hałda odpadów – problem!

Kategorie: Aktualności   | 10 czerwca, 2021

To, że od 12 maja tr. nie pisałem o hałdzie odpadów hutniczych Lipówka w Strzemieszycach Małych nie świadczy o tym, że nic się nie dzieje w temacie. Przypomnę, że pisałem wtedy: hałda odpadów – dociekamy. Złożona została (11.05.2021 r.) kolejna, napisałbym, że n-ta interpelacja w tej sprawie do Pana Prezydenta Miasta, ale niestety urzędnicy nie chcą pęknąć, mimo, że fakty świadczą coraz bardziej przeciwko nim. Nie odpuszczają, a ich brak logiki w odpowiedziach i nie panowanie nad tematem jest aż śmieszne, tylko trzeba się w to wgłębić.

Do prywatnego przedsiębiorcy, w tym wypadku ArcelorMittal Polska S.A., nie można mieć pretensji, przecież pilnują swojego biznesu, ale urzędniki są opłacani z naszych podatków!!!, co chciałbym podkreślić. A tu widzę duży problem w tym czy rzeczywiście reprezentują interesy budżetu Naszego Miasta. Poważnie!

Zacytujmy fragment odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta M. Bazylaka (sygnowany przez III Z-cę Prezydenta Miasta Pana W. Kędzię) na wo. interpelację (BRM.0003.893.2021):

„[…] obciążono ARCELORMITTAL POLSKA S.A. za faktyczne bezumowne korzystanie z gruntu części działki ozn. nr geod. 882/13 karta mapy 9 o powierzchni 1013 m2 stawką 2,15 złotych za 1 m2 netto, we wskazanych czasookresach.

[…] Teren objęty powołanymi umowami był wykorzystywany przez najemcę zgodnie z jej celem, zatem nieuprawnionym jest twierdzenie, że zostały one zawarte z naruszeniem prawa (nie rozumiem, a gdzie było takie stwierdzenie? Zapytywaliśmy przykładowo w omawianej interpelacji:

„4. Czy przewiduje Pan Prezydent konsekwencje służbowe dla osób?, które podpisywały umowy najmu gruntu gminnego niekorzystne dla budżetu i Mieszkańców Naszego Miasta, tj. umów:

WGN-I.6845.4.30.2020 z dnia 01.07.2020 r.: Bożena Borowiec – II Z-ca Prezydenta Miasta i Agnieszka Wajda – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.23.2017 z dnia 01.08.2017 r.: Marcin Bazylak – I Z-ca Prezydenta Miasta i Wioletta Sawicka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

WGN-I.6845.4.23.2014 z dnia 05.08.2014 r.: Henryk Zaguła – I Z-ca Prezydenta Miasta i Wioletta Sawicka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

WGN-I.6845.4.16.2011 z dnia 29.04.2011 r.: Henryk Zaguła – I Z-ca Prezydenta Miasta i Joanna Wartak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.”?

– przyp. mój).

Dodatkowo wyjaśniam, że odpowiedzi na pytania kto i w jakim zakresie odpowiada za teren składowiska wyjaśnione zostały w odpowiedziach na poprzednie interpelacje.” (nie rozumiem, pytaliśmy bowiem j.w., rozumiem, że załączników graficznych podnajmowanego terenu nadal nie będzie, to niedobrze! – przyp. mój).

Ale okazuje się, że jest jeszcze gorzej. Okazuje się, że obciążenie za bezumowne korzystanie z gruntu części działki ozn. nr geod. 882/13 karta mapy 9 o powierzchni 1013 m2 stawką 2,15 złotych za 1 m2 netto nie jest zgodne z odpowiedzią na informację publiczną w tej samej sprawie, gdzie operatem szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, objęta była cała (jak wynika z treści dokumentu) działka – i ta stawka po wyliczeniu wynosi wówczas 0,16 zł netto za metr kwadratowy (78.406,00 zł netto (?) za 13517 m2 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.)??? Chwilowo dla uproszczenia pomińmy problem najmowania części pozostałych działek gminnych przez prywatnego przedsiębiorcę i to od 2008 r.

Muszą Szanowni Czytelnicy przyznać, że to wymaga kolejnej interpelacji, wciąż jeszcze do Pana Prezydenta Miasta. A co dalej?

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie