Mieszkańcy Staszica vs. Prezydent Miasta

Kategorie: Aktualności   | 22 stycznia, 2024

Z niewielkim opóźnieniem, chciałbym wspomnieć dzisiaj o spotkaniu zapowiedzianym we wpisie os. Staszica, Mieszkańców os. Staszica w Dąbrowie Górniczej z urzędnikami miejskimi, w tym Prezydentem Miasta  M. Bazylakiem. Spotkanie odbyło się 18 stycznia tr. Byli obecni także: przedstawiciel KMP Straży Pożarnej Ł. Musialik, III Z-ca Prezydenta W. Kędzia, Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury A. Tuczyński, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska M. Janik. Nie było zapowiadanych przedstawicieli PKP, w tym PKP Nieruchomości podlegających już rządowi D. Tuska i prywatnej firmy Autoterminal Sp. z o.o. To tak k’woli ścisłości.

Mieszkańcy zjawili się wg mnie licznie. Niestety, spotkanie prawdę pisząc nie wniosło wiele nowego, aczkolwiek w moim mniemaniu mamy postęp z interpretacją sytuacji ze strony Urzędu Miejskiego. Jest pewne, że parking samochodów umiejscowiony jest przy ul. Południowej na dziko! Jednakże egzekwowanie tego należy do właściciela terenu podnajmowanego Autoterminalowi, czyli jak zrozumiałem PKP Nieruchomości. Niestety to idzie z oporami. Ale obecnie dużo zależy od telefonu Pana Prezydenta do premiera D. Tuska (lewicowa koalicja PO) i załatwieniu problemu.

Dosyć dziwacznie/kuriozalnie wyglądały tłumaczenia przedstawiciela Straży Pożarnej z Dąbrowy Górniczej, wg którego jak dojdzie do pożaru samochodu, to dąbrowska Straż przyjedzie i go ugasi (pech, że skrzyżowanie na Staszicu jest zamknięte na amen i jednak droga nawet z Podlesia trochę dłuższa). Inna sprawa, to czy lepiej gasić (w końcu Straż Pożarna jest utrzymywana z naszych podatków) czy lepiej zapobiec temu poprzez odpowiednie zabezpieczenia?

To samo z pożarem elektryków czy hybryd (których coraz więcej jest tam składowanych), jak się zapali to tylko jeden samochód (?), pożar nie przeniesie się na inne, a już tym bardziej na osiedle! Kontrola Straży Pożarnej właściwie nic nie odkryła negatywnego, jest pod tym względem dobrze!? Zdanie mieszkańców było odmienne. Już abstrahuję o braku agregatów pianotwórczych, do gaszenia elektryków chyba nieodzownych, przy dostępie zresztą do dużej ilości wody. Tej raczej nie ma, bo hydranty na Staszicu są albo nieczynne, albo mało wydajne. Zobacz moje interpelacje i odpowiedzi na nie  Pana Prezydenta jeszcze z 2019 roku: os. Staszica – drożność hydrantówos. Staszica – drożność hydrantów c.d..

Sprawa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu os. Staszica po uchwaleniu uchwały przez Radę Miejską w dniu 25.10.2023 r. (zobacz: różności – sesja 25.10.2023 r.), nabiera realiów, ale jak stwierdził Pan Prezydent M. Bazylak, realizacja to kwestia kilkunastu miesięcy. W tzw. międzyczasie znaleźliśmy się w pewnym rodzaju klinczu z przeciwnikiem.

Jeżeli chodzi o poprzedni sposób zagospodarowania parkingu Autoterminalu, to były to wcześniej działki niezagospodarowane, co potwierdził przedstawiciel architektury UM.

Mieszkańcy sporo narzekali na zupełny brak środków finansowych przeznaczanych na chodniki, dziury w drogach i inne inwestycje na terenie osiedla. Jest to ewidentny fakt, udowodniony w moich licznych interpelacjach do Prezydentów Miasta (Z. Podrazy i M. Bazylaka). Pan Prezydent M. Bazylak wykręcał się zrobieniem remontu części ul. Staszica (od lasu do ul. Ziemby) i rondem na Podlesiu, ale przecież to raczej poprawiło sytuację tranzytu tą ulicą, a nie jakość dróg osiedlowych. Brakuje ronda przy dużo bardziej niebezpiecznym skrzyżowaniu, tj. z ul. Wojska Polskiego i Starocmentarną (porównuję to ze skrzyżowaniem na Podlesiu). Niestety ta inwestycja uległa opóźnieniu o dobre 2 lata, a miało być tak dobrze. Zobacz wpis z 22.09.2020 r. czy z 09.08.2021 r..

Mieszkańcy podkreślili także, że pamiętne zamknięcie skrzyżowania ul. ul. Ziemby, Staszica, 11-go Listopada i DK94 właściwie zwiększyło potok samochodów poruszających się ul. Staszica, czyli dokładnie odwrotnie niż w 2008/09 roku twierdzili ówcześni prezydenci miasta (Z. Podraza i H. Zaguła).

Właściwie to ostatnie środki przeznaczone na poprawę infrastruktury wewnątrz osiedla, to środki pozyskane z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego i rok chyba 2015. Zobacz mój wpis na blogu z listopada 2014 roku: Dąbrowski Budżet Partycypacyjny.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie