Porażka Gminy Dąbrowa Górnicza

Kategorie: Aktualności   | 27 lipca, 2017

20120323221Podobno ostatnio Pan Prezydent Z. Podraza (postkomunistyczna SLD) bardzo się ucieszył ze zwycięstwa (w pierwszej rundzie) w Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w sporze z Kuratorium Oświaty. Podobno pisały o tym szeroko lewackie (w tym pewnie i niemieckie, rosyjskie to chyba nie pisały) media. Akurat nie uważam, że dobrze się stało. Ale chciałbym dzisiaj przedstawić sytuację klęski Gminy Dąbrowa Górnicza i Pana Prezydenta (przez to także Mieszkańców naszego Miasta) związanej z odrzuceniem skargi kasacyjnej Gminy przez Sąd Najwyższy w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. akt I ACa 829/15. Chodziło niestety w tym wypadku o niebagatelną przecież kwotę ok. 17,4 mln zł (sumarycznie z odsetkami). Postanowienie Sądu Najwyższego pochodzi z dnia 15 grudnia 2016 r. i czy ktoś może mnie poinformować, że było o tym w lewackich mediach, bo ja je mało oglądam i czytam, może przeoczyłem 🙂 . Nie wydaje mi się, żeby było, dlatego powróciłem do problemu poprzez interpelację Klubu Radnych PIS z dnia 28.06.2017 r.

20160422_09022120160422_083725Ogólnie możesz Drogi Czytelniku wprowadzić się w temat czytając mój opis sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 22.04.2016 r.:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=38304#more-38304 oraz

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=38358#more-38358.

Może najpierw treść interpelacji:

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA (Z. Podrazy) (wyrok C.A. sp. z o.o., rok 2016)

int.2017.06.28-1Szanowny Panie Prezydencie, w dniu 27.12.2016 r. w odpowiedzi na interpelację radnych Klubu Radnych PIS z dn. 14.12.2016 r. (Nr BRM.0003.1542.2016r.), która dotyczyła skierowania przez Pana Prezydenta zawiadomienia do prokuratury w związku z przegraną sprawą sądową przez naszą Gminę ze spółką Centrum Administracji sp. z o.o. i w wyniku tego koniecznością zapłaty przez Gminę około 17,4 mln złotych (czyli należności głównej i odsetek, a także kosztów postępowania sądowego), (o konieczności czego dla przypomnienia informował Pan Prezydent na Komisji Budżetowej w dniu 19.04.2016 r. oraz sesji Rady Miejskiej w dniu 22.04.2016 r.), poinformował Pan nas m.in., o tym, że w sprawie z w/w zawiadomienia (które nota bene zostało złożone w dniu 20.04.2016 r.) toczy się postępowanie przygotowawcze.

Jednakże Pana odpowiedź-informacja wtedy podpisana przez Sekretarz Miasta Panią Iwonę Bednarską była prawdopodobnie nieścisła. Mianowicie prawdopodobnie postępowanie to, było wtedy zawieszone w związku z oczekiwaniem na orzeczenie Sądu Najwyższego w związku ze skargą kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wydział I Cywilny z dnia 22.01.2016 r. w sprawie o sygn. I ACa 829/15.

Zresztą podobne jak wyżej stanowisko wyraził Pan Prezydent także w piśmie sygnowanym przez Panią Sekretarz w odpowiedzi na naszą interpelację, dotyczącą tego samego problemu z dnia 08.02.2017 r., konkretnie w dniu 23.02.2017 r.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie treści orzeczenia Sądu Najwyższego wydanego w związku ze skargą kasacyjną wniesioną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 22.01.2016 roku w sprawie o sygn. I ACa 829/15.

Jednocześnie zapytujemy dlaczego radni Rady Miejskiej nie są informowani o tak istotnych przecież dla finansów naszej Gminy faktach?

Jednocześnie prosimy o poinformowanie na jakim etapie na dzień dzisiejszy znajduje się postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Mikołowie (sygn. akt PR I Ds. 329/16, aktualnie sygn.. PR 1 Ds. 444.2017)?

Odpowiedź Pana Prezydenta Z. Podrazy (wspomniane SLD) (niestety sygnowana tylko przez Sekretarza Miasta) jest, napisałbym, lakoniczna:

int.2017.06.28-odpDot: interpelacji Panów Radnych z dnia 28.06.2017r. nr BRM.0003.1910.2017.

W odpowiedzi na Panów interpelację j.w. w załączeniu przekazuje kserokopię postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15.12.2016 r. sygn. akt V CSK 318/16.

Jednocześnie informuję, iż postanowieniem z dnia 18.05.2017r. sygn. akt PR 1 Ds. 444.2017 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Mikołowie podjął zawieszone śledztwo w sprawie o sygn akt PR 1 Ds. 329.2016. (czyli jak byk wychodzi, że we wspomnianych pismach Pana Prezydenta, sygnowanych przez Panią Sekretarz Miasta były informacje nieścisłe, żeby nie napisać gorzej. Ale co tam…, przypomnijmy sobie problem stawek czynszu płaconych przez naszą Gminę PM MZUM.PL S.A., a podawanych przez Pana Prezydenta w odpowiedzi na moją interpelację ze sporą rozbieżnością ze stanem faktycznym: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=37426#more-37426 – przyp. mój).

O skutkach finansowych prawomocnego wyroku z dnia 22.01.2016r. sygn. akt I ACa 829/15 Sądu Apelacyjnego w Katowicach zostali Panowie Radni powiadomieni m.in. ma sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w dniu 22.04.2016 r., na której została podjęta uchwala Nr XVI/373/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016, którą zabezpieczono środki na realizację wyroku, 0 którym mowa wyżej. (przy czym te skutki, to najbardziej odczują Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, przecież te 17,4 mln zł piechotą, to nawet w tak bogatym mieście, jakim jest Dąbrowa Górnicza (co może nie widać, jak się pojeździ po mieście 🙂 ), ale zdecydowanie tą piechotą nie chodzi – przyp. mój).

W załączeniu odpowiedzi na naszą interpelację była także kserokopia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15.12.2016 r. sygn. akt V CSK 318/16, z której przytoczę treść uzasadnienia:

int.2017.06.28-odp-post.-2UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 398.9 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Skarżąca oparła wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na jej oczywistej zasadności.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury, odwołanie się do przesłanki oczywistej zasadności skargi kasacyjnej wymaga przedstawienia tego, w czym wyraża się „oczywista zasadność” skargi oraz argumentacji wykazującej na to, że istotnie skarga jest oczywiście uzasadniona. Chodzi tu o wykazanie kwalifikowanej postaci naruszenia prawa materialnego lub procesowego, polegającej na jego oczywistości widocznej prima facie, przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy prawniczej (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r., lll PK 44/11, nie publ.).

Skarżąca wskazała na naruszenia przepisów postępowania oraz naruszenia przepisów prawa materialnego, przy czym w uzasadnieniu podjęła próbę polemiki z ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez Sądy orzekające w sprawie.

Sąd Najwyższy nie dopatrzył się rażącego naruszenia powołanych przepisów, widocznego prima facie. Okoliczności wskazane przez skarżącą nie usprawiedliwiają takiej oceny zaskarżonego orzeczenia.

Z tych względów odmówiono przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (art. 398.9 §2 k.p.c.).

int.2017.06.28-odp-post.-1Niestety to uzasadnienie kosztowało stronę powodową (czyli nas Mieszkańców) kolejne 7.200,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Swego czasu Pan Prezydent nie skorzystał z mojej propozycji pomocy w starciu z firmą-córką Mitex-u S.A. (obecnie Eiffage Polska Budownictwo S.A.), czyli Centrum Administracji sp. z o.o. I wyszło jak wyszło. Dlaczego my radni dowiadujemy się o sytuacji po przeszło pół roku, to tylko Pan Prezydent i być może media lewackie wiedzą. Dlaczego wznowienie zawieszonego śledztwa w Prokuraturze w Mikołowie nastąpiło dopiero pół roku po oddaleniu skargi kasacyjnej to też nie mam pojęcia 🙂 . Czy przypadkiem, to nie spowoduje jakichś ewentualnych przedawnień?

Muszę przyznać, że wyroki sądów (jak rozumiem sędziów z tej „wyższej kasty”) są dla mnie często bardzo zaskakujące. Akurat nie piszę o wyżej wymienionym stanowisku Sądu Najwyższego, żeby uściślić, ale to chyba wynika, z tego, że ja jestem z niższej od nich kasty.

int.2016.05.11-kasacjaint.2016.05.11-kasacja-odpPs Dla przypomnienia jeszcze w formie skanów obok odmowa udostępnienia treści skargi kasacyjnej przez Pana Prezydenta na interpelację (z dnia 11.05.2016 r.) moją i radnej K. Zagajskiej. Ale to tyle, żeby nie przedłużać.

Ps ps Wytłuszczenia i pogrubienia w tekstach moje.

Komentarze

2 komentarze do “Porażka Gminy Dąbrowa Górnicza”

  1. Kazimierz Jasionek, 27 lip 2017 o 15:38

    Jeżeli jeszcze kogoś dziwi że […]. […] mam radę dla ciebie „Jak nie potrafisz nie pchaj się na afisz” Samymi głupimi chęciami i kretyńskimi decyzjami jest piekło wybrukowane, przypominam ci mały człowieczku o wybujałym „ego” którego w żaden sposób uzasadnić się nie da !!!!

  2. KRZYSZTOF, 29 lip 2017 o 16:12

    WITAM, WIEM ŻE TO NIEDŁUGO PĘKNIE KWESTIA CZASU,PEWNIE KILKU OSOBNIKÓW PÓJDZIE […],PEWNIE NIE CI CO KRĘCILI,KOZŁY OFIARNE ZAPEWNE SĄ JUŻ WYTYPOWANI-NAWET MAM KILKU KANDYDATÓW

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie