Protesty wyborcze

Kategorie: Aktualności   | 10 grudnia, 2010

20101205895Zastrzeżenia co do przebiegu wyborów samorządowych, szczególnie do Rady Miasta (w 1 turze wyborów) były już w dniu wyborów olbrzymie. Osobiście, mimo że nie kupowałem głosów, uważając, że jeżeli Wyborcom nie podobają się moje poglądy, pozostanie mi po prostu więcej czasu dla Rodziny, zastrzeżenia też mam. Dziwnie duża ilość głosów nieważnych jest faktem.  Nie chodzi o to, że nie stać mnie na płacenie 40 zł za głos i następnie odbicie sobie tego przez rok dietą, najwyższą w okolicy, a wyśrubowaną przez lewaków, których znowu wybrano do Rady Miasta. Chodzi o to, że nie śmiałbym obrażać Wyborców propozycją kupienia głosu!!! Mój głos z kolei, przykładowo jest wart tyle, że lewica w Dąbrowie G. go jeszcze nie kupiła i nie kupi (oferty oczywiście miałem). Zresztą prosiłem kiedyś na Komisji Rady Miasta i sesji o nie głosowanie na mnie przez komunistów, ponieważ nigdy nie będę ich interesów pilnował i to w żadnym gremium!

Tyle protestów wyborczych pewnie w tym postkomunistycznym okręgu sosnowieckim jeszcze nie było. Osobiście mam pewne doświadczenie, ponieważ złożony przeze mnie protest wyborczy w 2005 roku, gdy startowałem z Platformy Janusza Korwin-Mikke do Sejmu RP, a oszukano nas (konkretnie pana D. Kmiotka) w komisji obwodowej nr 64 w Strzemieszycach, przy ul. Obrońców Pokoju, wygrałem w Sądzie Najwyższym.

Teraz treść jednego z protestów wyborczych dotyczących ich sfałszowania w Dąbrowie Górniczej w wyborach samorządowych:

P r o t e s t  W y b o r c z y

Na podstawie regulacji: Art. 58 Ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o r a z:

Art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta[ tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 176 z 2010r. poz.1191] niniejszym składam protest wyborczy przeciwko:

● ważności wyborów do:

√ Rady Miasta Dąbrowa Górnicza

●oraz ważności wyborów na

√ Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza (I tura)

z powodu wysokiego prawdopodobieństwa dopuszczenia się czynów zabronionych ( przestępstw) przeciwko wyborom stypizowanych w przepisach art. 248 pkt 1,2,3, i 4 k.k.

art. 250a § 1 i§ 2 k.k.

art. 271 § 3 k.k. [ fałszerstwo intelektualne – poświadczenie nieprawdy]

Przedstawiając pod rozwagę wysokiego Sądu powyższe zarzuty wnoszę o :

1/ orzeczenie nieważności wyników wyborów prezydenckich w I turze

2/ orzeczenie nieważności wyboru radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w okręgach 2, 3, i 5.

3/ stwierdzenie wygaśnięcia mandatów radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w okręgach 2,3, i 5.

4/ wydanie postanowienia o przeprowadzenie ponownych wyborów prezydenckich i do rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w okręgach 2,3,i 5.

5/ przeprowadzenie dowodów z przesłuchań  jako świadków w sprawie, osób jak poniżej:

1/ Tadeusz Strzelecki- wnioskodawca- na okoliczność analizy porównawczej wyników wyborów prezydenckich w latach 2002, 2006, i 2010 I tura na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Górnicza

2/ Halina Głowacka zam. Dąbrowa Górnicza […]

3/ Wiesława Moraczewska zam. Dąbrowa Górnicza […]

4/ Bartosz Straszak zam. Dąbrowa Górnicza […]

5/ Robert Warwas zam. Dąbrowa Górnicza […]

na potwierdzenie opisanych poniżej okoliczności:

– wywiadu sądowego w Komendzie Miejskiej Policji na okoliczność ustalenia przyczyn interwencji Policji w rejonie Przedszkola nr 6 w Dąbrowie Górniczej, a także na okoliczność prowadzenia czynności wyjaśniających w/s doniesień o „kupowaniu” głosów wyborczych

6/ Andrzej Kościelniak zam. Dąbrowa Górnicza […]

na okoliczność oświadczeń lustracyjnych radnego p Kazimierza Woźniczki

7/ Tomasz Pasek – radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  na okoliczność  oświadczeń lustracyjnych p Kazimierza Woźniczki

8/ Małgorzata Rzepka zam.   Dąbrowa Górnicza […] na okoliczność nieprawidłowości w liczeniu głosów  w Okręgu Wyborczym nr 3 w Dąbrowie Górniczej

Ponadto wnoszę o włączenie do akt protestu i uwzględnienie ich w trakcie rozpoznania sprawy dowodów załączonych  do protestu.

W n i o s k o d a w c a Tadeusz Strzelecki

Wykaz załączników

1/ analiza wyników wyborów  na 7 arkuszach

2/ Protest wyborczy  Haliny Głowackiej na 2 arkuszach

3/ Protest wyborczy Bartosz Straszak na 2 arkuszach

4/ incydenty wyborcze – kupowali głosy na 2 arkuszach

5/ oświadczenie Romualda Michy na 2 arkuszach

6/ przesłanki nieprawidłowości w okręgu 3 na arkuszach

7/ protest wyborczy Andrzej Kościelniak na 6 arkuszach

8/ protest wyborczy Grzegorz Jaszczura  na 8 arkuszach

9. Informacja prasowa z Gazety Polskiej na 2 arkuszach

Tadeusz Strzelecki

U Z A S A D N I E N I E

W ramach uzasadnienia skali –rozmiarów skutków naruszeń  podniesionych zarzutów przywołuje się analizę porównawczą wyników wyborów prezydenckich przeprowadzonych  na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2002, 2006, 2010 (I tura)

Analizę oparto na danych Państwowej Komisji Wyborczej dostępnych na stronach internetowych, jako instrumentarium  użyto algorytmu  proporcjonalnościowego  pozwalającego sprawdzić  dane dotyczące frekwencji wyborczej i liczby uprawnionych  do głosowania  do poziomu porównywalności  umożliwiającej  przeprowadzenie analizy komparatywnej wyników głosowań w poszczególnych latach.

Skala różnic liczby głosów uzyskanych przez kandydatów, którzy  w 2010 r. wg PKW przeszli do II tury wyborczej  na tle lat ubiegłych  jest tak znaczna,  iż zmienia zupełnie relacje  i układ  II tury wyborczej  co wskazuje obiektywnie, iż nie da się wykluczyć  fałszerstwa wyborczego.

A jeśli tak to jego rozmiar i różnorodność  metod fałszerstwa – kupowanie głosów, manipulacje obliczeniowe (patrz okręg 3 dowód 6  na 3 arkuszach) i prawdopodobna produkcja głosów nieważnych  doprowadziły do wirtualnego  zwycięstwa w relacji I miejsce : II miejsca = 41,81% : 24,91 %

Podobnie sytuacja wygląda w wyborach do Rady Miasta  gdzie w okręgach 2,3 i 5 dopuszczano się nagminnie kupowania głosów, manipulacji obliczeniowych i „produkcji” głosów nieważnych  na dużą skalę jak wskazuje przedstawiona analiza (cyfry nie mówią, ale są wymowne).

Odrębnym zagadnieniem jest przypadek radnego K. Woźniczki, który bezspornie dopuścił się działań wypełniających przesłanki czynu zabronionego  stypizowanego w art. 271§ 3 k.k.  zatajając przed wyborcami fakt, iż był  współpracownikiem służby bezpieczeństwa PRL [ patrz dowody w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział Katowice].

Okoliczność tego rodzaju należało objąć protestem tym bardziej, iż Przewodnicząca Rady Miasta p. Agnieszka Pasternak  zignorowała informacje o zaistnieniu takiej rozbieżności  w złożonych zeznaniach lustracyjnych  i dopuściła radnego K. Woźniczkę  do zaprzysiężenia  w dniu 2 grudnia 2010 r. bez wyjaśnienia ze strony radnego i Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Katowicach (patrz dowód 7 na 6 arkuszach).

Biorąc pod uwagę podniesioną argumentację ugruntowaną  dowodowo niniejszy protest należało skierować do rozpatrzenia i decyzji Sądu.

Nie bez znaczenia dla rozpoznania protestu winien mieć załączony Wyrok Sądu Najwyższego w/s protestu wyborczego z roku 2005 z terenu Dąbrowy Górniczej. Wskazuje to, iż nadużycia prawa wyborczego zaczynają w Dąbrowie Górniczej być normą, którą należy zlikwidować przez np. powtórzenie wyborów.

w n i o s k o d a w c a

Tadeusz Strzelecki

Komentarze

17 komentarzy do “Protesty wyborcze”

 1. M., 10 gru 2010 o 9:41

  Tak trzymać, nie dać im odetchnąć!

 2. informator, 10 gru 2010 o 12:58
 3. Sprawiedliwy, 10 gru 2010 o 13:31

  Kupowanie głosów przez miernoty którym bardzo się podoba grzać d…w RM w DG jest powszechnie znane. Wszyscy przymykają na to obrzydliwe zjawisko oczy i udają że się nic nie stało. Skutek tego jest bardzo opłakany, bo te same, nic nie warte osoby dalej zasiadają przy korycie i te du..lizy patrzą tylko jak tu znowuż wyślizgać mieszkańców i pilnują tylko aby ich koryto zawsze było pełne. Wiele z tych osób nie ma za grosz wstydu i honoru bo dla nich liczy się tylko uległość do Prezydenta i ich sałata.

 4. do Sprawiedliwego, 10 gru 2010 o 16:10

  rzeczywiście tak jest.

 5. magdadrek, 10 gru 2010 o 21:35

  Nie którzy radni nie mogą przyjąć porażki na klatę! Ale dlaczego Pan Panie Grzegorzu nie może się pogodzić z wynikami demokratycznego głosowania?

 6. Popieram, 11 gru 2010 o 11:36

  Trzeba walczyc o sprawiedliwosc. Nie mozna pozwolic, by oszusci rzadzili miastem

 7. do magdadrek, 13 gru 2010 o 8:42

  a gdzie ty tu widzisz demokrację?

 8. iti, 13 gru 2010 o 12:06

  Fajny słup ogłoszeniowy.

 9. magdadrek, 13 gru 2010 o 17:02

  A widzę demokrację! Np wybraliśmy prezydenta miasta demokratyczną metodą w bezpośrednim głosowaniu! Czy się komuś to podoba czy nie większość osób, które poszły do urn zagłosowały na obecnego prezydenta. Przypominam zwycięstwo ponad 8 tysiącami głosów. A Ci, którzy nie poszli mają teraz najwięcej do powiedzenia. Przypominam również, że Pan Grzegorz nie jest teraz radnym bo uzyskał mniej głosów niż jego kolega/konkurent z 10 miejsca na liście. I tu właśnie widzę demokrację!

 10. do magdadrek:, 14 gru 2010 o 8:30

  do magdadrek. Chodziło mi o demokrację w kontekście kupowania głosów itp fałszowaniu wyników! Podraze wybrali Ci co byli na wyborach i tyle. Reszta wyborców nie zagłosowała na Podraze, czyli zdecydowana większość.

 11. Sprawiedliwy, 14 gru 2010 o 12:17

  Do magdadrek:, Nie wiem z czego się tak cieszysz i piszesz jakieś bzdury o demokracji.Podraza to taki gospodarz że „Anioł”z „Alternatywy 4” był o wiele lepszy. Zauważ jakimi ludźmi się otacza i kto rzeczywiście rządzi w DG. Na Podrazę głosował czerwony elektorat którym dalej się wydaje, że żyją w kraju pod przewodnictwem PZPR i tutaj już się nie ma z czego cieszyć.

 12. iti, 14 gru 2010 o 13:19

  extra słup ogłoszeniowy, taki że aż oczy się cieszą!

 13. informator, 14 gru 2010 o 13:28

  „Wybory sfałszowały się same, a przejawem tego fałszu jest ponad 3 miliony nieważnych głosów, w tym prawie dwa miliony nieważnych głosów oddanych w wyborach do sejmików województw” – uważa Wojciechowski.
  Twierdzi, że wynik wyborów samorządowych mógłby być „zasadniczo” inny. „Trzeba coś zrobić, żeby wybory przestały się samofałszować. Dość tego wypaczania demokracji” – zaapelował europoseł. I zapowiedział, że na dzisiejszej konferencji prasowej PiS przedstawi propozycje do procedowanego aktualnie w Senacie kodeksu wyborczego, uchwalonego już przez Sejm.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/europosel-pis-wybory-sfalszowaly-sie-same,1,4081338,wiadomosc.html

 14. dobry, 20 gru 2010 o 14:07

  jestem ciekaw kiedy „niezależne” sądy zaczną niezależnie orzekać?

 15. informatyk, 20 gru 2010 o 15:06

  Na forach pojawiło się nowe pojęcie wyborcze: podrazowywanie.

 16. informator, 14 lip 2011 o 15:48
 17. informator, 14 lip 2011 o 15:49

  „Kilkaset wypełnionych kart do głosowania z zeszłorocznych wyborów samorządowych znaleziono podczas przeszukania samochodu byłego komendanta policji z warszawskiej Białołęki – poinformowano w stołecznej prokuraturze. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo biznesmena.
  Policjanci przeszukali samochód i znaleźli pakiet kart do głosowania z opisem wskazującym, że były one załącznikiem do protokołu wyborczego”

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie