Chciałbym włączyć się w zaproponowanie mieszkańcom kolejnej ciekawej, nielewackiej inicjatywy, tj. konkursu tym razem na rzeźbę. Hasło przewodnie diecezjalnego konkursu plastycznego to: „ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE PATRON NASZYCH CZASÓW”.

Przedstawiam Regulamin Konkursu:

Diecezjalny konkurs plastyczny o Świętym Maksymilianie Marii Kolbe jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalistów, licealistów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Jako organizatorzy jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto promować wzorzec świętego jako kapłana, misjonarza, społecznika, niezwykle utalentowanego człowieka, który umiłował Boga i ludzi. Konkurs stwarza  możliwość wyrażenia poprzez sztukę osobistego spojrzenia na postać świętego. Planowana jest wystawa pokonkursowa a laureaci otrzymają dyplomy i nagrody (rzeczowe) pozyskane od sponsorów.

I. Organizatorzy:

Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe, 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 6

Kontakt: ks. Paweł Krawczyk tel. 889300654, P. Zdzisław Klimek tel. 607627677

II. Współorganizatorzy:

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. M.M. Kolbe w Dąbrowie Górniczej.

Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej przy Parafii św. M. M. Kolbe w Dąbrowie Górniczej.

III. Honorowy patronat:

Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej – J.E. ks. bp. dr Grzegorz Kaszak,

Przełożony Zakonu oo. Franciszkanów przy Parafii św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej – o. Radosław Kramarski

Wydział Katechetyczny Diecezji Sosnowieckiej, 41-214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 14 a.

IV. Patronat medialny:

Telewizja Osiedlowa Mydlice – TOM MEDIA Sp. z.o.o

Tygodnik Katolicki „Niedziela Sosnowiecka”

Rolowana Dąbrowa – magazyn

V. Zasady Konkursu:

1. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas IV –VIII i gimnazjaliści

Uczniowie liceów, techników i szkół ponadpodstawowych

Dorośli

2. Uczestnicy wykonują rzeźbę nawiązującą do osoby lub działalności świętego (scena rodzajowa)

3. Proponowana technika: rzeźba z materiału trwałego lub utrwalonego(np. z gipsu drewna, węgla, wypalonej gliny lub utrwalonej modeliny, masy solnej)do wysokości 1 metra.

4. Na odwrocie pracy konkursowej należy trwale nakleić metryczkę z danymi:

– imię i nazwisko,

– grupa wiekowa i wiek autora,

– w przypadku uczniów nazwa szkoły i nazwisko jednego opiekuna oraz dane adresowe osoby/placówki z podaniem telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej (wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub jako wydruk komputerowy).

Prace wraz z kartą zgłoszeniową (wzór karty i metryczki w załączniku) należy składać do dnia 30 października 2019 r. w siedzibie organizatora lub przesłać na adres Parafii do 30 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na przesyłce „Konkurs”. Prace, które dotrą po terminie nie będę brały udziału w konkursie.

5. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Oceniany będzie: oryginalny pomysł i  staranność wykonania.

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz nagrody (rzeczowe). Organizator nie przewiduje zaświadczeń ani dyplomów za sam udział w Konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 listopada 2019 roku.

6. O wynikach konkursu oraz terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator poinformuje nagrodzonych drogą telefoniczną i elektroniczną do dnia 23 listopada 2019 r. Informacja znajdzie się również na stronie internetowej Parafii.

7. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora.

8. Termin otwarcia wystawy pokonkursowej będzie ogłoszony w listopadzie na stronie internetowej Parafii.

VI. Uwagi organizatorów:

1. Praca powinna być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

2. Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła/placówka dowolną liczbę prac.

3. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:

– przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach  dokumentacyjnych i promocyjnych,

– prezentację pracy w  materiałach reklamowych (papierowych i elektronicznych).

6. Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym, umieszczenie w gazecie w związku z konkursem.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie