niegospodarność w Gminie, cz. 1

Kategorie: Aktualności   | 8 kwietnia, 2021

Były interpelacje (08. i 09. 03.2021 r.) dotyczące umów najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A., są i odpowiedzi. Dzisiaj pierwsza z nich. Treść jest kilkakrotnie dłuższa od odpowiedzi. Ale proszę się wysilić i ocenić wysiłek Prezydenta Miasta Pana M. Bazylaka, tym razem sygnowany przez III Z-cę Prezydenta Pana W. Kędzię.

                                                 Dąbrowa Górnicza, dn. 08.03.2021 r.

Grzegorz Jaszczura 

Zbigniew Piątek

Jerzy Reszke

Mateusz Stępień

Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: umów najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A. – 2

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelacje radnego Grzegorza Jaszczury: BRM.0003.681.2020 z dnia 29.09.2020 r., BRM.0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r., BRM.0003.717.2020 z dnia 09.11.2020 r., BRM.0003.741.2020 z dnia 07.12.2020 r., BRM.0003.754.2020 z dnia 29.12.2020 r., BRM.0003.773.2020 z dnia 22.01.2021 r.  

a w szczególności interpelację Klubu Radnych PIS: BRM.0003.790.2020 z dnia 15.02.2021 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 26.02.2021 r.),

prosimy o odpowiedzi na pytania, na które niestety nie udzielił Pan odpowiedzi w odpowiedzi na ostatnią interpelację:

Mianowicie:

1. Kto jest odpowiedzialny za podpisanie z ramienia Gminy Dąbrowa Górnicza w.w. umów najmu działek gminnych, w wyniku których następuje uszczuplenie wpływu do budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza?

2. Czy nastąpi podpisanie aneksu do umowy WGN-I.6845.4.30.2020 z dnia 01.07.2020 r.?

3. Czy Gmina przy potwierdzeniu się zaistniałych błędów w umowach będzie domagała się od kontrahenta uregulowania zaległości wynikających z zajęcia części działek gminnych nie objętych umowami?

Jak w tym kontekście rozumieć odpowiedź Pana Prezydenta, że; „Podmiot za korzystanie z rzeczywistej powierzchni zostanie obciążony zgodnie z przepisami prawa do czasu objęcia jej umową.”?

4. Nadto – czy potwierdza Pan Prezydent fakt, iż podpisanie w/w umów najmu (czterech plus zbrakowana) jest formalnie zgodne z prawem, mimo że brakuje w nich załączników graficznych dokładnie określających przedmiot wynajmu (konkretny wycinek obszaru publicznych działek)? Czy jednak jest to ich wada prawna, powodująca ich nieważność?

Ponadto prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

5. Dlaczego w umowach najmu począwszy od co najmniej 2011 r. (WGN-I.6845.4.16.2011 z dn. 29.04.2011 r.) stawka najmu określona na 2,15 zł + 23% VAT za 1 m2 nie była przy kolejnych umowach waloryzowana, np. o wzrost inflacji wg wskaźnika GUS-u?

Chcieliśmy zauważyć, że w tym czasie wielokrotnie zwiększano Mieszkańcom Naszego Miasta, np. podatki od nieruchomości, argumentując to wskaźnikami inflacji.

Ponadto zwracamy uwagę Pana Prezydenta, że odpowiedź udzielona na naszą interpelację jest nie na temat – „przez lata wynajmowany teren pod składowisko ewoluował, co spowodowało, że skarpa znajdująca się po zewnętrznym jego obrysie zmieniła swój zasięg”, to NIE DOTYCZY zadanych pytań!, gdyż Klub Radnych PIS pytał o działki gminne, a o obrysy składowiska odpadów hutniczych pytał radny Grzegorz Jaszczura w swoich wcześniejszych interpelacjach.

Kolejny raz III Zastępca Prezydenta wykazuje się albo złą wolą, albo brakami wiedzy merytorycznej w udzielanych przez siebie odpowiedziach.

za Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź  (jeżeli można ja nazwać odpowiedzią, akurat na zadane pytania!?) na interpelację jest bardzo zwięzła:

„[…] wyjaśniam, że przekazane do tej pory odpowiedzi oraz załączone umowy najmu do wcześniejszych wymienionych przez Panów siedmiu interpelacji, zawierają w sobie informacje na zadane pytania, dlatego proszę o ponowne ich przeanalizowanie. (Jeżeli tak, to odpowiedź na pytanie 1., czyli kto jest odpowiedzialny za podpisywanie umów, które uszczupliły wpływy do budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza brzmi następująco:

WGN-I.6845.4.30.2020 z dnia 01.07.2020 r.: Bożena Borowiec – II Z-ca Prezydenta Miasta i Agnieszka Wajda – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.23.2017 z dnia 01.08.2017 r.: Marcin Bazylak – I Z-ca Prezydenta Miasta i Wioletta Sawicka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

WGN-I.6845.4.23.2014: Henryk Zaguła – I Z-ca Prezydenta Miasta i Wioletta Sawicka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

WGN-I.6845.4.16.2011: Henryk Zaguła – I Z-ca Prezydenta Miasta i Joanna Wartak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Przy czym dla ścisłości faktów Prezydentem Miasta był w latach 2006-2018 Pan Z. Podraza, a od 2018 jest Pan M. Bazylak. – przyp. mój).

(co do pytania 2., to absurdem ze strony Pana Prezydenta jest sugerowanie, że odpowiedź została w jakiś sposób udzielona wcześniej, stwierdzam to po logicznym przeanalizowaniu wcześniejszych pytań i odpowiedzi – przyp. mój).

Odnosząc się natomiast do zarzutu braku waloryzacji stawki czynszu wyjaśniam, że biorąc pod uwagę obowiązujące wysokości stawek czynszu w ościennych miastach (publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej), nie widzę takiej konieczności.” (przy podwyższaniu podatków Mieszkańcom naszego Miasta oni oczywiście taką konieczność widzą, dla mnie skandal! – przyp. mój).

III Zastępca Prezydenta Miasta

Wojciech Kędzia

Nie wiadomo czy się śmiać, czy płakać po takiej odpowiedzi. Ale z drugiej strony można wyciągnąć wnioski dlaczego w mieście jest tak, jak jest!

Komentarze

4 komentarze do “niegospodarność w Gminie, cz. 1”

 1. Dąbrowiak., 8 kwi 2021 o 12:02

  Pewne służby państwowe powinny zająć się tym tematem działek.

 2. antykomunista, 12 kwi 2021 o 19:24

  PAŃSTWO WYDAJE SIĘ BYĆ TEORETYCZNE.

 3. Okiem Jaszczura - Niegospodarność w Gminie Dąbrowa Górnicza? (cz. I) - Rolowana Dąbrowa, 14 kwi 2021 o 10:45

  […] Grzegorz Jaszczura – Blog […]

 4. J23, 15 kwi 2021 o 4:21

  A co na to WIOŚ, RDOŚ, GDOŚ przecież na takie rozszerzenie powinny być decyzje. Czy są?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie