składowisko odpadów – wiedza prezydenta

Kategorie: Aktualności   | 13 grudnia, 2021

Wyraźnie zaskoczyłem władze Dąbrowy Górniczej informacją o nowym składowisku odpadów, które powstało w Gołonogu przy al. Zagłębia Dąbrowskiego na działce PM MZUM.PL S.A., którego 100-procentowym właścicielem jest Gmina, czyli w jej imieniu Pan Prezydent Miasta. Wskazują na to początkowe odpowiedzi Pana Prezydenta na moje interpelacje. Co do samego Wydziału Ochrony Środowiska, to można do niego mieć zastrzeżenia od lat, a ostatnio choćby w świetle hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych, czyli „Lipówki”. Zobacz: hałda – vademecum. We wpisie: nowe składowisko odpadów możesz Drogi Czytelniku przeczytać moje dwie pierwsze interpelacje w sprawie działki PM MZUM.PL S.A. przy al. Zagłębia Dąbrowskiego.

Gwoli uzupełnienia, z odpowiedzi na moją interpelację z dn. 27.10.2021 r., dowiadujemy się, że:

Działka […] wynajmowana jest w celu tymczasowego składowania materiałów pochodzących z realizacji prac ziemnych związanych z budową centrów przesiadkowych. Umowa zawierana jest na okres sześciu miesięcy, odnawiana cyklicznie do momentu zakończenia prac związanych z przedmiotową inwestycją. (ciekawa procedura zawierania umów – przyp. mój).

Przywrócenie działce […] stanu sprzed rozpoczęcia składowania nastąpi po zakończeniu korzystania przez Wykonawcę. W gestii stron umowy pozostaje jej rozliczenie, w tym również wyegzekwowanie praw i obowiązków wynikających z jej zapisów. (ciekawe w jakim czasie po zakończeniu prac?, przypadek hałdy „Lipówka” Huty ArcelotMittal i podnajmu tam działek gminnych jest przecież b. niepokojący – przyp. mój).

[…] Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nie wydaje zezwoleń na prowadzenie prac ziemnych i podwyższenie terenu. Wnoszę zatem o doprecyzowanie jakie zezwolenie miał Pan na myśli? (wydawało mi się, że doprecyzowałem pytanie i wcale nie sugerowałem Wydziału Ochrony Środowiska! – przyp. mój).

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. nie prowadzi składowiska odpadów, zatem nie występowało o wydanie zezwolenia w tym zakresie. (j.w. – przyp. mój)„.

Wracając do odpowiedzi Pana Prezydenta M. Bazylaka, to odmówił mi także zapoznania się z umową najmu działki pomiędzy konsorcjum firm wykonujących centra przesiadkowe w Dąbrowie Górniczej a Przedsiębiorstwem Miejskim MZUM.PL S.A.

Dąbrowa Górnicza, dn. 16.11.2021 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: umów najmu działki przez PM MZUM.PL S.A.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z Pana odpowiedzią na moją interpelację z dnia 27.10.2021 r. (znak BRM.0003.1009.2021), dotyczącej działki zlokalizowanej przy al. Zagłębia Dąbrowskiego (nr działki 1/15, arkusz 38) będącej własnością PM MZUM.PL S.A., czyli Gminy Dąbrowa Górnicza proszę o

skan umów najmu działki nr 1/15, o powierzchni 0,5904 ha, obręb Dąbrowa Górnicza, arkusz 38, zawartych między konsorcjum firm realizujących inwestycje budowy centrów przesiadkowych w Dąbrowie Górniczej a PM MZUM.PL S.A., dotyczących tymczasowego składowania materiałów pochodzących z realizacji prac ziemnych na ww. działce.

Z odpowiedzi Pana Prezydenta wynika, że umowy te są zawieranie cyklicznie co 6 miesięcy, a wiążą się z koniecznością przywrócenia działce stanu sprzed rozpoczęcia składowania. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć także, jak zabezpiecza Pan Prezydent Gminę przed możliwością poniesienia kosztów z powodu nie uprzątnięcia odpadu przez podmioty uczestniczące w przedmiotowej sprawie? Uważam, że krótki okres na jaki jest umowa zawierania cyklicznie nie sprzyja temu zabezpieczeniu.

 Grzegorz Jaszczura

Niestety odpowiedź Pana Prezydenta jest niezbyt mnie zadowalająca.

„[…] Gmina Dąbrowa Górnicza nie jest stroną umowy dot. wydzierżawienia przedmiotowej działki i nie jest w jej posiadaniu.” (oj, to się zaniepokoiłem – przyp. mój).

W tej sytuacji mam wątpliwości czy pan Prezydent ma pełną wiedzę dot. tego, być może poważniejszego problemu.

To be continued.

 

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie