PM MZUM.PL S.A. a budynki UM

Kategorie: Aktualności   | 3 czerwca, 2019

Temat Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. (100% udziałów Gminy) znowu ostatnio wybrzmiał, zarówno w kontekście „Informacji o stanie mienia za 2018 rok” przedstawionej radnym Rady Miejskiej przez Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) jak i informacji Prezesa ww. spółki miejskiej T. Sołtysika (Lewica) przedstawionych na Komisji Budżetowej Rady Miejskiej. Dla jasności wybrzmiał, ponieważ go podniosłem 🙂 . Nie zauważyłem u innych radnych zainteresowania tym tematem, no może poza radnym R. Kazimirskim (skrajna lewica SLD), który widzi tylko osiągnięcia i zyski tejże spółki. Nie mówi nic, np. o dywidendzie PM MZUM.PL S.A., a mógłby się też tym zainteresować, tzn. na co poszły zyski spółki przez te lata, a ile ich trafiło do właściciela, tj. Gminy. I tak jakby nie zauważa obowiązujących ustaw, np. o samorządzie gminnym czy gospodarce komunalnej.

Ale do meritum. Złożyłem interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka następującej treści:

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z informacjami przedstawionymi Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej przez Pana Prezydenta w Informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowa Górnicza (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.), dotyczącymi Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A., czyli Spółki w której nasza Gmina posiada 100% kapitału zakładowego (strona 17), częściową odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dn. 29.04.2019 r. (znak BRM.0003.172.2019) oraz informacjami otrzymanymi od Prezesa tej Spółki Gminnej na Komisji Budżetowej w dniu 14.05.2019 r.

proszę o podjęcie przez pana Prezydenta działań zmierzających do wydzielenia z majątku Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. nieruchomości Centrum Administracji (tj. budynków I i II Centrum Administracji) wraz z przyległym terenem.  

Wnoszę o wykonanie opracowania prawno-technicznego zmierzającego bądź do powołania oddzielnego podmiotu zarządzającego tą częścią majątku Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A., wydzielonego z tej spółki prawa handlowego, bądź wydzielenia tej części z Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. i przejęcia go do majątku stricte Gminy Dąbrowy Górniczej.

Spółka gminna Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. prowadzi działalność gospodarczą na terenie wykraczającym znacznie poza obszar Dąbrowy Górniczej czy Zagłębia Dąbrowskiego, tj. na terenie całej Polski, a nawet posiada oddział na terenie Republiki Czeskiej. Wydaje się, że wzmocnimy tym posunięciem zabezpieczenie naszego majątku Gminy, ponieważ spółka prawa handlowego odpowiada całym swym majątkiem za ew. straty spółki, które mogą w zależności od koniunktury rynkowej powstać, o czym wspominał zresztą Prezes Spółki na wspomnianej Komisji Budżetowej.

Dodatkowym elementem sprzyjającym sytuacji jest to, że na Centrum Administracji nie ma już ustanowionych hipotek, o czym także mówił Prezes Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. Nadmieniam, że przekazanie terenu do spółki gminnej nastąpiło przy realizacji koncepcji budowy Centrum Administracji Urzędu Miejskiego w celu ochrony własności Gminy poprzez nie obciążanie jej potencjalnymi hipotekami. Na dzień dzisiejszy dla zabezpieczenia majątku Gminy wydaje się właściwszy powrót budynków do Gminy.

Grzegorz Jaszczura

Komentarze

3 komentarze do “PM MZUM.PL S.A. a budynki UM”

  1. Okiem Jaszczura - PM MZUM.PL S.A. a budynki UM - Rolowana Dąbrowa, 3 cze 2019 o 12:50

    […] Grzegorz Jaszczura – Blog […]

  2. info, 3 cze 2019 o 16:49
  3. Dąbrowiak, 6 cze 2019 o 16:51

    Były Wiceprezydent miasta Pan Paweł Gocyła dostał posadę Wiceprezesa w MZUM jak odszedł z UM taka ciekawostka.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie