Jeżeli Pan Prezydent M. Bazylak i jego urzędnicy myśleli, że zapomnieliśmy o problemie nieudacznie podnajmowanych przez Urząd Miejski działek gminnych prywatnemu przedsiębiorcy, tj. ArcelorMittal Polska S.A. w Dąbrowie Górniczej, to się pomylili. Skarga na odpowiedzi udzielane mi przez urzędników Pana Prezydenta, co prawda niewiele dała, raczej zostałem wyśmiany w odpowiedzi, mimo, że uważam, że bronię interesów budżetu Mieszkańców Naszego Miasta, ale wielu daje mi prostą radę, że kropla drąży skałę. I tego się trzymajmy! Zobacz także: hałda odpadów – embargo na info! Wydaje się, że lewica (lewaki) mają inne zdanie, ale przecież ani to pierwszy, ani ostatni raz.

Złożyłem kolejną interpelację, ponieważ Pan Prezydent na sesji Rady Miejskiej jakoś tego tematu nie podejmuje. A w tym wypadku milczenie nie jest złotem moim zdaniem. Wspomniałem o tej sprawie na sesji budżetowej w dniu 22.12.2021 r. w kontekście przychodów Gminy Dąbrowa Górnicza. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=58669#more-58669.

A teraz treść interpelacji:

Dąbrowa Górnicza, dn. 16.12.2021 r.

Radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej                  

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka 

dot.: zamiany działek gminnych z ArcelorMittal Polska S.A. w Strzemieszycach Małych

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do sytuacji z ułomnymi umowami najmu gruntu Gminy Dąbrowa Górnicza prywatnemu przedsiębiorcy, tj. ArcelorMittal Polska S.A. w Dąbrowie Górniczej, obejmującymi częściowo tereny hałdy odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych

oraz odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dn. 06.10.2021 r. (nr BRM.0003.1002.2021)

proszę o odpowiedź na następujące kwestie:

1. Czy wystąpił Pan Prezydent do prywatnego przedsiębiorcy, czyli ArcelorMittal Polska S.A. w Dąbrowie Górniczej, który zajął część lub całość działek nie objętych umowami najmu z Gminą Dąbrowa Górnicza z żądaniem zaprzestania prowadzenia działalności do czasu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego poprzez usunięcie odpadów hutniczych, wymiany gruntu wraz z przeprowadzeniem badań potwierdzających osiągnięcie oczekiwanego efektu ekologicznego oraz do osiągnięcia rzędnych sprzed bezumownego korzystania z nieruchomości?

2. W związku z powyższym na jakim etapie na dzień dzisiejszy jest przygotowanie do zamiany nieruchomości między ArcelorMittal S.A. a Gminą Dąbrowa Górnicza? Minęło znowu kilka miesięcy, jak rozumiem, niestety bez wpływów do budżetu miasta z tego tytułu.

3. Czy są już propozycje ze strony prywatnego przedsiębiorcy w jakim rejonie działki chce przeznaczyć na zamianę?

Przypomnę, że umowy wspomniane przeze mnie w pkcie 1 to:

WGN-I.6845.4.30.2020 z dnia 01.07.2020 r., podpisana przez: Bożenę Borowiec – II Z-cę Prezydenta Miasta i Agnieszkę Wajda – Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.23.2017 z dnia 01.08.2017 r., podpisana przez: Marcina Bazylaka – I Z-cę Prezydenta Miasta i Wiolettę Sawicką – Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.23.2014 z dnia 05.08.2014 r., podpisana przez: Henryka Zagułę – I Z-cę Prezydenta Miasta i Wiolettę Sawicką – Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.16.2011 z dnia 29.04.2011 r. podpisana przez: Henryka Zagułę – I Z-cę Prezydenta Miasta i Joannę Wartak – Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Od 01.06.2021 r. doszedł wynajem 1013 m2 działki 882/13 k.m. 9, zgodnie z umową WGN-I.6845.4.14.2021.

Grzegorz Jaszczura

Jest odpowiedź, ale chyba nie do wyżej przedstawionej treści interpelacji? Przynajmniej ja tak myślę. Na pierwsze pytanie odpowiedzi brak. Na drugie zapytanie przy dużej dozie empatii (z gr. „cierpienia”) stwierdzimy, że częściowo jest to odpowiedź.

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 16.12.2021 r. ponownie informuję, że trwają prace mające na celu przygotowanie nieruchomości znajdujących się na terenie hałdy odpadów pohutniczych do zamiany. Jednocześnie prowadzone są uzgodnienia jakie nieruchomości ze strony Spółki będą przedmiotem takiej umowy.

III Zastępca Prezydenta Miasta

Wojciech Kędzia

To wszystko, nawet nie zastosowałem skrótów. W tej sytuacji ponowimy pytanie. Aczkolwiek przecież to mało prawdopodobne, że pytania 1. nie przeczytano. Raczej Pan Prezydent M. Bazylak nie umie na nie odpowiedzieć, a przecież wystarczyłoby odpowiedzieć tak lub nie. Z tym, że wtedy trzeba by się dopytywać dlaczego tak, albo dlaczego nie?, co znowu prawdopodobnie sprawiłoby urzędnikom zbyt poważny problem intelektualny.

Komentarze

2 komentarze do “hałda odpadów hutniczych – umowy najmu c.d.”

  1. Mieszkaniec DG, 11 sty 2022 o 11:42

    Wstyd dla prezydenta Bazylaka jak działa w tej sprawie.

  2. Riki, 11 sty 2022 o 22:33

    Mikroskopijne działania pana Prezydenta

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie