Euroterminal Sławków a obwodnice D.G.

Kategorie: Aktualności   | 23 sierpnia, 2021

Zajmiemy się dzisiaj problemem Euroterminalu w Sławkowie w  kontekście wschodnich obwodnic Dąbrowy Górniczej i związanych z tym utrudnień dla Mieszkańców. Ostatnio mnożą się bowiem protesty mieszkańców związane z uciążliwościami, jakie stwarza ciężki transport kołowy, a dokładniej TIRy. Problem ten dotyczy w zasadzie większości dzielnic Naszego Miasta, w szczególności widoczny jest on we wschodnich dzielnicach takich jak Łosień, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Tucznawa i Ząbkowice.

Przez środek Tucznawy i Ząbkowic wiedzie droga wojewódzka DW796, przez środek Łośnia droga DW790, Strzemieszyce Małe mają problem z wyjazdem w ulicę Koksowniczą, a Strzemieszyce Wielkie są rozjeżdżane przez TIRy jadące do Euroterminalu w Sławkowie. Dodajmy, że ten ostatni problem dotyczy również Sławkowa, gdzie rozjeżdżana jest ulica Hrubieszowska. To właśnie ta sprawa spowodowała, że mieszkańcy zarówno Sławkowa, jak i Strzemieszyc Wielkich, ostatnio przeprowadzali blokady dróg.

O co? O budowę łącznika drogowego terenami leśnymi od trasy DK94 do Euroterminalu i do stacji Sławków Południowy. Dodajmy tylko, że drugi taki łącznik jest planowany do budowy z trasy S-1 od projektowanego węzła Klimontów tuż przy KSSE. Temat budowy takiej drogi nie jest nowy. Zajmowaliśmy się nim już kilka lat wstecz, przy okazji Konferencji „Transport i Gospodarka” w czerwcu 2016 r., która odbyła się w Dąbrowie Górniczej. Poruszyliśmy go w kontekście potencjalnego rozwoju systemu transportowego w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=38782. Zaprezentowaliśmy wtedy wizję rozwoju szerokiego toru w oparciu o koncepcję Jedwabnego Szlaku. Szerzej na ten temat tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39134. Innymi obszarami jakie wtedy pokazaliśmy, to koncepcje budowy Szybkiej Kolei Regionalnej oraz potencjalne połączenia z lotniskiem zagłębiowskim w Pyrzowicach: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=38866. Nieco wcześniej bo w styczniu 2016 r. złożona została interpelacja poselska w sprawie budowy wspomnianego łącznika: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=37349.

Ze strony samorządu dąbrowskiego zainteresowanie zawsze było nikłe, inaczej natomiast było w Sławkowie. Głosy mieszkańców Strzemieszyc Wielkich były latami słabo słyszalne w dąbrowskim magistracie. Być może to wynika z dysproporcji pomiędzy małym Sławkowem, a rozległą powierzchniowo Dąbrową Górniczą. Dzisiaj już wiemy, że wspomniany łącznik najprawdopodobniej powstanie, a ostania pikieta miała bardziej formę ustawki, a nie rzeczywistej walki o budowę tej drogi. Niestety władze samorządowe niespecjalnie przejmują się stanem dróg, natężeniem ruchu oraz bezpieczeństwem we wschodnich dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Wystarczy popatrzeć na stan studzienek kanalizacyjnych, o fatalnej nawierzchni dróg już nie wspominając. A jak władze samorządowe walczyły o to, aby nie doszło do przecięcia ulicy Kusocińskiego na pół w związku z przebudową DK1 do parametrów trasy S-1. Palcem nikt nie ruszył w tej sprawie. Jakież musiało być zdziwienie w dąbrowskim magistracie jak mieszkańcy Antoniowa i Ząbkowic wyszli z protestem dotyczącym poprawy bezpieczeństwa w związku z przebudową trasy DK1: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=57158.

Kolejny duży problem, to brak obwodnicy Tucznawy i Ząbkowic, ten problem poruszaliśmy już w 2010 roku http://grzegorzjaszczura.pl/?p=2564 … i dalej nic z tym nie zrobiono. Czytaj też tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=2057  oraz http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1558. Wtedy zakładano budowę nowej drogi od projektowanego węzła Ząbkowice w Ujejscu. Droga ta miała być poprowadzona polami z tyłu Bielowizny, Wygiełzowa, Sikorki i Bugaja, aż do Chruszczobrodu. Obecna droga DW796 na odcinku od Chruszczobrodu do węzła Pogoria stała by się zwykłą drogą lokalną. Inna sprawa to, że i na tym odcinku, aż prosi się o poprawę bezpieczeństwa, choćby przez budowę ronda u zbiegu ulic Armii Krajowej i Alei Zwycięstwa. Nie jest dzisiaj tajemnicą, że część kierowców TIRów robi sobie przez Ząbkowice skrót pomiędzy trasami DK1 a DK94. Pozwala im to ominąć kilka bramek eTOLL i dodatkowych opłat. Wystarczy popatrzeć ile TIRów dziennie porusza się  ulicami Orła Białego, Gospodarczą, Szosową, Armii Krajowej, Aleją Zwycięstwa czy Kusocińskiego, aby zrozumieć jaki jest to uciążliwy problem dla mieszkańców. Należy jeszcze wspomnieć o TIRach dojeżdżających do zakładów zlokalizowanych wokół dawnej Huty Katowice, Koksowni „Przyjaźń” czy do KSSE w Tucznawie.

Kolejna ruchliwa droga to DW790. Mieszkańcy Łośnia już wielokrotnie apelowali o zmianę przebiegu tej drogi, proponowano poprowadzenie jej drogą z tyłu Koksowni „Przyjaźń”, a następnie ulicą Koksowniczą. A skoro już mowa o tej drodze, to mieszkańcy Strzemieszyc Małych od lat nie mogą doprosić się o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Głównej i Koksowniczej, a już dochodziło tam do śmiertelnych tragedii. Niestety władze nie budzą się z letargu. Tylko czy o to ma chodzić w polityce samorządowej. No chyba nie…

Dawid Kmiotek, Grzegorz Jaszczura

Komentarze

2 komentarze do “Euroterminal Sławków a obwodnice D.G.”

  1. Dąbrowiak., 23 sie 2021 o 10:14

    Pan Prezydent Bazylak nie panuje nad sytuacją dróg w mieście.

  2. teoretyk, 24 sie 2021 o 19:58

    cały układ jednym głosem: PAŃSTWO JEST TEORETYCZNE! I trudno się z tym nie zgodzić!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie