hałda pohutnicza – odp. c.d. 2

Kategorie: Aktualności   | 9 grudnia, 2020

Odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta M. Bazylaka sygnowane przez jego Zastępców (D. Rutkowskiego i W. Kędzię) na moje interpelacje dotyczące hałdy odpadów pohutniczych w Strzemieszycach Małych – Lipówce coraz bardziej gmatwają temat, a wydawałoby się, że powinno być odwrotnie. Moje rosnące wątpliwości opisywałem już wcześniej we wpisach: hałda pohutnicza – odp. na interpelację oraz hałda pohutnicza odp. c.d.; dzisiaj kontynuacja tych wątpliwości.

We wpisie hałda pohutnicza w Strzemieszycach – 2 przedstawiłem treść mojej interpelacji z dnia 16.10.2020 r. do Prezydenta Miasta. Niestety z powodu niesatysfakcjonującej mnie odpowiedzi musiałem złożyć kolejną interpelację. Doszło do tego w dniu 09.11.2020 r. Przedstawię jej treść i odpowiedzi (chociaż z grubsza) Pana Prezydenta (na czerwono).

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych c.d. 2

 Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelacje: BRM.0003.681.2020 z dnia 29.09.2020 r. oraz BRM.0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r.

proszę o odpowiedzi oraz doprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W związku z tym, że umowa najmu nr WGN-I.8645.4.30.2020 części powierzchni hałdy (składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych) z ArcelorMittal Poland S.A. jest zawarta w dniu 01.07.2020 r. na okres 3. lat, a decyzje Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zamknięcia ww. składowiska sięgają lat 2008 i 2010 proszę o ksera umów najmu dot. części gruntu będącego własnością Gminy Dąbrowa Górnicza od 2006 roku. Jakie były przychody Gminy z tytułu najmu we wcześniejszych okresach czasu w rozbiciu na poszczególne lata?

Okazuje się, że: „[…] po komunalizacji przedmiotowych nieruchomości, umowy począwszy od 01.11.2011 r., zawierała Gmina Dąbrowa Górnicza. W związku z powyższym przekazuję w załączeniu kserokopie umów […] obowiązujących w latach 2008-2020, za wyjątkiem umowy nr WGN.II-72243-9-1/08, wraz z aneksem nr 1, która została zbrakowana (trwale zniszczona – przyp. mój).”

Wpływy z tytułu czynszu najmu kształtowały się w następujący sposób: […] (od 44.297,21 zł w 2008 r. do 85.959,80 zł w 2011 r., później ok. 60.000,00 zł – przyp. mój).

2. Proszę o przesłanie kserokopii ortofotomap z dokładnym oznaczeniem najmowanych działek.

„-co do zasady kopie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są odpłatnie, na wniosek […]

Za pośrednictwem publikowanych usług  istnieje możliwość konfiguracji działek ewidencyjnych i ich oznaczeń ewidencyjnych, także na podkładzie ortofotomapy”.

Jakiś absurd! Przecież chodzi o to, które 840 m2 zostało podnajęte z działki o powierzchni 13517 m2??? To powinno być załącznikiem do umowy, a nie  problemem dla radnego Rady Miejskiej dociekającego, która część prawdopodobnie drogi została podnajęta przez Pana Prezydenta prywatnemu przedsiębiorcy!

3. Proszę o wyjaśnienie dlaczego umowa najmu nr WGN-I.8645.4.30.2020 z 01.07.2020 r. w § 4 uniemożliwia udostępnianie przez Najemcę gruntu w całości lub w części bezpłatnie osobom trzecim? Czy z tego wynika, że istnieje domyślnie zgoda Gminy Dąbrowa Górnicza na najem płatny, a przecież z tego Gmina nie czerpie żadnego przychodu?

Tu dopiero ciekawy wywód: „zgodnie z zapisem § 4 umowy najmu nr WGN-I.6845.4.30.2020. z dnia 01.07.2020 r, cyt: „Najemcy nie przysługuje prawo oddania gruntu w całości lub w części do bezpłatnego używania lub podnajmowania osobom trzecim”. Regulacja ta stanowi zakaz tak bezpłatnego jak i płatnego udostępniania wynajętego gruntu osobom trzecim,” (no niemożliwe, prawnicy urzędu też mają takie zdanie?, jeden w dwóch, fakt, że powielają to w kolejnych umowach z ArcelorMittal Poland S.A. od lat – przyp. mój).

4. W oczekiwaniu na uzupełnienie odpowiedzi Pana Prezydenta na moje pytanie dotyczące braku zabezpieczenia omawianego składowiska przed dostępem osób trzecich chciałem zaznaczyć, że akurat w kontekście ustawy o odpadach z dn. 14 grudni 2012 ze zm. nie pisałem o obowiązku szczelnego ogrodzenia tegoż składowiska odpadów. Mogę jedynie podkreślić, że nie zauważam tam wymaganego zabezpieczenia. W związku z tym proszę o odpowiedź kiedy służby Pana Prezydenta ostatnio sprawdzały to zabezpieczenie składowiska (o czym mówi wspomniana ustawa)?

Tu całkowity odlot i niezrozumienie pytania, wynikiem czego jest brak odpowiedzi na pytanie: „-organami właściwymi do kontroli składowiska odpadów przemysłowych „LIPÓWKA” są Marszałek Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,”

Chyba, że przyjmiemy odpowiedzią nie wprost, że od 2008 r. (co najmniej!) służby Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nie sprawdzały zabezpieczenia tegoż składowiska (o czym prawi np. ustawa o odpadach)! Co z innymi składowiskami? Jak się ma to do umowy na najem działek gminnych!?

Jeżeli tak, to jestem tym niezwykle zaskoczony. Przez tyle lat (bo od 2008 r.) nikt z ramienia Urzędu Miasta (Pana Prezydenta Miasta) nie kontrolował i nie monitorował tak dużego wysypiska (hałdy) odpadów, mającego potencjalnie olbrzymi moim zdaniem wpływ na zanieczyszczenie środowiska w Naszym Mieście!!!

Mój niepokój o stan tego składowiska oraz jego wpływ na środowisko rośnie. Drodzy Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, w tym Strzemieszyc Małych, gdzie na Kazdębiu się urodziłem, będziemy drążyć temat dalej!

5. Proszę także o doprecyzowanie odpowiedzi na moje pytanie dot. posadowienia omawianej hałdy (pyt. 5, interpelacja 0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r.) względem gruntu Gminy Dąbrowa Górnicza. Mianowicie czy dobrze rozumiem odpowiedź Pana Prezydenta, że obszar omawianej hałdy, cytując odp. Pana Prezydenta: „[…] działki wymienione w ww. umowie najmu położone są, zgodnie z zapisami, w całości lub częściowo pod składowiskiem i stanowią razem z wieloma innymi sąsiednimi działkami wspólny kompleks obszarowy wchodzący w skład tegoż zwałowiska.”, nie wchodzi na inne działki gruntu, będące własnością naszej Gminy? Uszczegółowiając – czy hałda nie wchodzi w obrys innych działek gruntów gminnych?

Tu obijamy się o beton urzędniczy: „podtrzymuję udzieloną informację, iż przedmiotowe składowisko zajmuje wiele działek ewidencyjnych, z których część stanowi własność gminy Dąbrowa Górnicza i wspólnie stanowią jednorodne zagospodarowany kompleks gruntów. […] (to z tego wychodzi, że jednak część hałdy na działkach gminy jest już zagospodarowana, wręcz „gruntownie”. Chociaż z zewnątrz to wygląda jednak na odpady pohutnicze niezrekultywowane! – przyp. mój).

 Grzegorz Jaszczura

Komentarze

3 komentarze do “hałda pohutnicza – odp. c.d. 2”

 1. Upierdliwy, 10 gru 2020 o 12:01

  No cóż, jest tak – Huta przejęła teren, który miała przerobić (nie sama) i zamknąć lat temu kilka, a stało się na odwrót. Urząd, który nic nie wie, że AMP miała zamknąć (nie ma dotąd – jak śledzę tę historię na blogu – aneksów do decyzji Marszałka, więc obowiązują tam przedstawione daty) składowiska w 2013 i 2017, nie interesuje się losem rozpełzających się (wizualnie) hałd na tereny gminne i – tu uwaga, bo było o tym w TVP u p. Gargas – nic nie robi, aby to sprawdzić! W zielonej Dąbrowie istnieje coś takiego jak ekologia?
  Po co nam centrum interwencji kryzysowej, wydział ekologii, stowarzyszenia proekologiczne czy aktywiści miejscy, skoro każdy duży może robić co chce – i to niekoniecznie na swoim terenie?! Dykta, Szanowni Państwo – i to lokalna… Bo wieści od Marszałka – jak czytam – ciągle nie ma, więc tu trudno powiedzieć.

 2. Dąbrowiak., 14 gru 2020 o 11:56

  Sprawę trzeba zgłosić do Ministerstwa Środowiska,Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska aby zrobili nadzór.

 3. Huta wreszcie inwestuje miliard w duży piec! Tyle że na Ukrainie... Polska out?! - Rolowana Dąbrowa, 19 kwi 2021 o 11:18

  […] ale wg mnie także władz Dąbrowy Górniczej. Dlatego niezwykle martwi mnie b. słaba (lub nawet jej brak) kontrola tych aspektów środowiskowych przez Pana Prezydenta Miasta, a niestety tak to […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie