy na stanowiska pielęgniarki naczelnej oraz pielęgniarek oddziałowych w naszym szpitalu, które do tej pory pełnią obowiązki na tychże stanowiskach – nie spełniając tym samym warunków art. 49 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej?

Oczekujemy odpowiedzi od Pana  Z. Grzywnowicza, gdyż zgodnie z art. 49 ust. 2 tej ustawy „konkurs na pozostałe stanowiska ogłasza kierownik”, tj. w tym przypadku p.o. dyrektora.

Przypominamy w tym miejscu, iż

– po pierwsze – art 49 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stanowi, że:

„Konkursy na stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

1.     W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:

1.     kierownika;

2.     zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;

3.     ordynatora;

4.     naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;

5.     pielęgniarki oddziałowej.

2.     Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska – kierownik.”

Po drugie – przepis art. 42 § 4 Kodeksu pracy mówi o tym, że pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić jednak jedynie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę, jeżeli spełnione zostaną łącznie n/w warunki

jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy,
praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,
wykonywanie innej pracy nie trwa dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym,
świadczenie innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

Wydaje się oczywistym, że w przypadku pełniących obowiązki pielęgniarki naczelnej oraz pielęgniarek oddziałowych takie warunki nie zostały spełnione.

Grzegorz Jaszczura

Jerzy Reszke

Zobaczymy co z powyższego wyniknie. Niestety mimo zapewnień w odpowiedziach na interpelacje Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), o tym że jest w tym wypadku wszystko zgodnie z prawem można mieć wątpliwości co będzie z działaniami i podpisami „po dyrektora”?

Komentarze

4 komentarze do “co z nielegalnym po. dyrektora w ZCOSS?”

 1. Dąbrowiak., 21 sie 2018 o 12:41

  Zasadne jest pytanie po co są w Urzędzie Miejskim Radcy Prawni skoro takie zarządzenie przeszło z naruszeniem prawa.Czy Panu Prezydentowi jest nie wstyd że jako były dyrektor tego Szpitala dopuszcza do takich sytacji.Pan Prezydent skompromitował się na całego tym Zarządzeniem i jego prawnicy.Zobaczymy jakie stanowisko Sąd Administracyjny zajmie w tej sprawie.Brawo dla Pana jako Radnego bo nikt z Radnych nie zajmuje się tak dogłębnie sprawami jak Pan.

 2. KRZYSZTOF, 21 sie 2018 o 20:53

  RADCY PRAWNI TO WIELKA ŚCIEMA ,CZĘSTO ODWRACAJĄ KOTA OGONEM I ŁAMIĄ W TEN SPOSÓB PRAWO -ZAPEWNE IM WOLNO,BYWA TEŻ TAK ŻE SĄ CIEMNI,JEDEN Z JAK UWAŻAM RADCÓW OKŁAMAŁ SĄD ADMINISTRACYJNY BY UKRYĆ DOKUMENT KTÓRY BYŁ W URZĘDZIE A DOKUMENT TEN UJAWNIAŁ OSZUSTWO DZIECI I RODZICÓW NA TLE FINANSOWYM NA ZIELONEJ SZKOLE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ […] .POZDRAWIAM

 3. Dąbrowiak., 23 sie 2018 o 14:19

  Przeważni Radcy Prawni UM stosują wykładnię prawo w swoją stronę aby było ono dobre dla Prezydenta Podrazy i Urzędu.Sporo funduszy dostaje też Kancelaria Prawna która obsługuje UM ma kontrakt podpisany.A widać jakie słabe efekty jej pracy.

 4. Aktualne (?) długi Szpitala oraz zobowiązania, które przygniotą budżet Gminy - Rolowana Dąbrowa, 18 wrz 2018 o 16:12

  […] im. S. Starkiewicza, albowiem w kontekście opieki zdrowotnej dla Mieszkańców naszego miasta i nielegalności po. dyrektora jako po. dyrektora szpitala jest to b. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie