hałda pohutnicza w Strzemieszycach – 2

Kategorie: Aktualności   | 20 października, 2020

Aż dziw, że tyle lat minęło od wydania decyzji Marszałka Województwa Śląskiego, dotyczących rekultywacji składowiska odpadów pohutniczych w Strzemieszycach Małych, a nic o fakcie zakończenia robót nie słychać. Dlaczego ani władze miasta ani radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej się tym nie zainteresują? Minęło przecież już 10 i 12 lat od wydania tych dwóch decyzji mówiących o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów hutniczych „LIPÓWKA”, obejmującego łącznie teren 27,80 ha. Zobacz odpowiedź na moją interpelację z dnia 29.09.2020 r.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=54224#more-54224.

Ponieważ wydaje mi się, że odpowiedź mogłaby być bardziej wyczerpująca i ponieważ nasuwają się co do tematu tegoż składowiska pewne wątpliwości, złożyłem kolejną interpelację.

Pora zainteresować się bezpieczeństwem Mieszkańców nie tylko Strzemieszyc Małych czy Wielkich, ale całej Dąbrowy Górniczej, bo wpływ zanieczyszczeń huty oddziałuje na cały teren Naszego Miasta i nie tylko.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację BRM.0003.681.2020 z dnia 29.09.2020 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 08.10.2020 r.)

proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. W związku z tym, że część powierzchni hałdy (składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych) omawianej w mojej wspomnianej wyżej interpelacji jest własnością Gminy Dąbrowa Górnicza proszę o odpowiedź kiedy została podpisana umowa najmu z ArcelorMittal Poland S.A. tego terenu, na jaki okres i za jaką odpłatnością? Proszę o dostarczenie ksera tej umowy najmu wraz z ewentualnymi aneksami.
 1. Czy w ramach tej umowy najmu ArcelorMittal Poland S.A. może udostępnić teren nią objęty innym podmiotom?
 1. Jak duży jest to teren Gminy Dąbrowy Górniczej w stosunku do całości powierzchni hałdy, tj. 27,80 ha (8,74 ha + 19,06 ha, jak wynika z odp. Pana Prezydenta na moją interpelację)?
 1. Dlaczego brak jest zabezpieczenia omawianego składowiska przed dostępem osób trzecich? Wymaga tego moim zdaniem Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ze zm. (Dz. U. 2013 poz. 21). Tutaj mimo mojego negatywnego stosunku do przedsiębiorstwa Alba MPGK Sp. z o.o. chciałbym podkreślić, że ich teren położony w pobliżu omawianej hałdy jest szczelnie ogrodzony i można go dawać za przykład zabezpieczenia składowiska odpadów.
 1. Proszę ponownie o odpowiedź na pytanie dot. posadowienia hałdy względem obrysu działek – czy nie wykracza poza wyznaczony umową teren? Chodzi mi o spełnienie treści art. 25 pkt 2 ww. Ustawy o odpadach. W treści poprzedniej odpowiedzi Pana Prezydenta sygnowanej przez III Zastępcę Prezydenta Miasta Pana W. Kędzię takiej informacji nie znalazłem.

Grzegorz Jaszczura

Komentarze

3 komentarze do “hałda pohutnicza w Strzemieszycach – 2”

 1. Okiem Jaszczura - Hałda pohutnicza w Strzemieszycach a AMP cz. III - Rolowana Dąbrowa, 17 lis 2020 o 12:39

  […] hałda pohutnicza w Strzemieszycach – 2. […]

 2. Okiem Jaszczura - Hałda pohutnicza w Strzemieszycach a AMP cz. IV - Rolowana Dąbrowa, 18 lis 2020 o 10:46

  […] wpisie hałda pohutnicza w Strzemieszycach -2 przedstawiłem treść mojej interpelacji z dnia 16.10.2020 r. do Prezydenta Miasta. I jest […]

 3. Okiem Jaszczura - Umowy najmu AMP – decydujące starcie? (hałda AMP cz. X) - Rolowana Dąbrowa, 2 mar 2021 o 9:37

  […] hałda pohutnicza w Strzemieszycach 2, […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie